Liity verkostomme!

Talous

Liikenne: EU myöntää lähes € 1.6 miljardia tukemaan keskeisiä TEN-T-infrastruktuurihankkeita

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Logo_TenTEuroopan komissio on valinnut yhteensä 172 hanketta, jotka hyötyvät lähes 1.6 miljardin euron EU-yhteisrahoituksesta Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) ohjelmasta liikenteen infrastruktuurin parantamiseksi kaikkialla Euroopassa. 89 hanketta, jotka on valittu vuoden 2012 monivuotisesta ehdotuspyynnöstä ja 83 vuoden 2012 ehdotuspyynnöstä, käyttävät tätä rahoitustukea TEN-T-verkon kehittämisen toteuttamiseen - aina uusien hankkeiden alustavista tutkimuksista täydentäviin apurahoihin, joiden tarkoituksena on auttaa käynnissä olevia hankkeita rakennusaloitteita kaikissa liikennemuodoissa.

Liikenteestä vastaava komission varapuheenjohtaja Siim Kallas totesi: "Euroopan laajuiset liikenneverkot ovat parhaita esimerkkejä arvosta, jonka EU voi tuoda jäsenvaltioille. Hyvin toimiva verkko on välttämätön liikenteen sujuvan toiminnan kannalta. Nämä hankkeet auttavat myös Eurooppaa siirtymään kestävämpään tulevaisuuteen ja mahdollistavat samanlaisen pääsyn kaikille alueillemme. "

Vuoden 2012 monivuotisessa ohjelmassa tarjottiin 1.348 miljardia euroa rahoitusta hankkeisiin, joilla rahoitetaan TEN-T-verkon tärkeimpiä painopisteitä ja jotka keskittyvät kuuteen liikennemuotoon:

Mainos
  1. Ilmaliikenteen hallinta (ATM) - 3 hanketta valittu, rahoitus 58.8 miljoonaa euroa
  2. Eurooppalainen rautatieliikenteen hallintajärjestelmä (ERTMS) - 14 hanketta valittu, rahoitus 68.33 miljoonaa euroa
  3. Älykkäät liikennejärjestelmät / eurooppalainen sähköinen tiemaksujärjestelmä (ITS / EETS) - 2 hanketta valittu, rahoitus 3.58 miljoonaa euroa
  4. Merimoottorit (MoS) - 13 hanketta valittu, rahoitus 169.37 miljoonaa euroa
  5. River Information Services (RIS) - 4 hanketta valittu, rahoitus 3.43 miljoonaa euroa
  6. Ensisijaiset hankkeet - 53 valittua hanketta (39 uutta hanketta, 14 käynnissä olevaa hanketta), 1.044 miljardin euron rahoitus

Vuoden 2012 vuotuisessa ohjelmassa rahoitettiin lukuisia pienempiä hankkeita, jotka kattoivat eri liikennemuodot. Tällä ehdotuspyynnöllä myönnettiin 247.20 miljoonaa euroa kokonaisrahoitusta neljällä ensisijaisella alalla:

  1. Prioriteetti 1 - TEN-T-hankkeiden (sisävesiväylät, multimodaalinen, meriliikenne, rautatie, maantie) toteuttamisen nopeuttaminen / helpottaminen - Valittu 67 hanketta, rahoitus 211.36 miljoonaa euroa
  2. Toimintalinja 2 - Toimet liikenteen infrastruktuurin innovaatioiden ja uuden tekniikan edistämiseksi - 6 hanketta valittu, rahoitus 13.74 miljoonaa euroa
  3. Prioriteetti 3 - Tuki julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksille ja innovatiivisille rahoitusvälineille: 3 hanketta valittu, rahoitus 5.75 miljoonaa euroa
  4. Prioriteetti 4 - Tuki TEN-T: n ja erityisesti käytävien pitkäaikaiseen toteuttamiseen: 7 hanketta valittu, rahoitus 16.35 miljoonaa euroa

Euroopan komissio hyväksyy yksittäiset rahoituspäätökset asteittain loka- ja joulukuussa 2013. Tallinnassa TEN-T-päivien 2013 yhteydessä 32 näistä yksittäisistä päätöksistä luovutetaan ministereille ja valtiosihteereille. että on läsnä.

Komissio seuraa hankkeita TEN-T-toimeenpanovirasto, työskentelee yhdessä hankkeen edunsaajien kanssa kaikissa jäsenvaltioissa ja EU: n tuella Pääosasto liikenteen ja liikkumisen Euroopan komission.

Mainos

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa