Liity verkostomme!

Talous

Yksi biljoona euro sijoittamaan Euroopan tulevaisuuteen: EU: n budjettikehys 2014--2020

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroa2Euroopan parlamentti äänesti tänään (19. marraskuuta) EU: n vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen puolesta. EP: n suostumus raivaa tietä neuvoston lopulliselle hyväksymiselle tulevina viikkoina. Kahden ja puolen vuoden kiivaat neuvottelut ovat päättyneet siitä lähtien, kun komissio oli esittänyt ehdotuksensa 29. kesäkuuta 2011.

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ilmaisi tyytyväisyytensä tämänpäiväiseen äänestykseen: "Tämä on hieno päivä Euroopalle. Euroopan parlamentti on antanut viimeisen siunauksen Euroopan talousarvioon vuodesta 2014 vuoteen 2020, mikä on saattanut onnistuneesti päätökseen pitkät neuvottelut. Nyt neuvosto voi Euroopan unioni investoi lähes miljardin euron kasvuun ja työpaikkoihin vuosina 1--2014. EU: n talousarvio on kooltaan vaatimaton verrattuna kansalliseen vaurauteen. Mutta yhden vuoden budjetti edustaa enemmän rahaa - nykypäivän hintoina - kuin koko Marshall-suunnitelma aikanaan! Nykyaikaisella, tulevaisuuteen suuntautuvalla budjetillamme voi olla todellinen vaikutus ihmisten elämään. Se auttaa vahvistamaan ja ylläpitämään koko Euroopan unionissa käynnissä olevaa elpymistä. Rahoitusta on olemassa, jotta voimme rakentaa tien pois kriisi, taloudellinen tuki köyhyysrajan alapuolella oleville tai työtä etsiville, sijoitusmahdollisuudet pienille yrityksille ja apu paikallisyhteisöille, maanviljelijöille, tutkijoille ja opiskelijoille. on sopimus, joka auttaa jokaista perhettä kaikkialla Euroopassa. Eurooppa on osa ratkaisua. "

Katso presidentti Barroson videoviesti.

Mainos

Talousarviosta ja rahoitussuunnittelusta vastaava komissaari Janusz Lewandowski totesi: "Olemme vihdoin päässeet siihen. Tämänpäiväisellä äänestyksellä Euroopan parlamentissa voimme tarjota rahoituksen ennustettavuuden noin 20 miljoonalle eurooppalaiselle pienelle ja keskisuurelle yritykselle, miljoonille köyhimmille ihmisille maailma, noin 100,000 XNUMX kaupunkia ja aluetta sekä tuhannet laboratoriot ja yliopistot: Eurooppa on toimittanut! Sinulla on EU: n varoja sijoittaa talouskasvuun, tutkimukseen, koulutukseen, nuorten työttömien auttamiseen ja humanitaariseen apuun seuraavaksi En voi ajatella parempaa viestiä, jonka Eurooppa voisi lähettää kansalaisilleen muutama kuukausi ennen seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja: Eurooppa toimii, Eurooppa toimii!"

EU: n monivuotinen rahoituskehys 2014--2020 antaa Euroopan unionille mahdollisuuden sijoittaa jopa 960 miljardia euroa maksusitoumuksiin (1.00% EU: n BKTL) ja 908.4 miljardia euroa maksuihin (0.95% EU: n BKTL). Välineet odottamattomia tilanteita varten (kuten hätäapuvaraus, Euroopan globalisaatiorahasto, solidaarisuusrahasto ja joustoväline) ja Euroopan kehitysrahasto sijaitsevat monivuotisen rahoituskehyksen enimmäismäärien ulkopuolella. Jos ne aktivoidaan kokonaan, ne edustavat lisäksi 36.8 miljardia euroa (eli 0.04 prosenttia EU: n BKTL: sta). EU: n budjettikehyksessä 2014--2020 määritellään kestävään kasvuun, työpaikkoihin ja kilpailukykyyn kohdennetut menoprioriteetit EU: n Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti. Esimerkiksi nykyiseen kehykseen verrattuna otsaketta 1A (Kilpailukyky kasvuun ja työllisyyteen) lisätään 91.5 miljardista eurosta (= 9.2% budjetista) 125.6 miljardiin euroon (13.1% budjetista)1.

12 korostaa

Mainos

Tuleva talousarvio on moderni talousarvio Euroopan unionille 21-luvulla. Alla on 12 kohokohtaa, jotka kuvaavat useita tärkeitä innovaatioita ja osoittavat talousarvion selkeän eurooppalaisen lisäarvon.

 • Työtä etsivät ihmiset voivat luottaa tukeen tulevasta EU: n talousarviosta, joka antaa merkittävän panoksen työpaikkojen luomiseen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston kautta. ESR: n varoista on käytettävissä vähintään 70 miljardia euroa (eli noin 10 miljardia euroa vuodessa), mikä täydentää kansallisia toimia tällä alalla. ESR: ään liittyvä ja vähintään 6 miljardin euron arvoinen uusi nuorisotyöllisyysaloite tukee nuorisotakuun täytäntöönpanoa vuosina 2014--2015. Uudistetulla koheesiopolitiikalla on kaiken kaikkiaan käytettävissä 366.8 miljardia euroa2 investoida Euroopan alueisiin, kaupunkeihin ja reaalitalouteen. Se on EU: n tärkein investointiväline Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseksi: kasvun ja työpaikkojen luominen, ilmastonmuutoksen ja energiariippuvuuden torjuminen sekä köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentäminen. Tätä autetaan kohdentamalla Euroopan aluekehitysrahasto tärkeimpiin painopisteisiin, kuten pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettävä tuki, jonka tavoitteena on tuen kaksinkertaistaminen 70 miljardista 140 miljardiin euroon seitsemän vuoden aikana. Kaikissa Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa on vahvempi tuloslähtöisyys ja uusi suoritusvaraus, joka kannustaa hyviin hankkeisiin. Lopuksi, koheesiopolitiikan, maaseudun kehittämisen ja kalatalousrahaston tehokkuus liitetään myös talouden ohjaukseen kannustamaan jäsenvaltioita noudattamaan EU-ohjausjakson mukaisia ​​EU: n suosituksia.
 • Enemmän nuoria kuin koskaan ennen voi suunnitella ulkomailla oleskelua Euroopan unionin uuden Erasmus + -ohjelman tuella. Osaamisen ja työllistettävyyden parantamiseen tähtäävän ohjelman budjetti on lähes 15 miljardia euroa3, joka on yli 40% reaaliarvoa korkeampi kuin nykyinen taso. Yli 4 miljoonaa ihmistä saa tukea ulkomailla opiskeluun, kouluttamiseen, työskentelyyn tai vapaaehtoistyöhön, mukaan lukien 2 miljoonaa korkeakouluopiskelijaa, 650,000 500,000 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa ja oppisopimuskoulutusta sekä yli 200,000 600 ulkomailla vaihtoon tai vapaaehtoistyöhön osallistuvaa. Jopa XNUMX XNUMX opiskelijaa, joka suunnittelee täydellistä maisterintutkintoa ulkomailla, jolle kansallisia apurahoja tai lainoja on harvoin saatavilla, hyötyvät uudesta lainatakausjärjestelmästä, jota hoitaa Euroopan investointirahasto. Lisäksi rahoitetaan XNUMX urheilukumppanuutta, mukaan lukien eurooppalaiset voittoa tavoittelemattomat tapahtumat. Kaksi kolmasosaa budjetista kohdennetaan yksilöiden ulkomailla tapahtuviin oppimismahdollisuuksiin EU: ssa ja muualla. loppuosa tukee oppilaitosten, nuorisojärjestöjen, yritysten, paikallis- ja alueviranomaisten sekä kansalaisjärjestöjen välisiä kumppanuuksia sekä uudistuksia koulutuksen nykyaikaistamiseksi sekä innovaatioiden, yrittäjyyden ja työllistettävyyden edistämiseksi.
 • Eurooppalainen kulttuuri, elokuva, televisio, musiikki, kirjallisuus, esittävät taiteet, perintö ja siihen liittyvät alueet hyötyvät lisääntyneestä tuesta EU: n uudessa Luova Eurooppa -ohjelmassa. Lähes 1.5 miljardin euron budjetti4 seuraavan seitsemän vuoden aikana (tosiasiallisesti 9% enemmän kuin nykyinen taso) ohjelma antaa sysäyksen kulttuuri- ja luoville aloille, jotka ovat merkittävä työpaikkojen ja kasvun lähde. Euroopan kulttuuripääkaupungit, Euroopan kulttuuriperintötunnus, Euroopan kulttuuripäivät ja viisi eurooppalaista palkintoa (EU: n kulttuuriperintöpalkinto / Europa Nostra -palkinnot, EU: n nykyaikaisen arkkitehtuurin palkinto, EU: n kirjallisuuspalkinto, Euroopan rajanylittäjien palkinnot ja Prix MEDIA) saavat myös tukea Luova Eurooppa.
 • EU: n rahoittama tutkimus ja innovaatiot parantavat eurooppalaisten elämänlaatua ja parantavat EU: n maailmanlaajuista kilpailukykyä. Uuden tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelman budjetti on lähes 80 miljardia euroa5 - noin 30% enemmän kuin nykyisessä kehyksessä reaalisesti. Horisontti 2020 on selvästi keskeinen osa EU: n pyrkimyksiä luoda uutta kasvua ja työpaikkoja Eurooppaan. Tutkijat ja yritykset kaikkialla Euroopassa voivat luottaa voimakkaasti lisääntyneeseen ja yksinkertaistettuun EU: n tukeen. Se vauhdittaa huippututkimusta Euroopassa, mukaan lukien Euroopan tutkimusneuvosto, vahvistaa teollisuuden johtajuutta innovaatioissa muun muassa investoimalla avainteknologioihin, parantamalla pääoman saatavuutta ja tukemalla pk-yrityksiä, ja se auttaa vastaamaan suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutos , kestävän liikenteen ja liikkuvuuden kehittäminen, uusiutuvan energian tekeminen edullisemmaksi, elintarviketurvallisuuden varmistaminen tai väestön ikääntymisen haasteisiin vastaaminen. Hyvin tärkeätä on, että se auttaa myös kaventamaan kuilua tutkimuksen ja markkinoiden välillä esimerkiksi auttamalla innovatiivisia yrityksiä kehittämään teknologisia läpimurtojaan elinkelpoisiksi tuotteiksi, joilla on todellista kaupallista potentiaalia. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä osa Horisontti 2020 -ohjelmaa. Horisontti 2020 -puiteohjelman aikana Marie Skłodowska-Curie -toimille myönnetään yli 6 miljardia euroa vuosina 2014--2020.6 - 30% enemmän kuin nykyinen taso. Tämän avulla EU voi tukea yli 65,000 2.7 tutkijaa. Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) saa 2014 miljardia euroa vuosina 2020--XNUMX7 parantaa korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja liiketoiminnan välisiä yhteyksiä sekä tukea yrittäjyyteen perustuvia yrityksiä ja erikoistunutta jatko-opiskelua.
 • Pienet ja keskisuuret yritykset ovat Euroopan talouden selkäranka, ja niiden osuus on noin 99 prosenttia kaikista eurooppalaisista yrityksistä ja ne tarjoavat kaksi kolmesta yksityisen sektorin työpaikasta. Uuden COSME-ohjelman ansiosta he voivat odottaa 2.3 miljardia euroa8 niiden kilpailukyvyn ja kasvun ja työpaikkojen lisäämiseksi Euroopassa. COSME on ensimmäinen EU: n pk-yrityksille suunnattu ohjelma, joka helpottaa niiden pääsyä EU: n sisä- ja ulkopuolisille markkinoille ja tarjoaa helpomman rahoituksen saatavuuden lainatakuiden ja riskipääoman avulla.
 • Kasvu ja työpaikat Euroopassa riippuvat ratkaisevasti infrastruktuuri-investoinneista. Kansalaisia ​​ja yrityksiä haetaan aivan liian usein, koska infrastruktuuriverkot kaikkialla Euroopassa, olivatpa ne sitten liikenteen, energian tai tietotekniikan aloilla, ovat puutteellisia, tehottomia tai yksinkertaisesti puuttuvia. 33.3 miljardilla eurolla (26.3 miljardia euroa liikenteelle9, 5.9 miljardia euroa energiaan, 1.1 miljardia euroa digitaaliseen)10, uusi Verkkojen Eurooppa -väline (CEF) on keskeinen väline strategisiin infrastruktuuri-investointeihin Euroopan tasolla. Se auttaa rakentamaan teitä, rautateitä, sähköverkkoja ja kaasuputkia sekä infrastruktuuria ja palveluja digitaalisille sisämarkkinoille tuomalla ratkaisevan taloudellisen tuen, joka tarvitaan Euroopan infrastruktuuriverkkojen puuttuvien linkkien sulkemiseen, joita muuten ei rakennettaisi. Paremmat yhteenliitännät parantavat liiketoimintamahdollisuuksia ja energiavarmuutta sekä helpottavat työtä ja matkustamista. Se hyödyttää sekä kansalaisia ​​että yrityksiä kaikissa jäsenvaltioissa. Liikenteen alalla Verkkojen Eurooppa -väline auttaa toteuttamaan uutta ja kauan odotettua liikenneinfrastruktuuripolitiikkaa, jossa yhdeksän suurta käytävää muodostavat liikenteen selkärangan Euroopan sisämarkkinoilla ja mullistavat itä-länsi-yhteydet. Energiainfrastruktuurin alalla Verkkojen Eurooppa -väline on välttämätön, jotta voidaan saavuttaa energiapolitiikan päätavoitteet, kohtuuhintainen energia kaikille kuluttajille, toimitusvarmuus ja kestävyys. Verkkojen Eurooppa -ratkaisu yhdessä uusien TEN-E-suuntaviivojen asetuksella käyttöön otettujen nopeutettujen lupien myöntämisratkaisujen ja sääntelykannustimien kanssa parantaa nyt radikaalisti näiden hankkeiden sijoitusilmapiiriä. Verkkojen Eurooppa on myös kaikkien aikojen ensimmäinen EU-tason sijoitusohjelma laajakaistaverkkoihin ja digitaalisten palvelujen infrastruktuureihin digitaalisten sisämarkkinoiden toteuttamiseksi.
 • Vähäinen julkinen raha lisää tarvetta vapauttaa muita rahoituslähteitä ja tuottaa siten vipuvaikutusta EU: n talousarvioon verrattuna suoraan avustusrahoitukseen. Juuri tähän tarkoitetaan rahoitusvälineitä, kuten lainoja, takauksia, oman pääoman ehtoisia ja muita riskinjakovälineitä, joita voidaan käyttää laajemmin vuosien 2014--2020 talousarviossa. Ne toteutetaan yhteistyössä Euroopan investointipankin (EIP), Euroopan investointirahaston (EIR) ja kansallisten myynninedistämispankkien kanssa. Näiden välineiden tarkoituksena on puuttua erityisiin markkinoiden toimintapuutteisiin esimerkiksi pk-yritysten rahoituksen, tutkimus- ja kehityshankkeiden, energiatehokkuuden ja keskeisen infrastruktuurin alalla. Esimerkiksi komission uusi pk-yritysaloite tukee pankkilainoja pk-yrityksille jäsenvaltioissa, joihin finanssikriisi on erityisen vaikuttanut, osittaisten lainatakausten ja arvopaperistamisvälineiden avulla. Toinen innovatiivinen väline, Project Bond -aloite, tarjoaa vaihtoehtoisen, pankkien ulkopuolisen rahoituskanavan tärkeimmille infrastruktuurihankkeille, kuten rautatie-, moottoritiet ja energiansiirtoverkot. Se avaa nämä hankkeet institutionaalisille sijoittajille, kuten eläkerahastoille ja vakuutusyhtiöille, jotka etsivät vakaa, pitkäaikaista kassavirtaa ja kehittävät samalla vaihtoehdon perinteisille pankkilainoille rahoituslähteenä. Rahoitusvälineitä käytetään sellaisissa ohjelmissa kuin COSME (pk-yritysten rahoitus), Horisontti 2020 (tutkimus ja innovaatio), Erasmus + (lainatakausjärjestelmälle - katso kohta 2) ja Verkkojen Eurooppa -välineelle (infrastruktuuri).
 • EU: n talousarvio vuosille 2014--2020 on merkittävä askel eteenpäin muutettaessa Eurooppaa puhtaaksi ja kilpailukykyiseksi vähähiiliseksi taloudeksi. Ainakin 20% koko budjetista käytetään ilmastoon liittyviin hankkeisiin ja politiikkoihin. 20 prosentin sitoutuminen kolminkertaistaa nykyisen 6–8 prosentin osuuden, ja se voi tuottaa jopa 180 miljardia euroa ilmastorahoitusta kaikilla tärkeimmillä menoalueilla, mukaan lukien rakennerahastot, tutkimus, maatalous, meripolitiikka ja kalatalous sekä kehitys.
 • Uudistettu yhteinen maatalouspolitiikka (YMP) on EU: n voimakas vastaus nykypäivän suuriin haasteisiin, kuten elintarviketurvallisuuteen, ilmastonmuutokseen, kestävään kasvuun ja työpaikkojen luomiseen maaseudulla. Se vastaa myös paremmin ihmisten odotuksiin: suorat tuet ovat oikeudenmukaisempia ja vihreämpiä. Viljelijöillä on myös vahvempi asema elintarviketuotantoketjussa, ja uusi YMP on kohdennetumpi, tehokkaampi ja avoimempi. Se tukee markkinasuuntautunutta maataloutta (esimerkiksi ilman enää vientitukia, jotka lopetettiin viime vuosina). Maataloustuotteiden osuus EU: n viennistä oli suuri 7 prosenttia vuonna 2011, ja sen arvo oli yli 100 miljardia euroa - enemmän kuin autoja tai lääkkeitä. Siksi YMP on tärkeä työpaikkojen ja älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun moottori. Yhteinen maatalouspolitiikka on ollut 50 vuoden ajan aidosti strategisesti tärkeä eurooppalainen politiikka. Koska kyseessä on todellinen yhteisön politiikka, yli 70 prosenttia maatalouden rahoituksesta Euroopassa tulee nykyisin EU: lta eikä enää kansallisesta tai alueellisesta kassasta. Sen osuus vuosien 2014--2020 monivuotisessa rahoituskehyksessä on seuraava: 312.7 miljardia euroa tai 29% markkinoihin liittyviin menoihin ja suoriin tukiin (pilari 1); ja 95.6 miljardia euroa eli 9 prosenttia maaseudun kehittämiseen (pilari 2).11 Vielä vuonna 1984 YMP muodosti noin 70 prosenttia EU: n kokonaisbudjetista.
 • Rahoitussäännöt ovat paljon yksinkertaisempia ja siksi edunsaajille helpommin ymmärrettäviä ja vähemmän alttiita virheille. Kaiken kaikkiaan otetaan käyttöön noin 120 yksinkertaistamistoimea. Esimerkiksi: Koheesiopolitiikassa, maaseudun kehittämisessä ja kalatalousrahastossa EU: n investointeja yksinkertaistetaan yhteisten sääntöjen avulla kaikille näille Euroopan rakenne- ja investointirahastoille sekä yksinkertaisemmilla kirjanpitosäännöillä, kohdennetummilla raportointivaatimuksilla ja digitaalitekniikan enemmän käytöllä koheesio ”). COSME-ohjelmassa sovelletaan "byrokratian nolla" -menetelmää ja edistetään sähköistä toimittamista ja sähköistä raportointia. Horisontti 2020 tarjoaa huomattavaa yksinkertaistamista yhdellä sääntökokonaisuudella kaikelle tutkimus- ja innovaatiorahoitukselle, joka on aiemmin myönnetty eri ohjelmien kautta.
 • Avoin ja turvallinen Eurooppa on ratkaisevan tärkeää kansalaisillemme. Tuleva talousarvio auttaa varmistamaan, että taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista kasvua edistävät EU: n toimet voivat kehittyä vakaassa, laillisessa ja turvallisessa ympäristössä. Se auttaa ihmisiä tuntemaan olonsa mukavaksi asuessaan, matkustellessaan, opiskellessaan tai liiketoimintaa tehdessään muissa jäsenvaltioissa. Tuleva talousarvio tukee siviili- ja rikosoikeudellista yhteistyötä, antaa ihmisille mahdollisuuden käyttää oikeuksiaan paremmin EU: n kansalaisina ja edistää tasa-arvoa. Se tarjoaa myös rahoitusta rajatylittävien kysymysten, kuten turvapaikka, muuttoliike, rajavalvonta ja viisumit, sekä rikollisuuden ja terrorismin torjunnan torjumiseksi. EU: n kykyä reagoida nopeasti ja tehokkaasti muuttoliikkeeseen tai turvallisuuteen liittyviin kriiseihin vahvistetaan hätätilanteiden mekanismin avulla. Ns. Otsakkeessa 3 kansalaisille, turvapaikka-asioille, muuttoliikkeelle, terveydelle, kuluttajille ja turvallisuudelle osoitetut määrät kasvavat 26.5 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna.
 • Vastuullisena globaalina toimijana EU jatkaa sitoutumistaan ​​muun maailman kanssa. Suhteet lähinaapureihimme, itään ja etelään, ja strategisiin kumppaneihimme ovat edelleen ensisijainen tavoite. Globaalin keskinäisen riippuvuuden kasvaessa turvallisuutta ja vaurautta on edistettävä rajojemme ulkopuolella. Siksi uuden monivuotisen rahoituskehyksen mukaisen ulkoisen toiminnan yleisenä tavoitteena on varmistaa, että EU on edelleen vaikutusvaltainen ja tehokas kumppani, joka edistää demokratiaa, rauhaa, solidaarisuutta, vakautta, köyhyyden vähentämistä ja vaurautta sekä välittömässä läheisyydessä. EU: n naapuruus ja muu maailma. Se on edelleen täysin sitoutunut saavuttamaan vuosituhannen kehitystavoitteet. EU: n rahoitus kohdistuu entistä enemmän maailman köyhimpien auttamiseen keskittämällä tuki vähemmän maihin (kuten Saharan eteläpuolinen Afrikka) ja vähemmän aloihin (kuten kestävä ja osallistava kasvu ja hyvä hallintotapa). Lisäksi EU jatkaa kriisinehkäisyyn tähtääviä toimiaan rauhan säilyttämiseksi ja kansainvälisen turvallisuuden vahvistamiseksi. Ulkoisen avun välineemme vahvistavat myös EU: n sitoutumista kolmansien maiden kanssa maailmanlaajuisesti huolestuttavissa asioissa, kuten ilmastonmuutos, ympäristönsuojelu ja alueellinen epävakaus, ja antavat EU: n mahdollisuuden reagoida nopeasti ja tehokkaasti luonnonkatastrofeihin ja ihmisen aiheuttamiin katastrofeihin ympäri maailmaa. maailman.

Lisätietoja

Lue vuosien 13--1004 monivuotisessa rahoituskehyksessä MEMO / 2014/2020, jossa on usein kysyttyjä kysymyksiä, taulukoita ja kaavioita

Vieraile vuosien 2014--2020 monivuotisen rahoituskehyksen verkkosivustolla

ja yksittäiset EU-rahoitusohjelmat

Lisätietoja luvut ohjelmaa kohti käypinä ja vuoden 2011 hintoina

Tietää enemmän kansallisista määrärahoista Yhteinen maatalouspolitiikka

että Koheesiopolitiikka

Lue MEMO / 13/1006 presidentti Barroson videoviestin koko tekstillä

Lue monivuotista rahoituskehystä koskeva MEMO / 13/79

Monivuotinen rahoituskehys

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa