Liity verkostomme!

energia

Ohjeita valtion väliintuloa sähkön

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Electric-Switch_100313-572x368EU: n energian sisämarkkinat ovat välttämättömiä sekä turvallisen energian saamiseksi kohtuuhintaan että ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Joissakin hyvin erityisissä tapauksissa julkinen toiminta voi olla tarpeen julkisen politiikan tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta sen on oltava tasapainossa ottaen huomioon kustannukset ja vääristymät, joita se voi aiheuttaa markkinoilla. Euroopan komissio antoi 5. marraskuuta tiedonannon, joka antaa jäsenvaltioille ohjeita siitä, miten julkisia interventioita voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, miten nykyisiä - etenkin uusiutuvien energialähteiden tukijärjestelmiä - uudistetaan ja miten tehokkaasti suunnitellaan uusia. Tämä koskee uusiutuvien energialähteiden, enimmäkseen fossiilisten polttoaineiden, energiantuotantokapasiteettia, jota tuotetaan ilman aurinkoa tai tuulta.

Energiakomissaari Günther Oettinger sanoi: "Markkinoiden perimmäisenä tavoitteena on tuottaa turvallista ja kohtuuhintaista energiaa kansalaisillemme ja yrityksillemme. Julkisen toiminnan on tuettava näitä tavoitteita. Sen on oltava kustannustehokasta ja mukautettava muuttuviin olosuhteisiin."

Jos julkiset tukitoimet eivät huolellisesti suunniteltu he voivat vakavasti vääristää markkinoiden toimintaa ja johtaa korkeampiin energian hinnat sekä kotitalouksien ja yritysten. Tavoitteena tiedonannossa pyritään antamaan jäsenvaltioille tarvittavaa tietoa, ohjausta ja parhaiden käytäntöjen kädessä tekemään hyvä valinta niiden kansalliset järjestelmät.

Mainos

Uusiutuvan energian tukijärjestelmät

Uusiutuva energia - sekä tuuli että aurinko - oli pitkään uusi tekniikka, jonka kehittäminen vaati valtion väliintuloa. Teknisen kehityksen, aurinkopaneelien investointikustannusten laskiessa ja tuotannon kasvaessa monet jäsenvaltiot ovat aloittaneet uusiutuvien energialähteiden tukijärjestelmien uudistamisen.

Nämä periaatteet ovat parhaita käytäntöjä EU: ssa ja saattaa käyttää jäsenvaltiot suunnittelevat uudistamaan järjestelmiä:

Mainos
  1. Taloudellinen tuki olisi rajoitettava siihen, mikä on välttämätöntä ja pitäisi auttaa tekemään uusiutuvia kilpailukykyinen.
  2. Tukijärjestelmien olisi oltava joustavia ja vastata kuuluvien tuotantokustannuksia. Koska ne kypsyvät, käyttöön olisi vähitellen alttiina markkinahintojen ja lopulta tukea on poistettava kokonaan. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että syöttötariffipreemioiden olisi korvattava rehun premia tai muita tukivälineitä, jossa kannustetaan tuottajat pystyvät reagoimaan markkinakehitykseen.
  3. Hallitusten on vältettävä ennalta ilmoittamattomia tai taannehtivia järjestelmän muutoksia. Sijoittajien oikeutettuja odotuksia nykyisten sijoitusten tuotosta on kunnioitettava.
  4. Jäsenvaltioiden olisi koordinoitava paremmin uusiutuvia energialähteitä koskevia strategioita, jotta kuluttajien kustannukset pysyisivät alhaisina - energian hintojen ja verojen osalta.

Back-up kapasiteettia uusiutuvan energian

Kun aurinko ei paista ja tuuli ei puhalla, sähköä on vielä tuotettavan riittäviä määriä tuottamaan energiaa kuluttajille ja pitää sähköverkon vakaa. Kun lisäys uusiutuvan energian tuotannossa, tämä tulee haaste. Se on tästä syystä useissa jäsenvaltioissa, käydään keskusteluja, miten organisoida ja rahoittaa back-up-valmiuksia, esimerkiksi hiilen ja kaasun voimalaitokset ovat riittävän joustavia kytkeä päälle ja pois päältä aina tarvittaessa.

Tiedonannossa annetaan ohjeita siitä, miten nämä back-up kapasiteettia voidaan suunniteltu kustannustehokkaasti ja hyödyntää Euroopan markkinoilla:

  1. Ennen päätöstä kapasiteetin mekanismeista, hallitusten olisi ensin analysoitava syitä riittämätön sukupolven.
  2. Toiseksi ne pitäisi poistaa vääristymiä, jotka voivat ensinnäkin estää markkinoita toimittaa oikeat kannustimet investoida tuotantokapasiteettiin. Tällaisia ​​syitä voivat olla: säännellyt hinnat, korkeat tuet uusiutuvan energian.
  3. Valtioiden on myös varmistettava, että uusiutuvan sähkön tuottajille reagoida markkinoiden signaaleja ja edistämään joustavuutta kysyntäpuolella, esimerkiksi edistämällä eri tariffeja kuluttajille ja siis antaa kannustin käyttää sähköä muulloin kuin ruuhka-aikoina.
  4. Jokainen varakapasiteetin ei saisi olla suunniteltu, jolla on vain kansallisia markkinoita ajatellen, mutta Euroopan näkökulmasta.

Seuranta

Vaikka mitä tiedonanto julkaistiin 5 marraskuu ei ole oikeudellisesti sitova toimi, se ei esitetyt pääperiaatteet, joita komissio soveltaa arvioidessaan valtion interventioita, jotka liittyvät uusiutuvien tukijärjestelmät, kapasiteetin mekanismeja tai toimenpiteet, joilla varmistetaan kuluttajien kysyntään vastausta. Siksi ne ovat merkityksellisiä tulevaan täytäntöönpanoon EU: n valtiontukisääntöjen tai EU energialainsäädännöstä. Komissio harkitsee myös ehdottaa säädöksiä, joilla varmistetaan, että nämä periaatteet toteutetaan täysimääräisesti.

Tausta

EU on asettanut itselleen kunnianhimoisen ilmasto- ja energiatavoitteita. By 2020 meidän pitäisi saavuttaa 20%: n vähennys kasvihuonekaasupäästöistä, eli 20% osuuden uusiutuvan EU energialähteiden yhdistelmässä ja 20% kasvu energiatehokkuutta. Jäsenvaltiot ovat edistyneet saavuttamaan uusiutuvan energian tavoitteet, myös valtion väliintuloa. Perustuu eri laitteita, joita käytetään jäsenvaltioissa, EU-komissio pystyi tekemään parhaita käytäntöjä, joita voidaan käyttää mahdolliseen uudistamiseen kansallisten uusiutuvan energian tukijärjestelmät. Tuella uusiutuvien ja tuotannon kasvua, pohdittiin, olisiko back-up kapasiteettia myös julkista tukea ja missä määrin.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Sähkö yhteenliitettävyys

Komissio hyväksyy Kreikan toimenpiteet PPC: n kilpailijoiden sähkön saatavuuden lisäämiseksi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tehnyt EU: n kilpailusääntöjen nojalla oikeudellisesti sitoviksi Kreikan ehdottamat toimenpiteet, jotka mahdollistavat sen, että Kreikan valtion omistaman sähkön vakiintuneen valtion Power Corporationin (PPC) kilpailijat voivat ostaa enemmän sähköä pidemmällä aikavälillä. Kreikka toimitti nämä toimenpiteet poistaakseen vääristymän, joka johtui PPC: n yksinomaisesta pääsystä ruskohiilellä tuotetulle energialle, jonka komissio ja unionin tuomioistuimet olivat todenneet luovan epätasa-arvoiset mahdollisuudet Kreikan sähkömarkkinoille. Ehdotetut korjaustoimenpiteet raukeavat, kun nykyiset ruskohiililaitokset lakkaavat toimimasta kaupallisesti (mitä odotetaan tällä hetkellä vuoteen 2023 mennessä) tai viimeistään 31. joulukuuta 2024.

Sen maaliskuuta 2008 tehty päätöskomissio totesi, että Kreikka oli rikkonut kilpailusääntöjä antamalla PPC: lle etuoikeutetut ruskohiilen käyttöoikeudet. Komissio kehotti Kreikkaa ehdottamaan toimenpiteitä rikkomisen kilpailunvastaisten vaikutusten korjaamiseksi. Sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa tehtyjen valitusten ja aikaisempien korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon liittyvien vaikeuksien vuoksi tällaisia ​​korjaavia toimenpiteitä ei ole toteutettu toistaiseksi. Kreikka toimitti 1. syyskuuta 2021 muutetun version korjaustoimenpiteistä.

Komissio on tullut siihen tulokseen, että ehdotetuilla toimenpiteillä puututaan täysin komission vuoden 2008 päätöksessä havaitsemaan rikkomukseen, kun otetaan huomioon Kreikan suunnitelma poistaa käytöstä kaikki nykyinen ruskohiilellä tuotettu tuotanto vuoteen 2023 mennessä Kreikan ja EU: n ympäristötavoitteiden mukaisesti. Kilpailupolitiikasta vastaava johtaja Margrethe Vestager sanoi: ”Päätös ja Kreikan ehdottamat toimenpiteet mahdollistavat PPC: n kilpailijoiden suojautumisen paremmin hintavaihtelulta, mikä on elintärkeää niiden kilpailulle sähkön vähittäismarkkinoilla. tarjota kuluttajille vakaita hintoja. Toimenpiteet toimivat käsi kädessä Kreikan suunnitelman kanssa poistaa käytöstä erittäin saastuttavat ruskohiilivoimalaitoksensa estämällä näiden laitosten käyttöä täysin Euroopan vihreän sopimuksen ja EU: n ilmastotavoitteiden mukaisesti. ”

Mainos

Täydellinen lehdistötiedote on saatavana verkossa.

Mainos
Continue Reading

Biopolttoaineet

Komissio hyväksyy biopolttoaineiden verovapautuksen yhden vuoden jatkamisen Ruotsissa

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti Ruotsin biopolttoaineiden verovapautustoimenpiteen jatkamisen. Ruotsi on vapauttanut nestemäiset biopolttoaineet energia- ja hiilidioksidiverosta vuodesta 2002 lähtien. Toimenpidettä on jo jatkettu useita kertoja, viimeksi vuonna lokakuu 2020 (SA.55695). Komissio hyväksyy tänään tekemällään päätöksellä verovapautuksen jatkamisen vielä yhdellä vuodella (1. tammikuuta-31. joulukuuta 2022). Verovapautustoimenpiteen tavoitteena on lisätä biopolttoaineiden käyttöä ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä. Komissio arvioi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen, erityisesti Suuntaviivat valtiontuelle ympäristönsuojelulle ja energialle.

Komissio totesi, että verovapautukset ovat välttämättömiä ja tarkoituksenmukaisia ​​kotimaisten ja tuontibiopolttoaineiden tuotannon ja kulutuksen stimuloimiseksi vääristämättä kohtuuttomasti kilpailua sisämarkkinoilla. Lisäksi järjestelmä edistää sekä Ruotsin että koko EU: n pyrkimyksiä saavuttaa Pariisin sopimus ja siirtyä kohti vuoden 2030 uusiutuvan energian ja hiilidioksidin tavoitteita. Elintarvikepohjaisille biopolttoaineille annettavan tuen olisi oltava edelleen rajallista Uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskeva direktiivi. Lisäksi poikkeus voidaan myöntää vain, jos toimijat osoittavat noudattavansa kestävyyskriteerejä, jotka Ruotsi saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä tarkistetun uusiutuvan energian direktiivin mukaisesti. Tämän perusteella komissio päätteli, että toimenpide on EU: n valtiontukisääntöjen mukainen. Lisätietoja on saatavilla komissiosta kilpailu verkkosivuilla, Valtiontukirekisterissä numerolla SA.63198.

Mainos

Continue Reading

energia

Bidenin hallinto pyrkii leikkaamaan julkisen maan aurinko- ja tuuliprojektien kustannuksia

Julkaistu

on

By

Aurinkopaneelit nähdään Desert Stateline -projektissa lähellä Niptonia, Kalifornia, USA 16. elokuuta 2021. REUTERS/Bridget Bennett
Aurinkopaneelit näkyvät Desert Stateline -projektissa lähellä Niptonia, Kalifornia, USA 16. elokuuta 2021. Kuva otettu 16. elokuuta 2021. REUTERS/Bridget Bennett

Bidenin hallinto aikoo tehdä liittovaltioista halvempia pääsyä aurinko- ja tuulivoiman kehittäjille sen jälkeen, kun puhdas sähköteollisuus väitti tänä vuonna edunvalvonnassa, että vuokrakorot ja -maksut ovat liian korkeita investointien saamiseksi ja voivat torpedoida presidentin ilmastonmuutosta koskevan esityksen, kirjoittaa Nichola sulhanen että Valerie Volcovici.

Washingtonin päätös tarkistaa liittovaltion maapolitiikkaa uusiutuviin energialähteisiin liittyvissä hankkeissa on osa presidentti Joe Bidenin hallituksen laajempaa pyrkimystä torjua ilmaston lämpenemistä edistämällä puhtaan energian kehittämistä ja estämällä poraus ja hiilikaivos.

"Ymmärrämme, että maailma on muuttunut siitä, kun viimeksi katsoimme tätä, ja päivityksiä on tehtävä", Janea Scott, Yhdysvaltain sisäasiainministeriön maa- ja mineraalivastaavan sihteeri, sanoi Reutersille.

Mainos

Hän sanoi, että hallinto tutkii useita uudistuksia helpottaakseen liittovaltion alueiden kehittämistä aurinko- ja tuulivoimaloille, mutta ei kertonut yksityiskohtia.

Pyrkimys helpottaa pääsyä laajoille liittovaltion alueille korostaa myös uusiutuvan energian teollisuuden kireää tarvetta uudelle viljelyalueelle: Bidenin tavoitteena on hiili -hiili -energian poistaminen vuoteen 2035 mennessä, mikä edellyttää Alankomaita suurempaa aluetta pelkästään aurinkoteollisuudelle, tutkimusyhtiön Rystad Energy mukaan.

Kyseessä on liittovaltion aurinko- ja tuulivuokrasopimusten vuokra- ja palkkiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on pitää hinnat lähellä olevien maatalousmaan arvojen mukaisina.

Mainos

Tämän politiikan mukaisesti, jonka presidentti Barack Obaman hallinto toteutti vuonna 2016, jotkut suuret aurinkoenergiahankkeet maksavat 971 dollaria hehtaarilta vuodessa vuokria ja yli 2,000 XNUMX dollaria vuosittain megawattia tehokapasiteettia kohti.

Hyödyllinen mittakaavahanke, joka kattaa 3,000 hehtaaria ja tuottaa 250 megawattia tehoa, joka on noin 3.5 miljoonan dollarin välilehti vuosittain.

Tuuliprojektien vuokrat ovat yleensä alhaisempia, mutta kapasiteettimaksu on korkeampi kuin 3,800 dollaria liittovaltion maksuaikataulun mukaan.

Uusiutuvan energian teollisuus väittää, että sisäministeriön asettamat maksut ovat ristiriidassa yksityisten maanvuokrien kanssa, jotka voivat olla alle 100 dollaria hehtaarilta, eivätkä ne sisällä maksuja tuotetusta sähköstä.

Ne ovat myös korkeampia kuin liittovaltion vuokrat öljyn ja kaasun porausvuokrauksista, joiden hinta on 1.50 dollaria tai 2 dollaria vuodessa hehtaaria kohden, ennen kuin ne korvataan 12.5 prosentin tuotantomaksuilla, kun öljy alkaa virrata.

"Ennen kuin nämä liian raskaat kustannukset on ratkaistu, kansakuntamme todennäköisesti jää käyttämättä mahdollisuuksiaan toteuttaa kotimaisia ​​puhtaan energian hankkeita julkisilla maillamme - ja työpaikkoja ja taloudellista kehitystä", sanoi Gene Grace, yleinen neuvonantaja puhtaan energian kauppakonsernille American Clean Power Association.

Uusiutuvan energian teollisuus on historiallisesti luottanut yksityiseen pinta -alaan suurten projektien rakentamiseen. Mutta suuret katkeamattoman yksityisen maan alueet ovat vähissä, mikä tekee liittovaltion maista parhaita vaihtoehtoja tulevalle laajentumiselle.

Tähän mennessä sisäministeriö on sallinut alle 10 GW aurinko- ja tuulivoimaa sen yli 245 miljoonan hehtaarin liittovaltion maille, mikä on kolmannes siitä, mitä näiden kahden teollisuuden odotettiin asentavan maanlaajuisesti juuri tänä vuonna, Energy Information Administrationin mukaan .

Aurinkoteollisuus aloitti asiasta lobbauksen huhtikuussa, kun Large Scale Solar Association, joidenkin kansakunnan parhaiden aurinkokehittäjien - mukaan lukien NextEra Energy, Southern Company ja EDF Renewables - koalitio, jätti vetoomuksen Interior's Bureau of Land Managementille alemmat vuokrat yleishyödyllisissä hankkeissa kansakunnan rakkuloisissa aavikoissa.

Ryhmän tiedottaja sanoi, että teollisuus keskittyi alun perin Kaliforniaan, koska siellä asuu joitakin lupaavimmista aurinkoketjuista ja koska maa suurten kaupunkialueiden, kuten Los Angelesin, ympärillä oli paisunut arvioita koko maakunnille, jopa aavikon pinta -alalle, joka ei sovellu maataloudelle.

NextEran virkamiehet (NEE.N), Eteläinen (POIKA)ja EDF ei kommentoinut, kun Reuters otti yhteyttä.

Kesäkuussa Bureau alensi vuokria kolmessa Kalifornian läänissä. Mutta aurinkoenergian edustajat kutsuivat toimenpidettä riittämättömäksi ja väittivät, että alennukset olivat liian pieniä ja että megawattikapasiteetti pysyi voimassa.

Sekä aurinkoyhtiöiden että BLM: n asianajajat ovat keskustelleet asiasta puhelimissa sen jälkeen, ja lisäneuvottelut on määrä järjestää syyskuussa aurinkokonsernia edustavan asianajajan Peter Weinerin mukaan.

"Tiedämme, että BLM: n uusilla ihmisillä on ollut paljon lautasillaan", Weiner sanoi. "Arvostamme todella heidän huomioimistaan."

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa