Liity verkostomme!

Talous

Donohoe väittää, että kestävyys vaatii "oikea-aikaisia, väliaikaisia ​​ja kohdennettuja" finanssipoliittisia toimenpiteitä

Julkaistu

on

Euroryhmä on antanut julkilausuman (15. maaliskuuta) euroalueen jatkuvasta finanssipolitiikasta COVID-19-kriisiin ja sitoutunut siihen, mitä euroryhmän puheenjohtaja Paschal Donohoe kuvasi oikea-aikaisiksi, väliaikaisiksi ja kohdennetuiksi toimiksi, jotka olisivat avain julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen. 

Euroopan komission jäsen Paolo Gentiloni korosti olevansa samaa mieltä euroryhmän lausunnosta sanoen: "Emme toista edellisen kriisin samoja virheitä." Viitaten kasvavaan yksimielisyyteen Euroopassa ja kansainvälisesti, hän sanoi, että liian nopea vetäytyminen olisi poliittinen virhe, ja hän väitti, että paras tapa varmistaa julkisen velan kestävyys on tukea elpymistä ja vähentää siten pelottelun ja taloudellisten erojen riskiä. 

Euroryhmän julkilausuman mukaan maiden ja EU: n voimakas poliittinen toiminta on kannattavaa. Laajakantoinen verotuki, joka on 8 prosenttia suhteessa BKT: hen, sallitaan "yleisen pakolausekkeen" ja valtiontukia koskevien väliaikaisten puitteiden aktivoinnin avulla, on ylittänyt finanssikriisiin vastaamisen. 

Ryhmä oli myös tyytyväinen Euroopan komission 3. maaliskuuta 2021 antamaan tiedonantoon "Yksi vuosi COVID-19: n puhkeamisesta: finanssipolitiikka", jossa esitetään poliittiset suuntaviivat tukevan finanssipolitiikan koordinoimiseksi. 

On sovittu, että kunnes terveyskriisi on ohi ja elpyminen on tiukasti käynnissä, Euroopan hallitukset jatkavat talouden suojaamista ottamalla käyttöön "tarvittavan" verotukitason taloudellisen toiminnan edistämiseksi ja arpivaikutusten lieventämiseksi suojellakseen pidemmällä aikavälillä julkisen talouden kestävyys. 

Lausunnossa todetaan nimenomaisesti, että verotukien ennenaikaista peruuttamista olisi vältettävä niin kauan kuin akuutti terveyshätätilanne vallitsee. Kun terveystilanne paranee ja rajoitukset helpottuvat, verotuksellisten toimenpiteiden tulisi asteittain siirtyä kohdennetumpiin toimiin kestävän ja kestävän elpymisen edistämiseksi. 

Elinkelpoisia, mutta silti haavoittuvia yrityksiä autetaan jatkossakin välttämään vakavaraisuusongelmia, avaamaan liiketoimintamallejaan ja muuttamaan niitä. Hallitusten tulisi kuitenkin osallistua yhä enemmän työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien työllistymismahdollisuuksien helpottamiseen. Vastaukset vaihtelevat osavaltioiden olosuhteiden mukaan. 

Lopuksi, kun elpyminen on 'tiukasti' käynnissä, valtiot puuttuvat lisääntyneeseen julkisen velan tasoon toteuttamalla kestäviä keskipitkän aikavälin finanssipoliittisia strategioita painottaen julkisen talouden laadun parantamista, investointitasojen nostamista sekä vihreän ja digitaalisen siirtymän tukemista.

Talous

EKP antaa inflaation ylittää 2% siirtymäkauden aikana

Julkaistu

on

EKP: n strategisen katsauksen jälkeen EKP: n neuvoston ensimmäisen kokouksen jälkeen puhunut EKP: n puheenjohtaja Christine Lagarde ilmoitti, että inflaatio voi ylittää 2 prosentin tavoitteen "siirtymäkaudeksi", mutta vakiintua 2 prosenttiin keskipitkällä aikavälillä. 

Strategisessa katsauksessa on hyväksytty niin kutsuttu symmetrinen kahden prosentin inflaatiotavoite keskipitkällä aikavälillä. Aiemmin euroalueen keskuspankki otti kannan, että tavoitetta ei pitäisi koskaan ylittää. Uutta joustavuutta, joka on saanut yksimielisen tuen, kohdellaan kuitenkin varoen, joskin jotkut keskuspankit, jotka ovat varovaisempia inflaatiosta, etenkin Saksan Bundesbank. 

EKP odottaa inflaation kiihtyvän suurelta osin energian hintojen nousun, talouden uudistuneen kysynnän aiheuttamien väliaikaisten kustannuspaineiden ja joidenkin toimitusketjun pullonkaulojen takia sekä väliaikaisen alv-alennuksen vaikutuksista Saksassa viime vuonna. Se odottaa, että vuoden 2022 alkuun mennessä näiden tekijöiden vaikutusten pitäisi tasapainottaa tilanne. Kaiken kaikkiaan heikko palkkakasvu ja euron vahvistuminen tarkoittavat, että hintapaineet pysyvät todennäköisesti yleisesti vaimeaina. 

Kalliotie

Kasvu voi heikentää EKP: n odotuksia, jos pandemia lisääntyy tai jos toimitusvaje osoittautuu jatkuvammaksi ja hillitsee tuotantoa. Taloudellinen toiminta voi kuitenkin ylittää odotuksemme, jos kuluttajat käyttävät enemmän kuin odotettiin ja hyödyntävät nopeammin pandemian aikana kertyneitä säästöjä.

EKP: n viimeisin pankkilainatutkimus osoittaa, että sekä yritysten että kotitalouksien luottoluokitukset ovat vakiintuneet ja likviditeetti on edelleen runsaasti. Vaikka yritysten ja kotitalouksien pankkilainan korot pysyvät historiallisesti matalina, tämän uskotaan johtuvan siitä, että yritykset ovat hyvin rahoittaneet pandemian ensimmäisen aallon aikana ottamansa lainat.

Continue Reading

Euroalue

Suurin osa EU: n kansalaisista kannattaa euroa, ja romanialaiset ovat innokkaimpia

Julkaistu

on

Kolme neljästä romanialaisesta kannattaa eurovaluutta. Tutkimuksen teki Flash Eurobarometri totesi romanialaisten tukevan ylivoimaisesti eurovaluutan, kirjoittaa Cristian Gherasim, Bukarestin kirjeenvaihtaja.

Tutkimus tehtiin seitsemässä EU: n jäsenvaltiossa, jotka eivät ole vielä liittyneet euroalueeseen: Bulgaria, Tšekki, Kroatia, Unkari, Puola, Romania ja Ruotsi.

Kaiken kaikkiaan 57% vastaajista kannattaa euron käyttöönottoa omassa maassaan.

Tutkimuksen taustalla toiminut Euroopan komissio sanoi lehdistötiedotteessa, että suurin osa kyselyyn osallistuneista EU: n kansalaisista (60%) uskoo, että euroon siirtymisellä on ollut myönteisiä seurauksia maille, jotka jo käyttävät sitä. 52% uskoo, että yleensä euron käyttöönotolla on myönteisiä seurauksia maalleen, ja 55% sanoo, että euron käyttöönotolla olisi myönteisiä vaikutuksia myös itseensä.

Silti ”niiden vastaajien osuus, jotka ajattelevat maansa olevan valmiita ottamaan euron käyttöön, on edelleen pieni kaikissa tutkituissa maissa. Noin kolmasosa Kroatian vastaajista kokee maansa olevan valmis (34%), kun taas Puolassa olevat uskovat vähiten todennäköisesti maansa olevan valmis ottamaan euron käyttöön (18%) ", tutkimuksessa mainitaan.

Romanialaiset ovat johtaneet yleisesti myönteisen mielipiteen suhteen euroalueesta. Siten eniten positiivisia mielipiteitä saaneista vastaajista rekisteröitiin Romaniassa (75% valuutan puolesta) ja Unkarissa (69%).

Kaikissa tutkimukseen osallistuneissa jäsenvaltioissa, Tsekin tasavaltaa lukuun ottamatta, euron käyttöönottoa kannattavien lukumäärä on kasvanut vuoteen 2020 verrattuna. Eniten suotuisuutta on havaittu Romaniassa (63 prosentista 75 prosenttiin) ja Ruotsiin (35 prosentista 43 prosenttiin).

Tutkimuksessa yksilöidään vastaajien joukossa joitain mahdollisia haittoja euroon siirtymisessä. Yli kuusi kymmenestä haastatellusta ajattelee, että euron käyttöönotto nostaa hintoja, ja tämä on enemmistön kanta kaikissa maissa Unkaria lukuun ottamatta. Suurimmat osuudet havaitaan Tšekissä (77%), Kroatiassa (71%), Bulgariassa (69%) ja Puolassa (66%).

Lisäksi seitsemän kymmenestä on samaa mieltä siitä, että he ovat huolissaan väärinkäytöksestä hinnan asettamisessa siirtymävaiheen aikana, ja tämä on enemmistön mielipide kaikissa tutkituissa maissa, vaihtelevat Ruotsin 53 prosentista Kroatian 82 prosenttiin.

Vaikka sävy on optimistinen, ja melkein kaikki kysytyt sanovat, että he onnistuvat henkilökohtaisesti sopeutumaan kansallisen valuutan korvaamiseen eurolla, on joitain, jotka mainitsivat, että euron käyttöönotto merkitsee kansallisen talouspolitiikan hallinnan menettämistä. Ruotsissa olevat vastaajat suostuvat todennäköisimmin tähän mahdollisuuteen (67%), kun taas yllättäen Unkarin vastaajat ovat vähiten todennäköisiä (24%).

Yleinen käsitys on, että suurin osa haastatelluista ei pelkästään tue euroa ja uskoo, että se hyödyttäisi maitaan, mutta että euroon siirtyminen ei missään tapauksessa merkitse sitä, että heidän maansa menettäisi osan identiteetistään.

Continue Reading

Euroopan komissio

Sisämarkkinat: uudet säännöt turvallisten ja vaatimusten mukaisten tuotteiden varmistamiseksi EU: n markkinoilla

Julkaistu

on

Tästä päivästä lähtien EU Markkinavalvonta- ja vaatimustenmukaisuusasetus tulee täysin sovellettavissa. Uusien sääntöjen tarkoituksena on varmistaa, että EU: n markkinoille saatetut tuotteet ovat asiaa koskevan EU: n lainsäädännön ja kansanterveyttä ja turvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisia. Lainsäädäntö on avain hyvin toimivien sisämarkkinoiden varmistamiseen ja auttaa luomaan paremman rakenteen EU: n markkinoilla vaihdettujen tuotteiden tarkastuksille parantamalla kansallisten viranomaisten ja tullivirkailijoiden välistä yhteistyötä.  

Sisämarkkinoista vastaava komissaari Thierry Breton sanoi: "Verkko-ostosten kasvaessa ja toimitusketjujen monimutkaisuuden myötä on välttämätöntä varmistaa, että kaikki sisämarkkinoidemme tuotteet ovat turvallisia ja EU-lainsäädännön mukaisia. Tämä asetus auttaa suojelemaan kuluttajia ja yrityksiä vaarallisilta tuotteilta ja parantamaan kansallisten viranomaisten ja tullivirkailijoiden yhteistyötä estääkseen näiden pääsyn sisämarkkinoille. "

Asetusta, jonka komissio ehdotti kesäkuussa 2019, sovelletaan nyt laajaan tuotevalikoimaan, johon kuuluu 73 EU-lainsäädäntöä, leluista, elektroniikasta autoihin. Jotta yritykset voisivat paremmin noudattaa näitä sääntöjä, asetus auttaa tarjoamaan yrityksille maksutta tuotesääntöjä koskevia tietoja Sinun Eurooppasi-portaali että tuotteen yhteyspisteet. Uudet säännöt tarkentavat myös paremmin markkinavalvontaviranomaisten toimivaltuuksia antamalla niille valtuudet suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia ja toteuttaa tuotteiden salaista ostamista. markkinavalvonnan nykyaikainen kehys auttaa myös vastaamaan sähköisen kaupankäynnin ja uusien toimitusketjujen kasvaviin haasteisiin varmistamalla, että tietyt tuoteryhmät voidaan saattaa EU: n markkinoille vain, jos taloudellinen toimija on läsnä EU: ssa viranomaisten neuvottelukumppanina. Auttaakseen yrityksiä sopeutumaan näihin vaatimuksiin komissio on jo julkaissut erityisohjelman suuntaviivat maaliskuussa 2021. Lisäksi asetus auttaa myös vahvistamaan lainvalvontaviranomaisten ja erityisesti tulliviranomaisten välistä yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa EU: n markkinoille sen rajoilla tulevien tuotteiden tehokkaampi valvonta. Markkinavalvontaviranomaisten, komission ja sidosryhmien välisen yhteistyön parantamisen perusta luotiin perustamalla YTK Euroopan tuotteiden vaatimustenmukaisuusverkko aiemmin tämän vuoden tammikuussa. Lisätietoja markkinavalvonnasta, tätä.

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa