Liity verkostomme!

Talous

Talousarvio Mepit tyytyväisiä talousarvioesityksen 2016

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

ECOEUBUDGETBudjettijäsenet suhtautuivat myönteisesti komission varapuheenjohtaja Kristalina Georgievan keskiviikkona (27. toukokuuta) esittämään ensi vuoden "rajoitettuun" mutta hyvin kohdennettuun talousarvioesitykseen heti sen jälkeen, kun komissio oli hyväksynyt sen.

Parlamentin jäsenet korostivat, että työpaikkojen ja kasvun luomisen sekä EU-maiden ja vaikeuksissa olevien alueiden välisen solidaarisuuden budjettiprioriteetit täyttivät parlamentin vaatimukset päätöslauselma se kului maaliskuussa.

Useat parlamentin jäsenet ilmaisivat tyytyväisyytensä mukaviin marginaaleihin - ohjelmamäärärahojen ja monivuotisen rahoituskehyksen asettaman enimmäismäärän väliseen eroon - mahdollisena ratkaisuna meneillään olevissa parlamentin ja neuvoston välisissä neuvotteluissa Juncker-suunnitelman rahoittamisesta.

Mainos

Lainaukset kokouksesta

"Tätä budjettia rajoittavat sopimukset ja monivuotinen rahoituskehys. Se ei ole valtava, vain 1 prosentti Euroopan unionin bruttokansantulosta (BKTL). Parlamentti hyväksyi monivuotisen rahoituskehyksen sillä varauksella, että sen tarjoama budjettijoustavuus hyödynnetään täysimääräisesti Muut toimielimet eivät saa unohtaa tätä näkökulmaa, etenkin neuvostoa on muistutettava, että lupaukset on pidettävä. " José Manuel Fernandes (PPE, PT), Euroopan komission talousarvion esittelijä.

"Marginaali näyttää olevan suhteellisen suuri. Tämä voi vaikuttaa hyvin parhaillaan meneillään oleviin [Junckerin suunnitelman] neuvotteluihin. Hallintomenojen suhteen on keskusteltava yksityiskohtaisesti toimista, kuten valtuuskunnan avaaminen Teheraniin." Gérard Deprez (ALDE, BE), Euroopan parlamentin vuoden 2016 talousarvion esittelijä.

Mainos

"Seuraavaksi vuodeksi on 2.2 miljardin euron marginaali, jos tarkastellaan EU: n talousarvion historiaa, se on harvoin ollut niin korkea, joten on selvää, että rahaa on saatavilla [Juncker-suunnitelman vaihtoehtoiselle rahoitukselle]." Haahka Gardiazábal Rubial (S&D, ES), vuoden 2015 talousarviosta vastaava esittelijä.

Tärkeimmät luvut

  • Sitoumukset: 153.5 miljardia euroa (1.04% EU: n BKTL: sta, + 2.4% ilman 21 miljardin euron uudelleenohjelmointia vuodesta 2014) Marginaali: 2.2 miljardia euroa
  • Maksut: 143.5 miljardia euroa (0.98% EU: n BKTL: sta, + 1.6%) Marginaali: 1.6 miljardia euroa

Seuraavat vaiheet

Budjettivaliokunta valmistelee nyt valtuutuksen neuvotteluvaltuuskunnalle, joka keskustelee luonnoksesta neuvoston kanssa. Parlamentin, neuvoston ja Euroopan komission keskustelun jälkeen varsinaiset talousneuvottelut aloitetaan syksyllä, kun parlamentti on antanut lausuntonsa neuvoston kannasta.

Lisätietoja

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa