Liity verkostomme!

Talous

Työllisyys: eurooppalainen avointen työpaikkojen seurantaväline korostaa mahdollisuuksia ICT työpaikkoja nuorille työntekijöille

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Women_in_ICT_brunetteTyöllisyys kasvaa edelleen tieto- ja viestintätekniikan (ICT) sektorilla. Työntekijöiden määrä kasvoi 2% 2011: n ja 2012: n välillä EU: n 26-jäsenmaissa (Irlanti ja Kroatia jätetään metodologisten syiden ulkopuolelle). European Vacancy Monitor -julkaisun (EVM) viimeisessä numerossa korostetaan tämän alan merkitystä työllisyyden lähteenä, myös nuoremmille työntekijöille. Samanaikaisesti raportti varoittaa, että ICT-alan korkea-asteen korkea-asteen opiskelijoiden määrän väheneminen johtaa todennäköisesti alan henkilöstöpulaan.

EVM vahvistaa myös avoimien työpaikkojen kokonaismäärän pysähtymisen 2013: n ensimmäisellä vuosineljänneksellä sekä EU: n 2: n vuokrausasteen 27%: n laskun 2012: n ja 2013: n ensimmäisen neljänneksen välillä. Palkkaus laski useimmissa ammattiryhmissä, mukaan lukien ammattilaiset.

Tätä suuntausta vasten ohjelmisto- ja sovelluskehittäjät ja analyytikot ovat edelleen tärkeimpiä ammatteja niiden 25-ammattien parhaimmissa ammateissa, joissa työntekijöiden kasvu on eniten, ala-asteen ja varhaiskasvatuksen opettajien, yrityspalvelujen ja hallintopäälliköiden jälkeen.

Mainos

Työllisyys-, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor sanoi: "Tämä mietintö vahvistaa sitoutumistamme tukemaan digitaalitaloutta ja digitaalisten taitojen parantamista. Kuten viimeinen Eurooppa-neuvosto on korostanut, tarvitaan uusia investointeja digitaaliseen infrastruktuuriin sekä koulutukseen ja koulutus tulevien avoimien työpaikkojen täyttämiseksi ".

EVM korostaa, että monissa maissa tieto- ja viestintätekniikan ammatit ovat tärkeä nuorten työllistäjä. Latviassa, Maltassa, Virossa, Bulgariassa, Slovakiassa, Kyproksessa, Romaniassa, Puolassa ja Itävallassa useampi kuin joka kolmas tieto- ja viestintätekniikan työntekijä on ikäluokassa 15 - 29. Tämä on paljon korkeampi verrattuna 18%: n osuuteen EU: ssa kaikkien korkea-asteen koulutuksen saaneiden työntekijöiden osalta.

Tietojenkäsittelytieteen kursseja seuraavien opiskelijoiden määrä on kuitenkin laskenut, ja heidän osuutensa korkea-asteen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärästä on laskenut 5: stä 4%: iin 2004: n ja 2011: n välillä Eurostatin mukaan. Siksi tarvitaan toimia, joilla rohkaistaan ​​enemmän nuoria seuraamaan asiaankuuluvia tutkimuksia ja etenkin enemmän naisia, koska vähemmän kuin yksi viidestä ICT-työntekijästä oli naisia ​​2012: ssä EU27: ssä.

Mainos

Komissio johtaa tätä huolenaihetta Grand Coalition for Digital työpaikkoja, EU: n laajuinen useiden sidosryhmien kumppanuus, jolla autetaan vastaamaan tieto- ja viestintätekniikan ammattitaidolla olevien eurooppalaisten määrän puutteeseen ja hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikan työpaikkojen luomispotentiaalia (ks. IP / 13 / 182)

Tausta

Tieto- ja viestintätekniikan alan merkitys työpaikkojen luomiselle Euroopassa korostettiin komissiossa Huhtikuun 2012 työllisyyspaketti (Ks. IP / 12 / 380 että MEMO / 12 / 252), joka sisälsi a Komission yksiköiden valmisteluasiakirja tieto- ja viestintätekniikan työllisyyspotentiaalin hyödyntämisestä.

2012: ssä tieto- ja viestintätekniikan ammateissa työskenteli 4.3 miljoonaa työntekijää EU: ssa. Ranskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan osuus työntekijöistä oli noin puolet.

European Vacancy Monitor on neljännesvuosittain julkaistava tiedote, jonka on julkaissut Euroopan komission työllisyyden, sosiaaliasioiden ja osallisuuden pääosasto. Tämä julkaisu on osa Europe 2020 -lippulaivahanketta ”Agenda for New Skills and Jobbs”, ja se tarjoaa yhdessä eurooppalaisen työvoiman liikkuvuustiedotteen ja eurooppalaisen työpaikkojen vaihtoa ja rekrytointia koskevan raportin kanssa päivitetyn seurannan Euroopan työmarkkinoiden kehityksestä.

Lisätietoja

Uutiset työllisyyden pääosaston verkkosivustolla.

László Andorin verkkosivusto

Seuraa László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission ilmainen sähköposti uutiskirjettä työllisyys-, sosiaali- ja osallisuus

Tilaa European Vacancy Monitor ja muut julkaisuja, jotka koskevat EU: n työmarkkinoiden seuranta.

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa