Liity verkostomme!

Yhtiöverosäännöissä

Veropolitiikka: EU: n ratkaisut veropetosten ja veronkierron estämiseksi

Julkaistu

on

Oikeudenmukainen verotus on Euroopan parlamentin ensisijainen tavoite. Selvitä, miten se haluaa puuttua esimerkiksi veronkiertoon, veropetoksiin ja muuhun, Talous.

Infografiikka, joka näyttää kokonaisverotulot
Kokonaisverotulot EU-maittain  

Veropolitiikasta, mukaan lukien veropetosten torjunta, on tullut kuuma aihe viimeisen vuosikymmenen aikana johtuen journalistisista tutkimuksista, kuten LuxLeaks, Panama Papers, Football Leaks, Bahamas Leaks ja Paradise Papers, jotka paljastivat verovuotoja ja verotusta veroparatiisien. Ne johtivat lisääntymiseen tyytymättömyys verotuskäytäntöjen vahingoittamiseenerityisesti taantuman ja siitä johtuvien budjettirajoitusten jälkeen. Maksamattomat verot johtavat pienempiin budjetteihin sekä kansallisesti että EU: n tasolla.

Veropolitiikka on ollut EU-maiden oma vastuu EU: n alusta lähtien, mutta veropetosten torjunta on EU-maiden ja EU: n yhteistä.

Verotus on Euroopan parlamentin ensisijainen tavoite

Parlamentilla on syyskuusta 2020 lähtien ollut pysyvä veroasioita käsittelevä alakomitea. Komitea perustettiin avustamaan talous- ja raha-asioiden komitea verokysymyksissä ja käsittelee veropetosten, veronkierron ja veronkierron torjuntaa sekä verotuksen taloudellista avoimuutta.

Edustajakaudella 2014-19 parlamentti perusti väliaikaisia ​​erityisvaliokuntia, mukaan lukien aserityisvaliokunta talousrikoksista, veronkierrosta ja veronkierrosta ja tutkintavaliokunta Tutkinta väitetyistä rikkomuksista ja hallinnollisista epäkohdista EU: n lainsäädännön soveltamisessa rahanpesun, veronkierron ja veronkierron yhteydessä. Nämä komiteat havaitsivat useita verosäännösten puutteita.

EU: n verotoimenpiteet

Jotkut viime vuosien tärkeimmistä verotusta koskevista lainsäädäntöehdotuksista liittyvät Tietojen vaihto hallinnollista yhteistyötä koskevalla direktiivillä, jota on muutettu useita kertoja antamaan:

  • Automaattinen rahoitustilejä koskevien tietojen vaihto verovelvollinen toimii toisessa maassa kuin asuinmaassa
  • Veropäätösten vaihto jäsenmaiden välillä paljastaa muille EU-maille ja Euroopan komissiolle esimerkiksi tietyille yrityksille tarjottavat "verosuunnitteluohjelmat"
  • Maakohtaiset tiedot suurten monikansallisten yritysten tarjoama ja jaettu EU-maiden välillä estääkseen eri maissa toimivia monikansallisia yrityksiä harjoittamasta aggressiivisia verosuunnittelukäytäntöjä, jotka eivät ole kotimaisten yritysten käytettävissä
  • Rahanpesutiedot

Muut ehdotukset liittyvät yritysverotuksen ja veronkierto esimerkiksi:

Infografiikka kunkin EU-maan bruttokansantuotteesta sekä välittömistä ja välillisistä veroista
Infografiikka, joka näyttää kunkin EU-maan osalta bruttokansantuotteen sekä välittömät ja välilliset verot  

Lisäksi on tehty monia ehdotuksia päivittää alv-kehys. Veroasioiden alakomitea työskentelee parhaillaan raportti siitä, miten luoda uusi perusta digitaalisten yritysten voittojen verotukselle maissa, joissa he toimivat, vaikka heillä ei olisikaan fyysistä läsnäoloa.

Raportissa esitetään parlamentin näkemykset ennen OECD: ssä käytäviä lopullisia neuvotteluja, joiden odotetaan valmistuvan vuoden 2021 puoliväliin mennessä. Viimeistään kesäkuuhun mennessä komission odotetaan myös esittävän ehdotuksen digitaalimaksusta osana EU: n omien varojen järjestelmän uudistamista ja talouden elpymisen rahoittamista Covid-19-pandemian jälkeen.

Tietoja infografiikasta


Yläosassa oleva infografiikkamme näyttää tulot välittömistä ja välillisistä veroista kussakin EU-maassa sekä verotulot prosentteina bruttokansantuotteesta. Jälkimmäinen on jaettu pääoma-, kulutus- ja työveroihin. Lisäksi karttamme näyttää kuinka varakkaat maat ovat.

Infografiikka, joka näyttää EU-maiden arvonlisäverokannat
Normaali arvonlisäverokanta eri EU-maissa  

Lue lisää 

Yhtiöverosäännöissä

Niken yritys estää laitonta valtiontukea koskeva EU: n tutkimus hylättiin

Julkaistu

on

EU: n yleinen tuomioistuin hylkäsi tänään (14. heinäkuuta) kanteen komission päätöksestä aloittaa muodollinen tutkimus Alankomaiden veropäätöksistä, jotka voivat olla laitonta valtiontukea. kirjoittaa Catherine Feore. 

EU: n tutkimus koskee veropäätöksiä, jotka Alankomaiden verohallinto on antanut Nike European Operations Netherlandsille (Nike) vuosina 2006, 2010 ja 2015 ja Converse Netherlandsille (Converse) vuosina 2010 ja 2015.

Nike ja Converse ovat alankomaalaisen holdingyhtiön tytäryhtiöitä, jonka omistaa Nike Inc. Yritysten odotetaan soveltavan asepituuden periaatetta ikään kuin ne eivät kuulu samaan konserniin. 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan riidanalainen päätös sisältää komission selkeän ja yksiselitteisen perustelun, jota ei voida kuvata "epätäydelliseksi".

Nike väitti, että komission toimet johtuivat kansainvälisen toimittajien yhteenliittymän tutkimuksen julkaisemisesta marraskuussa 2017 ja siitä seuranneesta poliittisesta painostuksesta, että komissio lähetti useita lisätietopyyntöjä. He väittivät, että tämä "kohdistaminen" oli epäreilua, koska he väittivät, että Alankomaat antoi 98 veropäätöstä, joka oli samanlainen kuin Niken.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vastasi, että muodollisen tutkintamenettelyn aloittamisen tarkoituksena oli antaa komissiolle mahdollisuus saada kaikki näkemykset, joita se tarvitsi voidakseen tehdä lopullisen päätöksen, eikä sitä ollut etukäteen sidottu tekemään tätä. 

Continue Reading

Yhtiöverosäännöissä

EU viivästyttää digitaalimaksua keskittyen maailmanlaajuiseen vähimmäisverosopimukseen

Julkaistu

on

EU on päättänyt lykätä digitaalimaksua syksyyn kahden päivän Venetsiassa pidetyn G20-valtiovarainministerien kokouksen jälkeen, jossa saavutettiin historiallinen sopimus vakaamman ja oikeudenmukaisemman kansainvälisen veroarkkitehtuurin rakentamisesta. kirjoittaa Catherine Feore. 

Suuri osa uudistetun sysäyksen edistymiselle tällä alalla on tullut uudesta Bidenin hallinnosta. Tänään (12. heinäkuuta) Yhdysvaltain valtiovarainministeri Janet Yellen (kuvassa) tapasi Euroopan komission talousasioista vastaavan presidentin ja varatoimitusjohtajan sekä talouskomissaari Paolo Gentilonin ja Euroopan keskuspankin presidentin Christine Lagarden ennen osallistumistaan ​​tänään euroryhmän valtiovarainministerien kokoukseen. 

Uusi ehdotus perustuu OECD: n `` peruspuhalluksen ja voitonsiirron '' työhön (BEPS), ja siinä käsitellään tämän työn kahta osaa, nimittäin monikansallisten yritysten voittojen kohdentamista ja todellista maailmanlaajuista vähimmäisverokantaa. Yhdysvallat ehdotti alun perin, että yhteisöveroprosentiksi olisi asetettava 21 prosenttia, mutta siirtyi nopeasti 15 prosenttiin. 

Talouskomissaari Paolo Gentiloni sanoi tänään euroryhmän kokouksessa, että hänellä oli erinomainen tapaaminen Yhdysvaltain valtiovarainministerin Janet Yellenin kanssa. Gentiloni sanoi, että viikonlopun tärkein saavutus - maailmanlaajuinen verotussopimus - lopettaisi "kilpailun pohjaan" verojen siirtämisestä. Hän sanoi: "Tässä yhteydessä ilmoitin sihteeri Yellenille päätöksestämme keskeyttää ehdotus EU: n digitaalisesta maksusta, jotta voimme keskittyä tämän historiallisen sopimuksen viimeiseen mailiin."

Euroopan komission tiedottaja Daniel Ferrie totesi, että komission on puututtava nopeasti ratkaisemattomiin kysymyksiin ja viimeisteltävä ”erilaiset suunnitteluelementit” sekä yksityiskohtainen täytäntöönpanosuunnitelma lokakuuhun mennessä. Ajatuksena on, että G20-maiden hallitusten päämiehet hyväksyisivät tämän Rooman huippukokouksessa. Ferrie sanoi: "Tästä syystä olemme päättäneet keskeyttää työmme, joka koskee ehdotusta digitaaliseksi maksuksi uudeksi" omaksi resurssiksi "tänä aikana."

Euroopan komissio oli jättänyt ilmoituksen uudesta EU: n digitaalisesta maksusta 14. heinäkuuta, jonka jälkeen se viivästyi 22. heinäkuuta, ja se on nyt viivästynyt tämän sopimuksen jälkeen. Digitaalimaksu suunniteltiin uudeksi omaksi resurssiksi, joka auttaisi EU: ta maksamaan NextGenerationEU-lainaa takaisin. Uudet omat varat on otettava käyttöön 1. tammikuuta 2023 mennessä.

Continue Reading

Yhtiöverosäännöissä

Suurille teknologiayrityksille annetaan historiallisia muutoksia kansainvälisiin verosopimuksiinsa

Julkaistu

on

Viime aikoina jotkut maailman rikkaimmista maamerkeistä ja maista ovat päässeet sopimukseen kansainvälisten veroaukkojen sulkemisesta, jotka suurimmat monikansalliset yritykset ovat hyväksyneet. Joillakin näistä teknologiayrityksistä, kuten Apple, Amazon, Google ja niin edelleen, on suurimmat osakekurssit osakemarkkinoilla.

Vaikka tekninen verotus on pitkään ollut kysymys, josta kansainvälisten hallitusten on täytynyt sopia keskenään, vedonlyönnilläkin on samanlaisia ​​ongelmia, etenkin sen suosion lisääntyessä ja sallimalla laillistamisen maailmanlaajuisesti. Tässä olemme toimittaneet a uusien vedonlyöntisivustojen vertailu jotka seuraavat kansainvälisen käytön kannalta välttämättömiä oikeita verolakeja ja laillisuutta.

G7-huippukokouksessa, josta viimeisimmät raporttimme puhuivat aiheesta Brexit ja kaupan sopimuksetYhdysvaltojen, Ranskan, Saksan, Iso-Britannian, Kanadan, Italian ja Japanin edustajat tekivät yhtenäisen sopimuksen maailmanlaajuisen vähintään 15 prosentin yhteisöverokannan tukemisesta. Tämän oli tapahduttava yhteisymmärryksessä, koska näiden yritysten olisi maksettava veroja siellä, missä heidän yrityksensä toimivat, ja tontille, jolla ne toimivat. Veropetoksia on jo pitkään edistetty suuryritysten löytämien aloitteiden ja porsaanreikien avulla. Tämä yksimielinen päätös asettaa lopettaa pitämään teknologiayrityksiä vastuullisina.

Tämän päätöksen uskotaan olevan vuosien varrella, ja G7-maiden huippukokoukset ovat jo kauan halunneet päästä sopimukseen historiasta ja uudistamaan globaalia verojärjestelmää horisontissa olevan nousevan innovaation ja digitaalisen aikakauden puolesta. Saamaan yritykset pitämään omena, Amazon ja Google ottavat vastuuvelvollisuuden, pitävät verotuksen kurissa arvioidakseen niiden ulkomailla tapahtuvan kehityksen ja osallistumisen nousun. Yhdistyneen kuningaskunnan valtiovarainministeri Rishi Sunak on maininnut, että olemme pandemian talouskriisissä, yritysten on pidettävä painoaan ja osallistuttava maailmantalouden uudistamiseen. Uudistettu verotus on askel eteenpäin tämän saavuttamiseksi. Globaalit teknologiayritykset, kuten Amazon ja Apple, ovat kasvaneet voimakkaasti osakkeenomistajien hinnoissa jokaisella vuosineljänneksellä viime vuoden suuren pudotuksen jälkeen, mikä tekee tekniikasta yhden kestävimmistä aloista, joilta veroja saadaan. Kaikki eivät tietenkään olekaan samaa mieltä tällaisista kommenteista, koska verotuksen porsaanreiät ovat jo pitkään olleet menneisyyttä.

Sovittu kauppa painostaa muita maita heinäkuussa pidettävän G20-kokouksen aikana. G7-maiden osapuolten tekemä sopimuspohja tekee erittäin todennäköiseksi, että muut maat pääsevät sopimukseen läsnä olevien maiden, kuten Australian, Brasilian, Kiinan, Meksikon jne. Kanssa. Alhaisemmat veroparatiisimaat, kuten Irlanti, odottavat alhaisempia verokantoja vähintään 12.5 prosentilla. Odotettiin, että 15 prosentin veroaste olisi korkeampi vähintään 21 prosentin tasolla, ja maat, jotka ovat samaa mieltä tämän kanssa, uskovat, että olisi asetettava 15 prosentin perustaso mahdollisuuksilla kunnianhimoisemmista verokannoista määränpäästä ja alueesta riippuen. monikansalliset yritykset toimivat ja maksavat veroja.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa