Liity verkostomme!

Talous

EU-28 tavarakaupan alijäämä Japanin pieneni € 1.9bn ensimmäisellä puoliskolla 2013

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

r-JAPANI-EU-TRADE-iso570Viimeisen vuosikymmenen aikana EU-28: n kansainväliselle tavarakaupalle Japanin kanssa on ollut ominaista Japanin osuuden säännöllinen lasku EU-28: n koko tavarakaupassa, mikä on merkittävämpää tuonnin kuin viennin kannalta, ja jatkuva alijäämä. Japaniin suuntautuvan viennin osuus EU-28: ssa laski 4.9 prosentista vuonna 2002 3.3 prosenttiin vuonna 2012, ja myös Japanista tulevan tuonnin osuus laski 7.9 prosentista 3.6 prosenttiin. Tämän seurauksena EU-28: n kaupan alijäämä Japanin kanssa pieneni 30.3 miljardista eurosta vuonna 2002 9.0 miljardiin euroon vuonna 2012.

Vuoden 2013 ensimmäisten kuuden kuukauden aikana EU-28: n vienti Japaniin laski hieman vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 27.0 miljardista 26.3 miljardiin euroon, kun taas tuonti väheni voimakkaammin, 33.8 miljardista 28.2 miljardiin euroon. Tämän seurauksena EU-28: n kauppataseen alijäämä Japanin kanssa laski edelleen, 6.8 miljardista vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla 1.9 miljardiin vastaavalla ajanjaksolla 2013. Japani oli EU-28: n seitsemänneksi tärkein kauppakumppani, jonka osuus oli noin 7% EU-3.2: n tavarakaupasta.

Tokiossa Japanissa 21. marraskuuta 19 järjestettävän 2013. Euroopan unionin ja Japanin huippukokouksen yhteydessä Eurostat, Euroopan unionin tilastotoimisto, antaa tietoja EU: n ja Japanin välisestä kaupasta ja investoinneista.

Mainos

Saksa: Japanin tärkein EU: n kauppakumppani

EU-28: n jäsenmaista Saksa (8.0 miljardia euroa eli 31% EU: n viennistä) oli ylivoimaisesti suurin viejä Japaniin vuoden 2013 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana, jota seurasi Ranska (3.4 miljardia euroa eli 13%), Italia ( 3.0 miljardia euroa eli 11%) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (2.6 miljardia euroa tai 10 prosenttia). Suurin tuoja oli myös Saksa (7.3 miljardia euroa eli 26% EU: n tuonnista), jota seurasivat Alankomaat2 (5.1 miljardia tai 18%) ja Yhdistynyt kuningaskunta (4.2 miljardia euroa tai 15%). Suurimmat kauppataseen alijäämät Japanin kanssa vuoden 2013 alkupuoliskolla kirjasivat Alankomaat (-3.5 miljardia euroa) ja Yhdistynyt kuningaskunta (-1.6 miljardia euroa) ja suurimmat ylijäämät Italiassa (+ 1.6 miljardia euroa) ja Ranskassa (euroa +1.0 miljardia).

EU-28: n kansainvälinen tavarakauppa Japanin kanssa miljardia euroa

Mainos
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Japani
Vienti 43.5 41.0 43.5 43.7 44.8 43.7 42.4 36.0 44.0 49.1 55.6
Tuonti 73.8 72.6 74.9 74.4 78.4 79.3 76.5 58.4 67.4 69.7 64.5
Balance -30.3 -31.6 -31.5 -30.6 -33.7 -35.5 -34.1 -22.5 -23.5 -20.6 -9.0
EU28: n ulkopuolella yhteensä
Vienti 885.3 861.9 945.2 1 049.5 1 152.4 1 234.3 1 309.1 1 094.0 1 353.2 1 554.2 1 680.3
Tuonti 937.0 935.3 1 027.4 1 183.9 1 364.6 1 446.8 1 585.2 1 235.6 1 532.1 1 727.1 1 794.0
Balance -51.7 -73.4 -82.2 -134.4 -212.2 -212.5 -276.1 -141.7 -178.9 -172.9 -113.7
Japani / Yhteensä
Vienti 4.9% 4.8% 4.6% 4.2% 3.9% 3.5% 3.2% 3.3% 3.3% 3.2% 3.3%
Tuonti 7.9% 7.8% 7.3% 6.3% 5.7% 5.5% 4.8% 4.7% 4.4% 4.0% 3.6%

EU-28: n jäsenvaltioiden kansainvälinen tavarakauppa Japanin kanssa miljoonaa euroa

Vienti Tuonti Balance
Tammi-kesäkuu 2012 Tammi-kesäkuu 2013 Tammi-kesäkuu 2012 Tammi-kesäkuu 2013 Tammi-kesäkuu 2012 Tammi-kesäkuu 2013
EU28 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Belgia 2 1 905 1 822 3 702 3 023 -1 797 -1 201
Bulgaria 11 14 34 31 -23 -18
Tšekin tasavalta 270 284 631 526 -361 -243
Tanska 786 698 167 140 620 558
Saksa 8 311 8 062 8 467 7 330 -156 732
Viro 34 35 26 12 8 23
Irlanti 965 855 281 306 685 549
Kreikka 27 25 70 61 -43 -37
Espanja 1 039 1 031 1 251 927 -212 104
Ranska 3 653 3 423 2 833 2 413 820 1 010
Kroatia 49 35 74 78 -26 -43
Italia 2 650 3 002 1 897 1 357 753 1 645
Kypros 0 0 20 13 -19 -13
Latvia 18 22 8 5 9 17
Liettua 12 17 12 14 -0 2
Luxemburg 31 26 73 86 -42 -60
Unkari 228 197 470 434 -242 -237
Malta 19 32 18 25 1 7
Alankomaat 2 1 618 1 625 6 001 5 074 -4 383 -3 449
Itävalta 588 594 487 376 101 218
Puola 197 256 489 463 -291 -208
Portugali 103 70 183 125 -80 -54
Romania 121 112 138 112 -17 0
Slovenia 18 23 26 49 -8 -25
Slovakia 42 74 212 142 -169 -68
Suomi 526 504 171 159 354 345
Ruotsi 1 015 860 918 696 97 164
Yhdistynyt kuningaskunta 2 733 2 628 5 100 4 200 -2 367 -1 572
EU28: n ulkopuolella yhteensä 826 026 870 568 895 974 840 544 -69 947 30 024
Japani / Yhteensä 3.3% 3.0% 3.8% 3.4%

0 = alle 0.5 miljoonaa

EU-28: n kansainvälinen tavarakauppa Japanin kanssa miljoona euroa

Vienti Tuonti Balance
Tammi-kesäkuu 2012 Tammi-kesäkuu 2013 Tammi-kesäkuu 2012 Tammi-kesäkuu 2013 Tammi-kesäkuu 2012 Tammi-kesäkuu 2013
Yhteensä 26 967 26 326 33 759 28 177 -6 791 -1 852
Ensisijaiset tavarat: 3 379 3 341 704 547 2 675 2 794
Ruoka juoma 2 347 2 261 82 74 2 266 2 187
Raakamateriaalit 816 921 505 422 311 499
energia 216 159 118 51 98 108
Valmistetut tavarat: 23 067 22 381 32 215 27 153 -9 148 -4 772
Kemikaalit 7 107 6 872 3 461 3 157 3 646 3 715
Koneet ja ajoneuvot 3 9 331 9 206 21 868 18 162 -12 537 -8 956
Muut valmistetut artikkelit 3 6 629 6 302 6 886 5 834 -257 469
Muut 521 603 840 477 -319 126

EU-27: n palvelukaupan ylijäämä Japanin kanssa lähes kaksinkertaistui vuosina 2010--2012

Vuonna 2012 EU-27 vei 24.2 miljardia euroa palveluita Japaniin, kun taas tuonti Japanista oli 15.6 miljardia euroa, mikä tarkoittaa, että EU-27: llä oli 8.6 miljardin euron ylijäämä palvelukaupassa Japanin kanssa verrattuna ylijäämään 5.9 miljardia euroa vuonna 2011 ja 4.6 miljardia euroa vuonna 2010. Ylijäämä vuonna 2012 johtui pääasiassa tietokone- ja tietopalveluista (+2.6 miljardia euroa), rahoituspalveluista (+2.1 miljardia euroa) ja matkoista (+ 1.5 miljardia euroa). Japanin osuus EU-3: n ulkopuolisesta palvelukaupasta oli hieman yli 27%.

EU-27: n kansainvälinen palvelukauppa Japanin kanssa

miljoonaa euroa

Vienti Tuoda Balance
2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Yhteensä 19 842 21 802 24 173 15 252 15 909 15 592 4 590 5 892 8 581
minkä:
kuljetus 5 246 5 449 5 279 5 254 4 727 4 724 -8 722 555
Matkustaa 2 092 2 176 2 538 905 725 1 010 1 188 1 451 1 528
Muut palvelut 12 492 14 172 16 344 8 985 10 333 9 802 3 507 3 839 6 542
minkä:
Viestintäpalvelut 202 211 542 143 146 180 58 65 362
Rakentamispalvelut 116 125 97 257 167 150 -141 -42 -53
Vakuutuspalvelut 987 307 538 214 229 209 773 78 329
Rahoituspalvelut 2 854 3 205 2 921 917 1 417 794 1 936 1 788 2 127
Tietokone- ja tietopalvelut 1 771 2 215 2 845 239 229 247 1 532 1 987 2 598
Rojaltit ja lisenssimaksut 2 207 2 252 2 276 2 519 2 956 2 463 -311 -705 -187
Muut yrityspalvelut4 3 946 5 520 6 717 4 549 5 084 5 657 -603 436 1 060
Henkilökohtaiset, kulttuuri- ja virkistyspalvelut 338 297 376 43 46 45 294 251 331
Julkishallinnon palvelut 73 40 32 104 59 57 -31 -19 -25
EU27: n ulkopuolella yhteensä 566 558 603 941 657 387 463 563 482 902 510 641 102 995 121 040 146 746
Japani / EU27: n ulkopuolinen yhteensä 3.5% 3.6% 3.7% 3.3% 3.3% 3.1%

Suorien sijoitusten virta vaihtelee huomattavasti EU-27: n ja Japanin välillä

Suorien ulkomaisten sijoitusten virrat EU-27: n ja Japanin välillä vaihtelevat suuresti. Vuonna 2012 EU-27 investoi 0.4 miljardia euroa Japaniin, kun se vuonna 3.1 oli 2011 miljardia. Japanin investoinnit EU-27: een laskivat myös vuonna 2012 3.4 miljardiin euroon verrattuna vuonna 10.4 2011 miljardiin euroon.

EU-27: n suorat suorat sijoitukset virtaavat Japanin kanssa miljoonina euroina

2009 2010 2011 2012
EU27: n suorat sijoitukset Japanissa 1 332 -1 952 3 081 434
Japanin suorat sijoitukset EU27: ssä 2 647 -845 10 405 3 374
  1. 30. kesäkuuta 2013 saakka Euroopan unioniin (EU-27) kuului 27 jäsenvaltiota. 1. heinäkuuta 2013 alkaen Euroopan unioniin (EU-28) kuuluu myös Kroatia. Tietoja kansainvälisestä tavarakaupasta on saatavilla kaikista 28 jäsenvaltiosta, kun taas palvelujen kansainvälistä kauppaa ja suoria ulkomaisia ​​sijoituksia koskevia tietoja on saatavana vain 27 jäsenvaltiosta.
  2. Alankomaiden tuonti ja siten kaupan alijäämä on yliarvioitu Rotterdamin vaikutuksen vuoksi, jolloin muualle EU: hun tarkoitetut tavarat saapuvat ja kirjataan yhdenmukaistettuihin EU: n ulkomaankaupan tilastoihin Alankomaiden satamissa. Tällä on siis myönteinen vaikutus niiden jäsenvaltioiden ulkomaankaupan taseeseen Japanin kanssa, joihin tavarat jälleenviedään, koska nämä lähetykset kirjataan EU: n sisäisenä kauppana Alankomaiden kanssa eikä EU: n ulkopuolisena Japanin kanssa käytävänä kauppana. Pienemmässä määrin Belgian kaupan luvut on vastaavasti yliarvioitu.
  3. Koneet ja ajoneuvot sisältävät sähköntuotanto- ja teollisuuskoneet, tietokoneet, sähkö- ja elektroniikkalaitteet ja -laitteet, tieliikenteen ajoneuvot ja osat, laivat, lentokoneet ja rautatiekalustot.

Muita valmistettuja tuotteita ovat nahka, kumi, puu, paperi, tekstiilit, metallit, rakennustarvikkeet, huonekalut, vaatteet, kengät ja tarvikkeet, tieteelliset instrumentit, kellot, kellot ja kamerat.

  1. Muut yrityspalvelut käsittävät kauppa- ja muut kauppaan liittyvät palvelut, operatiiviset leasingpalvelut sekä sekalaiset liike-, ammatti- ja tekniset palvelut.

EU-28 tavarakaupan alijäämä Japanin pieneni € 1.9bn ensimmäisellä puoliskolla 2013

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa