Liity verkostomme!

Digitaalisten sisämarkkinoiden

GSMA tukee sääntelyuudistukset luoda digitaaliset sisämarkkinat Euroopan

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

GSMAEU: n jäsenvaltioiden suurlähettiläiden tämänpäiväisen kokouksen jälkeen GSMA: n pääjohtaja Anne Bouverot kommentoi:

”GSMA tukee täysin presidentti Junckerin pyrkimyksiä luoda Euroopan digitaalinen yhtenäismarkkinat ja on sitoutunut auttamaan tämän tavoitteen toteuttamisessa lähitulevaisuudessa. Vaikka uskomme, että yhdistettyjen mantereiden ehdotusten soveltamisalan vähentäminen verkon neutraalisuuteen ja verkkovierailuun merkitsee unohdettua tilaisuutta, välitön prioriteetti on, että nämä ehdotukset pääsevät myönteiseen lopputulokseen, jotta voimme aloittaa todellisen digitaalisen sisämarkkinoiden luomisprosessin. hyödyttää Euroopan kansalaisia ​​ja yrityksiä.

”Euroopan yhtenäismarkkinat nopeuttavat mobiilipalvelujen innovointia, lisäävät investointeja matkaviestinverkoihin ja tuottavat merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Tämän muutoksen käynnistämiseksi ja vauhdin ylläpitämiseksi tarvitaan asteittain jatkuvia muutoksia Euroopan politiikkaan ja sääntely-ympäristöön.

Mainos

"GSMA on tyytyväinen tämänpäiväiseen ilmoitukseen jäsenvaltioiden liittymisestä varhaisen uudistuksen paketin taakse. Uskomme, että tämän pitäisi nopeasti seurata uusia muutoksia, joiden tavoitteena on tasapuolistaa toimintaedellytyksiä kaikille sijoittajille "saman palvelun, samojen sääntöjen" periaatteen pohjalta. Tällaisissa puitteissa uudistuksen painopistealueiden tulisi olla:

 • Maksimoi kannustimet investoida uuteen verkkokapasiteettiin ja teknologioihin;
 • Varmistetaan, että palvelualustat ovat avoimia ja yhteentoimivia;
 • Vähennä liiallista sääntelyä ja keskitytään sen sijaan tehokkaan kilpailun varmistamiseen; ja
 • Uudistetaan taajuuspolitiikkaa, jotta voidaan varmistaa suurempi sääntelyvarmuus ja tukea laajakaistayhteyksien käyttöönottoa.

”Neuvoston ehdotuksen erityisosien osalta olisimme varovaisia ​​liian neutraalista lähestymistavasta verkon neutraalisuuteen. Matkaviestintäoperaattoreiden on huolehdittava tehokkaasti Internet-liikenteen nopeasti kasvavista tasoista ja varmistettava, että uusia peruspalve- luita voidaan kehittää yhdessä Internet-pääsyn kanssa.

”Verkkovierailun osalta suosittelemme tarkennusta ehdotuksiin muun muassa” verkkovierailun perushyödykkeen ”aloilla, jotta vältetään tarpeettomat täytäntöönpanokustannukset ja pitkäaikainen perustamisaika. Huomaa, että yhä useammat matkaviestinoperaattorit tarjoavat jo vaihtoehtoja, kuten verkkovierailuja kotimarkkinoilla, osana nykyisiä kuluttajahintoja.

Mainos

Blogi

Verkkovierailu: ETSK kehottaa luomaan yhtenäisen tariffivyöhykkeen koko EU: ssa

Julkaistu

on

Ihmisten tulisi nauttia paikallisesta hinnasta käyttäessään matkapuhelimiaan missä tahansa EU: ssa, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) totesi äskettäin antamassaan lausunnossa ehdotetusta EU: n verkkovierailusääntöjen uudistamisesta.

A yhden tariffivyöhykkeen, joka tarjoaa puhelut ja datan kulutuksen paikallisella hinnalla kaikille ihmisille, joilla on puhelintilaus Euroopassa, samalla nopeudella ja pääsyllä infrastruktuuriin, mihin maahan tahansa soitetaan tai mistä soitetaan: ETSK: n mielestä tämä on tavoite, joka EU: n olisi pyrittävä sääntelemään verkkovierailupalveluja.

Vaikka ETSK pitää myönteisenä Euroopan komission ehdotusta verkkovierailuasetuksen tarkistamisesta ja sen tavoitteista, se on myönteinen askel oikeaan suuntaan, mutta ETSK: n mielestä olisi asetettava rohkeampi tavoite.

Mainos

"Komission ehdotuksen taustalla on, että verkkovierailupalvelut olisi tarjottava samoin ehdoin kuin kotona, ilman pääsyn rajoituksia. Tämä on hyvä ehdotus", sanoi Christophe Lefèvre, heinäkuun täysistunnossa hyväksytyn ETSK: n lausunnon esittelijä. "Uskomme kuitenkin, että meidän pitäisi ylittää ehdot ja varmistaa, että Euroopan ihmisten ei tarvitse maksaa enemmän matkaviestinnästä ulkomaille mennessään."

ETSK korostaa myös, ettei riitä, että määrätään, että kun samanlaista laatua tai nopeutta on saatavana toisen jäsenvaltion verkossa, kotimaisen operaattorin ei tulisi tarkoituksella tarjota huonolaatuista verkkovierailupalvelua. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jos kuluttajalla on 4G-yhteys kotona, hänen ei pitäisi olla 3G: tä verkkovierailun aikana, jos 4G on käytettävissä maassa, johon hän matkustaa.

Osa ongelmasta on huono paikallinen infrastruktuuri. Jotta taattaisiin rajoittamaton pääsy uusimpiin sukupolviin ja verkkoteknologiaan, myös EU: n olisi oltava valmis siihen investoida infrastruktuuriin täyttämään olemassa olevat aukot ja varmistamaan, etteivalkoiset täplät"eli alueet, joilla ei ole riittävää laajakaistayhteyttä Internetissä, joista monien tiedetään sijaitsevan maaseudulla ja karkottavan potentiaalisia asukkaita ja yrityksiä. EU: n tulisi myös ottaa käyttöön vähimmäisvaatimukset operaattoreiden tulisi asteittain tavata, jotta kuluttajat voivat käyttää näitä palveluja täysimääräisesti.

Mainos

Lisäksi ETSK korostaa tarvetta vaatia useita ilmoituksia lähetetään kuluttajille suojaamaan heitä laskuilta, kun he ylittävät liittymänsä rajat. Kuluttajaa lähestyttäessä enimmäismäärää operaattorin tulisi jatkuvasti varoittaa kuluttajaa aina, kun edelliselle hälytykselle asetettu äänenvoimakkuus on kulunut uudelleen, erityisesti saman puhelun tai tiedonsiirron aikana.

Lopuksi ETSK viittaa kysymykseen reilu käyttö tarttuvana pisteenä. Vaikka kaikissa matkapuhelinsopimuksissa mainitaan oikeudenmukainen käyttö verkkovierailujen yhteydessä, ETSK pahoittelee, että asetuksessa ei määritellä sitä. COVID-pandemian myötä ihmiset ovat kuitenkin luottaneet laajasti verkkotoimintaan, ja oikeudenmukainen käyttö on saanut aivan uuden merkityksen. Ajattele, väittää ETSK, mitä se tarkoittaa Erasmus-opiskelijalle, joka osallistuu ulkomailla sijaitsevaan yliopistoon joukkueiden, Zoomin tai jonkin muun alustan luentojen jälkeen. Se kuluttaa paljon tietoa, ja ne saavuttavat nopeasti kuukausikaton. Oikeudenmukaisuus merkitsisi sitä, että sellaisessa tilanteessa olevilla ihmisillä olisi sama katto vierailemassa maassa kuin kotimaassaan.

Tausta

Verkkovierailumaksut poistettiin EU: ssa 15. kesäkuuta 2017. Sen jälkeen tapahtunut nopea ja massiivinen liikenteen kasvu on vahvistanut, että tämä muutos on vapauttanut käyttämättömän matkapuhelinkulutuksen, kuten käy ilmi Euroopan verkkovierailumarkkinoiden ensimmäisestä täydellisestä katsauksesta Komissio marraskuussa 2019.

Voimassa olevan verkkovierailuasetuksen voimassaolo päättyy kesäkuussa 2022, ja komissio on aloittanut toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sitä jatketaan vielä 10 vuodella, samalla kun se tekee tulevaisuudesta kestävän ja vastaavamman 12 viikon julkisen kuulemisen tulosten kanssa. Ehdotetun tarkastelun tarkoituksena on

· Alennetaan enimmäishintoja, joita kotimaiset operaattorit maksavat ulkomaille verkkovierailupalveluja tarjoaville operaattoreille vähittäishintojen alentamisen edistämiseksi.

· Tarjoamalla kuluttajille parempaa tietoa lisämaksuista, kun he soittavat erikoispalveluihin, kuten asiakaspalvelunumeroihin

· Varmistetaan sama matkaviestinverkon laatu ja nopeus ulkomailla kuin kotimaassa, ja

· Parannetaan hätäpalvelujen saatavuutta verkkovierailun aikana.

Lue ETSK: n lausunto

Lue Euroopan komission ehdotus verkkovierailuasetuksen tarkistamisesta

Continue Reading

Digitaalinen talous

Uusi digitaalinen resurssi käynnistettiin terveyden, sosiaalihoidon ja teollisuuden innovaatioiden tukemiseksi

Julkaistu

on

Innovaation saavuttaminen on uusi resurssi, jonka Life Sciences Hub Wales on kehittänyt tiedottamaan ja ohjaamaan teollisuuden, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon innovaatioita. Siinä esitetään yhteenveto avaintutkimuksista, annetaan kriittisiä oivalluksia ja tuodaan uusia näkökulmia monialaisilta ajatusjohtajilta.

Tämä uusi digitaalinen resurssi tarkastelee terveyden- ja sosiaalihuollon innovaatioista saatavan runsaan tiedon tarjoamista tarvitseville tärkeimmillä ja tärkeimmillä tiedoilla. Life Sciences Hub Wales on tehnyt tiivistä yhteistyötä terveyden, teollisuuden, korkeakoulujen ja sosiaalihuollon avustajien kanssa.

Monet sidosryhmät pitävät innovaatioita välttämättöminä koko järjestelmän laajuisen muutoksen katalysoimiseksi ja potilaiden ja ihmisten muutokseksi. Life Sciences Hub Walesin Beaufort Researchille teettämässä äskettäisessä tutkimuksessa todettiin, että 97% terveydenhuollosta ja sosiaalihoidosta piti innovaatiota erittäin tärkeänä 91%: lla teollisuudesta.

Mainos

Esteet voivat kuitenkin vaikeuttaa innovaatiota, mukaan lukien yhteisen kielen, resurssien ja sektorien välisen sitoutumisen puute. Life Sciences Hub Wales on luonut Achieving Innovation -resurssin auttaakseen vastaamaan näihin haasteisiin tunnistamalla näyttöön perustuvia ratkaisuja ja vastauksia innovaatioekosysteemissä liikkumisen helpottamiseksi ja terveyden- ja sosiaalihuoltojärjestelmien tulevaisuuden kannalta.

Resurssi on asetettu päivitettäväksi säännöllisesti uudella materiaalilla, ja se käynnistetään seuraavalla tavalla:

Cari-Anne Quinn, Life Sciences Hub Walesin toimitusjohtaja, sanoi: ”Tällä uudella resurssilla voi olla keskeinen rooli kaikkien taustojen sidosryhmien auttamisessa siirtymään terveys- ja sosiaalihuollon ekosysteemeihin Walesissa ja muualla. Innovaattoreilla on avain terveyden, hoidon ja hyvinvoinnin laajamittaiseen muutokseen Walesissa, ja tämä resurssi tukee heitä tämän saavuttamisessa. "

Mainos

Terveys- ja sosiaaliministeri Eluned Morgan sanoi: ”Innovaatiolla on ratkaiseva rooli tukemalla terveydenhuolto- ja sosiaalialaamme Walesissa uusien ideoiden ja tekniikoiden toimittamiseksi yhteistyössä teollisuuden kanssa. Suhtaudun myönteisesti Life Sciences Hub Walesin uuteen '' Achieving Innovation '' -resurssiin keskeisenä työkaluna innovaattoreille, jotka pyrkivät voittamaan todelliset haasteet ja tarttumaan mielenkiintoisiin uusiin mahdollisuuksiin. Kun perustimme ja rahoitimme Life Science Hub Walesin, innovaatio oli sen eetoksen ytimessä - tällä eetoksella on ollut keskeinen rooli toipumisessamme ja vastauksessamme COVID-19: n vaikutuksiin. "

Betsi Cadwaladrin yliopiston terveyskeskuksen akuutti, hengitysteiden ja kriittisen hoidon lääketieteellinen konsultti tohtori Chris Subbe ja Bangorin yliopiston vanhempi kliininen lehtori sanoivat: ”Minulla oli ilo osallistua Achieving Innovation -resurssiin tutkimalla, kuinka tärkeää on tehdä innovaatioista jokapäiväinen tapa.

Tällä hetkellä, kun kykymme tarjota laadukasta hoitoa on poikkeuksellisia paineita, meidän on löydettävä tapoja kehittää kykyjä ja ideoita mistä tahansa. Tämän uuden resurssin on annettava teollisuuden ja terveydenhuollon taustalla oleville monialaisille innovaattoreille tarvittavat tiedot, asiayhteys ja kieli. "

NHS: n Walesin valaliiton johtaja Darren Hughes sanoi: "Olemme tyytyväisiä Life Sciences Hub Walesin uuteen Achieving Innovation -resurssiin, koska olemme nähneet innovaatioiden ja palvelumuutosten vaikutukset Covid-19-pandemiaan. Resurssi tukee syvempää ymmärrystä innovaatioista ja täydentää Swansean yliopiston laatimaa usean viraston raporttia, NHS Walesin COVID-19-innovaatio- ja muutostutkimusraportti, joka perustuu laajaan NHS Walesin henkilöstökokemusten näyttöön, jossa tutkitaan miksi ja miten he tekivät innovaatioita ja tarkastelivat käytännön suosituksia tämän asialistan edistämiseksi.

"Kun aloitamme elpymisen, on välttämätöntä, että hyödynnämme mahdollisuuden parantaa palvelujen tuottamista, tehokkuutta, potilastuloksia, henkilöstön hyvinvointia ja kannustaa oppimiskulttuuriin ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen organisaation rajojen yli."

Resurssi on jännittävä innovaatioiden aika Walesissa. Intensiivisen oppimisen akatemiat perustettiin aiemmin vuonna 2021. Ensimmäiset laatuaan maailmassa nämä maailman johtavat akatemiat tarjoavat innovaatiokeskeisiä opetettuja kursseja, tutkimusta ja räätälöityä konsultointia palvelut, ja Life Sciences Hub Wales tukee asiaankuuluvia kumppaneita.

Jos haluat tutustua Achieving Innovation -resurssiin, Klikkaa tästä

Tietoja Life Sciences Hub Walesista

Life Sciences Hub Walesin tavoitteena on tehdä Walesista valinta terveyden, hoidon ja hyvinvoinnin innovaatioille. Autamme edistämään innovaatioita ja luomaan mielekästä yhteistyötä teollisuuden, terveydenhuollon, sosiaalihuollon, hallituksen ja tutkimusorganisaatioiden välillä.

Haluamme auttaa muuttamaan kansakunnan terveyttä ja taloudellista hyvinvointia:

 • - nopeutetaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa, jotka tukevat Walesin terveys- ja sosiaalihuollon tarpeita, ja
 • kumppanuus teollisuuden kanssa taloudellisen kehityksen edistämiseksi koko biotieteiden alalla ja liiketoiminnan kasvun ja työpaikkojen luomisen edistämiseksi Walesissa.

Teemme tämän tekemällä tiivistä yhteistyötä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kollegoiden kanssa ymmärtääksemme organisaation kohtaamat haasteet ja paineet. Kun se on tunnistettu, teemme yhteistyötä teollisuuden kanssa auttaaksemme hankkimaan ja tukemaan innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä vastaamaan näihin haasteisiin ketteryydellä.

Tiimimme tarjoaa räätälöityjä neuvoja, opasteita ja tukea kaikkien innovaatiomatkojen vauhdittamiseen riippumatta siitä, tukevatko he kirkkaan idean omaavaa kliinikkoa tai monikansallista biotieteiden organisaatiota.

Life Sciences Hub Wales auttaa katalysoimaan järjestelmän laajuista muutosta kutsumalla yhteen ja organisoimalla monialaisen innovaatioekosysteemin. Näiden yhteyksien avulla voimme luoda arvokkaita verkostoitumis- ja matchmaking-mahdollisuuksia.

Lisätietoja, Klikkaa tästä.

Tietoja innovaatioresurssin saavuttamisesta

Resurssi käynnistyy:

 • Kahdeksan oivallusta innovaation saavuttamiseksi- artikkeli kerää tärkeimmät oivallukset ja teemat koko resurssista.
 • hakemisto yhteenveto Walesissa saatavasta tuesta ja organisaatioista.
 • A kerronta-arvostelu innovaatiotodistuksia ja kirjallisuutta.
 • A käytännön tarkistus Walesin hallituksen lähestymistavasta innovaatioihin.
 • blogit kirjoittaneet innovaatioihin keskittyvät terveys-, teollisuus- ja sosiaalihuollon johtajat.
 • Podcastit, joissa ajattelijat keskustelevat innovaation haasteista ja mahdollisuuksista.

Tutkimuksen viite:

"Äskettäin Life Sciences Hub Walesin teettämän Beaufort Researchin tilaaman tutkimuksen mukaan 97% terveydenhuollosta ja sosiaalihoidosta piti innovaatiota erittäin tärkeänä, 91% teollisuuden rinnalla. "

Life Sciences Hub Wales tilasi Beaufort Research -tutkimuksen anonyymiksi tutkimukseksi monialaisista sidosryhmien käsityksistä organisaatiossa ja laajemmassa biotieteiden sektorissa vuoden 2021 alussa. Tämän tarkoituksena oli auttaa tiedottamaan Life Sciences Hub Walesin tulevasta strategisesta suunnasta.

Continue Reading

Digitaalinen talous

Digitaalisten markkinoiden lain taloudellinen analyysi

Julkaistu

on

Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen digitaalisista markkinoista (DMA). Sen tavoitteena on luoda oikeudenmukaiset ja kilpailukykyiset digitaaliset markkinat EU: hun. Sen tavoitteena on saavuttaa tämä ottamalla käyttöön uusia ennakko- säännökset, joita sovelletaan automaattisesti ns. portinvartijoihin. Portinvartijoiden on oltava suuria Internet-alustoja, jotka täyttävät valitut kokokriteerit, kirjoittaa Robert Chovanculiak, PhD.

Uudessa yhteisjulkaisussa nimeltä Digitaalisten markkinoiden taloudellinen analyysi, jonka on valmistellut neljä ajatushautomoa: INESS (Slovakia), CETA (Tšekki), IME (Bulgaria) ja LFMI (Liettua), huomautamme DMA: n puutteista ja korostamme tämän asetuksen mahdollisia tahattomia seurauksia. Lisäksi ehdotamme tapaa muuttaa ehdotettua Internet-yritysten sääntelymenettelyä.

Yksi tärkeimmistä puutteista on "portinvartijoiden" määritelmä. Ne eivät todellakaan ole määräävässä asemassa koko taloudessa. Jopa digitaalisissa palveluissa alustojen välillä on kovaa kilpailua toisiaan vastaan, samalla kun uudet innovaattorit haastavat jatkuvasti niiden aseman markkinoilla.

Mainos

Ainoa tila, jossa portinvartijoilla on mahdollisuus vaikuttaa pelisääntöihin, on heidän omalla alustallaan. Vaikka heillä on täysi määräysvalta käyttäjien ehtojen asettamisessa, heillä ei ole kannustinta asettaa niitä epäedullisesti. Tämä näkyy parhaiten, kun on kyse erilaisista käytännöistä, joita DMA-ehdotus rajoittaa tai kieltää.

Tutkimuksessa osoitamme, että nämä liiketoimintakäytännöt on testattu ajallisesti ja monet yritykset käyttävät niitä laillisesti offline-maailmassa. Lisäksi kirjallisuudessa on useita taloudellisia selityksiä sille, miksi nämä liiketoimintakäytännöt eivät ole osoitus kilpailunvastaisesta käyttäytymisestä, vaan tarjoavat enemmän hyötyä sekä alustan loppukäyttäjille että yrityskäyttäjille.

Siksi suosittelemme, että DMA miettii uudelleen "portinvartijoiden" ja yksittäisten kiellettyjen liiketoimintatapojen tunnistamisprosessin keskittämisen ja automatisoinnin. KIE-alueen näkökulmasta on tärkeää säilyttää kilpailun dynaaminen elementti. Tämä voidaan saavuttaa korvaamalla staattinen ja etukäteen lähestymistapa DMA: ssa monikeskisellä lähestymistavalla, jossa kansalliset valmiudet ovat mukana päätöksenteossa ylläpitämällä avointa sääntelyä koskevaa vuoropuhelua, johon Internet-yrityksillä itsellään on mahdollisuus osallistua.

Mainos

Robert Chovanculiak, PhD, on INESSin analyytikko ja Digitaalisten markkinoiden taloudellinen analyysi.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa