Liity verkostomme!

Talous

EU: n kahdenväliset kauppa- ja investointisopimukset: missä olemme?

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20130529_01IMF: n arvioiden mukaan seuraavien vuosien aikana 90% maailman kysynnästä syntyy EU: n ulkopuolella. Siksi EU: n on ensisijaisen tärkeää avata enemmän markkinamahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille neuvottelemalla uusista vapaakauppasopimuksista keskeisten maiden kanssa. Jos saisimme päätökseen kaikki nykyiset vapaakauppaneuvottelut huomenna, voisimme lisätä EU: n BKT: hen 2.2 prosenttia tai 275 miljardia euroa. Tämä vastaa niin suuren maan kuin Itävalta tai Tanska lisäämistä EU: n talouteen. Työllisyyden kannalta nämä sopimukset voisivat luoda 2.2 miljoonaa uutta työpaikkaa tai lisätä yhden prosentin EU: n koko työvoimasta. Alla on yleiskatsaus tärkeimmistä tulevista, meneillään olevista ja päättyneistä vapaakauppaneuvotteluista.

Tulevat neuvottelut

Investointisopimus Kiinan kanssa - Neuvosto hyväksyi 18. lokakuuta toimeksiannon, jonka avulla Euroopan komissio voi aloittaa investointineuvottelut Kiinan kanssa. Molemmat osapuolet ilmaisivat aiemmin kiinnostuksensa osallistua tällaisiin neuvotteluihin, kun he tapasivat helmikuussa 14 pidetyssä 2012. EU: n ja Kiinan huippukokouksessa.

Mainos

Kahdenvälisten investointien nykyinen taso on selvästi alle sen, mitä voidaan odottaa kahdelta planeetan tärkeimmältä taloudelliselta lohkolta. Vain 2.1% EU: n suorista ulkomaisista sijoituksista on Kiinassa. Näiden neuvottelujen päätavoitteina ovat kaupan ja ulkomaisten suorien sijoitusten rajoitusten asteittainen poistaminen sekä EU: n politiikan yleisten tavoitteiden edistäminen maailmassa. EU: n ja Kiinan välinen investointisopimus parantaa pääsyä Kiinan markkinoille ja tarjoaa Kiinassa oleville EU: n sijoittajille korkean investointisuojan yhtenä yhtenäisenä tekstinä.

käynnissä olevat neuvottelut

Kanada - Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Kanadan pääministeri Stephen Harper pääsivät 18. lokakuuta 2013 poliittiseen yhteisymmärrykseen kattavan talous- ja kauppasopimuksen (CETA) keskeisistä osista (IP / 13 / 972, MEMO / 13 / 911, SPEECH / 13 / 817). Se on ensimmäinen vapaakauppasopimus Euroopan unionin ja G8-maan välillä. Se poistaa yli 99 prosenttia kahden talouden välisistä tariffeista ja luo merkittäviä uusia markkinoille pääsyn mahdollisuuksia palveluissa ja investoinneissa. Poliittisen sopimuksen perusteella tekniset neuvottelut on saatettava päätökseen sopimuksen oikeudellisen tekstin viimeistelemiseksi.

Mainos

Vuonna 2012 Kanada oli EU: n 12. tärkein kauppakumppani, kun taas EU on Kanadan toiseksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltojen jälkeen. Vuonna 2012 EU: n ja Kanadan kahdenvälisen tavarakaupan arvo oli 61.8 miljardia euroa. EU: n ja Kanadan ennen neuvotteluja julkistama taloustutkimus osoitti, että kattava kauppasopimus voisi lisätä niiden kahdenvälistä kauppaa vielä 25.7 miljardilla eurolla.

Yhdysvallat - Transatlanttiset kauppa- ja investointikumppanuusneuvottelut (TTIP) alkoivat kierroksella, joka pidettiin 8. – 12. Heinäkuuta 2013 Washington DC: ssä. Neuvotteluryhmät esittivät vastaavia lähestymistapoja ja tavoitteita XNUMX eri alueella, jotka TTIP: n on tarkoitus kattaa, mukaan lukien tullit ja tekniset standardit Atlantin molemmin puolin tuotetuille tavaroille.

Brysselissä 7. - 11. Lokakuuta pidettävän toisen kierroksen oli tarkoitus keskittyä kauppasääntöihin ja TTIP: n sääntelykomponentti joka sisältyisi poliittiseen katsaukseen tammikuussa 2014 (MEMO / 13 / 835). Käynnissä olevan epätasaisuuden takia ja huolimatta suuresta sitoutumisesta näihin neuvotteluihin, Yhdysvaltain hallinto ei ole kuitenkaan pystynyt lähettämään Brysselin virkamiehiä USTR: stä ja Yhdysvaltojen hallituksen virastoista ylläpitämään suunniteltua neuvotteluistuntoa. EU: n ja Yhdysvaltojen kollegat etsivät pian uusia tilaisuuksia sitoutumiseen, mukaan lukien neuvottelukierrokset.

Transatlanttisen sopimuksen aloite perustuu työllisyyttä ja kasvua käsittelevän EU: n ja Yhdysvaltojen korkean tason työryhmän suosituksiin, jotka ohjaivat EU: n ja Yhdysvaltojen tulevia suhteita koskevia keskusteluja vuoden 2011 lopusta lähtien. Talouspolitiikan keskuksen riippumattoman tutkimuksen mukaan Tutkimus, Lontoo, kunnianhimoinen ja kattava transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuus voisi tuoda EU: n taloudelliset voitot 119 miljardia euroa vuodessa sopimuksen täytäntöönpanon jälkeen.

Japani - EU ja Japani aloittivat neuvottelut vapaakauppasopimuksesta huhtikuussa 2013 (MEMO / 13 / 348) ja ovat tähän mennessä käyneet kaksi neuvottelukierrosta. toinen kierros neuvottelut käytiin kesäkuun viimeisellä viikolla. Neljätoista työryhmää keskittyi neuvoteltujen tekstien eri osiin, kuten tavarakauppa, palvelut, investoinnit, kilpailu, julkiset hankinnat ja kestävä kehitys. Seuraava kierros järjestetään Brysselissä 21. – 25. Lokakuuta 2013.

Japani on EU: n toiseksi suurin kauppakumppani Aasiassa Kiinan jälkeen. Vapaakauppasopimus voi lisätä EU: n BKT: tä 0.6% ja lisätä EU: n vientiä Japaniin kolmanneksella. Tämän sopimuksen seurauksena EU: hun odotetaan 400,000 XNUMX uutta työpaikkaa.

Komissio on tietoinen eräiden jäsenvaltioiden ja teollisuuden alojen huolista, erityisesti Japanin tullien ulkopuolisista esteistä. Juuri siksi komissio sopi Japanin kanssa jo ennen mahdollisten neuvottelujen aloittamista, että Eurooppa voisi "vetää pistokkeen" neuvotteluihin vuoden kuluttua, ellei Japani osoita poistavansa tiettyjä tullien ulkopuolisia esteitä.

Kaakkois - Aasian maiden liitto (ASEAN) - EU neuvottelee parhaillaan neljän Afrikan maan kanssa ASEAN-alue. Singaporen kanssa vuonna 2010 aloitetut vapaakauppasopimusneuvottelut saatiin onnistuneesti päätökseen viime vuoden joulukuussa (IP / 12 / 1380) ja sopimus parafoitiin Singaporessa 20. syyskuuta 2013 (IP / 13 / 849). Vasta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen aloitetut investointisuojaa koskevat neuvottelut, jotka antavat EU: lle uusia toimivaltuuksia tällä alalla, ovat edelleen kesken. Neuvosto hyväksyi 18. lokakuuta myös toimeksiannon, jonka avulla Euroopan komissio voi aloittaa investointineuvottelut muiden ASEAN-maiden kanssa (MEMO / 13 / 913).

Sillä välin neuvottelut vapaakauppasopimuksesta jatkuvat Malesian ja Vietnamin kanssa. Thaimaa aloitti kahdenväliset neuvottelut EU: n kanssa vasta tämän vuoden maaliskuussa (lehdistötiedote) ja toinen neuvottelukierros käytiin Thaimaassa 16. – 20. syyskuuta 2013 (yhteinen lausuma).

EU on edelleen valmis aloittamaan neuvottelut muiden ASEAN-kumppaneiden kanssa ja toivoo jonain päivänä sisällyttävän nämä sopimukset maailmanlaajuiseen alueiden väliseen kauppasopimukseen. Kokonaisuutena ASEAN on 191 miljardin euron tavarakaupalla vuonna 2012 ja 51 miljardilla eurolla vuonna 2011, ja se on nykyään EU: n kolmanneksi suurin kauppakumppani Euroopan ulkopuolella Yhdysvaltojen ja Kiinan jälkeen ja selvästi muita kumppaneita edellä.

Välimeren eteläosa - EU on tähän mennessä saattanut päätökseen kaksi neuvottelukierrosta Marokon kanssa käytävästä perusteellisesta ja kattavasta vapaakauppasopimuksesta, ja seuraavan kierroksen odotetaan tapahtuvan marraskuun lopussa 2013. Kaupan pitäisi vahvistaa EU: n ja Marokon välisiä kauppasuhteita voimassa olevien sopimusten, mukaan lukien vuoden 2000 assosiaatiosopimus ja vuoden 2012 maataloustuotteita, jalostettuja maataloustuotteita ja kalastustuotteita koskeva sopimus.

Marokko on ensimmäinen Välimeren maa, joka on neuvotellut kattavan kauppasopimuksen EU: n kanssa. Komissiolla on myös valtuudet aloittaa samanlainen prosessi Tunisian, Egyptin ja Jordanian kanssa.

Intia - neuvottelujen alusta vuonna 2007 on saavutettu merkittävää edistystä. Nyt molempien osapuolten on mentävä viimeiseen mailiin paketin kokoamiseksi. Intia yhdistää mittavat ja kasvavat markkinat, joissa on yli miljardi ihmistä, ja se on tärkeä kauppakumppani EU: lle sekä nouseva globaali taloudellinen voima.

Mercosur - Santiagossa 26. tammikuuta 2013 pidetyssä EU: n ja Mercosurin kauppaministerikokouksessa EU ja Mercosur sopivat vaihtavansa tavaroiden, palvelujen ja julkisten hankintojen markkinoillepääsyä koskevia tarjouksia viimeistään vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. molempien osapuolten tarjousten valmistelu on käynnissä.

Neuvottelut EU: n ja Mercosurin assosiaatiosopimuksesta aloitettiin vuonna 2000, mutta ne keskeytettiin vuonna 2004 johtuen merkittävistä eroista sopimuksen kaupan alalla. Neuvotteluja jatkettiin toukokuussa 2010 (IP / 10 / 496). Siitä lähtien EU: n ja Mercosurin välillä käytiin yhdeksän neuvottelukierrosta, joissa keskityttiin pikemminkin kauppasääntöihin kuin tullinalennuksiin.

Persianlahden yhteistyöneuvosto - Persianlahden yhteistyöneuvosto keskeytti neuvottelut vapaakauppasopimuksesta vuonna 2008. Neuvottelijoiden välisiä epävirallisia yhteyksiä käydään edelleen.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maat (AKT) - Talouskumppanuussopimukset ovat EU: n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden (AKT) välisiä kauppa- ja kehityskumppanuuksia, jotka perustuvat vuonna 2000 tehtyyn Cotonoun sopimukseen. Tavoitteena on vakiinnuttaa vapaat pääsy EU: n markkinoille AKT-kumppaneidemme tuotteilta, edistää kauppaan liittyvää yhteistyötä ja houkutella investointeja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Neuvottelut aloitettiin vuonna 2002, ja ne ovat koskeneet seitsemää alueellista ryhmää: Länsi-Afrikka, Keski-Afrikka, Itä- ja Etelä-Afrikka (ESA), Itä-Afrikan yhteisö (EAC), Etelä-Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusryhmä, Karibia (CARIFORUM) ja Tyynenmeren. EU jatkaa neuvotteluja kaikkien niiden kanssa, lukuun ottamatta CARIFORUMia, joka allekirjoitti täydellisen talouskumppanuussopimuksen jo vuonna 2008.

EU: n neuvottelut ovat nyt siirtymässä ratkaisevaan vaiheeseen Itä-Afrikan yhteisön (EAC) ja Eteläisen Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusryhmässä. Muualla Saharan eteläpuolisessa Afrikassa edistyminen on epätasaista.

EU: n kauppakomissaari Karel De Gucht matkusti 15. – 19. Heinäkuuta 2013 neljään Afrikan maahan: Keniaan (osa EAC: ta) ja Namibiaan, Botswanaan ja Etelä-Afrikkaan (SADC: n talouskumppanuussopimusryhmän jäsenet) (IP / 13 / 686). Komissaari De Gucht käytti tätä tilaisuutta keskustellakseen tavoista vahvistaa kauppa- ja investointisuhteita Afrikan alueiden kanssa erityisesti talouskumppanuussopimusten mukaisten kattavien kauppa- ja kehityskumppanuuksien avulla.

EU: lla on käynnissä yksitoista kauppaneuvottelua ja useita muita kauppa- ja kehitysneuvotteluja (EPA).

Vapaakauppasopimukset on tehty, mutta niitä ei ole vielä sovellettu

Itäinen naapuruus - EU on äskettäin saattanut päätökseen neuvottelut syvän ja kattavan vapaakauppa-alueen (DCFTA) Moldova, Armenia että Georgia. DCFTA-sopimukset ovat osa näiden kolmen maan kanssa tehtyjä assosiaatiosopimuksia. Assosiaatiosopimusten virallinen parafointi Moldovan ja Georgian kanssa on suunniteltu itäisen kumppanuuden huippukokouksessa 29. marraskuuta 2013 Vilnassa.

Kun otetaan huomioon Armenian syyskuun alussa tekemä päätös liittyä Venäjän, Valko-Venäjän ja Kazakstanin tulliliittoon, tämän maan kanssa tehdyn sopimuksen voimaantulon edellyttämiä toimia ei tällä hetkellä jatketa.

EU on kunkin kolmen maan tärkein kauppakumppani. Vuonna 2011 EU: n kanssa käytävä kauppa edusti yli 50 prosenttia Moldovan, 32 prosenttia Armenian ja 26 prosenttia Georgian kokonaiskaupoista. Toteutettuaan DCFTA-sopimukset parantaisivat merkittävästi tavaroiden ja palvelujen keskinäistä saatavuutta EU: n ja sen itäisten naapureiden välillä. Lisäksi ne takaavat avoimen, vakaan ja ennakoitavan oikeudellisen ympäristön molempien osapuolten yritysten ja kuluttajien hyödyksi.

Ukraina - EU ja Ukraina saivat päätökseen neuvottelut perusteellisesta ja kattavasta vapaakauppasopimuksesta joulukuussa 2011. Komissio hyväksyi 15. toukokuuta 2013 ehdotukset neuvoston päätöksiksi EU: n ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta , mukaan lukien sen kauppaosa (IP / 13 / 436). Seuraava vaihe on sopimuksen allekirjoittaminen neuvostossa, kun poliittiset ehdot täyttyvät. EU: n kauppakomissaari Karel de Gucht vieraili 1. lokakuuta 2013 Kiovassa keskustelemaan Ukrainan viranomaisten kanssa tilanteesta.

Singapore - Neuvottelut Euroopan unionin ja Singaporen välisestä vapaakauppasopimuksesta saatiin päätökseen joulukuussa 2012 (IP / 12 / 1380) ja sopimus parafoitiin Singaporessa 20. syyskuuta 2013 (IP / 13 / 849). Menettelyjen, jotka mahdollistavat sopimuksen voimaantulon, odotetaan valmistuvan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Tämä on EU: n toinen kunnianhimoinen sopimus tärkeimmän Aasian kauppakumppanin kanssa EU: n ja Korean välisen vapaakauppasopimuksen jälkeen ja ensimmäinen EU: n Kaakkois-Aasian maiden 10 maan assosiaation (ASEAN) jäsen. Kun kauppa on täysin toteutettu, se avaa markkinoita molemmilta puolilta useilla aloilla.

Singapore on ylivoimaisesti suurin EU: n kauppakumppani Kaakkois-Aasiassa. Sen osuus EU: n ja ASEANin välisestä tavaroiden ja palvelujen kaupasta on noin kolmasosa ja yli kolme viidesosaa näiden kahden alueen välisestä sijoitusvarastosta. Yli 9000 EU-yritystä on perustanut alueellisen keskuksensa Singaporeen.

Keski-Amerikka - Euroopan unionin ja Keski-Amerikan välinen assosiaatiosopimus on nyt voimassa kaikille osallistuville maille Guatemalaa lukuun ottamatta. Tämän sopimuksen soveltamiseksi Guatemalaan tarvittavat menettelyt ovat käynnissä ja niiden odotetaan valmistuvan lähitulevaisuudessa.

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden kanssa on myös tehty viisi väliaikaista talouskumppanuussopimusta, joista on neuvoteltu, mutta jotka eivät ole vielä tulleet voimaan. Näitä ovat Norsunluurannikko, Keski-Afrikka (Kamerun), Etelä-Afrikan kehitysyhteisö, Ghana ja Itä-Afrikan yhteisö.

Yhteensä EU on saanut päätökseen neuvottelut yksitoista kauppasopimuksesta, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan.

Vapaakauppasopimukset ovat jo voimassa

Kolumbia ja Peru - Andien alueen, Kolumbian ja Perun jäseniä, koskevaa vapaakauppasopimusta on väliaikaisesti sovellettu Perun kanssa 1. maaliskuuta 2013 alkaen (IP / 13 / 173) ja Kolumbian kanssa 1 päivästä elokuuta 2013 (IP / 13 / 749).

EU on Andien alueen toiseksi suurin kauppakumppani Yhdysvaltojen jälkeen. Odotetaan, että kun sopimus on täysin toteutettu, molempien Andien kumppanien kanssa saavutetaan yli 500 miljoonan euron vuotuinen tullisäästö eurooppalaisille ja andien yrityksille. Parannettujen, vakaampien kauppa- ja investointiolosuhteiden odotetaan lisäävän kauppaa ja investointeja kahden alueen välillä. EU: n, Kolumbian ja Perun välisen sopimuksen tavoitteena on myös edistää alueellista yhdentymistä. Siksi muut Andien maat - Ecuador ja Bolivia - ovat edelleen avoinna kumppanuuden aloittamiselle.

Keski-Amerikka (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua ja Panama) - Euroopan parlamentti hyväksyi 11. joulukuuta Euroopan unionin ja Keski-Amerikan (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua ja Panama) välisen assosiaatiosopimuksen. 2012 (IP / 12 / 1353). Sopimuksen kauppaa koskevia määräyksiä sovelletaan Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman kanssa 1. elokuuta 2013 alkaen (IP / 13 / 758) sekä Costa Rican ja El Salvadorin kanssa 1. lokakuuta 2013 alkaen (IP / 13 / 881).

Tämä sopimus avaa markkinat molemmille osapuolille, mikä auttaa luomaan vakaan liike- ja sijoitusympäristön ja edistämään integraatiota EU: n ja koko Keski-Amerikan välillä. Sopimuksen tarkoituksena on myös vahvistaa taloudellista integraatiota Keski-Amerikan alueen jäsenten välillä.

EU on Keski-Amerikan toiseksi suurin kauppakumppani. Vuonna 2012 tavarakaupan kokonaisvirrat olivat 14 miljardia euroa, mukaan lukien Hondurasin kanssa käytävä kauppa lähes 1.4 miljardia euroa, Panaman kanssa 1.2 miljardia ja Nicaraguan kanssa 0.4 miljardia euroa. Sopimuksen edut ovat erityisen konkreettisia Keski-Amerikan taloudelle, jonka odotetaan kasvavan yli kaksi ja puoli miljardia euroa vuodessa, kun sopimusta sovelletaan koko alueeseen.

Etelä-Korea - EU: n ja Korean välinen vapaakauppasopimus tuli voimaan heinäkuussa 2011. Tämä on ollut ensimmäinen uuden sukupolven vapaakauppasopimus, joka on edennyt pidemmälle kuin koskaan ennen poistamalla kaupan esteitä ja helpottamalla eurooppalaisten ja korealaisten yritysten pääsyä tehdä liiketoimintaa yhdessä. Kun vapaakauppasopimus on laskenut eurooppalaisten tuotteiden tuontitulleja Korean rajalla, EU: n vienti niemimaalle on kasvanut voimakkaasti, mikä antaa EU: lle kauppataseen ylijäämän Korean kanssa ensimmäistä kertaa 15 vuoden aikana.

Meksiko - Tämän kattavan vapaakauppasopimuksen tultua voimaan lokakuussa 2000 koko kahdenvälinen kauppa on kaksinkertaistunut ja siirtynyt vuoden 21.7 2000 miljardista 47.1 miljardiin euroon vuonna 2012. EU: n ja CELACin marginaaleilla1 Santiagossa tammikuussa 2013 pidetyssä huippukokouksessa EU ja Meksiko sopivat tutkivan vaihtoehtoja EU: n ja Meksikon välisen sopimuksen nykyaikaistamiseksi. Uusien neuvottelujen olisi syvennettävä nykyisiä säännöksiä, mutta niiden olisi katettava myös alat, joita ei sisälly nykyiseen sopimukseen, kuten palvelut, investoinnit, julkiset hankinnat, kauppasäännöt jne. Presidenttien Barroson ja Peña Nieton huippukokouksessa tekemän päätöksen seuranta, yhteinen työryhmä, jonka tehtävänä on pohtia sopimuksen uudistamista, kokoontuu 22. – 23. lokakuuta 2013.

Talouskumppanuussopimuksia pannaan täytäntöön kolmen alueen kanssa: Karibialla (viisitoista CARIFORUM-valtiota), Tyynenmeren alueella (ainoa tällä hetkellä hakijamaana on Papua-Uusi-Guinea) ja Itä- ja Etelä-Afrikassa (neljä ESA-maata - Zimbabwe, Mauritius, Madagaskar, Seychellit) ).

Etelä-Afrikka - Etelä-Afrikka on EU: n suurin kauppakumppani Afrikassa. Vuodesta 2000 voimassa olleella kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksella perustettiin vapaakauppa-alue, joka kattaa 90 prosenttia EU: n ja Etelä-Afrikan kahdenvälisestä kaupasta. Vapauttaminen saatiin päätökseen vuoteen 2012 mennessä. Etelä-Afrikka on nyt mukana jatkaneuvotteluissa EU: n kanssa osana Etelä-Afrikan kehitysyhteisön (SADC) talouskumppanuussopimusryhmää.

Chile - EU ja Chile tekivät vuonna 2002 assosiaatiosopimuksen, joka sisälsi kattavan vapaakauppasopimuksen, joka tuli voimaan helmikuussa 2003. EU: n ja Chilen vapaakauppasopimus on laaja ja kattava ja kattaa kaikki EU: n ja Chilen kauppasuhteet . EU on Chilen toiseksi suurin tuontilähde Yhdysvaltojen jälkeen. EU on myös Chilen kolmanneksi suurin vientimarkkina sen jälkeen, kun Kiina on äskettäin noussut tärkeiksi vientimarkkinoiksi EU: lle.

Näiden "klassisten" vapaakauppasopimusten lisäksi vapaakauppasopimukset ovat keskeinen osa monia assosiaatiosopimuksia sekä tulliliittoja (Andorra, San Marino, Turkki). Tästä syystä EU: lla on voimassa vapaakauppasopimuksia useiden Euroopan maiden ja alueiden kanssa (Färsaaret, Norja, Islanti, Sveitsi, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Albania, Montenegro, Bosnia ja Hertsegovina, Serbia) ja Välimeren eteläpuolella (Algeria, Egypti, Israel, Jordania, Libanon, Marokko, Palestiinan itsehallintoalue, Syyria, Tunisia) ja kolme Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa (Karibia, Tyynenmeren alue sekä Itä- ja Etelä-Afrikka). Syyrian kanssa tehdyn sopimuksen kauppamääräyksiä ei tällä hetkellä sovelleta.

Siksi EU on jo tehnyt kauppasopimuksia lähes 50 kumppanin kanssa.

Continue Reading
Mainos

Maatalous

Maatalous: Vuosittainen EU: n luomupäivä

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlivat 24. syyskuuta EU: n luomupäivän viettoa. Kolme toimielintä allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan 23. syyskuuta on EU: n luomupäivä. Tämä seuraa Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi, Komissio hyväksyi 25. maaliskuuta 2021, ja se ilmoitti luovansa päivän luomutuotannon tietoisuuden lisäämiseksi.

Allekirjoitus- ja lanseerausseremoniassa maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski sanoi: ”Tänään juhlimme luomutuotantoa, kestävää maataloustyyppiä, jossa elintarviketuotanto tapahtuu sopusoinnussa luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kanssa. 23. syyskuuta on myös syksyinen päiväntasaus, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja se symboloi maatalouden ja ympäristön välistä tasapainoa, joka sopii ihanteellisesti luomutuotantoon. Olen iloinen siitä, että voimme yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tämän alan keskeisten toimijoiden kanssa käynnistää tämän vuotuisen EU: n luomupäivän, joka on loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta ja edistää sen keskeistä roolia siirtymässä kestävään ruokajärjestelmät. ”

Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman yleistavoite on lisätä merkittävästi luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voidaan edistää maatilalta haarukalle -strategian ja biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamista, kuten lannoitteiden, torjunta -aineiden käytön vähentämistä. ja mikrobilääkkeet. Luomuala tarvitsee oikeat työkalut kasvaakseen toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennettu kolmen akselin ympärille - lisäämällä kulutusta, lisäämällä tuotantoaja parantaa alan kestävyyttä entisestään -, esitetään 23 toimenpidettä alan tasapainoisen kasvun varmistamiseksi.

Mainos

Toiminnot

Kulutuksen lisäämiseksi toimintasuunnitelma sisältää toimia, kuten luomutuotannosta tiedottaminen ja siitä tiedottaminen, luomutuotteiden kulutuksen edistäminen ja luomumateriaalien käytön lisääminen julkisissa ruokaloissa julkisten hankintojen avulla. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on edelleen keskeinen väline luomuviljelyyn siirtymisen tukemisessa. Sitä täydennetään esimerkiksi tiedotustilaisuuksilla ja verkostoitumisella parhaiden käytäntöjen ja sertifioinnin jakamiseksi viljelijäryhmille eikä yksittäisille henkilöille. Lopuksi, luonnonmukaisen maatalouden kestävyyden parantamiseksi komissio käyttää vähintään 30 prosenttia maatalous-, metsätalous- ja maaseutututkimuksen ja -innovaation talousarviosta luonnonmukaiseen alaan liittyviin tai olennaisiin aiheisiin.

Tausta

Mainos

Luomutuotannolla on useita tärkeitä etuja: luomupelloilla on noin 30% enemmän biologista monimuotoisuutta, luonnonmukaisesti tuotetuilla eläimillä on parempi eläinten hyvinvointi ja he käyttävät vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on korkeammat tulot ja ne ovat kestävämpiä, ja kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä he saavat kiitosta EU: n luomumerkki.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma luomualan kehittämiseksi

Maasta haaraan -strategia

biodiversiteettistrategian

Luomuviljely yhdellä silmäyksellä

Yhteinen maatalouspolitiikka

Continue Reading

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa