Liity verkostomme!

Talous

Euroopan järjestäytynyt kansalaisyhteiskunta tarkastelee EU: n maahanmuutto- ja kehityspolitiikkaa ETSK: n täysistunnossa (27. – 28. Toukokuuta 2015)

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

facade_free - 3Torstaina 28. toukokuuta Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) toivottaa kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehityksestä vastaavan komission jäsenen Neven Mimican sekä sisäasioista, muuttoliikkeestä ja kansalaisuudesta vastaavan komission jäsenen Dimitris Avramopouloksen tervetulleeksi tutkimaan ja keskustelemaan tilanteesta EU: n ulkorajalla kehityksen ja kehityksen alueilla. muuttoliike.

  • Klo 9 komissaari Neven Mimica osallistuu keskusteluun ETSK: n jäsenten kanssa vuoden 2015 jälkeisestä Euroopan unionin kehitysohjelmasta, kun läsnä on vuoden 2015 jälkeisen eurooppalaisen työryhmän puheenjohtaja Tanya Cox. Lisätietoja ETSK: sta ja EU: n kehitysyhteistyöpolitiikasta tämä video.

nähdä ETSK: n lausunto Välimeren tilanteesta, julkaistu 23. huhtikuuta 2015.

Muut lausunnot, joista äänestetään täysistunnossa:

Mainos
  • Talous- ja rahaliiton (EMU) loppuun saattaminen: poliittinen pilari (esittelijät: Carmelo Cedrone ja Joost van Iersel) Lisää:

Valtioiden ja hallitusten päämiehet keskustelevat EMU: sta ja talouspolitiikan koordinoinnista 25-26 kesäkuu 2015 Eurooppa-neuvosto. Ennen kokousta tässä ETSK: n lausunnossa keskitytään tarpeeseen vahvistaa EMU: n poliittista pilaria. EP: n ja neuvoston roolien ja äänestysjärjestelmän uudelleentarkastelu, suvereniteetin jakaminen ja yhteisen talousarvion luominen euroalueelle asianmukaisten hallintoelinten kanssa ovat tarpeen luottamuksen, paremman taloushallinnon, kilpailukyvyn ja kasvun lisäämiseksi. ja taata Euroopan asema merkittävänä toimijana maailmantaloudessa.

  • Verotuksen avoimuuspaketti (esittelijä: Petru Sorin Dandea) Lisää:

Euroopan unionin neuvoston kuultua ETSK on laatinut lausunnon, jossa tarkastellaan ratkaisuja veropetosten ja veropetosten torjumiseksi - jotka vahingoittavat sekä sisämarkkinoita että taloutta. Veropetoksilla, petoksilla ja veronkiertoilla on merkittävä rajat ylittävä ulottuvuus, koska globalisaatio ja veronmaksajien lisääntynyt liikkuvuus edistävät näitä ilmiöitä. Lausunnossa ehdotetaan useita toimenpiteitä, jotka olisi pantava täytäntöön mahdollisimman nopeasti, mukaan lukien rajatylittäviä veropäätöksiä ja hinnoittelujärjestelyjä koskevan tiedonvaihdon tekeminen pakolliseksi, estämällä veronkiertoa käyttäviä ja verotaistoja käyttäviä yrityksiä pääsemästä julkiseen käyttöön ja eurooppalaiset varat. EU: n verotussääntöjen kokonaisuudesta olisi tehtävä yksinkertaisempi ja läpinäkyvämpi, jotta niiden soveltaminen kansallisiin järjestelmiin olisi helpompaa.

  • Työllisyyden suuntaviivat (esittelijä: Carlos Manuel Trindade, apulaisesittelijä: Vladimíra Drbalová) Lisää:

Vuonna 2010 hyväksytyt työllisyyden suuntaviivat eivät ole tuottaneet "kasvua ja työpaikkoja" eurooppalaisille Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti. ETSK kehottaa tässä lausunnossa Euroopan komissiota ja jäsenvaltioita toteuttamaan muutoksia talous-, rahoitus- ja sosiaalipolitiikassa onnistuneiden rakenneuudistusten mallin mukaisesti. Työllisyyden suuntaviivat kattavat työpaikkojen luomisen, ammattitaidon tarjonnan, hyvin toimivat työmarkkinat, sosiaalisen suojelun ja köyhyyden torjunnan. Niiden olisi asetettava määrälliset tavoitteet työllisyydelle ja köyhyyden vähentämiselle sekä tuettava yrittäjyyttä ja yhteisötaloutta. Julkisia investointeja ei pitäisi pitää menona. Työntekijöiden liikkuvuutta olisi edistettävä turvaamalla samalla heidän sosiaalisten oikeuksiensa siirrettävyys.

Mainos
  • Ruoka- ja juoma-ala (esittelijä: Ludvík Jírovec, esittelijä: Edwin Calleja)  Lisää:

Ruoka- ja juomateollisuus on EU: n talouden suurin valmistusala, ja se työllistää 4.25 miljoonaa työntekijää suoraan EU: ssa. Sen pitäisi olla tärkeä avustaja Eurooppa 2020 -strategiaan asetetun tavoitteen saavuttamisessa saavuttamalla tarvittava tehdasteollisuuden laajennus, joka tekee siitä 20%: n osuuden Euroopan BKT: stä. Tämä ETSK: n lausunto kohdistuu keskeisiin politiikan aloihin, joihin on puututtava, jotta voidaan luoda yritysystävällisempi ympäristö. Tämän pitäisi antaa elintarvike- ja juomateollisuudelle mahdollisuus saavuttaa kestävä kasvu, innovoida ja luoda työpaikkoja tarjoamalla samalla kuluttajille turvallisia, ravitsevia, korkealaatuisia ja kohtuuhintaisia ​​ruokia.

  • Lisäaineiden valmistus (esittelijä Dumitru Fornea, esittelijä: Hilde van Laere) Lisää:

3D-valmistus - tunnetaan paremmin nimellä 3D-tulostus - on prosessi, joka käyttää digitaalisia "piirustuksia" kolmiulotteisten tuotteiden ja osien tuottamiseen. Sitä kutsutaan myös "lisäaineiden valmistukseksi". Yhdessä Internetin, robotiikan ja avoimen lähdekoodin ohjelmistojen kanssa 3D johtaa uuteen teolliseen vallankumoukseen, jolla on syvällisiä vaikutuksia tulevina vuosina kansantalouteen, liiketoimintamalleihin ja koulutukseen. ETSK katsoo, että investoinnit tieto- ja viestintätekniikan infrastruktuureihin olisi asetettava etusijalle. Tämä varmistaa, että kaikilla yrityksillä ja yleisöllä on pääsy nopeisiin Internet-verkkoihin korkeimpien käytettävissä olevien laatu- ja turvallisuusstandardien mukaisesti

ETSK: n täysistunto 27. – 28. Toukokuuta 2015

Charlemagne-rakennuksessa (Euroopan komissio), De Gasperi huone (3rd kerros), Bryssel

Katso täysistunto tätä - koko esityslista on saatavilla tätä.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa