Liity verkostomme!

Neuvosto talous- ja valtiovarainministerien (ECOFIN)

EIP hyväksyy € 10bn lainojen ja käynnistää eurooppalaisen rahaston strategiset sijoitukset Euroopan komissio

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

JunckerUudet investoinnit strategiseen infrastruktuuriin Euroopassa ja eri puolilla maailmaa, mukaan lukien maantie-, rautatie-, satamissa, sisävesillä, ja lentokentillä, oli joukossa lähes € 10 miljardia uusien luottojen hyväksynyt tällä viikolla hallituksen Euroopan pitkän aikavälin lainanantajan, Euroopan investointipankin (EIP). Rahoitus sovittiin, jollei lopullinen neuvottelu, yhteensä 45 hanketta, mukaan lukien viisi järjestelmiä odotetaan saada tukea EU: n talousarviosta takuun alla Eurooppalaisen rahaston strategiset sijoitukset (EFSI).

Heijastaa EIP: n laajempaa tukea innovaatioita ja kilpailukykyä hallituksen sopivat myös takaisin uusia investointeja yritysten tutkimus- energia-, auto-, ja tekstiilien aloilla, sekä lääketieteellistä tutkimusta epilepsian hoitoon ja Parkinsonin tautia. Luotonanto parantaa pk-yritysten rahoituksen sisällytetty uuteen sitoutumiseen hyväksytty Itävallassa, Ranskassa, Italiassa ja Puolassa, sekä Tunisia, Etelä-Afrikassa ja Sambiassa.

Investoinnit ympäristöön, uusiutuvaan energiaan ja ilmastoon liittyvät hankkeet Itävallassa, Ranskassa, Saksassa ja Iso-Britannia, sekä Armenia, Kazakstan ja kaikkialla Afrikassa, oli joukossa hyväksymien järjestelmien EIP aluksella, joka edustaa pankin 28 EU: n jäsenvaltiossa osakkeenomistajista sekä Euroopan komissio.

Joukossa hyväksymien ohjelmien oli 5 odotetaan tukevan uuden eurooppalaisen rahaston strategiset sijoitukset sisältävät suuren mittakaavan älykkäiden metriä paremmin hallita energian käyttö Isossa-Britanniassa, luotonanto helpottaa rahoituksen saantia pienille uusiutuvan energian hankkeisiin Saksassa ja Ranska, sekä päivittämällä sisävesillä Alankomaissa. Hallitus hyväksyi myös tukea kahden uusiutuvaa energiaa käyttävän varoja, pienehköjen hankkeiden rahoittamiseen Ranskassa ja Euroopassa, jotka on varattu tukea EFSI.

Mainos

Euroopan ulkopuolella EIP hallitus päätti myös tukea investointeja uusiutuvaan energiaan infrastruktuuriin Nepalissa, hätä jälleenrakentaminen kunnallisteknisen Tbilisin viimeaikaisten tulvien ja kunnostaminen 41km tie Itä-Afrikan tärkein satamakaupunki Mombasassa.

EFSI allekirjoitettu

Aiemmin tänään (22 heinäkuu), EIP: n pääjohtaja Werner Hoyer, Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker (kuvassa) ja varapuheenjohtaja Jyrki Katainen allekirjoittivat EIP: n ja Euroopan komission välisen sarjan teknisiä sopimuksia, joilla saatiin päätökseen Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) ja Euroopan investointineuvontakeskuksen virallinen perustaminen. ESIR on komission ja EIP: n yhteinen aloite ja olennainen osa komission Euroopan investointisuunnitelmaa. EIP: n perustama ESIR hallinnoi EU: n talousarviosta saatavaa 16 miljardin euron takuuta ja 5 miljardin euron EIP-rahoitusta 315 miljardin euron yksityisten ja julkisten investointien lisäämiseksi seuraavien kolmen vuoden aikana.

Mainos

"In laittamalla rahaa työtä kaikkialla Euroopassa, nopeus on valttia. Komissio, neuvosto, Euroopan parlamentti ja EU: n pankki ovat toimineet nopeasti ja hyvin, ja EFSI nyt näkee vähintään yhdeksän kuukauden kuluttua puheenjohtaja Juncker ja olen esittänyt suunnitelman Euroopan parlamentissa 27 viime vuoden marraskuussa. EIP on jo alkanut tunnistaa ja rahoitusta hankkeisiin, jotka saavat EFSI tukea. Uskomme, että Euroopan on toimittava nopeasti, ja olemme nyt antaneet tuon uskon ", sanoi EIP: n pääjohtaja Werner Hoyer. "Nyt meidän täytyy varmistaa onnistumisen investointisuunnitelmassa Euroopan tekemällä EFSI työn muiden osien suunnitelman otetaan käyttöön, mukaan lukien sääntelyn uudistus, joka on ratkaisevan tärkeää parantaa EU: n kutsuva sijoittajien ja yrittäjien."

Euroopan investointipankki on myös nimitetty varapresidentti Ambroise Fayolle että EFSI johtokunnalle antaa strategista opastusta koskevia EFSI aloitteesta.

Pankkitoiminta

#SustainableFinance - Komission asiantuntijaryhmä pyytää palautetta EU: n laajuisesta luokitusjärjestelmästä

Julkaistu

on

- Kestävän talouden tekninen asiantuntijaryhmä jonka komissio perusti heinäkuussa 2018 on käynnistänyt kehotuksen saada palautetta EU: n toimista kehittää yhtenäinen EU: n laajuinen luokittelujärjestelmä - tai taksonomia - ympäristön kannalta kestävälle taloudelliselle toiminnalle.

Ilmoitus on peräisin EU: sta Kestävän talouden toimintasuunnitelma että komissio julkaisi maaliskuussa 2018in ja seuraa sitä Komission lainsäädäntöehdotus EU: n taksonomiasta esiteltiin toukokuussa 2018. Komissio askel askeleelta yksilöi toimet, jotka voidaan luokitella kestäviksi, ottaen huomioon olemassa olevat markkinakäytännöt ja -aloitteet sekä teknisen asiantuntijaryhmän neuvojen pohjalta.

Ensimmäisessä aloitteessa ryhmä jakaa alustavan tuloksensa siitä, miten tällainen luokittelujärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön ja pyytää samalla asianomaisten sidosryhmien ja asiantuntijoiden teknistä panosta. Osallistujia pyydetään kommentoimaan ensimmäisiä ehdotettuja toimia, jotka edistävät merkittävästi ilmastonmuutoksen lieventämistä ja vastaamaan kysymyksiin taksonomian käytettävyydestä.

Mainos

Lopullinen tavoite on kehittää järjestelmä, joka tarjoaa yrityksille ja sijoittajille selvyyden, mitä toimia pidetään kestävänä, jotta he voivat tehdä tietoisempia päätöksiä. Lisäksi on suunniteltu joukko työpajoja, joilla kerätään asianosaisten teknistä asiantuntemusta. Palautushakemuksen tulisi auttaa teknisen asiantuntijaryhmän osallistumaan monenlaisiin sidosryhmiin ja asiantuntijoihin ja sulkeutumaan 22-helmikuussa 2019.

Lisätietoja saatavilla tätä.

Mainos
Continue Reading

Neuvosto talous- ja valtiovarainministerien (ECOFIN)

#ECOFIN - Komissio on tyytyväinen uudistetun EU: n alv-järjestelmän tiellä saavutettuun edistykseen

Julkaistu

on

Euroopan komissio on tyytyväinen jäsenvaltioiden edistykseen siitä, että arvonlisävero (VAT) toimii EU: ssa paljon.

Luxemburgissa sijaitsevien EU: n valtiovarainministerien kokous sai aikaan useita alojen sopimuksia koskevia sopimuksia, jotka kaikki auttaisivat EU: n alv-järjestelmän päivittäisessä toteuttamisessa, mikä on kiireesti kauaskantoisempia uudistuksia.

"Komission muutama viikko sitten julkaisemat uudet luvut osoittavat, että jäsenvaltiot menettävät edelleen 150 miljardin euron arvonlisäveron vuosittain. Tämän päivän sopimukset ovat toinen askel kohti ongelman ratkaisemista ja arvonlisäverosääntöjen muuttamista paremmaksi. Nyt on aika tarttua vauhtiin. ja sopia ratkaisuista järjestelmän nykypäivän perustavanlaatuisempiin ongelmiin ", sanoi talous-, vero- ja tulliasioista vastaava komissaari Pierre Moscovici sopimusten jälkeen.

Mainos

Sovittuja toimenpiteitä ovat:

- Uudet säännöt nykyisen arvonlisäverojärjestelmän päivittäisen toiminnan parantamiseksi, kunnes yleinen arvonlisäverouudistusstrategia on pantu täytäntöön. Näiden ns. Pikakorjausten pitäisi vähentää vaatimusten noudattamisesta aiheutuvia kustannuksia ja lisätä yritysten oikeusvarmuutta. Kun Euroopan parlamentti on julkaissut mietintönsä tästä asiakirjasta, uusien sääntöjen pitäisi olla täytäntöönpanokelpoisia vuoteen 2020 mennessä.

- Uusi toimenpide, jonka avulla jäsenvaltiot voivat yhdenmukaistaa sähköisille julkaisuille asettamansa arvonlisäverokannat, joita verotetaan tällä hetkellä useimmissa jäsenvaltioissa normaalin verokannan mukaan, nykyisten suotuisampien järjestelmien kanssa perinteisille painetuille julkaisuille. Päätös on viimeinen askel sen varmistamiseksi, että kahden tuotteen - paperin ja digitaalisen - eriarvoisesta kohtelusta tulee menneisyyttä. Tämä sopimus antaa hyvät lähtökohdat tuleville keskusteluille komission viimeisimmästä ehdotuksesta sen varmistamiseksi, että jäsenvaltioilla on enemmän joustavuutta vahvistaa arvonlisäverokannat sopivaksi katsomallaan tavalla.

Mainos

- Uusien sääntöjen virallinen hyväksyminen tietojenvaihdon lisäämiseksi ja kansallisten veroviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten yhteistyön tehostamiseksi ALV-petoksissa. Arvonlisäveropetosten vakavimmissa tapauksissa mukana olevien järjestäytyneiden jengien alv-tiedot ja tiedustelutiedot jaetaan nyt järjestelmällisesti EU: n täytäntöönpanoelinten kanssa. Parempi tutkintatoimien koordinointi jäsenvaltioiden välillä ja EU: n elinten kanssa varmistaa, että nopeasti etenevä rikollinen toiminta voidaan jäljittää ja torjua nopeammin ja tehokkaammin.

Ministerit hyväksyivät tänään virallisesti vahvistetut säännöt laittomien kassavirtojen valvomiseksi EU: hun ja sieltä pois, mikä on keskeinen toimenpide terrorismin rahoituksen torjunnassa. Tämän päivän virallinen hyväksyminen tulee tiukentamaan EU: hun lähtevän tai sieltä lähtevän ihmisen käteisrahaa joiden summa on 10,000 tai enemmän käteisenä, antavat viranomaisille mahdollisuuden toimia määrinä, jotka ovat pienempiä kuin 10,000-ilmoituskynnys, jos epäillään rikollista toimintaa ja laajennetaan tullivalvonta postilaatikkoon tai rahtiliikenteeseen lähetettyyn käteiseen, prepaid-kortteihin ja arvokkaisiin hyödykkeisiin kuten kulta. Kun Euroopan parlamentti on myös ratifioinut sovitut säännöt, lainsäädäntö julkaistaan ​​Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja se tulee voimaan 20 päivää myöhemmin.

Tausta

Yhteisellä arvonlisäverojärjestelmällä on tärkeä rooli Euroopan sisämarkkinoilla. Alv on merkittävä ja kasvava tulonlähde EU: ssa, keräämällä yli biljoonaa euroa vuonna 1, mikä vastaa 2015 prosenttia EU: n BKT: sta. Yksi EU: n omista varoista perustuu myös arvonlisäveroon. Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet että alv-tuloista noin 150 miljardia euroa puuttuu vuosittain arvonlisäveronkeruun ja alv-petosten aiheuttamien ongelmien vuoksi.

Tänään sovitut toimenpiteet jatkuvat ALV toimintasuunnitelma kohti huhtikuussa 2016 - ja Komission ehdotukset EU: n alv-järjestelmän perusteelliseksi uudistamiseksi esitettiin lokakuussa 2017.

Jäsenvaltioiden pitäisi nyt edetä ja sopia mahdollisimman pian paljon laajemmasta uudistuksesta arvonlisäveropetosten vähentämiseksi EU: n järjestelmässä, kuten komissio ehdotti viime vuonna. Uudelleenkäynnistäminen parantaisi ja nykyaikaistettaisiin järjestelmää hallituksille ja yrityksille, mikä helpottaisi järjestelmää entistä joustavammaksi ja yksinkertaisemmaksi yrityksille.

Samanaikaisesti komissio on myös tänä vuonna ehdottanut uusia uudistuksia, jotta jäsenvaltiot voisivat toimia asettamaan arvonlisäverokannat mielestään asianmukaisiksi.

Lisätietoja

Alv Digital Single Market Package

ALV toimintasuunnitelma

Tiedote hallinnollisesta yhteistyöstä

Lehdistötiedote nopeista korjauksista

Continue Reading

Neuvosto talous- ja valtiovarainministerien (ECOFIN)

Sopimus kolmesta tärkeästä Viron EU-puheenjohtajakauden viroista

Julkaistu

on

EU: n valtiovarainministerit kokoontuvat Brysseliin hyväksymään EU: n neuvoston päätelmät digitaalisen talouden verotuksesta, hyväksymään rajatylittävän sähköisen kaupankäynnin arvonlisäveropaketin ja vahvistamaan luettelo veropaketoimista, jotka eivät liity yhteistyöhön.

Nämä tiedostot ovat olleet Viron EU: n neuvoston puheenjohtajavaltion painopisteitä. Ecofin-neuvosto on myös viimeinen Viron EU-puheenjohtajakausi.

Finanssiministeri Toomas Tõniste, joka järjesti kokouksen, korosti päätelmää voittojen verotuksesta digitaalisen talouden iässä.

Mainos

"Digitaalisen talouden verotus ei ole vain yksi muutos verosäännöissä, etsimme uraauurtavaa yksimielisyyttä, joka vie verotussäännöt digitaaliseen aikakauteen", sanoi Tõniste. "Viro on tehnyt selväksi, että se on yksi prioriteeteistamme ja toivottavasti Euroopan komissio ja OECD voivat edetä tämänpäiväisten päätelmien perusteella. Seuraavaksi tarvitsemme globaalin lähestymistavan. "

Kaksi muuta verotuskysymystä ovat myös esityslistalla: luettelo yhteistyöhaluttomista lainkäyttöalueista ja rajat ylittävä verkkokaupan alv-paketti. "Luettelo lainkäyttöalueista on selkeä kehotus kaikille noudattaa kansainvälisesti sovittuja oikeudenmukaisen verotuksen sääntöjä", Tõniste sanoi.

Sähköisen kaupankäynnin arvonlisäveropaketin odotetaan tapahtuvan ilman keskustelua. Paketin päätavoitteet ovat helpottaa rajat ylittävää sähköistä kaupankäyntiä pienille ja keskisuurille yrityksille ja varmistaa oikeudenmukainen kilpailu EU: n sisällä.

Mainos

Ministerit keskustelevat myös kahdesta pankkiraportista, ja ne toimitetaan tulevalle Bulgarian puheenjohtajakaudelle. Esityslistalla ovat myös Romanian ja Ison-Britannian Eurooppa-lukukauden prosessin ja budjettipolitiikan kysymykset.

Lisätietoja.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa