Liity verkostomme!

Talous

Aika vahvempaan EU kanteen ase väkivaltaa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

gt_gun_violence_630x420_130225Viime vuosina traagiset ase-iskut Euroopassa ovat toistuvasti herättäneet yleisön huomion, erityisesti Norjassa, Belgiassa, Suomessa, Ranskassa tai Italiassa. Yksikään maa ei ole muuttumaton, ja koko EU: ssa yli tuhat ihmistä joutuu vuosittain ampuma-aseiden murhien uhriksi, ja puoli miljoonaa ampuma-asetta, jotka on rekisteröity kadonneiksi tai varastetuiksi EU: ssa, jää kirjaamattomiksi.

Euroopan komissio esittää 21. lokakuuta ehdotuksia aseisiin liittyvän väkivallan vähentämiseksi Euroopassa. Siinä yksilöidään EU: n tason toimet lainsäädännön, operatiivisen toiminnan, koulutuksen ja EU: n rahoituksen avulla ampuma-aseiden laittomasta käytöstä aiheutuvien uhkien torjumiseksi.

Samassa yhteydessä Euroopan komissio julkaisee a Eurobarometri-tutkimus osoittaa, että kuusi kymmenestä eurooppalaisesta todella uskoo, että ampuma-aseisiin liittyvä rikollisuus todennäköisesti kasvaa seuraavien viiden vuoden aikana; se osoittaa myös, että kaiken kaikkiaan 55% eurooppalaisista haluaa tiukemman sääntelyn siitä, kenellä on oikeus omistaa, ostaa tai myydä ampuma-aseita.

Mainos

"Joka viikko kuulemme, että ampuma-aseilla tehdään uusia väkivaltaisuuksia. Keskustelu aseiden laittomasta käytöstä ja kaupasta Euroopassa on kuitenkin huolestuttavan hiljainen. Amerikkalainen keskustelu aseiden esiintyvyydestä on usein näkyvämpää, kun meidän pitäisi keskittyä Meillä on paljon tehtävää täällä Euroopassa sen varmistamiseksi, että käsiaseet, kiväärit ja hyökkäysaseet eivät pääse rikollisten käsiin ", sanoi EU: n sisäasioista vastaava komission jäsen Cecilia Malmström.

Siksi komissio esittää ideoita puutteiden korjaamiseksi EU: ssa koko aseiden elinkaaren ajan, mukaan lukien tuotanto, myynti, hallussapito, kauppa, varastointi ja deaktivointi, kunnioittaen samalla laillisten aseiden käytön vahvoja perinteitä, kuten esimerkiksi urheilullinen ampuminen ja metsästys. .

Tiukemmat yhteiset EU: n laajuiset säännöt ampuma-aseiden käytöstä poistamiseksi saattavat varmistaa, että ampuma-aseet ovat käyttökelvottomia, kun ne poistetaan käytöstä.

Mainos

Komissio tarkastelee yhteistä lähestymistapaa siihen, kuinka ampuma-aseet merkitään sarjanumeroilla, kun ne valmistetaan, jotta rikollisten käyttämät aseet voidaan jäljittää.

On tarpeen harkita rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevia yhteisiä vähimmäissääntöjä koskevaa EU: n lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että pelotevaikutus toimii kaikissa jäsenvaltioissa ja ettei ihmiskauppiaille ole oikeudellisia aukkoja. Tällaisissa säännöissä voitaisiin määrätä, mihin ampuma-aserikoksiin olisi sovellettava rikosoikeudellisia seuraamuksia (laiton valmistus, salakuljetus, merkintöjen väärentäminen, ampuma-aseen laiton hallussapito ja aikomus toimittaa ampuma-aseita) sekä täsmentää seuraamusten taso, jonka jäsenvaltioiden olisi määrättävä .

Aseiden väkivaltaa voidaan vähentää myös tiukentamalla EU: n sisämarkkinadirektiiviä aseiden hallussapidosta jäsenvaltioissa esimerkiksi vähentämällä pääsyä siviilikäyttöön tarkoitettuihin erityisen vaarallisiin asemalleihin. Aseiden lisensointimenettelyjä tarkastellaan myös etsimällä konkreettisia ratkaisuja.

Ampuma-aseiden myynnin ja laittoman valmistuksen valvonta olisi pantava täytäntöön asianmukaisesti. Komissio etsii myös lisätietoja uusista teknologisista haasteista, kuten aseiden verkkomyynnistä tai aseiden osien 3D-tulostuksesta, mutta myös siitä, miten pienennetään ampuma-aseiden laittoman postitusriskin riskiä.

Komissio tutkii myös, kuinka vähentää kolmansista maista tapahtuvan harhauttamisen uhkaa teknisen avun avulla, muun muassa vahvistamalla niiden aseiden viennin valvontajärjestelmiä, sulkemalla salakuljetusreitit ja hallinnoimalla paremmin asevarastoja.

Näistä ehdotuksista keskustellaan nyt Euroopan parlamentin, jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa eri vaihtoehtojen, myös lainsäädäntötoimien, arvioimiseksi.

Nämä painopisteet perustuvat keskusteluihin lainvalvontaviranomaisten kanssa, aseväkivallan uhrien, kansalaisjärjestöjen ja valtuutettujen valmistajien jälleenmyyjien ja käyttäjien näkemyksiin sekä tutkimuksen tuloksiin. Eurobarometri-tutkimus ja vastaukset a julkisen kuulemisen.

Hyödyllisiä linkkejä

Linkki viestintään.

MEMO / 13 / 916

Aseiden aiheuttaman väkivallan vähentäminen: tie eteenpäin

Mikä on ongelman laajuus?

Suurinta osaa laillisesti pidetyistä ampuma-aseista lailliset ihmiset käyttävät laillisiin tarkoituksiin. Vaikka laillisesti pidettävien siviiliaseiden lukumääräksi arvioidaan 80 miljoonaa EU: ssa, laittomassa liikkeessä olevista monista ampuma-aseista ei ole tarkkoja tilastoja. Jotkut luvut antavat kuitenkin jonkin verran viitteitä. Esimerkiksi EU: ssa kadonneita tai varastettuja melkein puoli miljoonaa ampuma-asetta on jäänyt kirjaamattomaksi, joista valtaosa on siviiliaseita Schengenin tietojärjestelmän mukaan.

Samalla on vaikea arvioida tarkasti laitonta kauppaa, joka tarjoaa kannattavaa liiketoimintaa järjestäytyneille rikollisryhmille. Yhden arvion mukaan laiton ampuma-asekauppa tuottaa maailmanlaajuisesti 125–236 miljoonaa euroa vuodessa - mikä on 10–20 prosenttia laillisten ampuma-aseiden kokonaiskaupasta.1.

Tällaiset luvut kattavat vain kannettavat ampuma-aseet, eikä niissä oteta huomioon raskaiden ampuma-aseiden, ampumatarvikkeiden sekä niiden osien ja komponenttien kauppaa. Lisäksi laiton ampuma-asekauppa on usein tiiviisti sidoksissa muihin vakaviin rikoksiin, kuten huumekauppa, ihmiskauppa ja korruptio.

On myös totta, että laillisesti rekisteröidyt, hallussa olevat ja kaupan pidettävät ampuma-aseet ohjataan rikollisille markkinoille tai luvattomille henkilöille. On selvää, että väärissä käsissä olevilla ampuma-aseilla on tuhoisia seurauksia kansalaisille. EU: ssa tapahtuu keskimäärin 0.24 ampuma- ja 0.9 itsemurhaa 100 000 asukasta kohti vuodessa (ks. Tiedonannon liite 2). Vuosina 2000--2010 EU: n 10.000 jäsenvaltiossa oli yli 28 XNUMX ampuma-aseiden tappaman murhan tai tapon uhria.

Mitkä ovat säännöt EU: n tasolla?

Nykyinen ampuma-aseita koskeva EU: n lainsäädäntökehys johtuu suurelta osin YK: n ampuma-aseprotokolla (UNFP) jonka EU teki aiemmin tänä vuonna.

EU: n lainsäädäntö koostuu:

 1. Direktiivi 2008 / 51 / EY, joka sisällyttää tuliaseita koskevan pöytäkirjan edellyttämät asianmukaiset säännökset yhteisön sisäisiin aseiden siirtoihin. Direktiivissä vahvistetaan säännöt jäsenvaltioiden suorittamasta ampuma-aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta sekä niiden siirtämisestä toiseen jäsenvaltioon.
 2. Direktiivissä vahvistetaan 4 ampuma-aseryhmää vaaratason mukaan. Vaikka A-luokan ampuma-aseiden (räjähtävät aseet, automaattiset aseet jne.) Hankkiminen ja hallussapito on kielletty, B-luokan aseille (esim. Puoliautomaattiset) tarvitaan lupa ja C- ja D-luokan ilmoituksiin riittää.
 3. Asetus 258 / 2012, joka käsittelee kauppaa ja siirtoja EU: n ulkopuolisten maiden kanssa ja siten pannaan täytäntöön UNFP: n 10 artiklan määräykset.
 4. Asetus perustuu periaatteeseen, jonka mukaan ampuma-aseita ja niihin liittyviä esineitä ei pitäisi siirtää valtioiden välillä ilman kaikkien asianomaisten valtioiden tietämystä ja suostumusta. Siinä vahvistetaan tuliaseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiä ja tuontia sekä kuljetusta koskevat menettelysäännöt.
 5. Ampuma-aseiden vienti edellyttää vientilupia, jotka sisältävät niiden jäljittämiseen tarvittavat tiedot, mukaan lukien alkuperämaa, vientimaa, lopullinen vastaanottaja sekä kuvaus ampuma-aseiden ja niihin liittyvien esineiden määrästä.
 6. Jäsenvaltioilla on velvollisuus tarkistaa, että tuova kolmas maa on myöntänyt tuontiluvan. Aseiden ja vastaavien tuotteiden kauttakuljetuksesta kolmansien maiden kautta jokaisen kauttakulkumaan on ilmoitettava kirjallisesti, ettei sillä ole mitään vastalauseita. Jäsenvaltioiden on kieltäydyttävä myöntämästä vientilupaa, jos hakijalla on aikaisempia tietoja laittomasta kaupasta tai muusta vakavasta rikoksesta.

Mikä on tämän päivän viestinnän tavoite?

EU: lla on tiukimmat ampuma-aseita koskevat säännöt. Se on edistynyt merkittävästi viime vuosikymmenen aikana päivittämällä ja vahvistamalla ampuma-aseiden valmistuksen, hallussapidon ja myynnin kaupallisten näkökohtien sääntelyä.

Monissa EU-maissa on voimassa toimiva aselainsäädäntö. Kansallisen lainsäädännön väliset erot tekevät kuitenkin järjestäytyneille rikollisryhmille ja terroristitoimintaan osallistuville helpompaa hyödyntää laillisten toimitusketjujen aukkoja aseiden ja ammusten hankkimiseksi.

Komissio uskoo, että voidaan tehdä enemmän. Siksi se esittää ideoita EU: n haavoittuvuuksien korjaamiseksi aseiden salakuljetuksessa ja aseiden koko elinkaaressa, mukaan lukien tuotanto, myynti, hallussapito, kauppa, varastointi ja deaktivointi.

Meidän on esimerkiksi tarkasteltava, voimmeko vahvistaa ja miten voimme vahvistaa lainsäädäntöä, miten tehostaa lainvalvontaviranomaisten välistä operatiivista yhteistyötä ja kuinka toimia paremmin kolmansissa maissa ja niiden kanssa estääkseen laittomien aseiden virtauksen.

Tämänpäiväisessä tiedonannossa ehdotetut toimet helpottavat sekä laillista kauppaa sisämarkkinoilla että lainvalvontayhteistyötä järjestäytyneiden rikollisryhmien tunnistamisessa ja häiritsemisessä.

Niistä keskustellaan nyt Euroopan parlamentissa, neuvostossa ja muissa sidosryhmissä (poliisi, tullivirastot, teollisuus, laillisten ampuma-aseiden käyttäjäryhmät, kumppanit kolmansissa maissa ja muut asianomaiset kansalaiset). Komissio voi sitten laatia konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia.

Mitkä ovat tärkeimmät prioriteetit?

Komissio on yksilöinyt neljä prioriteettia, joiden perusteella harkitaan useita konkreettisia toimia:

1. Siviilien ampuma-aseiden laillisten markkinoiden turvaaminen

Komissio aikoo tiukentaa EU: n sisämarkkinadirektiiviä (ts 2008 / 51 / EY) aseiden hallussapidosta jäsenvaltioissa. Pitäisikö esimerkiksi sallia pääsy tiettyihin erityisen vaarallisiin asemalleihin edelleen siviilikäyttöön?

Yhteinen lähestymistapa ampuma-aseiden merkitsemiseen sarjanumeroilla, kun ne valmistetaan, voi auttaa jäljittämään rikollisten käyttämät aseet.

Meidän on myös tarkasteltava aseiden lisensointimenettelyjä. Yleisesti ottaen helpommin ymmärrettävät lisenssisäännöt mahdollistavat johdonmukaisemman lähestymistavan ampuma-asekauppiaiden, välittäjien ja omistajien lupiin riippumatta siitä, missä he ovat EU: ssa.

2. Laillista laitonta: ampuma-aseiden kuljettamisen rikollisuuteen vähentäminen

Kolmansista maista tapahtuvan harhauttamisen uhka voidaan vähentää parhaiten teknisellä avulla, muun muassa vahvistamalla niiden aseiden vientivalvontajärjestelmiä, sulkemalla salakuljetusreitit ja hallinnoimalla paremmin asevarastoja.

Ampuma-aseiden myynnin ja laittoman valmistuksen valvonta olisi pantava asianmukaisesti täytäntöön esimerkiksi aseiden messujen yhteydessä. Meidän on myös tiedettävä enemmän uusista teknologisista haasteista, kuten aseiden verkkomyynnistä tai aseiden osien 3D-tulostuksesta, mutta myös siitä, miten pienennetään ampuma-aseiden laittoman postitusriskin riskiä.

Varkauksien ja häviöiden estämiseksi komissio tarkastelee myös varastointia (joissakin EU-maissa on pakolliset säännöt ampuma-aseiden säilyttämisestä turvallisina, mutta toisissa ei).

Vaikka vaatimukset vaihtelevat jäsenvaltioittain, yhteiset EU: n laajuiset säännöt ampuma-aseiden käytöstä poistamiseksi saattavat varmistaa, että ampuma-aseet ovat käyttökelvottomia heti, kun ne on otettu pois käytöstä.

3. Lisääntyvä paine rikosmarkkinoilla

Lainvalvontaviranomaisille tarkoitettuja ohjeita rikoksiin liittyvien ampuma-aseiden rajatylittävistä tutkimuksista kehitetään edelleen.

Rajat ylittävää yhteistyötä poliisin, tullin ja rajavartijoiden välillä voidaan vahvistaa jakamalla ja analysoimalla paremmin tiedustelutietoja ja erityisiä yhteisiä operaatioita, jotka kohdistuvat esimerkiksi laittomien ampuma-aseiden lähteisiin ja reitteihin. EU: n rahoitus on käytettävissä tätä tarkoitusta varten.

Ampuma-aseiden jäljittäminen on välttämätöntä sen selvittämiseksi, kuka on vastuussa ampuma-aserikoksista ja miten hän hankki tuliaseen. Ballististen tunnistusominaisuuksien parantaminen, tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihdon helpottaminen jäsenvaltioiden välillä, ballistiikkaa ja asetyyppejä koskevan tosiseikkojen keskitetyn verkkovaraston perustaminen ovat keinoja auttaa poliiseja ja tulleja tunnistamaan ampumatarvikkeet ja aseet.

On myös harkittava EU: n lainsäädäntöä ja yhteisiä rikosoikeudellisia seuraamuksia koskevia vähimmäissääntöjä, jotta voidaan varmistaa, että pelotteet toimivat kaikissa jäsenvaltioissa ja että ihmiskauppiaille ei ole oikeudellisia aukkoja. Tällaisissa säännöissä voitaisiin määrätä, mihin ampuma-aserikoksiin olisi sovellettava rikosoikeudellisia seuraamuksia (laiton valmistus, salakuljetus, merkintöjen väärentäminen, ampuma-aseen laiton hallussapito ja aikomus toimittaa ampuma-aseita) sekä ennakoida seuraamusten taso, jonka jäsenvaltioiden olisi määrättävä .

4. Paremman älykkyyskuvan rakentaminen

EU pyrkii keräämään tarkempia ja kattavampia tietoja ampuma-aseisiin liittyvästä rikollisuudesta EU: ssa ja maailmanlaajuisesti. Olemassa olevia tietotekniikkavälineitä ja tietokantoja, kuten tulliriskien hallintajärjestelmä, tullitietojärjestelmä ja Europolin tietojärjestelmä, olisi hyödynnettävä täysimääräisesti kaikissa rikostutkinnan vaiheissa.

Vuonna 2014 järjestetään eturivin lainvalvontaviranomaisille lisäkoulutusohjelmia EU: n ja kansallisella tasolla, myös CEPOLin, Euroopan poliisiakatemian kautta.

Mitä eurooppalaisten mielestä pitäisi tehdä?

Valmistellakseen tämänpäiväistä tiedonantoa ja tulevia keskusteluja komissio käynnisti julkisen kuulemisen ja Eurobarometri-kyselyn.

Eurobarometri-kysely toteutettiin 28 EU: n jäsenvaltiossa 16. syyskuuta - 18. syyskuuta 2013. Noin 26,555 XNUMX vastaajaa antoi vastauksia ampuma-aseiden omistustasosta Euroopan kansalaisten keskuudessa, käsityksistä ampuma-aseisiin liittyvästä rikollisuudesta ja siitä, onko tiukempi sääntely tehokkain tapa ongelman ratkaisemiseksi.

Tulokset täällä.

Avainlöydökset

Ampuma-aseiden omistus

 1. Useimmilla ampuma-aseita omistavilla ihmisillä on niitä metsästykseen, urheiluun tai ammatillisista syistä.
 2. Syyt ampuma-aseen omistamiseen vaihtelevat huomattavasti maittain: esimerkiksi Suomessa 73%: lla ampuma-aseen omistajista on yksi metsästykseen, kun taas Romaniassa 71%: lla on ammattimaisista syistä.

Ampuma-aseiden salakuljetus ja siihen liittyvä rikollisuus

 1. Suurin osa (58%) ajattelee, että ampuma-aseisiin liittyvä rikollisuus nousee seuraavan viiden vuoden aikana, kun vain 6% uskoo sen vähenevän.
 2. Noin kaksi kolmasosaa (64%) Euroopan kansalaisista katsoo, että yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa työskentelevällä EU: lla on parhaat mahdollisuudet käsitellä ampuma-aseiden kauppaa EU: hun EU: n ulkopuolelta.
 3. Suurin osa ihmisistä (87%) katsoo, että EU: n olisi tehtävä yhteistyötä EU: n ulkopuolisten maiden kanssa auttaakseen heitä ampuma-aseiden valvonnassa.

Ampuma-aseiden omistuksen ja kaupan sääntely

 1. Noin kuusi kymmenestä eurooppalaisesta (58%) katsoo, että ampuma-aseita koskevilla laeilla pitäisi olla yhteiset vähimmäisvaatimukset koko EU: ssa.
 2. Suurin osa vastaajista (53%) kannattaa tiukempaa sääntelyä siitä, kenellä on oikeus omistaa, ostaa tai myydä ampuma-aseita omassa maassaan, kun taas 39% ihmisistä kannattaa muita tapoja vähentää ampuma-aseisiin liittyvää rikollisuutta.
 3. Suuri enemmistö niistä, jotka kannattavat yhteisiä vähimmäisvaatimuksia EU: n tasolla, tukevat erityisesti seuraavia asioita: ampuma-asetyypit, joita voidaan myydä yksityiseen käyttöön (73%); merkitään kukin ampuma-ase omistajan tunnistamiseksi (95%); ampuma-aseiden hallussapidon lisensointi (88%); ja kuinka aseiden laitonta kauppaa rangaistaan ​​(86%).

Julkinen kuuleminen oli avoinna 25. maaliskuuta - 17. kesäkuuta 2013 kansalaisten ja järjestöjen näkemysten keräämiseksi mahdollisuudesta lisätä toimia EU: n tasolla ampuma-aseiden valvonnassa. Yksityiskohtaiset tiedot vastaanotettujen vastausten määrästä ja luonteesta sekä esiin tulleista yhteisistä aiheista ovat täältä.

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
 • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
 • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa