Liity verkostomme!

Talous

Euroopan parlamentti tukee paljon parempaa tietoa, neuvontaa ja suojaa vakuutus ostajille

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

VakuutuspolitiikkaRolledUp_iStock_000008188602XPieniVakuutusten ostaminen on helpompaa ja turvallisempaa parlamentin tiistaina (24. marraskuuta) antaman äänestyksen myötä, kun EU: n sääntöjä tiukennetaan vakuutusmyyjien antamista tiedoista ja neuvoista. Nykyisiä vakuutusten myyntiä koskevia sääntöjä on muutettu ottamaan käyttöön samanlaiset tiedotus- ja kuluttajansuojavaatimukset kaikille vakuutusten jakelukanaville, elleivät ne täytä poikkeuksen ehtoja.

Asiakassuojan tehostaminenVakuutusedustajien olisi oltava rekisteröity kotijäsenvaltionsa toimivaltaisessa viranomaisessa. Välittäjien ja vakuutusyhtiöiden on annettava asiakkailleen henkilöllisyytensä, yhteystietonsa ja rekisteri, johon ne on sisällytetty.

Vakuutusedustajien on itse tehtävä vakuutussopimus, jonka on katettava vähintään 1.25 miljoonaa euroa kutakin korvausta koskevista ammatillista huolimattomuutta koskevista vaatimuksista ja yhteensä 1.85 miljoonaa euroa vuodessa kaikista korvauksista.

Mainos

Välittäjien on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet suojellakseen asiakkaita vakuutusedustajan taloudelliselta kyvyttömyydeltä siirtää vakuutusmaksua tai saatavaa vakuutuksenantajan ja asiakkaan välillä. Tällainen toimenpide voi olla esimerkiksi pysyvä taloudellinen kapasiteetti, joka on 4 prosenttia kaikkien saatujen vuotuisten vakuutusmaksujen summasta, mutta vähintään 18,750 XNUMX euroa.

Selkeiden tietojen tarjoaminen kustannuksista ja myynnin kannustimista

Ostajille on kerrottava jakelijan palkkioiden luonteesta ja tiettyjen monimutkaisten henkivakuutustuotteiden osalta vakuutussopimuksen kokonaiskustannuksista neuvonta- ja palvelumaksut mukaan lukien. Vakuutusjakelijoiden on ilmoitettava eturistiriidoista asiakkaalle. Lisäksi heidän palkkiojärjestelmänsä ei saisi kannustaa suosittelemaan tiettyä vakuutustuotetta, kun jokin muu vastaa paremmin asiakkaan tarpeita.

Mainos

Ennen vahinkovakuutussopimuksen allekirjoittamista kaikille ostajille on annettava maksuton tuotetietoasiakirja, joka sisältää vakiotiedot vakuutustyypistä, sopimuksen mukaisista velvoitteista, vakuutetuista ja poissuljetuista riskeistä sekä maksuvälineistä ja vakuutusmaksuista. selkeä, selkeä kieli. Samanlaiset velvoitteet ovat jo olemassa monimutkaisissa henkivakuutustuotteissa.

Poikkeukset

Sääntöjä ei sovelleta esimerkiksi silloin, kun vakuutus täydentää tavaroiden tai palvelujen toimitusta ja kattaa vahingon tai varkauden riskin tai kun vakuutustuotteesta maksettavan vakuutusmaksun määrä on enintään 600 euroa vuodessa.

Seuraavat vaiheet

Jäsenvaltioiden on vielä virallisesti vahvistettava uudet säännöt, joilla on 24 kuukautta aikaa panna ne täytäntöön.

Faktat

Vakuutusten jakelijoiden myyntihenkilöstön tulisi olla hyvin koulutettua vastaamaan asiakkaiden pyyntöihin ja tarpeisiin.

Kotijäsenvaltioiden olisi voitava valvoa ja arvioida vakuutusmyynnin henkilöstön tietoja ja pätevyyttä sekä aloittaessaan liiketoimintansa että jatkuvasti.

Vakuutusjakelijoiden on suoritettava vähintään 15 tuntia jatkuvaa ammatillista koulutusta vuodessa.

 

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa