Liity verkostomme!

Talous

Rajat ylittävän kuluttajansuojan parantaminen: Komissio haluaa mielipiteesi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Käsi greift nach EuroscheinenEuroopan 500 miljoonan kansalaisen pitäisi saada samat edut kuluttajan oikeuksistaan, jos he tekevät ostoksia kotona, toisessa Euroopan unionin maassa tai verkossa Euroopassa. Tänään Euroopan komissio on aloittanut kuulemisen kuluttajien, kuluttajansuojajärjestöjen ja yritysten kanssa selvittääkseen, miten parhaalla mahdollisella tavalla voidaan vahvistaa kuluttajansuojaa rajojen yli.

Kuluttajapolitiikasta vastaava komissaari Neven Mimica sanoi: "Kuluttajien oikeuksien tehokkaan täytäntöönpanon parantaminen on yksi prioriteeteistani. Tänään koko Eurooppa on pääkadumme. Haluan kuulla kuluttajilta, kauppojen omistajilta, yrityksiltä, ​​kuinka voimme vahvistaa suojaa, erityisesti rajojen yli , lisäämättä byrokratiaa. "

Tarkastelu hyödyntää komission meneillään olevaa avointa työtä, jonka tarkoituksena on parantaa kuluttajansuojaviranomaisten yleiseurooppalaista verkostoa. Tällä verkostolla on keskeinen rooli sen varmistamisessa, että ihmisillä kaikkialla EU: ssa on yhtäläiset oikeudet riippumatta siitä, missä ostokset tehdään tai keneltä ne tehdään. Kuuleminen on avoin 31. tammikuuta 2014 saakka ja siihen pääsee verkossa.

Mainos

Julkisen kuulemisen erityiskysymykset

Kuulemisella haetaan palautetta seuraavista aiheista:

  • Mitä tutkinta- ja puuttumistapoja kansallisten lainvalvontaviranomaisten on tehtävä parempaan yhteistyöhön useiden maiden kuluttajalainsäädännön rikkomusten torjumiseksi?
  • Mitä seuraamuksia tarvitaan rikkomiskäytäntöjen estämiseksi paremmin?
  • Kuinka lainvalvontaviranomaiset voivat toimia tehokkaammin ja antaa tehokkaamman valvontatoimenpiteen väärinkäytösten torjumiseksi, joita esiintyy laajalti EU: ssa tai joihin sama kauppias syyllistyy useissa jäsenvaltioissa?

Nykyiset julkisen rahoituksen rajoitteet huomioon ottaen tämän kuulemisen keskeinen kysymys on, voisiko mahdollinen, koordinoidumpi, EU: n tason lähestymistapa auttaa yhdistämään resursseja ja asiantuntemusta ja saamaan aikaan tehokkaita yhteisiä lainvalvontatoimia kuluttajia ja yrityksiä vahingoittavien loukkaavien käytäntöjen torjumiseksi. EU: ssa. Käytännön tasolla tarkastelun pitäisi auttaa kehittämään parempia indikaattoreita, tunnistamaan mahdollisuuksia tietojen jakamiseen ja johtamaan parempiin täytäntöönpanomenetelmiin.

Mainos

Tausta

EU: n kuluttajansuojayhteistyötä (CPC) koskeva asetus1 yhdistää kansalliset kuluttajaviranomaiset yleiseurooppalaiseen täytäntöönpanoverkkoon. Tämä verkosto käsittelee EU: n lainsäädännön rikkomuksia, joihin osallistuu vähintään kaksi EU-maata. Konkreettinen esimerkki on maan etämyyntikauppias, joka lähestyy asiakkaita muissa maissa laittomien, aggressiivisten kaupallisten käytäntöjen avulla. CPC-asetuksen voimaantulon jälkeen vuonna 2007 kansallinen viranomainen EU-maassa, jossa kuluttajien etuja vahingoitetaan, voi pyytää vastaavaa jäsenvaltiosta, jossa elinkeinonharjoittaja sijaitsee, ja pyytää toimia rikkomuksen lopettamiseksi. Lainvalvontaviranomaiset voivat myös varoittaa toisiaan havaitsemistaan ​​väärinkäytöksistä, jotka voivat levitä muihin maihin.

Samalla alalla kilpailevat operaattorit omaksuvat yhä enemmän samanlaisia ​​markkinointitekniikoita, ja niihin liittyvät väärinkäytökset leviävät näin ollen laajasti kaikkialla EU: ssa. Lisäksi uusien myyntikanavien kehittyessä verkossa ja mobiilikaupassa mahdollinen väärinkäytös voi myös levitä nopeammin ja vaikuttaa suurelle määrälle kuluttajia EU: ssa (yli 50% kuluttajista sanoo olevansa todennäköisimmin törmännyt laittomiin kaupallisiin käytäntöihin Internet2).

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Continue Reading
Mainos

Maatalous

Maatalous: Vuosittainen EU: n luomupäivä

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlivat 24. syyskuuta EU: n luomupäivän viettoa. Kolme toimielintä allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan 23. syyskuuta on EU: n luomupäivä. Tämä seuraa Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi, Komissio hyväksyi 25. maaliskuuta 2021, ja se ilmoitti luovansa päivän luomutuotannon tietoisuuden lisäämiseksi.

Allekirjoitus- ja lanseerausseremoniassa maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski sanoi: ”Tänään juhlimme luomutuotantoa, kestävää maataloustyyppiä, jossa elintarviketuotanto tapahtuu sopusoinnussa luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kanssa. 23. syyskuuta on myös syksyinen päiväntasaus, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja se symboloi maatalouden ja ympäristön välistä tasapainoa, joka sopii ihanteellisesti luomutuotantoon. Olen iloinen siitä, että voimme yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tämän alan keskeisten toimijoiden kanssa käynnistää tämän vuotuisen EU: n luomupäivän, joka on loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta ja edistää sen keskeistä roolia siirtymässä kestävään ruokajärjestelmät. ”

Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman yleistavoite on lisätä merkittävästi luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voidaan edistää maatilalta haarukalle -strategian ja biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamista, kuten lannoitteiden, torjunta -aineiden käytön vähentämistä. ja mikrobilääkkeet. Luomuala tarvitsee oikeat työkalut kasvaakseen toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennettu kolmen akselin ympärille - lisäämällä kulutusta, lisäämällä tuotantoaja parantaa alan kestävyyttä entisestään -, esitetään 23 toimenpidettä alan tasapainoisen kasvun varmistamiseksi.

Mainos

Toiminnot

Kulutuksen lisäämiseksi toimintasuunnitelma sisältää toimia, kuten luomutuotannosta tiedottaminen ja siitä tiedottaminen, luomutuotteiden kulutuksen edistäminen ja luomumateriaalien käytön lisääminen julkisissa ruokaloissa julkisten hankintojen avulla. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on edelleen keskeinen väline luomuviljelyyn siirtymisen tukemisessa. Sitä täydennetään esimerkiksi tiedotustilaisuuksilla ja verkostoitumisella parhaiden käytäntöjen ja sertifioinnin jakamiseksi viljelijäryhmille eikä yksittäisille henkilöille. Lopuksi, luonnonmukaisen maatalouden kestävyyden parantamiseksi komissio käyttää vähintään 30 prosenttia maatalous-, metsätalous- ja maaseutututkimuksen ja -innovaation talousarviosta luonnonmukaiseen alaan liittyviin tai olennaisiin aiheisiin.

Tausta

Mainos

Luomutuotannolla on useita tärkeitä etuja: luomupelloilla on noin 30% enemmän biologista monimuotoisuutta, luonnonmukaisesti tuotetuilla eläimillä on parempi eläinten hyvinvointi ja he käyttävät vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on korkeammat tulot ja ne ovat kestävämpiä, ja kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä he saavat kiitosta EU: n luomumerkki.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma luomualan kehittämiseksi

Maasta haaraan -strategia

biodiversiteettistrategian

Luomuviljely yhdellä silmäyksellä

Yhteinen maatalouspolitiikka

Continue Reading

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa