Liity verkostomme!

Talous

Komissaarit Avramopoulos ja Bulc Pariisin kokouksessa rajat ylittävästä yhteistyöstä terrorismin torjumiseksi ja rautateiden turvallisuuden hyväksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Thalys-1Komissaarit Avramopoulos ja Bulc osallistuivat Euroopan liikenne- ja sisäasioiden ministerikokoukseen, joka käsitteli rajat ylittävää yhteistyötä terrorismin torjunnassa ja rautateiden turvallisuuden hyväksi.

Tämä kokous kutsuttiin Amsterdamin ja Pariisin välillä Thalysinkuvassa) ja kokoontui EU: n ulko- ja liikenneministerit (Belgiasta, Saksasta, Ranskasta, Italiasta, Luxemburgista, Alankomaista, Espanjasta, Sveitsistä ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta) sekä EU: n terrorismin torjunnan koordinaattori Gilles de Kerchove. Kokouksen tarkoituksena oli vaihtaa kokemuksia ja tunnistaa mahdolliset lisätoimenpiteet kansallisella ja Euroopan tasolla.

Sisäasiain komissaari Dimitris Avramopoulos sanoi: "Thalysin hyökkäys osoittaa, että meidän on torjuttava määrätietoisesti rikollisia ja terroritekoja, jotka vaarantavat turvallisuutemme, arvomme ja vapautemme. Terrorismilla ei ole rajoja. Meidän on toimittava yhdessä lisäämällä valtioiden välistä ja eurooppalaista yhteistyötä. Nyt on aika osoittaa, että olemme täysin päättäväisiä panemaan täytäntöön Euroopan turvallisuusagendan määräykset. "

Mainos

Liikenneasioista vastaava komission jäsen Violeta Bulc sanoi: "Matkustajien turvallisuus ja turvallisuus on ensisijainen tavoitteemme. Mutta tietenkään emme saa reagoida liikaa. On olennaista, että julkinen liikenne pysyy mahdollisimman avoimena ja helposti saavutettavissa. Turvallisuuden on oltava oikeassa suhteessa uhka. Tänään annettu julkilausuma antaa uuden sysäyksen rautatieturvallisuuden parantamiselle. Komissio tekee nyt erittäin tiivistä yhteistyötä EU: n jäsenvaltioiden ja alan asiantuntijoiden kanssa löytääkseen tapoja parantaa rajat ylittävää rautatieturvallisuutta suhteellisesti. "

Seuraavat vaiheet

Maahanmuutto- ja sisäasioista vastaava komission jäsen Dimitris Avramopoulos on sitoutunut työskentelemään yhdessä kaikkien jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa Euroopan turvallisuusagendan täytäntöönpanossa.

Mainos

Euroopan komissio nopeuttaa pidätykseen ja aseiden estämiseen liittyvien aloitteiden esittelyä.

Matkustajarekisteridirektiivin nopea hyväksyminen on myös välttämätöntä, jotta ulkomaisten taistelijoiden liikkeet voidaan havaita tehokkaammin.

Schengenin säännöt mahdollistavat kaikkien tarvittavien toimenpiteiden toteuttamisen kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi vaarantamatta heidän vapaata liikkumistaan.

Näitä mahdollisuuksia olisi käytettävä täysimääräisesti komission laatimien indikaattoreiden ja ohjeiden perusteella.

Europoliin perustetaan nopeasti Euroopan terrorismin vastainen keskus vahvistamaan toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa ja koordinointia.

Komissio jatkaa radikalisoitumisen vastaista toimintaa. Ensimmäinen eurooppalainen foorumi Internet-palveluntarjoajien kanssa pidetään 2. joulukuuta 2015 yhteistyön tehostamiseksi terrorismin torjunnassa.

Komissaari Violeta Bulc on pyytänyt maaliikenteen turvallisuuden asiantuntijaryhmää (LANDSEC) keskustelemaan rautateiden turvallisuuden nykyisistä parhaista käytännöistä ja siitä, voisiko EU: n tasolla ryhtyä tai pitäisikö lisätoimenpiteitä toteuttaa jatkossa. Seuraava asiantuntijaryhmän kokous pidetään 11. syyskuuta 2015.

Komissaari Violeta Bulc on sopinut Luxemburgin liikenneministerin François Bauschin kanssa keskustelemasta rautatieturvallisuudesta seuraavassa EU: n liikenneministerien kokouksessa lokakuussa Luxemburgissa. Tämä on asianmukainen foorumi sen selvittämiseksi, onko lainsäädäntötoimia tarpeen EU: n tasolla.

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa