Liity verkostomme!

energia

EU-USA-energianeuvoston: yhteisessä lehdistötiedotteessa

SHARE:

Julkaistu

on

051212_ashton_clinton_eu_energy_c Council1. EU: n ja Yhdysvaltojen viides energianeuvosto kokoontui Brysselissä, jonka puheenjohtajana toimi EU: n korkea edustaja / varapuheenjohtaja Catherine Ashton, energia-asioista vastaava komission jäsen Günther Oettinger, Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry ja Yhdysvaltain energiaministerin apulaissihteeri Daniel Poneman. Ministeri Ioannis Maniatis Kreikan ympäristö-, energia- ja ilmastonmuutosministeriöstä edusti kiertävää EU: n puheenjohtajavaltiota.

EU: n ja Yhdysvaltojen energiaprioriteetteja käsittelevä energianeuvosto edistää avoimia ja turvallisia maailmanlaajuisia energiamarkkinoita. edistää politiikkaa ja sääntely-yhteistyötä tehokkaan ja kestävän energiankäytön alalla; ja jatkaa yhteistä tutkimusta ja kehitystä puhtaan energiateknologian alalla. Nämä toimet lisäävät talouskasvua ja työpaikkoja, lisäävät energiavarmuutta ja kansainvälistä yhteistyötä sekä korostavat globaalien energia- ja ilmastohaasteiden ratkaisemisen tärkeyttä ja kiireellisyyttä.

2. Ukrainan kehitys on tuonut esiin energiavarmuuteen liittyviä huolenaiheita ja osoittanut tarpeen vahvistaa energiavarmuutta Euroopassa. EU ja Yhdysvallat vahvistivat tuomitsevansa Krimin laittoman liittämisen Venäjälle. EU ja Yhdysvallat tunnustivat, että energiaturvallisuutemme sekä ystäviemme ja kumppaneidemme huolenaiheet aiheuttavat yhteisiä haasteita, ja harkitsevat uusia yhteistyötoimia näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Neuvosto korosti, että energiasuhteiden Venäjän kanssa on perustuttava vastavuoroisuuteen, avoimuuteen, oikeudenmukaisuuteen, syrjimättömyyteen, kilpailun avoimuuteen ja jatkuvaan yhteistyöhön tasapuolisten toimintaedellytysten takaamiseksi turvalliselle ja varmatoimiselle energian toimitukselle.

3. Neuvosto vahvisti tukevansa voimakkaasti Ukrainan pyrkimyksiä monipuolistaa maakaasunsaantia muun muassa parantamalla käänteisen virtauksen kapasiteettia, lisäämällä kaasun varastointikapasiteettia ja IMF: n kanssa äskettäin ilmoittamia ratkaisevia toimenpiteitä kilpailukykyisen energiatalouden rakentamiseksi. Neuvosto oli myös tyytyväinen Ukrainan hallituksen tiukkaan sitoumukseen muuttaa tuetun energian kuluttajahintajärjestelmänsä kohdennetuiksi toimenpiteiksi, jotka lieventävät hinnankorotusten vaikutusta köyhiin ja haavoittuviin. EU ja Yhdysvallat tekevät yhteistyötä Ukrainan ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa parhaan kansainvälisen käytännön levittämiseksi, kun Ukraina ottaa nämä vaiheet. EU ja Yhdysvallat ovat myös tyytyväisiä Ukrainan hallituksen päättäväisyyteen pyrkiä energiatehokkuuteen, markkinoiden avoimuuteen ja Naftogazin kauan sitten viivästyneeseen rakenneuudistukseen ja uudistukseen. Neuvosto korosti, että kaikkia Ukrainan energiavarmuuden parantamiseen tähtääviä lyhytaikaisia ​​toimia olisi toteutettava osana strategista visiota täydellisestä integraatiosta Euroopan energiamarkkinoille. Tässä yhteydessä neuvosto vahvisti sitoutuneensa työskentelemään Ukrainan kanssa tarvittavien lainsäädäntö- ja sääntelyuudistusten parissa, jotka ovat tarpeen tämän vision toteuttamiseksi ja sen tukemiseksi sen tiellä.

4. Neuvosto kiitti EU: n ja sen jäsenvaltioiden ponnisteluja 20. – 21. Maaliskuuta 2014 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa ulkoisen energiariippuvuuden kysymyksen käsittelemiseksi edelleen monipuolistamalla toimitus- ja reitireittejä, lisäämällä energiatehokkuutta, älykkäitä verkkoja ja parantamalla mahdollisuus integroida uusiutuva energia verkkoon ja lisätä kotimaisten energialähteiden tuotantoa. Neuvosto oli lisäksi tyytyväinen Yhdysvaltain LNG-viennin tulevaisuuteen, koska maailmanlaajuiset lisätoimitukset hyödyttävät Eurooppaa ja muita strategisia kumppaneita. Neuvosto oli myös tyytyväinen neuvotteluihin kohti kattavaa ja kunnianhimoista transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP), jonka varhainen tekeminen korostaisi entisestään transatlanttisten suhteiden strategista merkitystä.

5. Neuvosto vahvisti sitoutuneensa tukemaan EU: n pyrkimyksiä integroitujen, yhteisten eurooppalaisten energiamarkkinoiden toteuttamiseksi nopeasti, jotta energiatehokkuuden parantaminen ja kilpailukykyisemmät energianhinnat hyödyttäisivät kaikkia energiayhteisön jäsenvaltioita ja naapurivaltioita. Äskettäin hyväksytyt EU: n yhteistä etua koskevat hankkeet sekä jatkuvat pyrkimykset yhdenmukaistettujen verkkosääntöjen kehittämiseksi vähentävät edelleen jäsenvaltioiden haavoittuvuutta toimitushäiriöissä ja monipuolistavat sähkön ja kaasun reittejä. Neuvosto totesi, että on tärkeää kehittää yhteenliitäntöjä, jotta voidaan lopettaa jäsenvaltioiden eristäminen eurooppalaisista kaasu- ja sähköverkoista vuoteen 2015 mennessä. Neuvosto vahvisti edelleen, että on tärkeää kehittää kaikkia energialähteitä vastaamaan Euroopan kysyntää sekä tarvetta lisätä energiatehokkuuspyrkimykset keskeisenä tekijänä Euroopan energiastrategiassa.

6. Neuvosto vahvisti eteläisen kaasukäytävän tärkeyden kaasun tuomiseksi Eurooppaan, kehotti rakentamaan oikea-aikaisesti erillisen, skaalattavan putkilinjan, joka pitää mahdollisuudet lisätoimituksiin, ja suostui tutkimaan investointeja kaasun toimitusten vahvistamiseksi Keski- ja Kaakkois-Itä-Eurooppaan. Euroopassa. Neuvosto tunnusti myös Moldovan tasavallan suunnitelmat yhdistää kaasu- ja sähköjärjestelmät EU: n verkkoihin.

Mainos

7. Neuvosto pani merkille EU: n ja Yhdysvaltojen yhteiset tavoitteet energiapolitiikan kehittämisessä tavalla, joka tukee siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Neuvosto ilmaisi tyytyväisyytensä presidentti Obaman ilmastotoimintasuunnitelmaan ja EU: n vuoteen 2030 liittyvään ilmastopakettiin liittyvään työhön, jolla puututaan Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tärkeimpiin kasvihuonekaasupäästöjen lähteisiin. Vuoden 2020 jälkeisissä ilmastotoimissa neuvosto vahvisti molemminpuolisen päättäväisyytemme pyrkiä siihen, että Pariisissa hyväksytään vuonna 2015 pöytäkirja, toinen oikeudellinen väline tai sovittu tulos, jolla on oikeudellinen voima ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen mukaisesti. Vahvistamaan monenvälistä, sääntöihin perustuvaa järjestelmää. Tässä yhteydessä neuvosto sitoutui jatkamaan yhteistyötä vastaamaan tarpeeseen polttoaineiden monipuolistamiseen nousevissa talouksissa ja siirtymiseen kilpailukykyisiin, turvallisiin ja kestäviin vähähiilisiin energiajärjestelmiin erityisesti kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusiutuvia energialähteitä, energiatehokkuutta ja hiilidioksidin talteenoton varastointi ja käyttö. Jatkuva innovaatio ja investoinnit näillä alueilla tuottavat hyötyä energiakustannusten säästöistä ja työpaikoista sekä edistävät ilmastonmuutoksen torjuntaa. Neuvosto oli tyytyväinen siihen, että monet maat ja kansainväliset elimet, kuten Maailmanpankki, OECD ja G-20, painottavat tehottomien fossiilisten polttoaineiden tukien poistamista käytöstä. Neuvosto korosti, että on tärkeää käsitellä kehitysmaiden energian saatavuuteen ja energiaköyhyyteen liittyviä kysymyksiä tavalla, joka on sopusoinnussa maailmanlaajuisen siirtymisen vähähiiliseen talouteen.

8. Neuvosto korosti jatkuvan yhteistyön merkitystä energianeuvoston teknologiaa ja politiikkaa käsittelevissä työryhmissä, erityisesti älykkäitä verkkoja, mukaan lukien energian varastointi, materiaalit mukaan lukien kriittiset materiaalit, ydinfuusio sekä vety ja polttokennot, koskevaa työtä energiatehokkuudesta, ydin- ja meriturvallisuudesta sekä epätavanomaisista hiilivedyistä poliittisessa työryhmässä sekä kansainvälisten ydinenergia-alan tutkimusaloitteiden yhteydessä.

9. Ottaen huomioon energiavarmuuden luonnostaan ​​maailmanlaajuisen luonteen EU ja Yhdysvallat suhtautuivat myönteisesti ilmoitukseen, jonka mukaan G-7-maiden energiaministerit kokoontuvat pian keskustelemaan tavoista vahvistaa kollektiivista energiaturvallisuutta ja kartoittaa etenemistapaa yhteistyölle. Neuvosto kannusti G-7-maiden energiaministerit keskustelemaan näistä ja muista kriittisistä energiaturvallisuuskysymyksistä tulevassa kokouksessaan ja työskentelemään EU: n ja muiden strategisten kumppaneiden kanssa luomaan toimiva, kestävä tie kohti kollektiivista energiaturvallisuutta.

Lisätietoja Klikkaa tästä ja tätä.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa