Liity verkostomme!

Talous

Liikenneinfrastruktuuri: varapuheenjohtaja Siim Kallas ilmoittaa julkaisun ensimmäinen € 12 miljardia hankkeille liikenteen alalla

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

valtaväylätKomissio teki 26-maaliskuussa päätöksen, jolla se antoi ensimmäisen 12 miljardin euron erän käytettävissä Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeille. Budjetti tukee yhdeksän ydinverkkokäytävän avainhankkeita ja auttaa edistämään liikennepoliittisia tavoitteita, kuten yhteentoimivuuden saavuttaminen, intermodaalisuuden edistäminen ja innovoinnin edistäminen. Se on välttämätöntä, jotta voidaan kuroa silta unionin itän ja lännen väliseen kuiluun.

Liikkuvuudesta ja liikenteestä vastaava komission jäsen Siim Kallas sanoi: "Olen vakuuttunut siitä, että tämä merkittävä taloudellinen lisäys tuo odotetut edut liikenneyhteyksien parantamiseen ja että aidosti eurooppalaiseen infrastruktuuriin sijoittamisen lisäarvo tulee selvästi näkyviin sijoittajille, liikenteen käyttäjille kansalaisille. "

Verkkojen Eurooppa -väline (CEF), joka hallinnoi EU: n rahoitusta liikenne-, televiestintä- ja energia-alan infrastruktuurihankkeille vuosina 2014--2020, ennakoi liikenneinfrastruktuurille 26 miljardin euron määrärahan, josta 11.3 miljardia on varattu hankkeisiin jäsenvaltioissa, jotka voivat saada rahoitusta koheesiorahastosta. Rahoitus keskitetään painopisteisiin, jotka on määritelty Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämistä koskevissa unionin suuntaviivoissa1 ja tarkemmin määritelty CEF-asetuksessa2.

Mainos

Komissio on nyt hyväksynyt ensimmäiset työohjelmat tässä yhteydessä: monivuotinen työohjelma, joka kattaa suuremman koon ja pidemmän keston hankkeet ja jonka kokonaisbudjetti on 11bn euroa, ja 2014: n vuotuinen työohjelma, joka käsittelee pienempiä ja monimutkaisempia hankkeita. budjetti € 1 mrd. Näihin ohjelmiin sisältyviin rahoitusprioriteetteihin kuuluvat:

  • Puuttuvien yhteyksien sulkeminen jäsenvaltioiden välisistä rajanylityspaikoista ja tärkeimpien pullonkaulojen poistaminen, etenkin TEN-T-ydinverkon yhdeksän käytävän varrella;
  • yhteentoimivuuden edistäminen kansallisten rajojen teknisten esteiden poistamiseksi, etenkin rautatiealalla;
  • multimodaalisuuden vahvistaminen matkustajien ja rahdin saumattomien kuljetusketjujen (mukaan lukien tavarakuljetuspalvelut) helpottamiseksi sekä kaupunkisolmujen integrointi kokonaan verkkoon ja erityisesti ydinverkon käytäville;
  • innovatiivisten lähestymistapojen edistäminen tulevien teknologisten suuntausten mukaisesti (kattaa myös välttämättömän viestinnän infrastruktuurin ja ajoneuvojen, laitteistojen ja ohjelmistojen välillä);
  • painotetaan voimakkaasti EU: n liikennepolitiikkaa ja -lainsäädäntöä esimerkiksi rautatiepolitiikan tai meripolitiikan, "puhtaan voiman liikenteessä", kaupunkiliikenteen, turvallisuuden ja telematiikan sovelluksissa kaikissa liikennemuodoissa, ja
  • rahoitusmahdollisuuksien avaaminen kolmansille maille, etenkin rajat ylittäville hankkeille ja osallistuminen suuriin eurooppalaisiin hankkeisiin, kuten SESAR, älykkäät liikennepalvelut, jokitiedotuspalvelut tai meren moottoritiet.

Näiden työohjelmien perusteella ehdotuspyynnöt julkaisee 1 syyskuun 2014.

Lisää tietoa löytyy tästä.

Mainos

Seuraa Varapuheenjohtaja Kallasin Twitter

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa