Liity verkostomme!

Maatalous

Euroopan unionin maatalouspolitiikan uudistaminen: hajauttamispyyntö

SHARE:

Julkaistu

on

Euroopan unionin yhteistä maatalouspolitiikkaa (YMP) on tarkasteltu tiukasti, ja kriitikot ovat tarkastelleet sen jäykkyyttä ja keskitettyä lähestymistapaa. Keskustelun kiihtyessä eri tahoilta, myös maanviljelijöiltä ja poliitikoilta, vaaditaan merkittäviä uudistuksia, jotta ne vastaisivat paremmin EU:n elintarviketurvaa koskevia tavoitteita ja talouskasvua.

Poliitikot, mm Axinia Adrian Romanian liiton (AUR) varapuheenjohtaja, (kuvassa) väittävät, että nykyinen YMP heikentää kansallisen suvereniteetin, itsemääräämisoikeuden ja yksilön vastuun perusperiaatteita. Axinia korostaa, että EU:n nykyinen lähestymistapa tukahduttaa innovaatiot ja vaikeuttaa jäsenvaltioiden kykyä räätälöidä maatalouspolitiikkaansa tarvittavien eritelmien, ainutlaatuisten maatalousmaisemien, ilmasto-olosuhteiden ja perinteiden mukaisesti. Axinia korosti, että on tärkeää antaa jäsenvaltioille enemmän itsemääräämisoikeutta maatalouspolitiikan suunnittelussa kestävyyden ja talouskasvun edistämiseksi, ja totesi:

”Uskomme, että EU:n vaatima yksikokoinen lähestymistapa ei edistä kestäviä maatalouskäytäntöjä tai talouskasvua. Toistaiseksi Romaniassa YMP ei ole auttanut maanviljelijöitä kehittämään kastelujärjestelmiään ja suojelemaan pieniä, perheomistuksessa olevia tiloja ja pitämään niitä kilpailukykyisinä yhtenäismarkkinoilla.

Axinia tekee selväksi, että nykyinen YMP hyödyttää suhteettomasti suuria maatalousyrityksiä pienempiin perhetiloihin verrattuna. Korostetaan tarvetta uudistaa maataloustukia niin, että etusijalle asetetaan pienet ja keskisuuret maatilat, jotka edistävät merkittävästi paikallista taloutta, ja tuetaan elinvoimaisia ​​maaseutuyhteisöjä.

Muutaman viime vuoden tapahtumat ovat osoittaneet, että kauppapolitiikkaan tarvitaan protektionistisia lähestymistapoja eurooppalaisten maanviljelijöiden suojelemiseksi moraalittomalta kilpailulta. Axinia toteaa, että "Kunkin jäsenvaltion vahvuuksia tukeva räätälöity politiikka voi johtaa tehokkaampaan resurssien kohdentamiseen ja vahvempaan maataloussektoriin yleisesti, mikä hyödyttää sekä viljelijöitä että kuluttajia." Priorisoimalla kotimaisen maataloustuotannon EU voisi parantaa elintarviketurvaa, hillitä ilmastonmuutosta, säilyttää biologista monimuotoisuutta ja tukea paikallisia EU:n maanviljelijöitä. AUR:n kanta on linjassa paljon laajemman ja nopeasti kasvavan vaatimuksen kanssa osittaisesta hajauttamisesta ja joustavuudesta YMP:ssä. Monet ovat pyytäneet, että jäsenvaltiot voisivat palvella parhaiten maatalousalojaan ja kansalaisiaan,

Kun Euroopan unioni jatkaa näiden haasteiden ratkomista, äänet kuten Axinia Adrian, jotka kannattavat hajautetumpaa ja joustavampaa lähestymistapaa maatalouspolitiikkaan, ovat nousussa. EU:n on jatkettava näiden kasvavien huolenaiheiden kuuntelua voidakseen tasoittaa tietä valoisammalle ja kestävämmälle eurooppalaiselle maataloudelle.

Mainos

Materiaali tehty SC Oracle Consulting SRL:n pyynnöstä Romanian puolueen liiton - AUR Alliancen pyynnöstä, CMF 21240330.

Jaa tämä artikkeli:

EU Reporter julkaisee artikkeleita useista ulkopuolisista lähteistä, jotka ilmaisevat monenlaisia ​​näkökulmia. Näissä artikkeleissa esitetyt kannat eivät välttämättä ole EU Reporterin kantoja.

Nousussa