Liity verkostomme!

Talous

Parlamentti kääntää neuvoston leikkaukset laatimaan 2016 talousarviosta lisää varoja Muuttoliikettä, työpaikat, nuoret

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

65f316df628cfbacb7023623dcaf458aBudjettivaliokunnan parlamentin jäsenet peruuttivat neuvoston leikkaukset EU: n vuoden 2016 budjettirahoituksesta pakolaisille ja maahanmuuttajia käsitteleville virastoille maanantaina ja tiistaina (29. syyskuuta). Parlamentin jäsenet lisäsivät myös rahoitusta nuorten työllisyysohjelmille, Erasmus + -opiskelijoiden liikkuvuusohjelmalle sekä tutkimus-, liikenne- ja energiaverkoille. Valiokunta ehdotti 157.4 miljardin euron talousarvion maksusitoumuksia ja 146.5 miljardin euron maksuja. Se äänesti kääntämään kaikki Neuvoston leikkaukset vuonna Euroopan komission alkuperäinen ehdotus. Neuvosto oli vähentänyt 153.8 miljardin euron maksusitoumusehdotusta 564 miljoonalla eurolla ja 143.5 miljardin euron maksusehdotusta 1.42 miljardilla eurolla.

"Tarkistuksemme avulla budjetti pystyy vastaamaan pakolaiskriisin asettamiin haasteisiin, tehostamaan työllisyysohjelmia ja auttamaan maidontuottajia. Ehdotimme 1.2 miljardia euroa maahanmuuttorahastoille, ohjelmille ja virastoille. Haluamme, että nuorisotyöllisyysaloite jatkuu, ja aikaisempien lupausten täyttämiseksi ehdotimme myös ylimääräisiä varoja Horisontti 2020 -ohjelmaan. Osoitimme 500 miljoonaa euroa maidontuottajille - on vielä nähtävissä, pysyykö neuvosto tässä neuvottelujen aikana ", sanoi johtava budjettiesittelijä José Manuel Fernandes (EPP, PT) äänestyksen jälkeen pitämässään loppupuheenvuorossa.

muutto
Parlamentin jäsenet lisäsivät eri budjettikohtiin yhteensä 1.2 miljardia euroa auttaakseen EU: n virastoja hallitsemaan ennennäkemättömän määrän pakolaisia ​​ja maahanmuuttajia. Se lisäsi myös varoja muuttoliikkeen perimmäisten syiden hallitsemiseksi mutta myös Ukrainan kaltaisten kolmansien maiden auttamiseksi.

Mainos

Yritystoiminta ja nuoriso

Edistääkseen parlamentin tavoitetta auttaa yrityksiä ja edistää yrittäjyyttä Euroopan parlamentin jäsenet lisäsivät 16.5 miljoonaa euroa komission alun perin ehdottamaan määrään EU: n pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettuun COSME-ohjelmaan. Komitea lisäsi myös 473 miljoonan euron hyvitykset Nuorisotyöllisyys-aloitteen tuleville ohjelmille ja 14 miljoonaa euroa ylimääräiselle opiskelijoiden liikkuvuusohjelmalle Erasmus +.

Tutkimus, verkostot, maatalous

Mainos

Komitea palautti 1.3 miljardia euroa EU: n Horisontti 2020 -tutkimus- ja kehitysohjelmaan sekä liikenne- ja energiaverkko-ohjelmiin. Nämä rahat oli siirretty Juncker-suunnitelman takana olevan sijoitusvakuusrahaston ruokintaan. Komitea sisälsi myös ylimääräisen 500 miljoonan euron hinnan laskuista kärsineiden maidontuottajien auttamiseksi.

Rahoitusmarkkinavalvojat

Kolme EU: n rahoitusalan sääntelyelintä, Euroopan pankkiviranomainen, The Euroopan vakuutus- ja työeläkeviranomainen ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, joka perustettiin vuonna 2011 vastauksena finanssikriisiin, sai myös ylimääräisiä varoja, jotta he pystyisivät hoitamaan tehtävänsä asianmukaisesti.

Maksut

Jotta EU voisi maksaa vuonna 2016 erääntyviä laskuja, parlamentin jäsenet peruuttivat kaikki neuvoston leikkaukset talousarvioesityksessä olettaen, että sen luvut olivat välttämättömiä maksusuunnitelma toimielimet sopivat toukokuussa nostamatta olevien laskujen tason nostamisesta hallittavalle tasolle. Sen varmistaminen, että Kreikan EU-varojen saatavuuden helpottamiseksi toteutetut toimenpiteet (kuten Komission heinäkuussa) eivät vaaranna maksamattomien laskujen suunniteltuja vähennyksiä vuonna 2016, valiokunta äänesti 1 miljardin euron lisämaksuna Kreikan maksuja.

Seuraavat vaiheetValiokunnan äänestyksestä saadut yksityiskohtaiset luvut ovat saatavilla pian. Päätöslauselmasta äänestetään valiokunnan 12. – 13. Lokakuuta pidettävässä kokouksessa ja sitten koko parlamentti 28. lokakuuta. Sitten pidetään neuvoston kanssa kolmen viikon neuvottelukeskustelut, joiden tarkoituksena on päästä sopimukseen kahden toimielimen välillä ajoissa, ennen kuin parlamentti äänestää ensi vuoden talousarviosta ja sen presidentti allekirjoittaa Strasbourgissa marraskuun lopussa.

Lisätietoja

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa