Liity verkostomme!

Talous

#ECForecast Winter 2016 talousennuste: Sään uusia haasteita

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

commission_receives_first_successful_european_citizens_initiativeEuroopan taloudessa on tulossa elpymisensä neljäs vuosi, ja kasvu jatkuu maltillisena lähinnä kulutuksen takia.

Samaan aikaan suuri osa maailmantaloudesta kamppailee suurten haasteiden kanssa, ja siksi kasvuun liittyvät riskit kasvavat.

Komission talviennuste osoittaa, että yleiset kasvunäkymät ovat muuttuneet vähän syksyn jälkeen, mutta että riski siitä, että kasvu voi osoittautua ennakoitua huonommaksi, on kasvanut lähinnä ulkoisten tekijöiden seurauksena. Euroalueen kasvun ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,7 prosenttiin viime vuoden 1,6 prosentista ja kiihtyvän 1,9 prosenttiin vuonna 2017. EU: n talouskasvun ennustetaan pysyvän vakaana 1,9 prosentissa. ja nousee ensi vuonna 2,0 prosenttiin.

Mainos

Tiettyjen kasvua tukevien tekijöiden odotetaan nyt olevan vahvempia ja kestävän kauemmin kuin aiemmin oletettiin. Ne sisältävät alhaiset öljyn hinnat, suotuisat rahoitusolot ja euron matalan valuuttakurssin. Samaan aikaan talouteen kohdistuvat riskit ovat korostumassa ja uusia haasteita on tulossa: Kiinan ja muiden kehittyvien talouksien hitaampi kasvu, heikko maailmankauppa sekä geopoliittinen ja politiikkaan liittyvä epävarmuus.

Eurosta ja työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta vastaava varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis totesi: "Eurooppa jatkaa elpymistään, ja kasvu on pitkälti edellisen syksyn ennustemme mukaista. Meidän on pysyttävä tarkkaavaisina. Euroopan maltillinen kasvu on kasvavan vastatuulen edessä hitaammasta. Kasvu kehittyvillä markkinoilla, kuten Kiinassa, heikkoon maailmankauppaan ja geopoliittisiin jännitteisiin Euroopan naapurustossa. On tärkeää jatkaa rakenneuudistuksia, jotka voivat auttaa talouttamme kasvamaan, kestämään tulevaisuuden iskuja ja parantamaan väestömme työllistymismahdollisuuksia. "

Talous- ja rahoitusasioista, verotuksesta ja tulleista vastaava komissaari Pierre Moscovici sanoi: "Euroopan talous selviää menestyksekkäästi uusista haasteista tänä talvena, joita tukevat halpa öljy, eurokorko ja matalat korot. Silti heikompi globaali ympäristö aiheuttaa riskin ja tarkoittaa, että meidän on oltava kaksinkertaisesti valppaina. Tehtävää on vielä enemmän investointien vahvistamiseksi, kilpailukyvyn parantamiseksi älykkäästi ja julkisen talouden korjaamiseksi. "

Mainos

Laaja-alainen elpyminen kaikissa jäsenvaltioissa

Vuonna 2015 taloudellinen tuotanto joko kasvoi tai oli vakaa kaikissa jäsenvaltioissa. Vuoteen 2017 mennessä kaikkien jäsenvaltioiden talouksien odotetaan kasvavan. BKT: n kasvuprosentit vaihtelevat kuitenkin edelleen huomattavasti sekä rakenteellisten ominaisuuksien että erilaisten suhdannepositioiden vuoksi.

Yksityisen kulutuksen odotetaan pysyvän tärkeimpänä kasvun veturina tänä ja ensi vuonna parantuneiden työmarkkinoiden ja käytettävissä olevien reaalitulojen kasvun tukemana. Sijoitusten tulisi myös hyötyä vähitellen kasvavasta kysynnästä, paremmista voittomarginaaleista, suotuisista rahoitusolosuhteista ja vähitellen vähentävän paineita velkaantumiselle.

Työmarkkinatilanne paranee edelleen

Työllisyyden pitäisi jatkua maltillista kasvua. Työttömyysasteen odotetaan edelleen laskevan, vaikkakin hitaammin kuin viime vuonna. Lasku tulisi olla voimakkaampaa niissä jäsenvaltioissa, joissa työmarkkinauudistuksia on toteutettu. Työttömyysasteen odotetaan laskevan euroalueella 11 prosentista vuonna 2015 10,5 prosenttiin vuonna 2016 ja 10,2 prosenttiin vuonna 2017. EU: ssa työttömyyden pitäisi laskea 9, 5 prosentista vuonna 2015 9,0 prosenttiin tänä vuonna ja seuraavana 8,7%.

Tukeva finanssipolitiikka; alijäämät vähenevät edelleen

Julkisyhteisöjen alijäämän odotetaan supistuvan edelleen euroalueen vahvemman taloudellisen toiminnan ja vähäisemmässä määrin korkomenojen ansiosta.

Euroalueen julkisen talouden alijäämän odotetaan supistuvan 2,2 prosenttiin suhteessa BKT: hen vuonna 2015 (EU 2,5%) ja sen pitäisi laskea edelleen 1,9 prosenttiin BKT: stä tänä vuonna (EU 2,2%). ja 1,6 prosenttia suhteessa BKT: hen vuonna 2017 (EU 1,8 prosenttia). Euroalueen finanssipolitiikan odotetaan tukevan hieman talouden elpymistä tänä vuonna. EU: ssa sen odotetaan pysyvän yleisesti neutraalina. Euroalueen velan suhde BKT: hen ennustetaan laskevan vuoden 94,5 korkeimmasta 2014 prosentista (EU 88,6%) 91,3 prosenttiin vuonna 2017 (EU 85,7%).

Öljyn hinnan edelleen lasku hidastaa väliaikaisesti inflaatiota

Euroalueen vuotuinen inflaatio oli vain hieman yli nollan vuoden 2015 loppupuolella pääasiassa öljyn hinnan laskun seurauksena. Kuluttajahintojen nousun odotetaan pysyvän euroalueella erittäin alhaisena vuoden ensimmäisellä puoliskolla, ja niiden pitäisi alkaa piristyä toisella vuosipuoliskolla, kun öljyn hinnan jyrkän laskun vaikutus lakkaa. Koko vuoden 2016 osalta euroalueen vuotuisen inflaation ennustetaan olevan nyt vain 0,5 prosenttia, osittain siksi, että palkkojen kasvu on edelleen hidasta. Inflaation odotetaan kiihtyvän asteittain ja saavuttavan 1,5% vuonna 2017, kun korkeammat palkat, korkeampi kotimainen kysyntä ja maltillinen öljyn hinnan nousu lisää hintapaineita.

Vienti kestää globaalin kasvun hidastumista entisestään

Maailmantalouden näkymien heikkenemisen vuoksi maailmantalouden elpymisen (lukuun ottamatta EU: ta) ennustetaan nyt olevan odotettua hitaampaa syksyllä. Itse asiassa maailmanlaajuisen kasvun odotetaan vuonna 2015 olevan heikointa vuodesta 2009. Euroalueen viennin kasvun pitäisi kiihtyä vuoden 2016 aikana maltillisen vuoden 2015 jälkipuoliskolla. Tämä johtuu euron aiempien heikkenemisten viivästyneistä vaikutuksista. alhaisemmat yksikkötyökustannukset ja ulkomaisen kysynnän asteittainen kasvu.

Näkymät ovat lisääntyneiden riskien alaisia

Talouden näkymät ovat edelleen erittäin epävarmat ja yleiset riskit kasvavat. Näitä ovat hidastunut kasvu kehittyvillä markkinoilla, häiriötön sopeutuminen Kiinassa ja mahdollisuus, että korkojen jatkuva nousu Yhdysvalloissa voi aiheuttaa häiriöitä rahoitusmarkkinoilla tai vahingoittaa haavoittuvia nousevia talouksia ja painaa näkymiä. Öljyn hintojen uudella laskulla voi olla myös kielteinen vaikutus öljyä vieviin maihin ja EU: n viennin heikentynyt kysyntä. EU: n sisäisillä riskeillä voi olla vaikutusta myös luottamukseen ja investointeihin. Toisaalta nykyisten tukevien tekijöiden yhdistelmä voi johtaa odotettua suurempaan vauhtiin, varsinkin jos investoinnit elpyvät.

 

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa