Liity verkostomme!

Talous

Mepit kehottavat pääsy EU: n rahoitusta eurooppalaisen pidätysmääräyksen epäiltyjä

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Kroatia 1 Parlamentin jäsenten mukaan ihmisillä, joita epäillään tai syytetään rikoksesta tai jotka on mainittu Euroopan pidätysmääräyksessä, mutta joilla ei ole varaa asianajajaan tai oikeudenkäyntiin, pitäisi olla mahdollisuus saada EU: n jäsenvaltioiden rahoitusta ja apua sekä "väliaikaisille" että "tavallisille" lakiapu.  

Tämä johtui kansalaisvapauksien valiokunnan äänestyksestä, joka koski tarkistuksia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin oikeuksia koskevaan EU: n direktiiviehdotukseen. Parlamentin jäsenet laajensivat direktiiviluonnoksen soveltamisalaa sisällyttämällä rikosoikeudellisen epäiltyjen tai syytettyjen "tavalliseen oikeusapuun" oikeuden. Tämä antaisi niille, joilla ei ole varaa asianajajaan, jäsenvaltioiden myöntämää "rahoitusta ja apua" vastaamaan puolustus- tai oikeudenkäyntikuluistaan ​​kokonaan tai osittain. Oikeusapua olisi tarjottava "rikosoikeudellisen prosessin kaikissa vaiheissa", parlamentin jäsenet sanovat.

Niissä on myös tiukat säännökset sen selvittämiseksi, milloin pienet rikokset jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Mainos

"Niille, joilla ei ole tarvittavia taloudellisia resursseja, vain oikeusapu voi tehdä oikeudesta saada asianajaja tehokkaaksi", sanoi esittelijä Dennis de Jong, hollantilainen GUE / NGL: n jäsen. Euroopan komission ehdotuksella taattaisiin oikeus "väliaikaiseen" oikeusapuun rikosoikeudenkäynnissä epäiltyille tai syytetyille henkilöille, joilta "on otettu vapaus", eli siitä hetkestä lähtien, kun heidät otetaan poliisin pidätykseen, ja joka tapauksessa ennen kuulusteluihin, kunnes lopullinen päätös heidän oikeutensa oikeusapuun on tehty ja se tulee voimaan.

Ehdotetulla direktiivillä varmistettaisiin myös, että oikeusapua (sekä väliaikaista että tavallista) tarjotaan eurooppalaisille pidätysmääräyksissä mainituille henkilöille.

Parlamentin jäsenet lisäsivät säännöksiä sen varmistamiseksi, että henkilön taloudellinen tilanne arvioidaan asianmukaisesti ("testi"), sekä tilanteista, joissa oikeusapua tarvitaan oikeudenmukaisuuden vuoksi ("ansioiden testi").

Mainos

Ansiotestissä tulisi arvioida esimerkiksi tapauksen monimutkaisuus tai rikoksen vakavuus. EU-maiden olisi tehtävä kaikki oikeusapua koskevat olennaiset tiedot "helposti saatavissa oleviksi ja ymmärrettäviksi", esimerkiksi selittämällä, miten ja mistä apua haetaan, ja antamalla "avoimet kelpoisuusperusteet", jotta epäillyt voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Parlamentin jäsenet ottivat käyttöön myös oikeusavun laadun. Ne edellyttäisivät, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön tai ylläpitävät esimerkiksi oikeusapuasianajajien "akkreditointijärjestelmää" ja jatkuvaa ammattikoulutusta heidän laadunsa ja riippumattomuutensa varmistamiseksi. Epäillyillä tai syytetyillä olisi "oltava oikeus saada heille osoitettu oikeusapuasianajaja korvaamaan kerran", parlamentin jäsenet sanovat.

Vakuuttaakseen ne, joita saattaa pelottaa mahdollisuus joutua korvaamaan väliaikaisen oikeusapun kustannukset myöhemmin, parlamentin jäsenet asettivat lisäedellytyksen: nämä kustannukset voidaan "poikkeuksellisesti" korvata, jos epäiltyjen myöhemmin todetaan täyttäneen kansallisen lainsäädännön mukaista tavanomaista oikeusapua ja ovat "tarkoituksellisesti toimittaneet toimivaltaisille viranomaisille vääriä tietoja henkilökohtaisesta taloudellisesta tilanteestaan".

Direktiivi on yksi ehdotuspaketista, jolla vahvistetaan edelleen kansalaisten menettelyllisiä oikeuksia rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ne sisältävät muita lapsia koskevista suojatoimenpiteistä ja viattomuuden olettamuksesta.

Edellinen parlamentti antoi kolme muuta EU-lakia, jotka ovat osa prosessuaalisten oikeuksien vahvistamista koskevaa etenemissuunnitelmaa: direktiivi tulkkaus- ja käännösoikeudesta, direktiivi tiedottamisoikeudesta ja direktiivi oikeudesta saada asianajaja. Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti päättivät olla "valitsematta" ehdotettua direktiiviä, kun taas Tanskalla on "kieltäytyminen" oletusarvoisesti oikeus- ja sisäasioita koskevasta lainsäädännöstä.

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa