Liity verkostomme!

Talous

Autumn 2013 talousennuste: asteittainen elpyminen, ulkoiset riskit

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

131105Viime kuukausina on ollut rohkaisevia merkkejä talouden elpymisestä Euroopassa. Heikentyessään vuoden 2013 ensimmäiseen neljännekseen Euroopan talous alkoi jälleen kasvaa toisella vuosineljänneksellä, ja BKT: n odotetaan kasvavan loppuvuoden aikana.

Kasvun odotetaan olevan vuoden 2013 jälkipuoliskolla 0.5% verrattuna EU: n vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2012. Vuositasolla BKT: n reaalikasvun arvioidaan olevan tänä vuonna 0.0% EU: ssa ja -0.4% euroalueella. Tulevaisuudessa talouskasvun ennustetaan asteittain nousevan ennustejaksolla, 1.4 prosenttiin EU: ssa ja 1.1 prosenttiin euroalueella vuonna 2014, saavuttaen vastaavasti 1.9 prosenttiin ja 1.7 prosenttiin vuonna 2015.

Sisäinen ja ulkoinen sopeutuminen Euroopassa jatkuu, ja sitä tukevat useissa tapauksissa viime vuosina toteutetut merkittävät rakenneuudistukset ja julkisen talouden vakauttaminen. Tämä on parantanut edellytyksiä sille, että kotimainen kysyntä tulee vähitellen kasvun päämoottoriksi Euroopassa. Kehittyvien markkinatalojen heikentyneiden näkymien takia paluu vankkaan kasvuun on asteittainen prosessi.

Mainos

Talous- ja raha-asiat sekä eurokomissaari Olli Rehn sanoivat: "On yhä enemmän merkkejä siitä, että Euroopan talous on saavuttanut käännekohdan. Euroopassa toteutettu julkisen talouden vakauttaminen ja rakenneuudistukset ovat luoneet pohjan elpymiselle. Mutta on liian aikaista julistaa voitto: työttömyys on edelleen kohtuuttoman korkeaa. Siksi meidän on jatkettava työtä Euroopan talouden nykyaikaistamiseksi kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisen hyväksi. "

Asteittainen palautuminen lisää pitoa

Kertynyt makrotalouden epätasapaino vähenee ja kasvun odotetaan kohenevan maltillisesti. Joissakin maissa meneillään oleva taseen oikaisu painaa kuitenkin edelleen investointeja ja kulutusta. Vaikka rahoitusmarkkinatilanne on parantunut merkittävästi ja korkotasot ovat laskeneet haavoittuvassa asemassa olevissa maissa, tämä ei ole vielä vaikuttanut reaalitalouteen, koska rahoitusmarkkinoiden pirstoutuminen jatkuu, ja jäsenvaltioiden ja erikokoisten yritysten välillä on huomattavia eroja.

Mainos

Tämänhetkiset näkymät ovat vakavien finanssikriisien jälkeisten elpymisten ominaisuuksien mukaiset. Kun velkaantumisaste vähenee, kotimaisen kysynnän odotetaan vahvistuvan hitaasti yksityisen kulutuksen kasvun jatkumisen ja kiinteän pääoman bruttomuodostuksen elpymisen ansiosta yleisten rahoitusolosuhteiden ja taloudellisen ilmapiirin parantumisen vuoksi. Ottaen huomioon viime vuosien edistymisen julkisen talouden vakauttamisen odotetaan hidastuvan ennustejaksolla. Vuosina 2014 ja 2015 kotimaisen kysynnän odotetaan olevan tärkein kasvun veturi, kun otetaan huomioon heikentyneet EU: n viennin näkymät muuhun maailmaan.

Koska työmarkkinoiden kehitys viivästyy yleensä BKT: n kehityksellä puoli vuotta tai enemmän, taloudellisen toiminnan elpymisen odotetaan siirtyvän vain vähitellen työpaikkojen luomiseen. Tänä vuonna työttömyys on pysynyt erittäin korkeana joissakin maissa, ja työllisyys on edelleen laskenut. Viime kuukausina työmarkkinatilanne on kuitenkin alkanut vakiintua ja työttömyyden odotetaan laskevan maltillisesti 10.7 prosenttiin EU: ssa ja 11.8 prosenttiin euroalueella vuoteen 2015 mennessä, vaikka maiden väliset erot pysyvätkin hyvin suurina.

Kuluttajahintainflaation odotetaan pysyvän vaimeana sekä EU: ssa että euroalueella ennustejaksolla, ja hinnat ovat lähellä 1½%.

Vaihtotaseet haavoittuvissa jäsenvaltioissa ovat parantuneet voimakkaasti ja jatkuvasti viime vuosina. Hintakilpailukyvyn jatkuvan kasvun ja vientisektorin vahvistumisen seurauksena useiden haavoittuvassa asemassa olevien jäsenvaltioiden odotetaan rekisteröimän vaihtotaseen ylijäämät tänä vuonna.

Varhainen ratkaiseva ponnistelu antaa tilaa hitaammalle vakauttamiselle

Julkisen talouden alijäämän pienenemisen odotetaan jatkuvan. Vuonna 2013 julkisen talouden alijäämän ennustetaan laskevan 3½ prosenttiin suhteessa BKT: hen EU: ssa ja 3 prosenttiin euroalueella, kun taas velan suhde BKT: hen nousee lähes 90 prosenttiin EU: ssa ja 96 prosenttiin euroalueella. Rakenteellisen julkisen talouden alijäämän, ts. Julkisen talouden alijäämän, joka on korjattu suhdannetekijöiden, kertaluonteisten ja muiden väliaikaisten toimenpiteiden perusteella, ennustetaan vähenevän merkittävästi vuonna 2013 yli ½ prosentilla suhteessa BKT: hen molemmilla alueilla useilla alueilla toteutettujen vakauttamistoimien ansiosta jäsenvaltiot. Vuoden 2014 talousarvioesitysten mukaan, jotka olivat käytettävissä ennen ennakoitua määräaikaa, parannuksen odotetaan jatkuvan vuonna 2014, mutta hitaammin. Tämä selittyy osittain sillä, että jotkut jäsenvaltiot ovat jo saavuttaneet keskipitkän aikavälin tavoitteensa julkisen talouden rakenteelliselle rahoitusasemalle, minkä pitäisi edistää julkisen velan laskua.

Riskit ovat tasapainoisempia

Tämä ennuste perustuu olettamukseen sovittujen poliittisten toimenpiteiden tiukasta täytäntöönpanosta EU: n ja jäsenvaltioiden tasolla, mikä tukee meneillään olevaa sopeutumisprosessia ja ylläpitää luottamuksen ja rahoitusolojen parantumista.

Valtion velkakriisiin liittyvät koetut riskit euron eheydelle ovat kadonneet päättäväisen täytäntöönpanon vuoksi. Lisääntyneitä riskejä on ilmaantunut, mikä liittyy siihen mahdollisuuteen, että viime vuosina toteutetut uudistukset voisivat tuottaa positiivisia vaikutuksia odotettua nopeammin. Vaikka epävarmuus on vähentynyt, se on edelleen kohonnut ja uhkaa pysyä kasvun hidastimena. On edelleen olemassa riski, että politiikan luisuminen voi lisätä epävarmuutta ja sytyttää taloudellisen stressin, kun taas ulkoisen ympäristön haittariskit ovat lisääntyneet.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

Euroopan unionin huippukokouksissa

EU: n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa- ja teknologianeuvosto johtaa arvopohjaista maailmanlaajuista digitaalista muutosta

Julkaistu

on

- ohjelman käynnistämisen jälkeen Kauppa- ja teknologianeuvosto (TTC) EU: n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa kesäkuussa komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin toimesta EU ja Yhdysvallat ilmoittivat 9. syyskuuta Pittsburghissa Pennsylvaniassa 29. syyskuuta 2021 pidettävän ensimmäisen kokouksensa yksityiskohdista. Sen puheenjohtajina toimivat Euroopan komission varapuheenjohtajat Margrethe Vestager ja Valdis Dombrovskis sekä Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken, kauppaministeri Gina Raimondo ja kauppaedustaja Katherine Tai.

TTC: n puheenjohtajat julistivat: ”Tämä EU: n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston (TTC) avajaiskokous merkitsee yhteistä sitoutumistamme transatlanttisen kaupan ja investointien laajentamiseen ja syventämiseen sekä 21-luvun talouden sääntöjen päivittämiseen. Yhteisten demokraattisten arvojemme ja maailman suurimman taloussuhteen pohjalta olemme työskennelleet kovasti huippukokouksen jälkeen löytääksemme alueet, joilla voimme toteuttaa konkreettisia toimia varmistaaksemme, että kauppa- ja teknologiapolitiikka tuottaa kansallemme. TTC: n yhteydessä sekä EU että Yhdysvallat ovat sitoutuneet ja odottavat vahvaa ja jatkuvaa sitoutumista monenlaisten sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että tämän yhteistyön tulokset tukevat laajapohjaista kasvua molemmissa talouksissa ja ovat yhteisten arvojemme mukaisia . ”

TTC: n kymmenen työryhmää käsittelee erilaisia ​​haasteita, mukaan lukien yhteistyö teknologian standardien, globaalin kaupan haasteiden ja toimitusketjun turvallisuuden, ilmaston ja vihreän teknologian, tieto- ja viestintätekniikan turvallisuuden ja kilpailukyvyn, tiedonhallinnan ja teknologian alustojen, turvallisuutta uhkaavan teknologian väärinkäytön ja ihmisoikeudet, vientivalvonta, investointien seulonta sekä digitaalisten teknologioiden käyttö ja käyttö pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Koko lausunto on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa