Liity verkostomme!

Talous

Komissio asettaa uusia sääntöjä ihmisoikeuksien ja ympäristön kunnioittamiseksi maailmanlaajuisissa arvoketjuissa

SHARE:

Julkaistu

on

Euroopan komissio hyväksyi tänään (23. helmikuuta) ehdotuksen direktiiviksi yritysten kestävän kehityksen due diligencesta. Ehdotuksen tavoitteena on tehdä toimitusketjuista kestävämpiä ja työntekijöiden oikeuksia kunnioittavampia. 

Toivotaan, että EU-tason toimilla yritysten ei tarvitse noudattaa eri valtioiden erilaisten sääntöjen "spagettia", joka pirstoi yhtenäismarkkinoita. Jotkut yritykset ovat jo ryhtyneet toimiin hillitäkseen kuluttajien painetta ja negatiivista julkisuutta, ja jotkut maat ovat ottaneet käyttöön jonkinlaisen due diligence -menettelyn.

Yritysten tulee tunnistaa ja tarvittaessa ehkäistä, lopettaa tai lieventää toimintansa haitallisia ihmisoikeuksiin, kuten lapsityövoimaan ja työntekijöiden hyväksikäyttöön, sekä ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia, kuten saastuminen ja biologisen monimuotoisuuden väheneminen. Komissio toivoo, että uudet säännöt tuovat oikeusvarmuutta ja tasapuoliset toimintaedellytykset. Toimenpiteillä toivotaan olevan vaikutusta myös EU:n ulkopuolelle. 

Uudet säännöt koskevat suuria osakeyhtiöitä, joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa maailmanlaajuisesti ja joissa on yli 500 työntekijää tai "korkean vaikutuksen alojen" yrityksiä, joiden liikevaihto on 40 miljoonaa euroa ja joissa on yli 250 työntekijää. Mukaan luetaan EU:ssa toimivat EU:n ulkopuoliset yritykset. Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) eivät suoraan kuulu tämän ehdotuksen soveltamisalaan.

Jäsenvaltioiden nimeämät kansalliset hallintoviranomaiset ovat vastuussa näiden uusien sääntöjen valvonnasta ja voivat määrätä sakkoja, jos niitä ei noudateta. Lisäksi uhreilla on mahdollisuus ryhtyä oikeustoimiin vahingoista, jotka olisi voitu välttää asianmukaisilla due diligence -toimenpiteillä.

Suurilla yrityksillä on oltava suunnitelma varmistaakseen, että niiden liiketoimintastrategia on yhteensopiva ilmaston lämpenemisen rajoittamisen 1.5 asteeseen Pariisin sopimuksen mukaisesti. Erityisen vastuun kantavat yritysten johtajat, joille tulisi antaa erityinen vastuu due diligence -menettelyn toteuttamisesta ja sen täytäntöönpanon valvonnasta sekä sen sisällyttämisestä yrityksen strategiaan. 

Komission ehdotus sisältää myös liitännäistoimenpiteitä, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä, erityisesti pieniä tai kolmansissa maissa olevia yrityksiä, sopeutumaan uusiin sääntöihin. 

Mainos

Jaa tämä artikkeli:

Mainos

Nousussa