Liity verkostomme!

Talous

EU: n toimet nuorisotyöttömyyden torjumiseksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

shutterstock_44594308Mikä on nykyinen tilanne?

 1. 5.6 miljoonaa nuorta oli työttömänä EU-28-alueella syyskuussa 2013.
 2. Tämä on 23.5%: n työttömyysaste (24.1% euroalueella). Työmarkkinoilla yli viisi nuorta eurooppalaista ei löydä työtä; Kreikassa ja Espanjassa se on yksi.
 3. 7.5 miljoonaa nuorta eurooppalaista välillä 15 ja 24 eivät työskentele, ei koulutuksessa eikä koulutus (NEET-nuoret).
 4. Viimeisen neljän vuoden aikana yleinen työllisyysaste nuorten laski kolme kertaa niin paljon kuin aikuisille.
 5. Nuorten ja nuorten työttömyysasteiden välinen ero on edelleen erittäin korkea. Lähes 50-prosenttiyksikön välinen ero on pienin nuorisotyöttömyysaste (Saksa 7.7%: ssa syyskuussa 2013) ja jäsenmaalla, jolla on korkein määrä, Kreikka (57.3% heinäkuussa 2013). Kreikkaa seuraa Espanja (56.5%), Kroatia (52.8%), Kypros (43.9%), Italia (40.4%) ja Portugali (36.9%).
 6. Työvoiman liikkuvuuden mahdollisuuksia nuorisotyöttömyyden torjumiseksi voitaisiin kehittää edelleen: EU: n työvoima työllistää noin 216.1 miljoonaa ihmistä, joista vain 7.5 miljoonaa (3.1%) työskentelee toisessa jäsenvaltiossa. EU: n tutkimukset osoittavat, että nuoret ovat todennäköisimmin liikkuvia.

Tilanne on selvästi mahdoton hyväksyä - siksi komissio on työskennellyt jäsenvaltioiden kanssa nuorisotyöttömyyden torjumiseksi.

Mitä EU tekee?

Mainos

Investoinnit nuorisoon: Nuorisotakuu

Nuorten takuulla pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot tarjoavat kaikille nuorille 25-ikäisille laadukasta työtä, jatkokoulutusta, oppisopimuskoulutusta tai harjoittelupaikkaa neljän kuukauden kuluessa muodollisen koulutuksen päättymisestä tai työttömyydestä. Nuorisotakuu on yksi tärkeimmistä ja kiireellisimmistä rakenneuudistuksista, jotka jäsenvaltioiden on otettava huomioon nuorten työttömyyden torjumiseksi ja koulujen siirtymiseksi työelämään.

Nuorisotakuun logiikka on hyvin yksinkertainen - sen varmistamiseksi, että julkiset työvoimapalvelut auttavat nuoria aktiivisesti löytämään työpaikan, joka sopii heidän koulutukseensa, taitoihinsa ja kokemuksiinsa tai hankkimaan koulutusta, taitoja ja kokemuksia, joita työnantajat etsivät ja joten ne ovat suoraan merkityksellisiä niiden mahdollisuuksien löytämiseksi työpaikalla tulevaisuudessa.

Mainos

Tämä lähestymistapa perustuu osittain koulutuksen tasojen ja nuorisotyöttömyyden väliseen hyvin selkeään suhteeseen:

Nuorisotyöttömyysaste koulutustason mukaan, EU-27, 2000-2012

Lähde: Eurostat 2013

Nuorisotakuu perustuu Itävallan ja Suomen kokemuksiin, jotka osoittavat, että nuoriin sijoittaminen maksaa. Esimerkiksi suomalainen nuorisotakuu johti nuorten työttömyyden vähenemiseen, ja 83.5% sai onnistuneesti työn, harjoittelun, oppisopimuskoulutuksen tai jatkokoulutuksen kolmen kuukauden kuluessa rekisteröinnistä.

A Nuorisotakuun Suositus EU: n ministerineuvosto hyväksyi virallisesti 22. huhtikuuta 2013 (ks MEMO / 13 / 152) Pohjalta tekemän ehdotuksen komission joulukuussa 2012 (katso IP / 12 / 1311 että MEMO / 12 / 938), ja kesäkuun 2013-Eurooppa-neuvosto hyväksyi sen. .

Monissa jäsenvaltioissa nuorisotakuun toteuttaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia. Esimerkiksi julkisten työvoimapalvelujen on kyettävä varmistamaan, että yksittäiset nuoret saavat asianmukaista neuvontaa oman tilanteensa kannalta parhaiten soveltuvista työ-, koulutus- ja koulutusmahdollisuuksista. Komission kesäkuussa 2013 tekemällä ehdotuksella päätökseksi julkisten työvoimapalvelujen maksimoimiseksi niiden tehokkuudesta tiiviimmän yhteistyön avulla voi olla hyödyllinen rooli tässä (ks. IP / 13 / 544).

Toinen rakenneuudistuksia vaativa ala koskee ammatillisia koulutusjärjestelmiä, joissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että ne antavat nuorille taidot, joita työnantajat etsivät. Tältä osin ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen, oppilaitosten ja viranomaisten välinen vuoropuhelu koulutuksen rakenteesta ja sisällöstä voi osoittautua hyödylliseksi.

Nuorisotakuu ei ole verotuksellisia kustannuksia jäsenvaltioille (Kansainvälinen työjärjestö arvioi kustannukset perustaa nuorisotakuut euroalueella osoitteessa € 21 miljardia euroa vuodessa). Kuitenkin kustannukset EI toimii paljon korkeampia. Euroopan elin- ja työolojen (Eurofound) on arvioinut, että EU: n nykyinen taloudellinen menetys, jonka mukaan 7.5-miljoonat nuoret jäävät työelämään tai koulutukseen on yli 150 miljardia euroa vuodessa (1.2% EU: n bruttokansantuotteesta), maksettujen etuuksien ja menetyksen osalta.

Tämä lisää työttömyyden pitkän aikavälin kustannuksia taloudelle, yhteiskunnalle ja asianomaisille henkilöille, kuten tulevan työttömyyden ja köyhyyden lisääntyneen riskin.

Siksi tekemättä jättämisen kustannukset ovat erittäin korkeat: Nuorisotakuuohjelma on investointi. Komission mielestä tämä on EU: lle ratkaiseva meno tulevaisuuden kasvumahdollisuuksiensa säilyttämiseksi. Merkittävä EU: n taloudellinen tuki voi auttaa - etenkin Euroopan sosiaalirahastosta ja nuorisotyöllisyysaloitteen yhteydessä (ks. Jäljempänä). Mutta nuorisotakuun toteuttamiseksi jäsenvaltioiden on myös asetettava etusijalle nuorten työllisyystoimenpiteet kansallisissa talousarvioissaan.

Euroopan sosiaalirahaston tuki nuorisotakuun

Ylivoimaisesti tärkein EU rahaa tukea täytäntöönpanoa nuorisotakuun ja muita toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden torjumiseksi on Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 10-2014-ajanjakson pitäisi jatkua yli 20 miljardia euroa vuodessa. On tärkeää, että jäsenvaltiot kiinnittävät merkittävän osan Euroopan sosiaalirahaston määrärahoista 2014-20ille nuorisotakuun toteuttamiseksi.

Esimerkkejä nuorisotakuun toiminnoista / toimista, joita ESR voi tukea

Toimenpiteet Erityisiä esimerkkejä toiminnasta / toimet, joita voidaan ESR: n tukeman
Toimintastrategiat ja yhteyspisteet [YG rec 8-9]
 • PES: n kouluvierailut
 • Koulutustilaisuuksia opettajille PES
 • Kehittäminen erikoistuneita nuorisotoimi osana PES tai supistui yksityisiä palveluntarjoajia
 • Jakelu painettua materiaalia nuorisokeskuksissa tai nuorisotapahtumiin
 • Internetin ja sosiaalisen median
 • Keruujärjestelmät
 • Road-esityksiä
Anna yksilöllinen toimintasuunnitelma [YG rec 10]
 • PES henkilöstön koulutus
 • Sopimus erikoistuneiden kumppaneiden kanssa
Tarjoa koulunkäynnin keskeyttäneille ja matalan ammattitaidon omaaville nuorille reittejä uudelleen koulutukseen tai toisen mahdollisuuden opetusohjelmiin, käsittele taitojen epäsuhtaa ja parantaa digitaalisia taitoja [YG rec 11-13]
 • Koulutus ja toisen mahdollisuuden ohjelmat
 • Kieli koulutustarjontaa
 • Ohjaus- ja ylimääräinen opetuksen tuen pitämään tai tuoda nuorten takaisin koulutuksessa
 • Tuki riskiryhmään nuorten hankintaan tarvittava osaaminen ja ylemmän keskiasteen tutkinnon
 • Työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen
 • Antaa digitaalisen valmennus
 • opintoseteliavustuksiin
Kannusta kouluja ja työvoimapalveluja edistämään ja antamaan jatkuvaa neuvontaa nuorten yrittäjyyttä ja itsenäistä ammatinharjoittamista varten [YG rec 14]
 • Työvoimapalvelujen henkilöstön ja opettajien koulutus
 • Keskiasteen koulutuksen yrittäjyyskurssien kehittäminen ja toteuttaminen
 • Koulutukset nuorille työttömille
Käytä kohdennettuja ja hyvin suunniteltu palkka- ja rekrytointi tukia kannustamaan työnantajia tarjoamaan nuorille harjoittelupaikka tai työharjoittelua, ja erityisesti kauimpana työmarkkinoilta. [YG rec 17]
 • Palkkaaminen ov suunnattu kokonaan uutta palkkaaminen nuorten kautta työpaikkoja sekä oppisopimuskoulutuksen (ESR tukee tukien hyvityksiä olisi liitettävä aktivointitoimia - kuten käytännön koulutus)
Edistetään työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta tekemällä nuorille tietoa työpaikoista, harjoittelupaikoista ja oppisopimuskoulutuksesta sekä käytettävissä olevasta tuesta eri aloilla ja tarjoamalla riittävästi tukea niille, jotka ovat muuttaneet [YG rec 18]
 • Toiminta EURES pistettä (ESR tuki EURES keskittyy rekrytointi ja siihen liittyvät tiedot, ohjaus- ja neuvontapalveluja kansallisella ja rajat ylittävällä tasolla)
 • Valistuskampanjoita
 • Tuki vapaaehtoisjärjestöille, jotka tarjoavat ohjaajia
 • Tuki nuorisojärjestöjen kädenojennus siirtotyöläisten nuorten työntekijöiden
Varmista käynnistystukipalvelujen parempi saatavuus [YG rec 19]
 • Yhteistyö työvoimaviranomaisten, yritystuen ja rahoittajien (esim alueellinen työllisyys messujen ja verkottumista tapahtumia)
 • Pk käynnistysvaiheen tuki
 • Itsensä työllistäminen tuki
 • Koulutus liiketoimintaosaamista esim työttömille, mukana yrittäjyys avustukset
Parannetaan mekanismeja, joilla tuetaan aktivointijärjestelmistä poistuvia nuoria ja jotka eivät enää saa etuja [YG rec 20]
 • Tuki nuorisojärjestöjen ja nuorten palveluiden
 • Yhteistyössä muiden jotka ovat kosketuksissa nuorten
 • Luodaan seurantajärjestelmät
 • Tukea työhön ja kouluun ura tukipalvelut
Seuraa ja arvioi kaikkia toimia, joilla edistetään nuorisotakuuta, jotta voidaan kehittää enemmän näyttöön perustuvia politiikkoja ja toimia, mikä perustuu toimiin, missä ja miksi [YG rec 23]
 • Tunnista kustannustehokkaita aloitteita
 • Käytä kontrolloiduissa kokeissa
 • Määritä keskuksia analysoitavaksi
 • Kehitetään politiikan malleja, pilottitoimet, testaus ja valtavirtaistaminen politiikan (sosiaalisten innovaatioiden ja kokeilujen)
Edistetään keskinäistä oppimista kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla kaikkien osapuolten välillä, jotka taistelevat nuorisotyöttömyyttä vastaan ​​tulevien nuorisotakuusjärjestelmien suunnittelun ja toteuttamisen parantamiseksi [YG rec 24]
 • Käytä Euroopan verkko- nuorisotyöllisyydestä (ESR tuetaan valtioiden välisessä yhteistyössä on hyvien käytäntöjen organisaatioiden välisten EU: n tasolla ESR teknisen avun rahoitusta komission tasolla)
Vahvistetaan kaikkien sidosryhmien, myös asiaankuuluvien työvoimapalvelujen, valmiuksia, jotka osallistuvat nuorisotakuujärjestelmien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin, jotta voidaan poistaa kaikki politiikkaan ja näiden järjestelmien kehittämiseen liittyvät sisäiset ja ulkoiset esteet [YG rec 25]
 • Tarjota koulutusta ja työpajoja
 • Luodaan vaihto-ohjelmia ja välisellä järjestöjen kautta valtioiden välisessä yhteistyössä.

Nuorten työllisyysaloitteen tuki nuorisotakuun

Jotta EU: n taloudellista tukea voitaisiin lisätä nuorten työttömyyttä ja työttömyyttä heikentäville alueille ja henkilöille, neuvosto ja Euroopan parlamentti sopivat perustavansa nuorisotyöllisyysaloitteen. YEI-tuki keskittyy alueille, joilla on nuorisotyöttömyysaste yli 25% ja nuorille, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa tai koulutuksessa (NEET). Näin varmistetaan, että niissä Euroopan osissa, joissa haasteet ovat eniten, nuorten tukitaso riittää todellisen muutoksen aikaansaamiseen.

YEI-rahoitukseen sisältyy 3 miljardia euroa erityisestä uudesta EU: n budjettikohdasta, joka on tarkoitettu nuorisotyöllisyydelle ja joka vastaa vähintään 10 miljardia euroa Euroopan sosiaalirahaston kansallisista määrärahoista. Tämä lisää Euroopan sosiaalirahaston tukea nuorisotakuun toteuttamiseen rahoittamalla toimia, joilla suoraan autetaan nuoria, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa tai koulutuksessa (NEET), kuten työhön, harjoitteluun ja oppisopimuskoulutukseen, yritystoiminnan aloittamista koskevaan tukeen , jne.

YEI-ohjelma kohdistuu yksinomaan 25-ikäisiin ikääntyneisiin NEET-ryhmiin, ja jäsenvaltiot pitävät niitä merkityksellisinä myös 30-vuotiaita. Tällöin jäsenvaltioiden on kuitenkin osoitettava näille toimenpiteille ESR: n lisäresursseja, jotta vältettäisiin tuen voimakas vähentäminen henkilöä kohden (mahdollisesti 1356: sta noin 700: iin, jos kaikki NEETit sisältyvät).

Yleisemmin jäsenvaltioiden on täydennettävä YEI-tukea huomattavilla lisärahasto-ohjelmilla ja kansallisilla investoinneilla rakenteisiin uudistuksiin nuorten työllisyys-, sosiaali- ja koulutuspalvelujen nykyaikaistamiseksi sekä parantamalla koulutuksen saatavuutta, laatua ja yhteyksiä työmarkkinoiden kysyntään. YEI ohjelmoidaan osana ESR: ää.

Nuorten takuun toteuttaminen

Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita ottamaan nyt käyttöön rakenteet, joiden avulla nuorisotakuu voidaan toteuttaa mahdollisimman pian. Komissio on ehdottanut, että 6-miljardi euroa siirrettäisiin YEI: n alaisuuteen, jotta kaikki nämä varat sidottaisiin 2014: iin ja 2015iin eikä monivuotisen rahoituskehyksen seitsemän vuoden jaksoon. Nopean käynnistyksen varmistamiseksi jäsenvaltiot voisivat poikkeuksellisesti aloittaa YEI: hen liittyvien toimenpiteiden toteuttamisen jo 1: n syyskuun 2013: n jälkeen "takaisinmaksu", kun ohjelmat hyväksytään myöhemmin. Jäsenvaltioiden olisi toimitettava nuorisoon liittyvät toimintaohjelmansa mahdollisimman pian ja varmistettava niiden täysi johdonmukaisuus nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmien kanssa.

Samanaikaisesti komissio kehittää useita EU: n tason välineitä jäsenvaltioiden auttamiseksi, kuten EU: n oppisopimuskoulutuksen liitto (ks. Alla), digitaalisen työllisyyden koalitio, EURES ja "ensimmäinen EURES-työpaikkasi" -aloite sekä auttaminen yritykset rekrytoida nuoria. Kaikkia näitä toimenpiteitä on toteutettava tiiviissä yhteistyössä ammattiliittojen, työnantajajärjestöjen ja asianomaisten sidosryhmien kanssa.

Nuorten korkeasta työttömyydestä kärsivien jäsenvaltioiden (eli nuorisotyöllisyysaloitteesta hyötyvien) odotetaan laativan nuorisotakuun täytäntöönpanosuunnitelmat joulukuun loppuun mennessä. Kaikkien muiden jäsenvaltioiden olisi toimitettava suunnitelmansa keväällä 2013.

Jäsenvaltioiden odotetaan laativan rinnakkain ja esittämään mahdollisimman pian nuorisoon liittyvät toimintaohjelmat, jotka muodostavat perustan EU: n (ESR: n ja YEI: n) taloudelliselle tuelle nuorisotakuun täytäntöönpanolle. He voivat jo toteuttaa toimenpiteitä, jotka ovat oikeutettuja EU: n rahoitukseen 1: n syyskuun 2013.

Komissio on kehittänyt ja levittänyt näiden YGIP-ohjelmien mallin, jossa esitetään, miten nuorisotakuu toteutetaan, viranomaisten ja muiden organisaatioiden roolit, miten se rahoitetaan (mukaan lukien EU: n varojen käyttö) ja seurataan, kuten aikataulu.

Nuorisotakuun täytäntöönpanon helpottamiseksi La Hulpessa, 17: ssa 18in lokakuussa 2013, järjestettiin työ- ja oppimisseminaari ”Käytännön tuki nuorten takausjärjestelmien suunnittelulle ja toteuttamiselle”. Se kokoontui uuteen muotoon kansallisesti nimitetyistä nuorisotakuu koordinaattoreista, julkisista työvoimapalveluista, koulutus- ja koulutusviranomaisista sekä ESR: n hallintoviranomaisista kaikista jäsenvaltioista. Seminaarissa annettiin jäsenvaltioille käytännön apua YGIP: n laatimisessa ja yksilöitiin jäsenvaltioiden tarvetta lisätuelle (ks. Ks. \ T IP / 13 / 969).

Jäsenvaltioita edustava työllisyyskomitea (EMCO) työskentelee myös nuorisotakuun: nuorten maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon monenvälisellä tarkastelulla ja tietovaatimusten kehittämisellä nuorisotakuun täytäntöönpanon ja vaikutusten seuraamiseksi . Tämän vuoden joulukuussa kolme jäsenvaltiota suostui ottamaan YGIP-ehdotuksensa uudelleen tarkasteltavaksi samanaikaisesti nuorten yhteiskuntavastuuta koskevien keskustelujen kanssa. EMCO tekee tiivistä yhteistyötä julkisten työvoimapalvelujen kanssa, joilla on tärkeä rooli nuorisotakuujärjestelmien perustamisessa.

3-heinäkuussa Berliinissä järjestettiin nuorisokonferenssi, johon osallistuivat 16-maiden valtioiden ja hallitusten päämiehet sekä Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor. Julkisten työvoimapalvelujen johtajien ja ministerien tapaamisia pidettiin. Pariisissa järjestetään marraskuussa 12-seurantakeskustelu.

Kevään 2014issa on määrä järjestää korkean tason konferenssi, jonka komission jäsen Andor suojeli nuorisotakuun täytäntöönpanosta.

Toimintaryhmät

Nykyisen tilikauden 2007–2013 alusta lähtien nuoret ovat olleet ESR: n erityisryhmien joukossa kaikissa jäsenvaltioissa. Joissakin tapauksissa heille on siirretty enemmän rahaa kriisin puhkeamisen jälkeen. Lähes 600 miljoonaa euroa on kohdennettu kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ryhmien - myös nuorten - erityistoimiin koulutuksen, työnsaannin, ohjauksen, yritysten käytännön koulutuksen ja ennaltaehkäisyn aloilla.

Komission aloitteesta perustettiin helmikuussa 2012 kansallisista ja komission virkamiehistä koostuvat toimintaryhmät, joissa oli kahdeksan jäsenvaltiota, joilla nuorisotyöttömyys oli tuolloin korkein, eli Kreikka, Irlanti, Italia, Latvia, Liettua, Portugali, Slovakia ja Espanja. Toimintaryhmien tehtävänä oli edelleen ottaa käyttöön ohjelmakaudella 2007–2013 edelleen käytettävissä olevaa EU: n rakennerahoitusta (myös Euroopan sosiaalirahastosta) nuorten työmahdollisuuksien tukemiseksi ja pk-yritysten rahoituksen saannin helpottamiseksi.

Kesäkuussa ilmoitettiin rohkaisevista tuloksista: 1.14 miljoonia nuoria autettiin saamaan ESR: n varoista 3.7 miljardia euroa, jotka kohdennettiin uudelleen nuorisoalan erityistoimiin ja € 1.19 miljardiin euroon jo sitoutuneisiin hankkeisiin. Kesän aikana on jatkettu työtä jo tehtyjen päätösten täytäntöönpanemiseksi ja ohjelmien mukauttamiseksi tarvittaessa vielä Espanjassa ja Liettuassa. Komissio arvioi uudelleen täytäntöönpanoa paikan päällä joulukuussa 2013.

Maakohtaiset suositukset

- 2013in maakohtaiset suositukset, jonka komissio ehdotti toukokuussa 2013 ja jonka EU: n ministerineuvosto hyväksyi heinäkuussa osana ns. eurooppalaista ohjausjaksoa, joka on EU: n vuotuinen talouspolitiikan päätöksenteon sykli, kehotti 20 jäsenvaltiota ryhtymään kiireellisiin toimiin nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Näihin vaiheisiin kuuluvat aktiivinen työmarkkinapolitiikka, julkisten työvoimapalvelujen vahvistaminen, tuki koulutus- ja oppisopimusjärjestelmille sekä koulunkäynnin keskeyttämisen torjunta, jotka kaikki voivat edistää nuorisotakuun toteuttamista. 12 jäsenvaltiota kehotettiin suoraan panemaan täytäntöön nuorisotakuu. Suosituksissa kehotettiin myös jäsenvaltioita etsimään tapoja puuttua työmarkkinoiden segmentoitumiseen, jossa vanhemmat, vakiintuneet työntekijät, joilla on erittäin hyvät työehdot, mutta nuoret ovat joko työttömiä tai työsuhteessa vain lyhytaikaisiin työsuhteisiin.

Siirtyminen koulusta työhön

Tehokkaat ammatillisen koulutuksen järjestelmät, erityisesti ne, joissa on vahva työpohjainen oppimiskomponentti, helpottavat nuorten siirtymistä koulutuksesta työelämään. Siksi komissio käynnisti heinäkuussa 2-heinäkuussa eurooppalaisen oppisopimuskumppanuuden, jolla parannetaan oppisopimuskoulutuksen laatua ja tarjontaa kaikkialla EU: ssa ja muutetaan oppisopimuskoulutusta (ks. IP / 13 / 634). Allianssia tukee kaikkien aikojen ensimmäinen Euroopan komission, EU: n ministerineuvoston puheenjohtajavaltion ja Euroopan tason ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen (Euroopan ammattiyhdistysten liitto - EAY, BusinessEurope, Euroopan julkisia palveluja tarjoavien työnantajien ja yritysten keskus - CEEP ja Euroopan käsityö-, pienten ja keskisuurten yritysten yhdistys - UEAPME) .Komissio kehottaa jäsenvaltioita sisällyttämään oppisopimusuudistuksen osana nuorisotakuussuunnitelmien täytäntöönpanoa ja käyttämään EU: n rahoitusta ja saatavilla olevaa teknistä asiantuntemusta järjestelmiensä parantamiseksi tarvittaessa.

Jotta joulukuussa nuoret voivat hankkia laadukkaita työkokemuksia turvallisissa olosuhteissa ja lisätä heidän työllistettävyyttään, komissio esittää joulukuussa myös ehdotuksen, joka liittyy harjoittelupaikkojen laatukehykseen. Komissio kehottaa neuvostoa hyväksymään ehdotukseen perustuvat suositukset varhaisessa vaiheessa 2014issa kesäkuun Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti.

Työvoiman liikkuvuus

Komissio auttaa myös nuoria löytämään työpaikan helpottamalla työvoiman liikkuvuutta erityisesti lisäämällä nuorten tietoisuutta työmahdollisuuksista muissa EU-maissa. EURES työnhakuverkosto tarjoaa pääsyn yli 1.4 miljoonan avoimeen työpaikkaan ja lähes 31 000in rekisteröidyt työnantajat etsimään lahjakkaita liikkuvia työnhakijoita.

EURES-työnhakuverkostoa parannetaan parhaillaan, jotta se olisi käyttäjäystävällisempi, ja EURES-peruskirja, joka tarjoaa yhteisesti sovitut EU: n ohjeet kansallisista EURES-toimitustoimista, esitetään ennen tämän vuoden loppua. Komissio pyrkii vahvistamaan EURES - palveluja työnhakijoille ja työnantajille IP / 12 / 1262, MEMO / 12 / 896, MEMO / 12 / 897) ja uusi ehdotus on määrä esittää ennen 2013in loppua.

Komission ensimmäinen EURES-työnsiirtojärjestelmäsi on pilottihanke, jolla testataan räätälöityjen palvelujen tehokkuutta yhdistettynä taloudelliseen tukeen 18–30-vuotiaiden nuorten auttamiseksi löytämään työpaikka muissa jäsenvaltioissa (vähintään kuuden kuukauden sopimus kansallisten kansallisten sopimusten mukaisesti). Työlainsäädäntö). Se tarjoaa tietoa, työnhakutoimintoa, rekrytointia ja työnvälitystukea. Se rahoittaa nuorten työnhakijoiden kielikursseja tai muita koulutustarpeita ja matkakustannuksia (työhaastatteluihin ja työn ratkaisemiseen muissa EU-maissa). Se tukee myös integraatio-ohjelmaa, jos pk-yritys värvää palvelukseen.

Seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen mukaisesti uusi työllisyys- ja sosiaalisen innovoinnin ohjelma (EaSI) tarjoaa lisää suoraa rahoitusta 5: n ja 9 miljoonan euron välillä vuodessa tämäntyyppisen kohdennetun järjestelmän tukemiseksi (ks. MEMO / 13 / 628). Pienimuotoisia aloitteita kehitetään käsittelemään avoimia työpaikkoja tietyillä ammateilla, aloilla tai jäsenvaltioissa räätälöityjen rekrytointikampanjoiden avulla, mikä helpottaa EU: n sisäistä työpaikkojen sovittamista. Nuorten työllisyys on edelleen keskeinen tavoite.

Kun otetaan huomioon haasteen laajuus, jäsenvaltioiden on tehtävä työvoimapalvelujen kautta mahdollisuus käyttää ESR: n rahoitusta ja työnantajat tehostamaan taloudellista tukeaan työllisyydelle EU: n sisäisen liikkuvuuden avulla. Ensimmäinen EURES-työsi.

Miten Euroopan sosiaalirahasto tukee jo nuoria?

Euroopan sosiaalirahasto, jonka arvo on tällä hetkellä yli 10 miljardia euroa vuodessa, on antanut kohdennettua tukea nuorisotyöllisyydelle jo kauan ennen kriisiä, ja se on ollut ratkaisevan tärkeää nuorisotyöttömyyden nykyisen nousun torjumiseksi.

 1. 68% ESR: n talousarviosta kohdistuu hankkeisiin, jotka voivat hyödyttää myös nuoria.
 2. 2007ista 2012iin 20-miljoonat nuoret 25-vuosien aikana hyötyivät ESR: stä koulutuksen tai mentorointiin. Joissakin maissa (Saksassa, Ranskassa, Unkarissa) nuoret edustavat 40% tai enemmän kaikista osallistujista.
 3. ESR-hankkeiden tavoitteena on pitää nuoret koulutuksessa torjumalla koulunkäynnin keskeyttämistä ja tarjoamalla mahdollisuuksia palata viralliseen koulutukseen tai koulutukseen. Siirtyminen koulusta työhön helpottuu mentorointiin ja henkilökohtaiseen neuvontaan, lisäkoulutukseen ja työharjoitteluun, mukaan lukien harjoittelupaikka ja oppisopimuskoulutus.
 4. Monet maat käyttävät ESR-investointeja koulutuksen nykyaikaistamiseksi ja ammatillisen koulutuksen vahvistamiseksi. Sosiaalisen osallisuuden edistämiseen tähtäävät hankkeet koskevat heikommassa asemassa olevien ryhmien nuorten integroitumista työmarkkinoille tai koulutusjärjestelmään. Kansainvälisyys on yksi ESR: n toimintaperiaatteista, ja opiskelijoiden ja tutkijoiden liikkuvuus on hyvin kehittynyt osa säännöstä.
 5. ESR: llä on keskeinen rooli myös uudella tilikaudella nuorten tukemisessa, nuorisotakuun täytäntöönpanossa ja siihen liittyvissä maakohtaisissa suosituksissa osana eurooppalaista ohjausjaksoa. Tätä varten rahasto tarvitsee riittävät resurssit, kuten komissio on jatkuvasti korostanut, koska se ehdotti, että ESR: n olisi edustettava vähintään 25% koheesiopolitiikasta kaudella 2014-2020.

Lisätietoja

Katso myös:

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
 • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
 • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa