Liity verkostomme!

Talous

Ympäristö: Euroopan komissio ottaa Saksan oikeuteen oikeudenkäyntimahdollisuuksien

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

120416_2_homeEuroopan komissio haastaa Saksan oikeuteen oikeudenkäynnin mahdollisuudesta ympäristöasioissa annetun lainsäädännön porsaan takia. EU: n lainsäädännön mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava oikeudellinen uudelleenkäsittelymenettely ympäristövaikutusten arviointia koskevan direktiivin ja teollisuuden päästöjä koskevan direktiivin yhteydessä tehdyille päätöksille. Komissio on huolissaan Saksan lainsäädännön ilmeisistä puutteista tällä alalla, jotka saattavat rajoittaa kansalaisten oikeussuojaa. Ympäristökomissaari Janez Potočnikin suosituksesta komissio nostaa Saksan EU: n tuomioistuimeen.

Saksa muutti marraskuussa 2012 ympäristölainsäädännön muutoksenhakulakia (Umweltrechtsbehelfsgesetz) pyrkien noudattamaan viimeaikaista Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomio oikeudellisesta tilanteesta eli kuka voi mennä oikeuteen ympäristön puolesta. Vaikka uusi lainsäädäntö ratkaisee selvästi jotkut aiemmista kysymyksistä, komissio on huolissaan jäljellä olevista puutteista.

Muutetun lainsäädännön mukaan uudistettu laki ei kata 25. kesäkuuta 2005 jälkeen alkaneita ja ennen 12. toukokuuta 2011 saatettuja menettelyjä, eivätkä menettelyt, jotka aloitettiin ennen täytäntöönpanon määräaikaa 25. kesäkuuta 2005 ja olivat edelleen käynnissä sen jälkeen. Päivämäärä. Komissio uskoo, että nämä poissulkemiset voivat viivästyttää huomattavasti oikeussuojan saatavuutta koskevien sääntöjen soveltamista.

Mainos

Muita huolenaiheita ovat esimerkiksi argumentit, joihin voidaan viitata, kun asia saapuu tuomioistuimeen. Saksan lain mukaan, jos hakija on jo esittänyt tiettyjä huolenaiheita hallinnollisen menettelyn aikana, tuomioistuin voi ottaa huomioon vain nämä perustelut ja jättää huomiotta kaikki myöhemmin mahdollisesti esiin tulleet uudet perustelut. Saksalaisten tuomioistuinten on myös vaadittava hakijoita todistamaan, että ympäristövaikutusten arvioinnin tulos olisi ollut erilainen ilman heidän esittämää menettelyvirhettä, jolloin todistustaakka olisi tosiasiallisesti siirretty yleisölle direktiivin periaatteiden vastaisesti.

Perusteltu lausunto lähetettiin tämän vuoden huhtikuussa, mutta koska edistystä on tapahtunut vain vähän, komissio on päättänyt viedä Saksan EU: n tuomioistuimeen.

Tausta

Mainos

Alle Eurooppalainen lakiKansalaisilla on oikeus tietää teollisen pilaantumisen vaikutuksista ja hankkeiden mahdollisista ympäristövaikutuksista sekä oikeus riitauttaa tällaiset päätökset. Esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointia koskevassa direktiivissä vaaditaan jäsenvaltioita sallimaan yleisön pääsy oikeudelliseen muutoksenhakuprosessiin, ja heidän on annettava kyseenalaistaa päätösten laillisuus asioissa, joihin yleisön osallistumismahdollisuus vaaditaan. kyseisen direktiivin mukaisesti.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa