Liity verkostomme!

Talous

EU vahvistaa taloudellista turvaverkkoa sopimalla Euroopan vakausmekanismin uudistamisesta

Julkaistu

on

Euroryhmä on sopinut tarkistetusta eurooppalaisesta vakausmekanismista (ESM), joka allekirjoitetaan tammikuussa 2021. Sopimus on ratifioitava ja toivotaan, että tämä voidaan tehdä vuoden 2021 aikana.

Levottomien taloudellisten aikojen vuoksi sopimus on merkki siitä, että EU on halukas tarjoamaan taloudellisen turvaverkon tarvittaessa. ESM pystyy tarjoamaan luottolimiittejä, jos yhteisen kriisinratkaisurahaston (SRF) yhteinen varautuminen osoittautuu riittämättömäksi ja siitä tulee EU: n '' viimeinen lainanantaja ''.

EU oli sitoutunut ottamaan käyttöön yhteisen takaiskuvälineen ennen vuoden 2023 loppua vuonna 2018, mutta tämä on viety vuoteen 2022. Vaikka riskien vähentämisessä on edistytty, on ymmärrettävä, että pandemia hidastaa etenemistä. 

Ministerit ovat yrittäneet kulkea varovaisella tavalla taloudellisen vakauden ylläpitämiseksi samalla kun ovat pyrkineet suojelemaan veronmaksajia. Keskustelut pysähtyivät yhdessä vaiheessa Italian huoleen siitä, että äärioikeistot pitävät ESM-lainoja epädemokraattisina, ja mikä tärkeintä, joissakin koalitiohallituksessa olevan Viiden tähden liikkeen osissa. Tämä johtuu tiukasta rakennesopeutuspolitiikasta, jota ESM voi määrätä, kuten nähdään Kreikan kaltaisissa maissa viime kriisissä.

Talous

NextGenerationEU: Neljä muuta kansallista suunnitelmaa antoi peukkua

Julkaistu

on

Talous- ja valtiovarainministerit olivat tänään (26. heinäkuuta) tyytyväisiä myönteiseen arvioon Kroatian, Kyproksen, Liettuan ja Slovenian kansallisista elvytyssuunnitelmista. Neuvosto tekee näiden suunnitelmien hyväksymistä koskevat päätökset kirjallisella menettelyllä.

Aiemmin heinäkuussa tehdyn 12 kansallista suunnitelmaa koskevan päätöksen lisäksi kokonaismäärä vie 16. 

Slovenian valtiovarainministeri Andrej Šircelj sanoi: "Elvytys- ja sopeutumiskehys on EU: n laajamittaisen taloudellisen tuen ohjelma vastauksena pandemian Euroopan taloudelle asettamiin haasteisiin. Järjestelmän 672.5 miljardia euroa käytetään uudistusten ja investointien tukemiseen jäsenvaltioiden elvytys- ja sietokykysuunnitelmissa. "

Uudistukset ja investoinnit

Suunnitelmien on oltava vuosien 2019 ja 2020 maakohtaisten suositusten mukaisia ​​ja heijastavat EU: n yleistä tavoitetta luoda vihreämpi, digitaalisempi ja kilpailukykyisempi talous.

Kroatia Suunnitelmat näiden tavoitteiden saavuttamiseksi sisältävät vesi- ja jätehuollon parantamisen, siirtymisen kestävään liikkuvuuteen ja digitaalisten infrastruktuurien rahoittamisen syrjäisillä maaseutualueilla. 

Kypros aikoo muun muassa uudistaa sähkömarkkinoita ja helpottaa uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä parantaa yhteyksiä ja sähköisen hallinnon ratkaisuja.

Liettua käyttää varoja paikallisesti tuotettujen uusiutuvien energialähteiden lisäämiseen, ympäristöystävällisiin julkisiin hankintoihin ja erittäin suuren kapasiteetin verkkojen kehittämisen edelleen kehittämiseen.

Slovenia aikoo käyttää osan kohdennetusta EU-tuesta investoimaan kestävään liikenteeseen, vapauttamaan uusiutuvien energialähteiden potentiaalia ja digitalisoimaan edelleen julkista sektoriaan.

Puola ja Unkari

EU: n talousjohtaja Varis Dombrovskis kysyi Puolan ja Unkarin ohjelmien viivästymisestä, että komissio oli ehdottanut Unkarin jatkamista syyskuun loppuun. Puolan osalta hän sanoi, että Puolan hallitus oli jo pyytänyt voimassaolon jatkamista, mutta se saattaa tarvita lisäaikaa. 

Continue Reading

Talous

EU laajentaa hankkeiden julkisen tuen yleisen poikkeuksen soveltamisalaa

Julkaistu

on

Tänään (23. heinäkuuta) komissio hyväksyi yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (GBER) soveltamisalan laajentamisen, mikä antaa EU-maille mahdollisuuden toteuttaa uuden rahoituskehyksen (2021--2027) hallinnoimia hankkeita sekä toimenpiteitä, jotka tukevat digitaalista ja vihreä siirtymä ilman ennakkoilmoitusta.

Varatoimitusjohtaja Margrethe Vestager sanoi: "Komissio virtaviivaistaa valtiontukisääntöjä, joita sovelletaan kansalliseen rahoitukseen, joka kuuluu tiettyjen EU: n ohjelmien piiriin. Tämä parantaa entisestään EU: n rahoitussääntöjen ja valtiontukisääntöjen välistä vuorovaikutusta uudella rahoituskaudella. Esittelemme myös lisää mahdollisuuksia jäsenvaltioille tarjota valtiontukea vihreään ja digitaaliseen talouteen siirtymisen tueksi ilman ennakkoilmoitusmenettelyä. "

Komissio väittää, että tämä ei aiheuta kohtuuttomia kilpailun vääristymiä sisämarkkinoilla ja helpottaa samalla hankkeiden käynnistämistä ja käynnistämistä.  

Kyseisiä kansallisia varoja ovat: InvestEU-rahaston tukemat rahoitus- ja sijoitusoperaatiot; tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeet, joille on myönnetty Horisontti 2020- tai Horisontti-Eurooppa -ohjelmassa huippuosaamisen sinetti, samoin kuin osarahoitetut tutkimus- ja kehityshankkeet tai yhteistyötoimet Horisontti 2020 -puiteohjelman tai Horisontti Eurooppa -ohjelmassa Euroopan alueellisen yhteistyön (ETC) hankkeet, jotka tunnetaan myös nimellä Interreg.

Hankeryhmät, joiden katsotaan edistävän vihreää ja digitaalista siirtymistä, ovat: Tuki rakennusten energiatehokkuushankkeisiin; tuki vähäpäästöisten tieliikenteen ajoneuvojen infrastruktuurin lataamiseen ja tankkaamiseen; tuki kiinteille laajakaistaverkkoille, 4G- ja 5G-matkaviestinverkoille, tietyille Euroopan laajuisten digitaalisten yhteyksien infrastruktuurihankkeille ja tietyille tositteille.

Tänään hyväksytyn ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisalan laajentamisen lisäksi komissio on jo käynnistänyt ryhmäpoikkeusasetuksen uuden tarkistuksen, jonka tarkoituksena on virtaviivaistaa valtiontukisääntöjä edelleen komission kaksoissiirtymän painopisteiden valossa. Jäsenvaltioita ja sidosryhmiä kuullaan hyvissä ajoin kyseisen uuden tarkistuksen luonnoksesta.

Continue Reading

Maatalous

Putinin pyrkimys kesyttää elintarvikkeiden hintoja uhkaa viljasektoria

Julkaistu

on

By

Vehnäkorvat näkyvät auringonlaskun aikaan pellolla lähellä Nedvigovkan kylää Rostovin alueella, Venäjällä 13. heinäkuuta 2021. REUTERS / Sergey Pivovarov
Yhdistelmä korjaa vehnää pellolla lähellä Suvorovskajan kylää Stavropolin alueella Venäjällä 17. heinäkuuta 2021. REUTERS / Eduard Korniyenko

Viime kuussa televisioidun istunnon aikana tavallisten venäläisten kanssa nainen painosti presidentti Vladimir Putinia korkeisiin elintarvikkeiden hintoihin, kirjoittaa Polina Devitt että Darya Korsunskaya.

Valentina Sleptsova haastoi presidentin kysymykseen, miksi Ecuadorista peräisin olevat banaanit ovat nyt halvempia Venäjällä kuin kotimaassa tuotetut porkkanat, ja kysyi, kuinka hänen äitinsä voi selviytyä ”toimeentulopalkasta” perunan kaltaisten niittien kustannusten ollessa niin korkeat, vuotuisen vuositallenteen mukaan tapahtuma.

Putin totesi, että korkeat ruokakustannukset olivat ongelma, muun muassa perusvihannesten ns. Borssikorin kanssa, syyttäen maailmanlaajuista hinnankorotusta ja kotimaista pulaa. Mutta hän sanoi, että Venäjän hallitus oli ryhtynyt toimiin ongelman ratkaisemiseksi ja että muista toimenpiteistä keskusteltiin yksityiskohtaisemmin.

Sleptsova edustaa ongelmaa Putinille, joka luottaa laajaan julkiseen suostumukseen. Kuluttajahintojen jyrkkä nousu häiritsee joitain äänestäjiä, etenkin pieniä eläkkeitä saaneita vanhempia venäläisiä, jotka eivät halua palata 1990-luvulle, kun taivaan inflaatio johti ruokapulaan.

Se on saanut Putinin ajamaan hallitusta ryhtymään toimiin inflaation torjumiseksi. Hallituksen toimiin on sisältynyt vehnän vientivero, joka otettiin käyttöön viime kuussa pysyvästi, ja vähittäishinnan rajaaminen muille perustuotteille.

Mutta näin tehdessään presidentti on vaikean valinnan edessä: yrittäessään torjua äänestäjien tyytymättömyyden nousevilla hinnoilla, hän saattaa vahingoittaa Venäjän maatalousalaa. Maan maanviljelijät valittavat uusista veroista estävät heitä tekemästä pitkäaikaisia ​​investointeja.

Maailman tärkeimmän vehnän viejän Venäjän toimet ovat ruokkineet myös muiden maiden inflaatiota nostamalla viljan kustannuksia. Esimerkiksi tammikuun puolivälissä paljastettu vientiveron korotus nosti maailmanlaajuiset hinnat korkeimmalle tasolle seitsemän vuoden aikana.

Putinilla ei ole välitöntä poliittista uhkaa ennen syyskuussa pidettäviä parlamenttivaaleja sen jälkeen, kun Venäjän viranomaiset ryhtyivät laajaan vastatoimiin vastustajiin, jotka olivat yhteydessä vangittuun Kremlin kriitikkoon Aleksei Navalnyyn. Navalnyn liittolaisia ​​on estetty osallistumasta vaaleihin, ja he yrittävät suostutella ihmisiä äänestämään taktisesti kenenkään puolesta paitsi hallitsevasta Putin-puolueesta, vaikka kaikki muut kiistanalaisimmat puolueet tukevat Kremliä useimmissa tärkeimmissä poliittisissa kysymyksissä.

Elintarvikkeiden hinnat ovat kuitenkin poliittisesti arkaluonteisia, ja nousujen hillitseminen ihmisten tyydyttämiseksi laajasti on osa Putinin pitkäaikaista ydinstrategiaa.

"Jos autojen hinta nousee, vain pieni osa ihmisistä huomaa", sanoi hallituksen elintarvikealan inflaatiopolitiikkaa tunteva Venäjän virkamies. "Mutta kun ostat ruokaa, jota ostat päivittäin, se saa sinut tuntemaan, että yleinen inflaatio nousee dramaattisesti, vaikka se ei olekaan."

Vastauksena Reutersin kysymyksiin Kremlin edustaja Dmitri Peskov sanoi, että presidentti vastusti tilanteita, joissa kotimaassa tuotettujen tuotteiden hinta "nousee kohtuuttomasti".

Peskovin mukaan sillä ei ollut mitään tekemistä vaalien tai äänestäjien mielialan kanssa, ja lisäsi, että se oli ollut presidentin jatkuva prioriteetti jo ennen vaaleja. Hän lisäsi, että hallituksen vastuulla oli valita menetelmät inflaation torjumiseksi ja että se reagoi sekä kausiluonteisiin hintavaihteluihin että globaaleihin markkinaolosuhteisiin, joihin koronaviruspandemia on vaikuttanut.

Venäjän talousministeriö totesi, että vuoden 2021 alusta lähtien käyttöönotetut toimenpiteet ovat auttaneet vakauttamaan elintarvikkeiden hintoja. Sokerin hinnat ovat nousseet 3% tähän mennessä tänä vuonna 65%: n kasvun jälkeen vuonna 2020 ja leivän hinnat ovat nousseet 3% vuoden 7.8 2020%: n kasvun jälkeen.

Sleptsova, jonka valtion televisio tunnisti olevansa Lipetskin kaupungista Keski-Venäjältä, ei vastannut kommenttipyyntöön.

Venäjän kuluttajainflaatio on noussut vuoden 2020 alusta lähtien, mikä heijastaa globaalia kehitystä COVID-19-pandemian aikana.

Venäjän hallitus vastasi joulukuussa, kun Putin kritisoi julkisesti reaktion hidastumista. Se vahvisti vehnän viennille väliaikaisen veron helmikuun puolivälistä, ennen kuin se otettiin käyttöön pysyvästi 2. kesäkuuta alkaen. Se lisäsi myös väliaikaiset vähittäishintakatot sokerille ja auringonkukkaöljylle. Sokerin korkit päättyivät 1. kesäkuuta, auringonkukkaöljyn korkit ovat voimassa 1. lokakuuta asti.

Mutta kuluttajainflaatio - joka sisältää elintarvikkeet sekä muut tavarat ja palvelut - on jatkanut kasvuaan Venäjällä, kasvua 6.5% kesäkuussa edellisvuodesta - se on nopein viiden vuoden aikana. Samassa kuussa elintarvikkeiden hinnat nousivat 7.9% edellisvuodesta.

Jotkut venäläiset pitävät hallituksen ponnisteluja riittämättöminä. Reaalipalkkojen laskiessa ja korkean inflaation myötä hallitsevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen luokitukset heikkenevät monivuotisella matalalla tasolla. Lue lisää.

Alla Atakyan, 57-vuotias eläkeläinen Mustanmeren lomakeskuksesta Sotšista, kertoi Reutersille, ettei hänen mielestään toimenpiteet olleet riittäviä, ja se vaikutti negatiivisesti hänen näkemykseensä hallituksesta. Porkkanan hinta "oli 40 ruplaa (0.5375 dollaria), sitten 80 ja sitten 100. Kuinka voi?" entinen opettaja kysyi.

Moskovan eläkeläinen Galina, joka pyysi, että hänet tunnistettaisiin vain etunimellään, valitti myös jyrkästä hinnankorotuksesta, myös leivän hinnasta. "Ihmisille annettu kurja apu ei ole juuri mitään arvoinen", 72-vuotias sanoi.

Talousministeriö kertoi Reutersin kysyessä, olivatko sen toimenpiteet riittäviä, että hallitus yritti minimoida asetetut hallinnolliset toimenpiteet, koska liian suuri puuttuminen markkinamekanismeihin yleensä aiheuttaa riskejä liiketoiminnan kehitykselle ja voi aiheuttaa tuotepulaa.

Peskov sanoi, että "Kreml pitää hallituksen toimia eräiden maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden hinnankorotusten hillitsemiseksi erittäin tehokkaana".

MAATALOUSKITO

Jotkut venäläiset maanviljelijät sanovat ymmärtävänsä viranomaisten motivaatiota, mutta pitävät veroa huonona uutisena, koska uskovat venäläisten kauppiaiden maksavan heille vähemmän vehnästä korvaamaan lisääntyneet vientikustannukset.

Suuren maatalousyrityksen johtaja Etelä-Venäjällä sanoi, että vero vahingoittaisi kannattavuutta ja merkitsisi vähemmän rahaa maatalouden investointeihin. "On järkevää vähentää tuotantoa, jotta ei synny tappioita ja nosta markkinahintoja", hän sanoi.

Mahdolliset vaikutukset viljelylaitteisiin ja muihin materiaaleihin tehtäviin investointeihin tulevat todennäköisesti selville vasta myöhemmin vuonna, jolloin syksyn kylvökausi alkaa.

Venäjän hallitus on sijoittanut miljardeja dollareita maatalousalalle viime vuosina. Se on lisännyt tuotantoa, auttanut Venäjää tuomaan vähemmän ruokaa ja luonut työpaikkoja.

Jos maatilainvestointeja vähennetään, maatalouden vallankumous, joka muutti Venäjän vehnän nettotuojasta 20-luvun lopulla, voi alkaa loppua, maanviljelijät ja analyytikot sanoivat.

"Veron kanssa puhumme itse asiassa kasvuvauhdin hitaasta rappeutumisesta eikä yön yli vallankumouksellisista vahingoista", sanoi Dmitry Rylko Moskovassa sijaitsevasta IKAR-maatalouden konsultoinnista. "Se on pitkä prosessi, se voi kestää kolmesta viiteen vuotta."

Jotkut saattavat nähdä vaikutuksen aikaisemmin. Maatalouden yritysjohtaja ja kaksi muuta viljelijää kertoivat Reutersille aikovansa vähentää vehnän kylvöaloja syksyllä 2021 ja keväällä 2022.

Venäjän maatalousministeriö kertoi Reutersille, että ala on edelleen erittäin kannattava ja että uudesta vientiverosta saatavien tulojen siirtäminen viljelijöille tukisi heitä ja heidän investointejaan estäen siten tuotannon vähenemisen.

Hallituksen elintarvikealan inflaatiopolitiikkaa tunteva Venäjän virkamies sanoi, että vero vie viljelijöiltä vain sen, mitä hän kutsui liialliseksi marginaaliksi.

"Kannatamme sitä, että tuottajamme ansaitsevat rahaa vientiin. Mutta ei niiden Venäjällä asuvien tärkeimpien ostajien vahingoksi", pääministeri Mihail Mishustin kertoi parlamentin alahuoneelle toukokuussa.

Hallituksen toimenpiteet voivat myös vähentää venäläisen vehnän kilpailukykyä kauppiaiden mukaan. He sanovat sen johtuvan siitä, että vero, joka on muuttunut säännöllisesti viime viikkoina, vaikeuttaa heidän kannattavan etumyynnin turvaamista siellä, missä lähetyksiä ei välttämättä tapahdu useita viikkoja.

Se voi saada ulkomaiset ostajat etsimään muualta, esimerkiksi Ukrainaan ja Intiaan, kertoi Reutersille Bangladeshin kauppias. Venäjä on viime vuosina ollut usein halvin toimittaja suurimmille vehnäostajille, kuten Egyptille ja Bangladeshille.

Venäläisen vehnän myynti Egyptille on ollut vähäistä siitä lähtien, kun Moskova otti käyttöön pysyvän veron kesäkuun alussa. Egypti osti kesäkuussa 60,000 120,000 tonnia venäläistä vehnää. Se oli ostanut 290,000 XNUMX tonnia helmikuussa ja XNUMX XNUMX tonnia huhtikuussa.

Venäjän viljan hinnat ovat edelleen kilpailukykyiset, mutta maan verot tarkoittavat sitä, että Venäjän markkinat ovat vähemmän ennakoitavissa tarjonnan ja hinnoittelun suhteen ja saattavat johtaa siihen, että ne menettävät osan osuudestaan ​​vientimarkkinoilla yleensä, sanoi Egyptin vanhempi valtion virkamies, maailman huippu vehnän ostaja.

(1 dollari = 74.4234 ruplaa)

Continue Reading
Mainos
Mainos

Nousussa