Liity verkostomme!

Biopolttoaineet

Valtiontuki: komissio hyväksyy pitkäaikainen Tšekin tuki biopolttoaineille

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

c1f60cf3053300d76b5252146332f08bEuroopan komissio on hyväksynyt pidennyksen Czech järjestelmä hyödyttää tiettyjä biopolttoaineita EU: n valtiontukisääntöjen erityisesti sen 2014 Suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojeluun ja energia. Komissio totesi, että järjestelmä edistäisi EU: n energia- ja ympäristötavoitteiden vääristämättä kilpailua sisämarkkinoilla.

Tšekin järjestelmä hyväksyttiin alun perin Komissio hyväksyi tämän päivän päätöksen pidennyksen 2008. heinäkuuta 1 ja 2015. joulukuuta 31 väliseksi ajaksi. Järjestelmässä säädetään valmisteveron alennuksista tai palautuksista Tšekin markkinoille saatetun puhtaan tai erittäin tiiviin biopolttoaineen hyväksi, jos se täyttää vaaditut kestävyyskriteerit. Komissio totesi, että toimenpide edistäisi Tšekin tasavallan vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamista uusiutuvalle energialle ja liikenteen biopolttoaineille, samalla kun se rajoittaisi mahdollisia kilpailun vääristymiä. Komissio vahvisti erityisesti, että tuki rajoittuu kestäviin biopolttoaineisiin, kannustaa ympäristöystävällisempien polttoaineiden käyttöön ja että se rajoitetaan vähimmäismäärään, joka tarvitaan biopolttoaineiden lisäkustannusten korvaamiseen.

Ei-luottamuksellinen toisinto päätöksestä julkaistaan Valtiontukirekisterillä på den kilpailu verkkosivusto numerolla SA.39654 kerran lopulta luottamuksellisuuteen kysymykset on ratkaistu. Valtiontuki Weekly e-News luetellaan julkaistavat uudet valtiontukipäätökset Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mainos

Biopolttoaineet

Komissio hyväksyy biopolttoaineiden verovapautuksen yhden vuoden jatkamisen Ruotsissa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti Ruotsin biopolttoaineiden verovapautustoimenpiteen jatkamisen. Ruotsi on vapauttanut nestemäiset biopolttoaineet energia- ja hiilidioksidiverosta vuodesta 2002 lähtien. Toimenpidettä on jo jatkettu useita kertoja, viimeksi vuonna lokakuu 2020 (SA.55695). Komissio hyväksyy tänään tekemällään päätöksellä verovapautuksen jatkamisen vielä yhdellä vuodella (1. tammikuuta-31. joulukuuta 2022). Verovapautustoimenpiteen tavoitteena on lisätä biopolttoaineiden käyttöä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Komissio arvioi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen, erityisesti Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle.

Komissio totesi, että verovapautukset ovat välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia ​​kotimaisten ja tuontibiopolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen stimuloimiseksi vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua sisämarkkinoilla. Lisäksi järjestelmä edistää sekä Ruotsin että koko EU: n pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin sopimus ja siirtyä kohti vuoden 2030 uusiutuvan energian ja hiilidioksidin tavoitteita. Elintarvikepohjaisille biopolttoaineille annettavan tuen olisi oltava edelleen rajallista Uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskeva direktiivi. Lisäksi poikkeus voidaan myöntää vain, jos toimijat osoittavat noudattavansa kestävyyskriteerejä, jotka Ruotsi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä tarkistetun uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpide on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Lisätietoja on saatavilla komissiosta kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisterissä numerolla SA.63198.

Mainos

Continue Reading

Biopolttoaineet

Komissio hyväksyy biopolttoaineiden verovapautuksen yhden vuoden jatkamisen Ruotsissa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti biopolttoaineiden verovapautustoimenpiteen jatkamisen Ruotsissa. Ruotsi on vapauttanut nestemäiset biopolttoaineet energia- ja hiilidioksidiverotuksesta vuodesta 2002. Järjestelmää jatkettiin komission tekemän päätöksen jälkeen SA: ssa. 48069 vuonna 2017 31. joulukuuta 2020. Tällä päätöksellä komissio hyväksyy verovapautuksen yhden vuoden jatkamisen (01. tammikuuta 2021 - 31. joulukuuta 2021).

Verovapautustoimenpiteen tavoitteena on lisätä biopolttoaineiden käyttöä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Komissio arvioi toimenpiteet EU: n valtiontukisääntöjen ja erityisesti Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle 2014--2020. Komissio katsoi, että verovapautukset ovat välttämättömiä ja aiheellisia kotimaisten ja tuotujen biopolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi vääristämättä tarpeettomasti kilpailua sisämarkkinoilla. Lisäksi järjestelmä tukee sekä Ruotsin että koko EU: n pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin sopimus ja siirtyä kohti vuoden 2030 uusiutuvien energialähteiden ja hiilidioksidipäästöjen tavoitteita.

Elintarvikepohjaisten biopolttoaineiden tuen olisi pysyttävä rajoitettuna tarkistetun uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin asettamien kynnysarvojen mukaisesti. Lisäksi vapautus voidaan myöntää vain, jos toimijat osoittavat noudattavansa kestävyyskriteereitä, jotka Ruotsi saattaa täytäntöön tarkistetun uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin vaatimusten mukaisesti. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpide on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisterissä numerolla SA.55695.

Continue Reading

Biopolttoaineet

Komissio hyväksyy verovapautuksen jatkamisen muille kuin elintarvikepohjaisille biokaasuille ja #BioPropaanille, joita käytetään lämmityksessä tai moottoripolttoaineena #Swedenissä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen nojalla Ruotsissa lämmityksen tai moottoripolttoaineena käytettävän muun kuin elintarvikepohjaisen biokaasun ja biopropaanin verovapautusten jatkamisen. Kaksi erillistä järjestelmää Ruotsi vapauttaa energian ja hiilidioksidin verotuksesta (i) lämmöntuotannossa käytetyn biokaasun (entinen järjestelmä jatkettiin viimeksi vuonna 2018) ja (ii) biokaasun, jota käytetään moottoripolttoaineena (entinen järjestelmä jatkettiin viimeksi vuonna 2015).

Komissio hyväksyy päätöksillä molemmille järjestelmille verovapautuksen voimassaolon jatkamisen 10 vuodella (2021-2030) kahdella muutoksella: i) verovapautuksen rajoittaminen koskemaan vain muuta kuin elintarvikepohjaista biokaasua ja ii) verovapautuksen ulottaminen koskemaan ei-ruokapohjainen biopropaani. Verovapautuksen tavoitteena on lisätä biokaasun ja biopropaanin käyttöä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja niiden kasvihuonekaasupäästöjä helpottamalla samalla siirtymistä edistyneisiin biopolttoaineisiin. Komissio arvioi toimenpiteitä EU: n valtiontukisääntöjen nojalla, erityisesti Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle 2014-2020.

Komissio katsoi, että verovapautukset olivat välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia ​​kotimaisen ja tuodun biokaasun ja biopropaanin tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua yhtenäismarkkinoilla. Lisäksi järjestelmät edistävät sekä Ruotsin että koko EU: n pyrkimyksiä toteuttaa Pariisin sopimus ja siirtyä kohti vuoteen 2030 liittyviä uusiutuvien energialähteiden ja hiilidioksidipäästöjen tavoitteita. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpiteet ovat EU: n valtiontukisääntöjen mukaisia.

Lisätietoja on saatavilla komissiossa kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisterissä tapausnumeroilla SA.56125 (lämmöntuotanto) ja SA.56908 (moottoripolttoaine).

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa