Liity verkostomme!

Talous

Parlamentti haluaa varmistaa oikeuden irtisanoutua työstä 

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Eduskunta haluaa suojella työntekijöiden perusoikeutta irrottautua työstä eikä olla tavoitettavissa työajan ulkopuolella.

Digitaaliset työkalut ovat lisänneet työnantajien ja työntekijöiden tehokkuutta ja joustavuutta, mutta myös luoneet jatkuvan päivystyskulttuurin, jossa työntekijät ovat helposti tavoitettavissa missä ja milloin tahansa, myös työajan ulkopuolella. Teknologia on mahdollistanut etätyön, kun taas Covid-19-pandemia ja rajoitukset ovat tehneet siitä laajalle levinneen. 37 prosenttia EU:n työntekijöistä aloitti työskentelyn kotoa käsin työsulun aikana.

Etätyö hämärtää eron yksityisen ja ammattimaisen välillä

Vaikka etätyö on pelastanut työpaikkoja ja auttanut monia yrityksiä selviytymään koronakriisistä, se on myös hämärtänyt eroa työn ja yksityiselämän välillä. Monet ihmiset joutuvat työskentelemään normaalin työaikansa ulkopuolella, mikä heikentää heidän työ- ja perhe-elämänsä tasapainoa. Kotoa työskentelevistä 27 % työskenteli työajan ulkopuolella.

Säännöllisesti etätyötä tekevät ihmiset työskentelevät yli kaksi kertaa todennäköisemmin enemmän kuin EU:ssa määrätty enimmäistyöaika työaikadirektiivi kuin ne, jotka eivät.

Enimmäistyö- ja vähimmäislepoajat: 

  • Enintään 48 työtuntia viikossa 
  • Vähintään 11 ​​tuntia peräkkäistä päivittäistä lepoaikaa  
  • Vähintään neljä viikkoa palkallista vuosilomaa vuodessa 

Ota selvää, mitä EU tekee suojellakseen pandemian vaikuttamia työpaikkoja.

Mainos

Lue lisää työn ja yksityiselämän tasapainoa koskevista EU:n säännöistä.

Jatkuva yhteys voi aiheuttaa terveysongelmia

Lepo on välttämätöntä ihmisten hyvinvoinnille ja jatkuvalla työyhteydellä on terveysvaikutuksia. Liian pitkä istuminen näytön edessä ja liiallinen työskentely heikentää keskittymiskykyä, aiheuttaa kognitiivista ja emotionaalista ylikuormitusta ja voi aiheuttaa päänsärkyä, silmien rasitusta, väsymystä, unihäiriöitä, ahdistusta tai uupumusta. Lisäksi staattinen asento ja toistuvat liikkeet voivat aiheuttaa lihasjännitystä ja tuki- ja liikuntaelimistön häiriöitä erityisesti työympäristöissä, jotka eivät täytä ergonomiastandardeja.

Eduskunta vaatii uutta EU-lakia

Irtisanoutumisoikeutta ei ole määritelty EU:n lainsäädännössä. Eduskunta haluaa muuttaa sen. Se kehotti 21. tammikuuta 2021 komissiota laatimaan lain antaa työntekijöille mahdollisuuden irrottautua töistä työajan ulkopuolella ilman seurauksia ja asettamalla etätyön vähimmäisstandardit.

Parlamentti totesi, että poissaoloajan keskeyttämiset ja työajan pidentäminen voivat lisätä palkattomien ylitöiden riskiä ja vaikuttaa kielteisesti terveyteen, työ- ja perhe-elämän tasapainoon sekä lepoon työstä. ja vaati seuraavia toimenpiteitä:

  • Työnantajat eivät saa vaatia työntekijöitä olemaan tavoitettavissa työaikansa ulkopuolella, ja työtovereiden tulee pidättäytyä ottamasta yhteyttä työtovereihinsa.
  • EU-maiden olisi varmistettava, että työntekijät, jotka vetoavat oikeuteensa katkaista, suojataan uhriksi joutumiselta ja muilta seurauksilta ja että on olemassa mekanismit valitusten tai katkaisemisoikeuden loukkausten käsittelemiseksi.
  • Ammatillinen etäopiskelu ja -koulutus on luettava työtoiminnaksi, eikä se saa tapahtua ylityö- tai vapaapäivinä ilman riittävää korvausta.

Lue lisää siitä, kuinka EU parantaa työntekijöiden oikeuksia ja työoloja.

Lue lisää 

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa