Liity verkostomme!

liiketoiminta

Komissio kannustaa käyttö EU: n rahoitusvälineitä Kreikassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

EPEuroopan komissio pitää Kreikan puheenjohtajakaudella Euroopan unionissa tänään (27. maaliskuuta) Ateenassa "EU: n rahoituspäivän" konferenssin, joka on omistettu EU: n uuden sukupolven rahoitusvälineille pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi. vuosina 2014--2020.

Tämänpäiväisen konferenssin tavoitteena on tasoittaa tietä EU: n rahoitusvälineiden täytäntöönpanolle Kreikassa, mukaan lukien välineet, jotka ovat käytettävissä komission maamerkki-aloitteessa pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi - Yritysten kilpailukyky ja pk-yritykset (COSME). Vuosina 2014--2020 COSME auttaa poistamaan markkinakuilua pk-yritysten rahoituksen tarjoamisessa. Sen odotetaan myöntävän 14–21 miljardia euroa pk-yritysten lainoja tai investointeja, mikä lisää 220,000 330,000–XNUMX XNUMX pk-yritystä Euroopassa ohjelman koko elinkaaren ajan.

Konferenssi antaa laajan yleiskatsauksen COSME- ja Horizon 2020-ohjelmissa, Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa sekä Luova Eurooppa -ohjelmassa käytettävissä olevista EU: n rahoitusvälineistä. Esitetään myös Euroopan investointipankin ja Euroopan investointirahaston pk-yrityksiin keskittyvä toiminta. Konferenssi tarjoaa tilaisuuden selittää näiden välineiden mekanismeja ja herättää Kreikan rahoituslaitosten kiinnostusta tulla välittäjiksi EU: n ohjelmille. Tehokas kumppanuus EU: n toimielinten ja markkinoiden toimijoiden välillä, jotka ovat sitoutuneet parantamaan pk-yritysten rahoituksen saatavuutta, on ennakkoedellytys rahoitusvälineiden onnistuneelle käyttöönotolle.

Mainos

Tapahtuman ovat järjestäneet yhdessä Euroopan komission yritystoiminnan ja teollisuuden pääosasto sekä Kreikan kehitys- ja kilpailukykyministeriö.

Likviditeetin lisääminen, etenkin pk-yritysten kannalta, on tällä hetkellä Kreikalle tärkeä painopiste. Tätä varten Kreikan kehitys- ja kilpailukykyministeriö on mobilisoinut lukuisia välineitä, kuten varoja Euroopan investointipankin kautta ja rahoitusvälineitä Helleenisen yrittäjyyden ja kehityksen rahaston (ETEAN SA) kautta. Lisäksi on perustettu Kreikan kasvulaitos - IfG, sijoitusrahasto, jonka tavoitteena on palauttaa kreikkalaisten yritysten likviditeetti, ja sen odotetaan alkavan toimia pian.

Kaikkia pk-yritysten rahoituksen sidosryhmiä (kauppakamarit, yritysjärjestöt, rahoituslaitokset) kutsuttiin osallistumaan ja oppimaan lisää sellaisesta EU-tuesta, jota Kreikka on toistaiseksi käyttänyt vain rajoitetusti. Konferenssi on yksi sarjasta tapahtumia, joita järjestetään kaikissa EU: n jäsenvaltioissa syksystä 2013 kevääseen 2015.

Mainos

Lisätietoja EU: n rahoitusrahoituspäivistä

Lisätietoja EU: n rahoitusvälineistä

Laaja valikoima EU: n rahoitusvälineitä on suunniteltu vauhdittamaan pk-sektoriin tehtäviä investointeja lainatakuiden, osakeinvestointien ja muiden riskiä kantavien mekanismien avulla ja tukemaan sellaisia ​​elinkelpoisia pk-yrityksiä, joilla on vaikea saada rahoitusta joko havaitun suuremman riskin tai riittämättömyyden takia. saatavana oleva vakuus

Nämä välineet ovat tehokas väline rahoituksen tarjoamisen edistämiseksi - ennakkoedellytys pk-yrityksiä tukevan ympäristön kehittämiselle Euroopassa.

EU: n tuki kanavoidaan valittujen rahoitusvälittäjien, kuten pankkien, leasing-yhtiöiden, keskinäisten takausyhtiöiden tai riskipääomarahastojen kautta, jotka ovat halukkaita sitoutumaan pk-yritysten rahoitusta tukeviin vahvoihin ehtoihin (katso MEMO /13 / 909).

Pk-yrityksiä koskevien EU: n rahoitusvälineiden tulokset

Euroopan komission rahoitusvälineet ovat jo olleet menestys. Yksi pääohjelmista - kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP, 2007–13), jota Euroopan investointirahasto on hallinnoinut komission puolesta - on edistänyt toistaiseksi yli 15 miljardin euron lainoja ja 2.4 miljardia euroa riskipääomaa yli 275 000 pk-yritykselle kaikkialla Euroopassa.

Lisätietoja COSME-ohjelmasta

Yritysten ja pk-yritysten kilpailukykyohjelma (COSME) seuraa CIP-ohjelman jalanjälkiä.

COSME on ennen kaikkea väline, joka parantaa pk-yritysten rahoituksen saatavuutta, tukee niiden kansainvälistymistä ja parantaa niiden pääsyä markkinoille.

60% COSME: n arvioidusta 2.3 miljardin euron budjetista käytetään rahoitusvälineisiin, takausten ja riskipääoman tarjoamiseen sekä luotto- ja investointivirtausten edistämiseen pk-sektorille.

COSME-rahoitusinstrumentit jatkavat suurelta osin CIP: n menestyvää toimintaa ja niiden odotetaan vastaavan entistä paremmin pk-yritysten tarpeisiin kohdistamalla heikommassa asemassa olevat pienyritysten ryhmät, joille markkinat ovat tällä hetkellä riittämättömiä.

Pk-yritysten rahoitusmarkkinoiden monimuotoisuuden huomioon ottamiseksi COSME tarjoaa vain puitteet, joiden avulla rahoitusvälittäjät voivat luoda yksittäisiä tuotteita, jotka parhaiten vastaavat pk-yritysten tarpeita omilla markkinoillaan.

COSME-rahoitusvälineet toimivat yhdessä tutkimus- ja innovaatio-ohjelman Horizon 2020 kanssa.

Digitaalinen talous

Komissio ehdottaa tietä digitaaliseen vuosikymmeneen, jotta EU: n digitaalinen muutos saadaan aikaan vuoteen 2030 mennessä

Julkaistu

on

Komissio ehdotti 15. syyskuuta tietä digitaaliseen vuosikymmeneen, konkreettista suunnitelmaa yhteiskuntamme ja talouden digitaalisen muutoksen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä. Ehdotettu polku digitaaliseen vuosikymmeneen EU: n digitaaliset tavoitteet vuoteen 2030 konkreettiseksi toimitusmekanismiksi. Se perustaa hallintokehyksen, joka perustuu vuotuiseen yhteistyömekanismiin jäsenvaltioiden kanssa vuoteen 2030 mennessä Digitaalisen vuosikymmenen tavoitteet unionin tasolla digitaalisten taitojen, digitaalisten infrastruktuurien, yritysten digitalisoinnin ja julkisten palvelujen aloilla. Sen tavoitteena on myös tunnistaa ja toteuttaa laajamittaisia ​​digitaalisia hankkeita, joissa on mukana komissio ja jäsenvaltiot. Pandemia korosti digitaalitekniikan keskeistä roolia kestävän ja vauraan tulevaisuuden rakentamisessa. Erityisesti kriisi paljasti kuilun digitaalisesti kykenevien yritysten ja niiden, jotka eivät vielä ole omaksuneet digitaalisia ratkaisuja, välillä ja korosti kuilua hyvin yhdistettyjen kaupunki-, maaseutu- ja syrjäseutujen välillä. Digitalisaatio tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia Euroopan markkinoilla, joilla yli 500,000 2020 avointa kyberturvallisuus- ja data -asiantuntijapaikkaa jäi täyttämättä vuonna XNUMX. Eurooppalaisten arvojen mukaisesti polun digitaaliseen vuosikymmeneen pitäisi vahvistaa digitaalista johtajuuttamme ja edistää inhimillistä ja kestävää digitaalista politiikkaa kansalaisten ja yritysten voimaannuttaminen. Lisätietoja on saatavilla tästä lehdistötiedote, Q & A että tietosivu. Presidentti von der Leyenin puhe unionin tilasta on myös saatavilla verkossa.

Mainos

Continue Reading

Euroopan investointipankki

EIP vahvistaa globaalia kehitysyhteistyötä ja tukee 4.8 miljardin euron uutta rahoitusta energiaan, liikenteeseen, COVID -rokotteisiin ja yritysten investointeihin

Julkaistu

on

Euroopan investointipankin (EIP) hallitus on hyväksynyt suunnitelmat maailmanlaajuisen kehitysyhteistyönsä vahvistamiseksi. Se hyväksyi myös 4.8 miljardin euron uuden rahoituksen 24 hankkeelle, joilla tuetaan ilmastotoimia, COVID -rokotteita ja taloudellista selviytymiskykyä, kestävää liikennettä ja koulutusta.

”Kesäkuussa ministerineuvosto pyysi EU-pankkia tehostamaan panostaan ​​unionin kehitystyöhön käyttämällä erityisiä strategioita, vahvempaa läsnäoloa maailmanlaajuisesti ja parempaa koordinointia kumppanien kanssa aidossa Team Europe -lähestymistavassa. Vastasimme tänään neuvoston pyyntöön ehdottamalla kehitysrahoitukseen keskittyvän EIP: n sivuliikkeen perustamista, ja johtokunta hyväksyi tämän ehdotuksen. Tämän seurauksena EU: n pankki pystyy vaikuttamaan voimakkaammin Euroopan strategisen itsenäisyyden vahvistamiseen asettamalla enemmän asiantuntijoita paikalle ja olemaan tehokkaampi kumppani muille monenvälisille ja kansallisille kehityspankeille. Ja meillä on paremmat mahdollisuudet jatkaa maailmanlaajuisia tavoitteitamme ilmastonmuutoksen torjunnassa ”, EIP: n puheenjohtaja Werner Hoyer sanoi.

EIP: n kehitysvaikutusten vahvistaminen

Mainos

EIP: n hallitus hyväksyi pankin ehdotuksen perustaa kehitysosasto sen toiminnan vaikutuksen lisäämiseksi Euroopan unionin ulkopuolella. Se tukee EIP: n vastausta 2021. kesäkuuta 14 hyväksyttyihin neuvoston päätelmiin Euroopan kehittyneemmän rahoitusrakenteen (2021) esittämästä toimintapyynnöstä. lisätä läsnäoloaan kentällä kehittämällä kohdennetumpia strategioita ja palveluja tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Pankki vahvistaa edustustojaan EU: n ulkopuolella ja luo useita alueellisia keskuksia tehostamalla täydentävyyttä ja yhteistyötä monenvälisten kehityspankkien, kansallisten kehitysrahoituslaitosten ja paikallisten kumppanien kanssa Team Europe -lähestymistavassa. Keskukset keskittyvät aihealueisiin, tuoteosaamiseen ja palveluihin, jotka vastaavat sen alueen tarpeita, jolla ne sijaitsevat. Ensimmäinen alueellinen keskus, joka vahvistaa EIP: n työtä Itä -Afrikassa, sijoittuu Nairobiin.

Uusi neuvoa -antava ryhmä neuvoo EIP: tä sen toiminnassa Euroopan unionin ulkopuolella. Se sisältää

Mainos

Jäsenvaltioiden, Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon nimeämät EU: n kehityspoliittiset päättäjät.

2.2 miljardia euroa ilmastotoimiin, puhtaaseen energiaan ja energiatehokkaisiin koteihin

EIP sopi uudesta rahoituksesta tuuli- ja aurinkoenergian tuotannon lisäämiseksi Espanjassa ja Portugalissa, kansallisten energiaverkkojen päivittämiseen Puolassa ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä lämmityslaskujen leikkaamiseen Unkarissa ja Suomessa.

Hyväksyttiin myös kohdennettuja rahoitusjärjestelmiä investointien nopeuttamiseksi pienimuotoisiin uusiutuvan energian ja ilmastotoimiin Itävallassa ja Puolassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa.

647 miljoonaa euroa COVID -rokotteen käyttöönottoon, terveyteen ja koulutukseen

Euroopan investointipankin tuki COVID-rokotteiden kehittämiselle ja uusien ohjelmien käyttöönotto COVID-19-rokotteiden rahoittamiseksi jakeluun Argentiinassa ja koko Etelä-Aasiassa, mukaan lukien Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka ja Malediivit, vahvistettiin.

Hallitus päätti tukea vammaisten potilaiden pitkäaikaishoidon laajentamista Alankomaissa, digitaalisen oppimistekniikan käyttöönottoa perus- ja lukioissa sekä tieteellisen tutkimuksen parantamista Kroatiassa.

752 miljoonaa euroa kestävään kaupunki-, alue-, lento- ja meriliikenteeseen

Raitiovaunumatkustajat Slovakian Košicen kaupungissa ja työmatkalaiset Puolan Gdanskin, Gdynian ja Sopotin kaupungeissa sekä kaikkialla Moldovassa hyötyvät uusista EIP: n tukemista investoinneista liikenneyhteyksien nykyaikaistamiseen ja parantamiseen.

Italian Genovan ja Savonan satamat saavat EIP: n rahoitusta parantaakseen rautatieyhteyksiä ja suojatakseen satamia paremmin tulvilta ja äärimmäisiltä sääolosuhteilta rakentamalla uuden aallonmurtajan.

EIP suostui myös rahoittamaan lennonjohto- ja navigointilaitteiden korvaamisen ja parantamisen, jotta Unkarin ilmatilassa säilytettäisiin turvallisuusstandardit.

500 miljoonaa euroa yksityisen sektorin investointeihin ja COVID-19-talouden kestävyyteen

EIP: n hallitus hyväksyi myös uudet rahoitusohjelmat, joita hallinnoivat paikalliset pankki- ja investointikumppanit, joilla tuetaan yritysten investointeja Espanjassa, Puolassa ja Kaakkois-Aasiassa, jotka kohtaavat COVID-19-haasteet.

Taustatiedot:

- Euroopan investointipankki (EIP) on sen jäsenvaltioiden omistama Euroopan unionin pitkäaikainen luottolaitos. Se antaa pitkän aikavälin rahoituksen käytettävissä terveille sijoituksille EU: n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Katsaus EIP: n johtokunnan hyväksymiin hankkeisiin.

Continue Reading

liiketoiminta

GSOM SPbU: n Master in Management -ohjelma on listattu johtavien FT Global Masters in Management 25 -listojen 2021 parhaan joukkoon

Julkaistu

on

Master in Management (MiM) -ohjelma Pietarin yliopiston Graduate School of Managementissa (GSOM SPbU) sijoittui 25. sijalle maailman 100 parhaan maisteriohjelman joukossa mukaan Financial Times. GSOM SPbU on edelleen ainoa venäläinen koulu, joka on edustettuina tässä rankingissa. 

Vuonna 2013 Master in Management -ohjelma tuli Financial Times sijalla 65. sija parhaiden ohjelmien luettelossa ensimmäistä kertaa. Viimeisten kahdeksan vuoden aikana MiM -ohjelma on onnistunut parantamaan asemaansa ja noussut 40 linjan sijoitukseen opetussisällön ainutlaatuisuuden sekä alumnien ja yrityskumppaneiden tuen ansiosta.

"Korkea asema FT Master in Management -ohjelman sijoitus on tulosta monien osastojen päivittäisestä työstä, kumppaneiden tuesta ja jokaisen ohjelman parissa työskentelevän opettajan panoksesta. Olemme tietysti iloisia uudesta saavutetusta tuloksesta, joka asettaa ohjelman erityiselle paikalle paitsi Venäjän liike -elämän koulutuksen markkinoilla myös koko maailmassa. Meille tämä on kuitenkin ensinnäkin osoitus siitä, että olemme oikealla tiellä, mikä tarkoittaa, että meidän on jatkettava työtä opetettujen alojen jatkuvan parantamisen, opiskelijatuen, kansainvälisen ympäristön edelleen kehittämisen, yhteistyön vahvistamisen parissa. työnantajien kanssa, myös yritysten kanssa, jotka ovat GSOM -neuvottelukunnan jäseniä. Onnittelen vilpittömästi kaikkia, jotka ovat mukana ohjelman luomisessa ja kehittämisessä, ja onnittelen opiskelijoita ja alumneja, ja toivon, että jatkamme yhteistyötämme ja saavutamme uusia korkeita tuloksia! ” sanoi Yulia Aray, apulaisprofessori, strategisen ja kansainvälisen johtamisen laitos, maisteriohjelman akateeminen johtaja.

Mainos

GSOM SPbU: n akateemiset kumppanit - Swiss University of St. Gallen ja Higher Commercial School of Paris ottivat ensimmäisen ja toisen sijan Global Masters in Management 2021 -listalla. Muut GSOM SPbU: n akateemiset kumppanit ovat ottaneet Business Schoolin vieressä olevat linjat sijoituksessa: School of Business, Mannheimin yliopisto (Saksa) on 24. sijalla; Indian Institute of Management (Ahmedabad) on 26. linjalla.

The Financial Times luettelo sisältää 100 koulutusohjelmaa. Julkaisu kokoaa sijoituksen, joka perustuu kauppakorkeakouluilta saatujen tietojen analyysiin ja alumnien anonyymiin kommentteihin. Vain kauppakorkeakoulut, joilla on vähintään yksi kansainvälisistä akkreditoinneista: AACSB ja EQUIS, voivat osallistua sijoitukseen. Kaikkiaan otetaan huomioon 17 kriteeriä: palkkojen nousuvauhti kolmen vuoden aikana, urakehitys, tuki kauppakorkeakoululle urakehityksessä, niiden alumnien osuus, jotka saivat työpaikan kolmen kuukauden kuluttua valmistumisesta, ulkomaisten opettajien määrä ja muut. Ja tietysti yksi tärkeimmistä indikaattoreista on alumnien keskipalkka kolme vuotta valmistumisen jälkeen - GSOM SPbU: ssa se on yli 70,000 XNUMX dollaria vuodessa.

Kansainvälisen talouslehden sijoitukset Financial Times (FT) on julkaistu yli 20 maassa. Ne ovat yleisesti hyväksytty indikaattori kauppakorkeakoulun tai yksittäisen ohjelman laadusta.

Mainos

GSOM SPbU on johtava venäläinen kauppakorkeakoulu. Se perustettiin vuonna 1993 Pietarin yliopistoon, joka on yksi vanhimmista klassisista yliopistoista ja Venäjän suurin tieteen, koulutuksen ja kulttuurin keskus. Nykyään GSOM SPbU on ainoa venäläinen kauppakorkeakoulu, joka kuuluu Financial Times -listan 100 parhaan eurooppalaisen koulun joukkoon ja jolla on kaksi arvostettua kansainvälistä akkreditointia: AMBA ja EQUIS. GSOM -neuvottelukuntaan kuuluu johtajia liike -elämästä, hallituksesta ja kansainvälisestä akateemisesta yhteisöstä.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa