Liity verkostomme!

Talous

Energiaunioni: Euroopan energiamarkkinoiden yhdentymisen edistäminen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

yhteisö-energia-polttimoEuroopan komissio ja Itämeren alueen maat ovat tänään (8. kesäkuuta) allekirjoittaneet yhteisymmärryspöytäkirjan Itämeren energiamarkkinoiden yhteenliittämissuunnitelman uudistamisesta ja vahvistamisesta. Samanaikaisesti 13 Euroopan maata allekirjoitti julistuksen alueellisesta yhteistyöstä sähkön toimitusvarmuuden alalla Euroopan sisämarkkinoilla. Tämän jälkeen allekirjoitettiin pentalateraalisen energiafoorumin poliittinen julistus.

Alueellinen yhteistyö naapurimaiden kanssa yhteisessä Euroopan unionin puitteissa on keskeinen rakennuspalikka energiaunionille. Tämä on ensiarvoisen tärkeää varmistaa keskeytymätön energiansaanti ja kohtuuhinnat kuluttajille. Alueellinen yhteistyö auttaa saavuttamaan EU: n laajuisen markkinoiden yhdentymisen ja auttaa edelleen vapauttamaan uusiutuvien energialähteiden kaikki mahdollisuudet energiajärjestelmässä.

Ilmastotoimista ja energiasta vastaava komissaari Miguel Arias Cañete sanoi: "Nämä sopimukset ovat ensimmäinen virstanpylväs. Ne antavat poliittisen taustan vahvemmalle energiayhteistyölle Euroopassa. Allekirjoittajamaat ovat päättäneet lisätä toimitusvarmuutta markkinoiden yhdentymisen avulla. Tämä on yksi energiaunionin pääkehikoista, joka on yksi Junckerin komission keskeisistä painopisteistä. Jäsenvaltiot alkavat tänään synkronoida ponnistelunsa ja työskennellä yhdessä halpojen ja tehokkaampien ratkaisujen löytämiseksi. Nykyään jäsenvaltiot osoittavat tahtonsa. "

Mainos

Poliittisen julistuksen alueellisesta yhteistyöstä sähkön toimitusvarmuuden alalla Euroopan sisämarkkinoilla allekirjoittivat Saksa, Tanska, Puola, Tšekki, Itävalta, Ranska, Luxemburg, Belgia, Alankomaat, Italia, Ruotsi ja naapurimaat maissa Sveitsi ja Norja. Siinä asetetaan poliittisia sitoumuksia kansallisen energiapolitiikan koordinoimiseksi paremmin, mukaan lukien toimitusvarmuus; nykyisten sähköverkkojen tehokkaampi käyttö ja uusiutuvien energialähteiden integroinnin lisääminen kansallisiin markkinoihin.

Julistus osoittaa merkittävää lähentymistä sähköisten markkinoiden yhdentymisen keskeisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin jäsenvaltioiden alueellisten ryhmien välillä. Vastatakseen näihin haasteisiin ja hyödyntääkseen integroitujen markkinoiden potentiaalia komissio valmistelee ehdotuksia tarkistetusta sähkömarkkinoiden suunnittelusta, joka julkaistaan ​​vuonna 2016. Neuvoa-antava tiedonanto sähkömarkkinoiden suunnittelusta on tarkoitus suunnitella tänä kesänä.

Pentalateraalisen energiafoorumin toisen poliittisen julistuksen allekirjoittivat Itävalta, Belgia, Ranska, Saksa, Luxemburg ja Alankomaat. Foorumin osuus on yli kolmasosa EU: n väestöstä ja se kattaa yli 40% EU: n sähköntuotannosta. Sen tavoitteena on edistää avointa ja avointa alueellista vuoropuhelua toimitusvarmuuden lisäämiseksi, markkinoiden yhdentymisen lisäämiseksi ja markkinoiden joustavuuden lisäämiseksi. Erityisesti se kehittää yhteisen menetelmän toimitusvarmuuden arvioimiseksi alueellisella tasolla ja luo oikeat olosuhteet rajat ylittävälle sähkökaupalle.

Mainos

Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola, Ruotsi ja Norja allekirjoittivat vahvistetun Baltian energiamarkkinoiden yhteenliittämissuunnitelman (BEMIP) koskevan yhteisymmärryspöytäkirjan (Tanska allekirjoittaa myöhemmin). Maat pyrkivät lopettamaan Itämeren alueen energiaeristyksen ja integroimaan sen täysin EU: n energiamarkkinoihin laajentamalla BEMIP-aloitteen soveltamisalaa lisäämällä jo olemassa olevia yhteistyöalueita - energian sisämarkkinat, yhteenliittämiset ja sähköntuotanto - uusi aloilla, kuten energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet ja toimitusvarmuus.

Tausta

Pentalateral Energy Forum on puitteet alueelliselle yhteistyölle Länsi-Euroopassa. Sen perustivat Benelux-maiden, Itävallan, Saksan ja Ranskan energiaministerit (Sveitsin ollessa pysyvä tarkkailija) edistääkseen yhteistyötä rajat ylittävässä sähkön vaihdossa.

Komissio ja kahdeksan jäsenvaltiota (Tanska, Viro, Suomi, Saksa, Latvia, Liettua, Puola ja Ruotsi) ja Norja (toimiessaan tarkkailijana) perustivat lokakuussa 2008 korkean tason BEMIP-ryhmän. BEMIP pyrkii lopettamaan Itämeren alueen energiaeristyksen ja integroimaan sen täysin EU: n energiamarkkinoille. Syksyllä 2014 komissio käynnisti BEMIP-aloitteen uudistuksen vahvistaakseen edelleen energia-alan yhteistyötä Itämeren alueella.

Sähkön toimitusvarmuutta koskevan alueellisen yhteistyön poliittisen julistuksen allekirjoittivat Saksa, Tanska, Puola, Tšekki, Itävalta, Ranska, Luxemburg, Belgia, Alankomaat, Italia, Ruotsi, Sveitsi ja Norja. Sen aloitti energiansiirrosta vastaava Saksan ulkoministeri, jonka tarkoituksena on lisätä sähkömarkkinoiden joustavuutta ja helpottaa siirtymistä energiaan.

Kaksi poliittista julistusta ja yhteisymmärryspöytäkirja ovat energia-asioiden pääosaston verkkosivustolla.
Lisätietoja energiaunionistrategiasta komission verkkosivustolla.

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa