Liity verkostomme!

Talous

Työttömyyden vähentäminen: EU: n politiikan selitys

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Sen jälkeen kun työttömyys EU: ssa oli kasvanut tasaisesti vuodesta 2013 lähtien, COVID-19-pandemia johti kasvuun vuonna 2020. Selvitä, miten EU pyrkii vähentämään työttömyyttä ja torjumaan köyhyyttä.

Vaikka EU: n työmarkkinatilanne ja työntekijöiden oikeudet ovat parantuneet merkittävästi viime vuosina, työttömyyden torjunta ja sen seuraukset COVID-kriisi ovat edelleen haasteita Euroopan unionille pyrkiessään laadukkaiden työpaikkojen luomiseen ja a sosiaalisesti osallistavaa Eurooppaa.

Lue lisää miten EU suojelee koronaviruspandemiasta kärsineitä työpaikkoja ja työntekijöitä.

Monilla aloilla on pyritty edistämään nuorten pääsyä työmarkkinoille, torjumaan pitkäaikaistyöttömyyttä, parantamaan taitoja ja helpottamaan työntekijöiden liikkuvuutta EU: ssa.

EU työttömyysaste

Huhtikuussa 2021, työttömyysaste euroalueella oli 8%, kun se maaliskuussa 8.1 oli 2021% ja huhtikuussa 7.3 2020%.

Mainos

EU: n ja jäsenvaltioiden toimivalta

EU-maat ovat edelleen ensisijaisesti vastuussa työllisyys- ja sosiaalipolitiikasta. EU täydentää ja koordinoi kuitenkin jäsenvaltioiden toimia ja edistää parhaiden käytäntöjen jakamista.

Mukaan yhdeksän artiklaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti EU: n olisi tarkasteltava korkean työllisyysasteen tavoitetta määriteltäessä ja toteutettaessa kaikkia sen politiikkoja ja toimia.

Mainos

Euroopan työllisyysstrategia 

Vuonna 1997 EU -maat asettivat joukon yhteisiä tavoitteita työllisyyspolitiikalle työttömyyden torjumiseksi ja uusien ja parempien työpaikkojen luomiseksi EU: ssa. Tämä käytäntö tunnetaan myös nimellä Euroopan työllisyysstrategia (EES).

Euroopan komissio seuraa ja toteuttaa strategiaa eurooppalaisen ohjausjakson- vuosittainen talous- ja työllisyyspolitiikan koordinointijakso EU: n tasolla.

Euroopan sosiaalista ja työllisyystilannetta arvioidaan EU: n lukukauden yhteydessä ja se perustuu EU: n lukukautta Työllisyyden suuntaviivatkansallisten työllisyyspolitiikan yhteiset painopisteet ja tavoitteet. Jotta EU-maat voisivat edetä eteenpäin, komissio antaa maakohtaisia ​​suosituksia, jotka perustuvat niiden edistymiseen kohti kutakin tavoitetta.

Miten sitä rahoitetaan

- Euroopan sosiaalirahasto (ESR) on Euroopan tärkein väline, jolla varmistetaan oikeudenmukaisemmat työmahdollisuudet kaikille EU: ssa asuville työntekijöille, nuorille ja kaikille työnhakijoille.

Euroopan parlamentti ehdotti rahoituksen lisäämistä vuonna EU: n talousarviosta vuosiksi 2021--2027. Rahaston uusi versio, joka tunnetaan nimellä Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESR+), jonka budjetti on 88 miljardia euroa, keskittyy koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sekä yhtäläisiin mahdollisuuksiin saada laadukkaita työpaikkoja, sosiaalista osallisuutta ja köyhyyden torjuntaa.

Työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin ohjelmalla (EaSI) pyritään auttamaan työllisyys- ja sosiaalipolitiikan nykyaikaistamisessa, parantamaan rahoituksen saantia sosiaalisille yrityksille tai haavoittuville henkilöille, jotka haluavat perustaa mikroyrityksen ja edistää työvoiman liikkuvuutta. EURES-verkosto. Eurooppalainen työpaikkaverkosto helpottaa liikkuvuutta tarjoamalla tietoa työnantajille ja työnhakijoille, ja siinä on myös tietokanta avoimista työpaikoista ja hakemuksista eri puolilla Eurooppaa.

- Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) tukee työntekijöitä, jotka menettävät työpaikkansa globalisaation takia, koska yritykset voivat sulkea tai siirtää tuotantoaan EU: n ulkopuolisiin maihin tai talous- ja rahoituskriisiin, löytää uusia töitä tai perustaa omia yrityksiä.

- Rahasto Euroopan Aid vähävaraisimmille (FEAD) tukee jäsenvaltioiden aloitteita, joilla tarjotaan elintarvikkeita, perusmateriaaleja ja sosiaalista osallisuutta koskevia toimia köyhimmille.

Euroopan sosiaalirahasto Plus -palvelun päivitetty versio yhdistää useita olemassa olevia rahastoja ja ohjelmia (ESR, EaSI, FEAD, nuorisotyöllisyysaloite), yhdistäen niiden resurssit ja tarjoamalla entistä integroidumpaa ja kohdennettua tukea kansalaisille.

Nuorisotyöttömyyden torjunta

Yksi EU: n toimenpiteistä combat nuorisotyöttömyys on nuorisotakuun, jäsenvaltioiden sitoumus varmistaa, että kaikki alle 30-vuotiaat nuoret saavat laadukkaan työn, jatkokoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen tai harjoittelupaikan neljän kuukauden kuluessa siitä, kun heistä on tullut työttömiä tai poistunut muodollisesta koulutuksesta. Nuorisotakuun täytäntöönpanoa tuetaan EU: n investoinneilla nuorten työllisyysaloitteen kautta.

- Euroopan solidaarisuusjoukot mahdollistaa nuorten vapaaehtoistyön ja tehdä työtä solidaarisuuteen liittyvissä hankkeissa eri puolilla Eurooppaa. Ensimmäinen EURES-työympäristösi 18: n nuoret auttavat 35ia ja ovat kiinnostuneita hankkimaan ammatillista kokemusta ulkomailla, löytämään työharjoittelun, harjoittelun tai oppisopimuskoulutuksen.

Oikeat taidot, oikea työ

Edistämällä ja parantamalla taitojen hankkimista, lisäämällä tutkintojen vertailukelpoisuutta ja tarjoamalla tietoa taitojen ja työpaikkojen vaatimuksista, EU tukee ihmisiä löytämään laadukkaita työpaikkoja ja tekemään parempia uravalintoja.

- Euroopan taitotietosuunnitelma2016issa käynnistetty 10-toimenpide, jonka avulla ihmiset voivat saada oikean koulutuksen ja tuen ja tarkistaa useita olemassa olevia välineitä, kuten eurooppalainen CV-muoto Europass.

Pitkäaikaistyöttömyyden haaste

Pitkäaikaistyöttömyys, kun ihmiset ovat työttömiä yli 12-kuukausia, on yksi jatkuvan köyhyyden syistä. Se jää erittäin korkea joissakin EU-maissa ja lähes edelleen 50% työttömyydestä.

EU-maat ottivat paremmin käyttöön pitkäaikaistyöttömät työmarkkinoilla suosituksia: ne kannustavat pitkäaikaistyöttömien rekisteröintiä työvoimapalveluun, yksilöllistä perusteellista arviointia heidän tarpeidensa selvittämiseksi sekä räätälöityä suunnitelmaa heidän palauttamiseksi töihin (työsopimus). Se olisi kaikkien työttömien saatavilla vähintään 18 kuukautta.

Pitkäaikainen poissaolo työstä johtaa usein työttömyyteen ja työntekijöihin, jotka poistuvat työmarkkinoilta pysyvästi. 2018issa Euroopan parlamentti muotoili joukon työntekijöitä työelämään, joka kärsii vammoista tai kroonisista terveysongelmista. toimenpiteet jäsenvaltiot voivat työskennellä, kuten työpaikkojen mukauttaminen ammattitaidon kehittämisohjelmien avulla, joustavien työolojen varmistaminen ja työntekijöiden tukeminen (mukaan lukien valmennus, psykologin tai terapeutin käyttö).

Työntekijöiden liikkuvuuden edistäminen

Työttömyyden torjuminen voi auttaa ihmisiä helpottamaan työskentelyä toisessa maassa. EU: lla on joukko yhteisiä sääntöjä ihmisten suojelemiseksi sosiaaliset oikeudet liittyvät työttömyyteen, sairauksiin, äitiyteen / isyyteen, perhe-etuuksiin jne., kun he liikkuvat Euroopassa. Säännöt Työntekijöiden lähettämistä sama periaate samasta työstä samassa työpaikassa.

Lue lisää mitä EU tekee globalisaation vaikutuksilla työllisyyteen.

Lisätietoja EU: n sosiaalipolitiikoista

Lue lisää 

Puolustus

Olennainen infrastruktuuri: uusia sääntöjä yhteistyön ja kestävyyden lisäämiseksi

Julkaistu

on

Kansalaisvapauskomitea Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyvät uudet säännöt, joilla suojellaan paremmin välttämättömiä palveluja, kuten energiaa, liikennettä ja juomavettä.

Komitea hyväksyi neuvottelukantansa uusista EU: n elintärkeitä infrastruktuureita koskevista säännöistä äänin 57 puolesta ja XNUMX vastaan ​​(tyhjää). Mepit pyrkivät suojaamaan paremmin olennaisia ​​palveluja (esim. Energia, liikenne, pankki, juomavesi ja digitaalinen infrastruktuuri) parantamalla jäsenvaltioiden sopeutumiskykyä koskevia strategioita ja riskinarviointeja.

Ilmastonmuutos on sisällytetty mahdollisten keskeisten infrastruktuurien häiriöiden lähteeksi, ja kyberturvallisuutta pidetään tärkeänä sietokyvyn osana. Koska palvelut ovat yhä enemmän toisistaan ​​riippuvaisia, uudistetun direktiivin mukaan paikallisviranomaisten on perustettava yhteyspiste, joka vastaa viestinnästä muiden lainkäyttöalueiden kanssa. Se myös luo uuden kriittisten elinten sietokykyryhmän helpottamaan sidosryhmien välistä kommunikaatiota, ja parlamentti osallistuu tarkkailijana.

Mepit haluavat laajempaa soveltamisalaa ja enemmän avoimuutta

Mainos

Parlamentin jäsenet haluavat lisää avoimuutta häiriöiden sattuessa, mikä edellyttää kriittisten yhteisöjen ilmoittavan suurelle yleisölle tapahtumista tai vakavista riskeistä. Ne haluavat myös varmistaa, että jäsenvaltiot voivat tarjota taloudellista tukea kriittisille yhteisöille, jos tämä on yleisen edun mukaista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta valtiontukisääntöjen soveltamista.

Kansalaisvapauksien komitea ehdottaa olennaisten palvelujen määritelmän laajentamista siten, että myös ympäristönsuojelu, kansanterveys ja -turvallisuus sekä oikeusvaltioperiaate mainitaan.

Jotta rajatylittävä yhteistyö olisi kitkatonta, parlamentin jäsenet haluavat lopulta, että palveluntarjoajia pidetään "eurooppalaisittain tärkeinä", jos ne tarjoavat vastaavia palveluja vähintään kolmessa jäsenvaltiossa.

Mainos

Äänestyksen jälkeen esittelijä Michal Šimečka (Renew, SK) sanoi: "Kriittiset yksiköt tarjoavat olennaisia ​​palveluja kaikkialla EU: ssa ja kohtaavat yhä enemmän sekä ihmisen aiheuttamia että luonnollisia uhkia. Tavoitteenamme on vahvistaa niiden kykyä selviytyä toimintansa riskeistä ja parantaa samalla olennaisten palvelujen sisämarkkinoita. Meidän odotetaan tuottavan Eurooppaa, joka suojelee ja mikä tarkoittaa myös elämäntapamme perustana olevien kriittisten järjestelmien kollektiivisen kestävyyden vahvistamista. "

Tausta

- Euroopan elintärkeiden infrastruktuurien (ECI) direktiivi kattaa tällä hetkellä vain kaksi alaa (liikenne ja energia), kun taas uudistettu direktiivi laajentaa sen kymmeneen (energia, liikenne, pankki, rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurit, terveys, juomavesi, jätevesi, digitaalinen infrastruktuuri, julkishallinto ja avaruus). Samaan aikaan uudessa direktiivissä otetaan käyttöön kaikkien riskien lähestymistapa, jossa eurooppalainen kansalaisaloite keskittyi suurelta osin terrorismiin.

Seuraavat vaiheet

Ennen kuin neuvottelut neuvoston kanssa voidaan aloittaa, koko parlamentin on hyväksyttävä neuvottelukantaluonnos tulevassa istunnossa.

Lisätietoja 

Continue Reading

EU: n rautateillä

EU tarjoaa nuorille 60,000 XNUMX junalippua DiscoverEU: lle

Julkaistu

on

Komissio tarjoaa ilmaisen junamatkan 60,000 18 eurooppalaiselle, jotka ovat 20–XNUMX -vuotiaita DiscoverEU. Hakemukset avataan huomenna, 12. lokakuuta, keskipäivällä ja päättyvät 26. lokakuuta keskipäivällä matkajaksolle vuonna 2022, joka on Euroopan nuorten vuosi.

Eurooppalaisen elämäntavan varapresidentti Margaritis Schinas sanoi: ”Viimeisten 18 kuukauden aikana nuoret ovat uhranneet aidon solidaarisuuden hengessä arvokkaita nuorekkaita ja ratkaisevia hetkiä elämästään. Olen iloinen, että komissio tarjoaa tänään eurooppalaisen liikkuvuuden nousun 60,000 2022 junalipulla. Tätä eurooppalaista liikkuvuuden ja mahdollisuuksien vauhtia edistävät entisestään Erasmus+ ja monet muut aloitteet, jotka ovat tulossa Euroopan nuorisovuoteen XNUMX.

Innovaatio-, tutkimus-, kulttuuri-, koulutus- ja nuorisokomissaari Mariya Gabriel sanoi: ”Olen erittäin iloinen voidessani avata tämän uuden DiscoverEU -kierroksen antaakseni 60,000 2022 nuorelle mahdollisuuden tutustua maanosamme rikkauteen. Komission hengessä, joka nimittää vuoden 2022 nuorten eurooppalaiseksi teemavuodeksi, DiscoverEU on palannut, suurempi kuin koskaan, ja tarjoaa nuorille uusia mahdollisuuksia junalle, laajentaa näköalojaan, laajentaa oppimistaan, rikastuttaa kokemuksiaan ja tavata eurooppalaisia ​​matkustaessaan rautateitse maaliskuusta XNUMX lähtien. ”

Mainos

Tämä hakukierros on auki 1. heinäkuuta 2001 ja 31. joulukuuta 2003 välisenä aikana syntyneille nuorille eurooppalaisille. Poikkeuksellisesti 19–20-vuotiaat voivat hakea myös sen jälkeen, kun kierrokset on siirretty COVID-19-pandemian vuoksi.

Onnistuneet hakijat voivat matkustaa maaliskuun 2022 ja helmikuun 2023 välillä enintään 30 päivää. Koska pandemian kehitys on edelleen tuntematon, kaikille matkustajille tarjotaan joustavia varauksia uuden mobiilimatkakortin kautta. Lähtöpäivää voidaan muuttaa aina lähtöaikaan asti. Mobiilimatkakortit ovat voimassa vuoden. Komissio neuvoo kaikkia matkustajia tarkistamaan mahdolliset matkustusrajoitukset Avaa uudelleen EU.

Nuoria, joilla on erityistarpeita, kannustetaan voimakkaasti osallistumaan DiscoverEU -ohjelmaan. Komissio antaa käyttöönsä tietoja ja vinkkejä ja kattaa erityisavun, kuten saattajan, avustajakoiran jne., Kustannukset.

Mainos

Onnistuneet hakijat voivat matkustaa yksin tai enintään viiden hengen ryhmässä (kaikki hyväksytyn ikäryhmän sisällä). DiscoverEU -osallistujat matkustavat pääasiassa rautateillä kestävän matkustamisen vahvistamiseksi ja siten Euroopan vihreän sopimuksen tukemiseksi. Laajan pääsyn varmistamiseksi kaikkialla EU: ssa osallistujat voivat kuitenkin käyttää myös vaihtoehtoisia liikennemuotoja, kuten linja -autoja tai lauttoja tai poikkeuksellisesti lentokoneita. Näin varmistetaan, että syrjäisillä alueilla tai saarilla asuvilla nuorilla on myös mahdollisuus osallistua.

Jokaiselle jäsenvaltiolle myönnetään joukko matkustuslippuja sen väestön perusteella suhteessa Euroopan unionin koko väestöön.

Tausta

Komissio käynnisti DiscoverEU kesäkuuta 2018 Euroopan parlamentin ehdotuksen perusteella. Se on virallisesti integroitu uuteen Erasmus+ -ohjelma 2021-2027.

DiscoverEU yhdistää tuhansia nuoria ja rakentaa yhteisön eri puolille Eurooppaa. Osallistujat, jotka eivät olleet koskaan aiemmin tavanneet, liittyivät sosiaaliseen mediaan, vaihtoivat vinkkejä tai tarjosivat paikallisia näkemyksiä, muodostivat ryhmiä matkustamaan kaupungista kaupunkiin tai pysyivät toistensa luona.

Vuosina 2018-2019 350,000 70,000 ehdokasta haki yhteensä 66 XNUMX matkustuslippua: XNUMX% ehdokkaista matkusti ensimmäistä kertaa junalla asuinmaastaan. Monille se oli myös ensimmäinen kerta, kun he matkustivat ilman vanhempia tai aikuisten kanssa, ja suurin osa ilmoitti tulleensa itsenäisemmiksi. DiscoverEU -kokemus on antanut heille paremman käsityksen muista kulttuureista ja Euroopan historiasta. Se on myös parantanut heidän vieraiden kielten taitojaan. Kaksi kolmasosaa sanoi, että he eivät olisi voineet rahoittaa matkakorttiaan ilman DiscoverEU: ta.

Vuodesta 2018 lähtien entiset ja tulevat DiscoverEU-matkustajat ovat nyt muodostaneet monipuolisen ja sitoutuneen yhteisön, joka kokoontuu verkossa ja offline-tilassa jakamaan kokemuksiaan.

Osallistujia kutsutaan aloittamaan DiscoverEU -suurlähettiläät aloitteen puolesta. Heitä kannustetaan myös ottamaan yhteyttä virkamiehiin DiscoverEU -ryhmä verkossa jakaa kokemuksia ja vaihtaa vinkkejä erityisesti kulttuurikokemuksista tai siitä, miten matkustaa digitaalisesti ja kestävästi.

Hakemuksen saamiseksi hakijoiden on täytettävä monivalintakysymys, joka koskee yleistä tietoa Euroopan unionista ja muista nuorille suunnatuista EU: n aloitteista. Lisäkysymys pyytää hakijoita arvioimaan, kuinka monta ihmistä hakee tällä kierroksella. Mitä lähempänä arvio on oikeaa vastausta, sitä enemmän hakija saa pisteitä. Näin komissio voi asettaa hakijat paremmuusjärjestykseen. Komissio tarjoaa hakijoille matkalippuja sijoituksensa perusteella, kunnes saatavilla olevat liput loppuvat.

Lisätietoja

DiscoverEU

Euroopan nuorisoportaali

Factsheet

Continue Reading

Talous

Europe Expressin yhdistäminen saavuttaa lopullisen määränpään 20,000 kilometrin matkan jälkeen

Julkaistu

on

7. lokakuuta Connecting Europe Express saavutti lopullisen määränpäänsä Pariisin, kun hän oli matkustanut 36 päivää ympäri Eurooppaa - lännestä itään, pohjoisesta etelään ja jopa vieraillut naapureissa EU: n ulkopuolella. Tämä juna on koottu erityisesti juhlaa varten Euroopan rautatievuosi 2021, tavoitteena lisätä tietoisuutta rautateiden eduista ja haasteista, jotka on vielä ratkaistava. Juna teki yli 120 pysäkkiä, ylitti 26 maata ja 33 rajaa matkalla kolmella eri mittarilla.

Liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi: ”Connecting Europe Express on ollut rullaava laboratorio, joka paljastaa reaaliajassa yhtenäisen eurooppalaisen rautatiealueen ja TEN-T-verkostomme monet saavutukset, jotka mahdollistavat saumattoman matkustamisen kaikkialla unionissamme. Haluan kiittää sydämellisesti kaikkia, jotka auttoivat meitä muuttamaan Connecting Europe Expressin ideasta todellisuudeksi, pakatuksi ja jännittäväksi matkareitiksi, mieleenpainuviksi kokouksiksi-mielen ja ihmisten-ja todellisen Euroopan rautatieliikenteen lippulaivan. ”

Andreas Matthä, Euroopan rautatie- ja infrastruktuuriyhtiöiden yhteisön (CER) puheenjohtaja ja Itävallan liittovaltion rautateiden toimitusjohtaja, sanoi: ”Connecting Europe Express on saavuttanut tänään kaksi tavoitetta. Se ei ole vain saavuttanut lopullista päämääräänsä Pariisissa, vaan mikä tärkeintä, se on tuonut esiin rajat ylittävien junaliikenteen haasteet. Jos toinen tärkeä tavoite, Green Deal, on menestys, sen on oltava yhtä helppoa ajaa junaa Euroopan läpi kuin kuorma -autoa. Tämän saavuttamiseksi rautatie tarvitsee enemmän kapasiteettia ja uusia investointeja infrastruktuuriin. Puiteolosuhteita on mukautettava siten, että kaikkien liikennemuotojen välille luodaan tasapuoliset toimintaedellytykset. Onnittelen ja kiitän kaikkia tässä erittäin onnistuneessa projektissa mukana olleita. ”

Mainos

Pariisin viimeinen tapahtuma oli tilaisuus esitellä alkuperäiset johtopäätökset ainutlaatuisen junamatkan aikana.

  • etunimi, jotta rautatie voisi hyödyntää potentiaaliaan, todellinen rajat ylittävä moderni, korkealaatuinen rautatieinfrastruktuuri on perusvaatimus. On selvää tarvetta yhteisille toimille Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) täydentämiseksi: ydinverkko vuoteen 2030 mennessä ja kattava verkko vuoteen 2050 mennessä. Komissio ehdottaa muutoksia TEN-T-asetukseen myöhemmin tänä vuonna. 16. syyskuuta, 7 miljardin euron ehdotuspyyntö Verkkojen Eurooppa -välineen (CEF) puitteissa käynnistettiin hankkeisiin, jotka on suunnattu uudelle, parannetulle ja parannetulle eurooppalaiselle liikenneinfrastruktuurille. EU: n elvytys- ja selviytymisväline voi tukea rautatieinfrastruktuurin nykyaikaistamista ja yhteentoimivuutta sekä tärkeimpiä infrastruktuurihankkeita, kuten Lyon-Torino-linjat, Brennerin tukitunneli ja Rail Baltica.
  • Toiseksi olemassa olevaa infrastruktuuria on hallittava paremmin ja sen kapasiteettia on parannettava. Digitalisaatio voi auttaa. Esimerkiksi eurooppalaisen rautatieliikenteen hallintajärjestelmän (ERTMS) käyttöönotto lisää kapasiteettia, turvallisuutta, luotettavuutta ja täsmällisyyttä. Tutkimus ja innovaatiot avaavat myös lisää kapasiteettia, ja uusi "Euroopan rautatie" -kumppanuus perustuu menestyksekkääseen työhön Shift2Rail.
  • kolmas, suurempi yleiseurooppalainen koordinointi ja yhteiset vaatimukset tarvitaan, ja yhtenäistä eurooppalaista rautatiealuetta on parannettava. Esimerkiksi Euroopan veturinkuljettajien olisi voitava seurata juniaan rajojen yli, aivan kuten lentäjät ja kuorma -autonkuljettajat voivat. Neljäs rautatiepaketti on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä nopeasti, jotta voidaan poistaa muut kansallisten sääntöjen aiheuttamat esteet ja luoda avoimet ja kilpailukykyiset Euroopan rautatiemarkkinat - teknisesti, toiminnallisesti ja kaupallisesti.
  • Neljäs, rautateiden on muututtava puoleensa vetävämpi kannustaa enemmän ihmisiä ja yrityksiä valitsemaan rautatie. Lippujen myynnin parantaminen ja eri liikennemuotojen erilaisten matkasuunnitteluvaihtoehtojen parantaminen auttaisi samoin kuin rautatiekuljetusten kustannusten alentaminen verrattuna vaihtoehtoihin. Tätä taustaa vasten komissio esittää joulukuussa toimintasuunnitelman rajatylittävän kaukoliikenteen rautatieliikenteen tehostamiseksi.

Tausta

Connecting Europe Express on ollut yhteinen eurooppalainen saavutus. Se on tuonut yhteen kansalliset, alueelliset ja paikalliset viranomaiset, yhteiskunnan ja rautatiealan uusista tulokkaista ja vakiintuneista operaattoreista infrastruktuurin haltijoihin ja toimitusalalle. Yli 40 alan kumppania yhdisti voimansa yhdistääkseen itävaltalaisen makuuvalmentajan italialaiseen ruokailuvalmentajaan, sveitsiläiseen panoraamavalmentajaan, saksalaiseen istuinvalmentajaan, ranskalaiseen konferenssivalmentajaan ja unkarilaiseen näyttelyvalmentajaan; vakiomittaisen junan täydentäminen Iberian ja Baltian junalla. Rautatiealan järjestö CER koordinoi junien teknistä ja operatiivista kulkua yli 40 rautatiealan toimijan kanssa. 

Mainos

Matkansa aikana juna isännöi useita konferensseja ja matkapuhelinta näyttelyja toivotti koululaiset, päättäjät, sidosryhmät ja muut kansalaiset tervetulleiksi. Matkan varrella järjestettiin ylimääräisiä konferensseja ja tervetulotapahtumia, ja junien pysäkit osuivat tärkeimpiin tapahtumiin, kuten liikenne- ja energiaministerien epävirallinen kokous Brdossa Sloveniassa sekä ensimmäinen Länsi-Balkanin rautatiehuippukokous Belgradissa. Saksan Hallessa (Saale) matkustajat olivat todistamassa tavaravaunujen digitaalisen automaattisen kytkennän aikakauden alkua sekä intermodaaliliikennettä Bettembourgin terminaalissa Luxemburgissa.

Lisätietoja

Yhdistä Europe Express

Blogi

Reitti ja tapahtumat

Tourbook

Näyttely

Valokuvakilpailu

Asiakkaat

Esittelymateriaalit

Euroopan rautatievuosi

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa