Liity verkostomme!

Talous

Valtiontuki: Komissio hyväksyy € 134 miljoonaa tukea Kreikan kaasun infrastruktuurihankkeisiin

SHARE:

Julkaistu

on

100000000000045000000221B4ACF9CCEuroopan komissio on todennut, että neljälle Kreikan kaasuverkon parantamiseen ja laajentamiseen tähtäävälle hankkeelle myönnetty tuki on EU: n valtiontukisääntöjen mukaista. Näiden hankkeiden tavoitteena on lisätä kaasun siirtokapasiteettia ja kaasun toimitusvarmuutta Kreikassa ja välillisesti vähentää hiilidioksidipäästöjä. Komissio on päätellyt, että tuki edistää EU: n energiatavoitteita vääristämättä tarpeettomasti kilpailua EU: n sisämarkkinoilla.

Kilpailupolitiikasta vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia korosti: "Tuki auttaa Kreikkaa laajentamaan ja vahvistamaan kaasuverkostoaan. Tämä parantaa kaasuntoimittajien välistä kilpailua ja hyödyttää kuluttajia myös monipuolistamalla energialähteitä."

DESFA on Kreikan ainoa kaasunsiirto-operaattori. Sen on kuitenkin varmistettava, että kolmannen osapuolen pääsy verkkoon on kaikkien kaasun toimittajien käytettävissä.

Mainos

Kreikan valtion ja EU: n rakennerahastojen rahoittaman 134 miljoonan euron tuen myöntäminen DESFA: lle edistää neljän infrastruktuurihankkeen toteuttamista. Erityisesti Revithoussassa sijaitsevan nesteytetyn maakaasun terminaalin varastointikapasiteetin lisääminen mahdollistaa eteläisen kaasun kysynnän paremman tasapainottamisen ja parantaa toimitusvarmuutta. Maakaasukompressoriaseman asentaminen Nea Messimvriaan parantaa kaasun virtausta pohjoisesta etelään, missä pääkaasun kulutus sijaitsee. Lisäksi uudet korkeapainekaasuputket mahdollistavat energialähteiden monipuolistamisen alueilla, joilla ei aiemmin ollut kaasua (Aliveri ja Ag Theodoroi-Megalopoli). Näihin hankkeisiin investoidaan yhteensä 414 miljoonaa euroa.

Komissio katsoo, että nämä hankkeet auttavat kehittämään kaasumarkkinoita Kreikassa antamalla DESFA: lle mahdollisuuden tarjota ylimääräistä kaasunsiirtokapasiteettia. Lisäksi hankkeilla on epäsuoria ympäristöhyötyjä, jotka johtuvat mahdollisuudesta käyttää vähemmän saastuttavaa polttoainetta alueilla, jotka ovat tähän asti tukeneet raskaita polttoöljyjä energiantuotannossa.

Tausta

Mainos

Kreikka aloitti kaasuverkostonsa kehittämisen 1990-luvulla energiansaannin monipuolistamiseksi ja ruskohiilen ja öljyn korvaamiseksi vähemmän saastuttavalla kaasulla energiantuotannossa. Ennen vuotta 1990 maassa ei ollut kaasuverkostoa. Tällä hetkellä kaasuverkko on periaatteessa rajattu maan itäosaan ja pääasiassa reitillä pohjois - koillisrajoista Ateenaan. Tuetut hankkeet yhdistävät mantereen eteläisimmän alueen, eli Peloponnesoksen ja Evian saaren, pääkaasuverkkoon ja mahdollistavat kysynnän sujuvan toimittamisen etelässä, jossa tärkeimmät kulutuskeskukset sijaitsevat.

Päätösten ei-luottamukselliset versiot asetetaan saataville tapausnumeroilla SA.35164, SA.35166, SA.35167 että SA.35977 vuonna Valtiontukirekisterissä på den Kilpailun pääosaston verkkosivuilla kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisuun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Uusia julkaisuja valtiontukipäätösten Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä luetellaan Valtiontuki Weekly e-News.

Continue Reading
Mainos

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa