Liity verkostomme!

Talous

Suojella liikesalaisuuksia: Mepit löytää käsitellä neuvoston

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

151215TradeSalaisuudetTarina2Uudet säännöt auttavat yrityksiä saamaan oikeussuojakeinoja liikesalaisuuksiensa varkauksilta tai väärinkäytöltä Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvottelijoiden tiistaina (15. joulukuuta) tekemän sopimuksen jälkeen. Parlamentin jäsenet varmistivat, että sananvapaus ja tiedonvälityksen vapaus suojataan ja että uudet säännöt eivät rajoita toimittajien työtä.

"Neuvoston kanssa tänään saavutettu sopimus heijastaa uskollisesti tasapainoista kantaa, jonka me, oikeudellisten asioiden valiokunnan jäsenet, olemme hyväksyneet suurella enemmistöllä. Neuvosto on täyttänyt ensisijaiset tavoitteemme: mielipiteen, mielipiteen, sekä toimittajia että ilmiantajia, ja työntekijöiden liikkuvuuden säilyttämistä ", sanoi esittelijä Constance Le Grip (EPP, FR).

Säännöillä otetaan käyttöön EU: n laajuinen liikesalaisuuksien määritelmä ja velvoitetaan jäsenvaltiot varmistamaan, että liikesalaisuuksien väärinkäytön uhrit voivat puolustaa oikeuksiaan oikeudessa ja hakea korvausta. Hyväksytty teksti sisältää myös säännöt luottamuksellisten tietojen suojaamisesta oikeudenkäynneissä.

Sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden turvaaminen

Neuvottelujen aikana parlamentin jäsenet korostivat tarvetta varmistaa, että lainsäädäntö ei hillitse tiedotusvälineiden vapautta ja moniarvoisuutta eikä rajoita toimittajien työtä, etenkään heidän tutkimuksensa ja lähteidensä suojan suhteen.
Uusien sääntöjen mukaan liikesalaisuuksien varkauden tai väärinkäytön uhreilla ei ole oikeutta hyvitykseen, jos liikesalaisuus on hankittu, käytetty tai paljastettu seuraaviin tarkoituksiin:

Mainos
  • käyttää EU: n perusoikeuskirjassa määriteltyä oikeutta sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, mukaan lukien tiedotusvälineiden vapauden ja moniarvoisuuden kunnioittaminen;
  • paljastaa väärinkäytökset, väärinkäytökset, petokset tai laiton toiminta edellyttäen, että vastaaja toimi yleisen edun suojaamiseksi (kuten yleinen turvallisuus, kuluttajansuoja, kansanterveys tai ympäristönsuojelu);
  • Euroopan unionin tai kansallisen lainsäädännön tunnustamien oikeutettujen etujen suojaaminen
  • työntekijät paljastivat liikesalaisuuden edustajilleen osana edustustoimintojensa laillista suorittamista EU: n tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että tällainen paljastaminen oli välttämätöntä tätä toimintaa varten.

Ei perusteettomia esteitä työntekijöiden liikkuvuudelle

Parlamentin jäsenet varmistivat myös, että säännöt eivät aiheuta perusteettomia esteitä työntekijöiden liikkuvuudelle selventämällä, että säännöt eivät rajoita työntekijöiden normaalissa työsuhteessa rehellisesti hankkimien kokemusten ja taitojen käyttöä. Näiden sääntöjen ei pitäisi asettaa työntekijöille mitään muita rajoituksia työsopimuksissa kuin EU: n tai kansallisen lainsäädännön mukaisesti, sovitussa tekstissä todetaan.

Seuraavat vaiheet

Oikeudellisten asioiden valiokunnan ja täysistunnon sekä Euroopan unionin neuvoston on nyt hyväksyttävä epävirallinen sopimus, josta parlamentin ja neuvoston neuvottelijat sopivat tiistaina. 

Tausta

Sovittujen sääntöjen mukaan "liikesalaisuudella" tarkoitetaan tietoja, jotka ovat salaisia, joilla on kaupallista arvoa, koska ne ovat salaisia, ja joihin on sovellettu kohtuullisia toimenpiteitä sen pitämiseksi salassa. Uudet säännöt asettavat vähimmäisvaatimukset oikeussuojakeinoille, jotta jokainen jäsenvaltio voi tarjota kauaskantoisemman suojan liikesalaisuuksien laitonta hankkimista, käyttöä tai paljastamista vastaan, jos se haluaa niin, kunhan se noudattaa direktiivissä asetettuja suojatoimenpiteitä .

Mainos

Lisää tietoa  

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa