Liity verkostomme!

Talous

Lausunto: UK pitäisi tukea suunnitelmia muotoilla EU: n tulevan oikeuspolitiikassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

catherineCatherine Feore

Euroopan komissio on päättänyt arvioida oikeuspolitiikan alalla saavutettua edistystä ja määritellä seuraavan seitsemän vuoden tärkeimmät painopisteet. Tätä varten komissio järjestää Assises de la Justice -foorumi 21.-22. Marraskuuta, kahden päivän konferenssi, joka kokoaa yhteen tuomarit, lakimiehet, tutkijat, päätöksentekijät ja yritysten edustajat kaikkialta Euroopasta. Esityslistalla on viisi keskusteluasiakirjaa Euroopan siviili-, rikos- ja hallintooikeudesta sekä asiakirjat oikeusvaltiosta ja perusoikeuksista EU: ssa.

2010: n jälkeen EU on tuonut esiin enemmän kuin 50-aloitteita oikeuspolitiikan alalla. Suuria toimia on tehty, mukaan lukien uudet rikoksen uhrien oikeudet EU: ssa, byrokratiaa vähentävien tuomioiden helpompi tunnustaminen rajat ylittävissä riita-asioissa ja viimeksi uudet ehdotukset lakimiesten oikeuksien takaamiseksi.

Mainos

Ison-Britannian sisäministeri Theresa May ilmoitti 2012: ssä, että hänellä oli tarkoitus jättää suurin osa eurooppalaisesta poliisi- ja oikeusyhteistyöstä ja että Yhdistyneen kuningaskunnan uskotaan tekevän niin 2014: ssä. Tämä voi vaikuttaa yllättävalta niille, jotka näkevät Yhdistyneen kuningaskunnan uskottoman yhtenäismarkkinoiden puolustajana - eri lainkäyttöalueilla toimivien yritysten on oltava luottamuksellisia investointeihin ja heidän on voitava tehdä niin tietyllä oikeusvarmuudella. Yritykset toimivat tehokkaimmin muissa maissa, kun kyseisissä maissa on oikeudenmukaisia, avoimia, korruptoitumattomia, oikea-aikaisia ​​ja tehokkaasti hallinnoituja oikeusprosesseja. Eikö Yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi tukea aktiivisesti oikeusyhteistyötä sen sijaan, että se väistäisi sitä?

On myös vaikea ymmärtää, miksi Yhdistynyt kuningaskunta ei halua sääntöjä, joilla varmistetaan, että EU: n kansalaiset elävät oikeusalueella, jolla he voivat perusteltuaan olettaa, että heidän elämäänsä, turvallisuuttaan suojataan rikollisuudelta ja että heidän perusoikeuksiaan kunnioitetaan - oliko uhreina vai vastaajina? Yli 300,000-Britannian kansalaiset työskentelevät Ison-Britannian ulkopuolella, mutta EU: ssa yli miljoona brittiläistä on päättänyt jäädä eläkkeelle Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella, mutta jäädä EU: n alueelle. Lisäksi miljoonat brittiläiset lomailijat matkustavat Ranskaan, Espanjaan ja muihin EU: n kohteisiin vuosittain - varmasti Euroopan tasolla neuvoteltujen oikeuksien peruskehys valtioiden välisten kahdenvälisten sopimusten sijasta on Yhdistyneen kuningaskunnan etujen mukaista. ?

Joitakin esitetyistä alueista tulisi pitää myönteisinä, erityisesti yritysmaailman. Siviili- ja hallinto-oikeuden osalta EU haluaa puuttua tuomioiden tehokkaan täytäntöönpanon tarpeeseen, jota pidetään tällä hetkellä siviili-oikeudellisen yhteistyön "Akilles-kantapäänä". EU: n lainsäädännön uskottavuus riippuu oikeusprosessin lopputuloksesta, esimerkiksi maksettavan rahan perinnästä tai lapsen nopeasta palauttamisesta. Tätä varten on oltava tehokkaat ja nopeat menettelyt, jotka täyttävät Euroopan tasolla asetetut vähimmäisvaatimukset. Näiden standardien olisi varmistettava, että kansalaisilla ja yrityksillä on käytössään tehokkaita keinoja oikeuksiensa suojelemiseksi ennen täytäntöönpanoa (esim. Omaisuuden väliaikainen jäädyttäminen, velallisen omaisuuden avoimuus).

Mainos

Eurooppalaisella oikeusalueella EU voi vahvistaa EU-maiden oikeuksia kansainvälisillä foorumeilla. Sen sijaan, että vain Yhdistynyt kuningaskunta pyytäisi oikeusvarmuuden perustasoa, yli 500 miljoonaa kuluttajaa edustavalla eurooppalaisella äänellä on valta asettaa normeja, joista hyötyvät yritykset ja EU: n kansalaiset. Argentiinan hallituksen päätös pakkolunastaa espanjalaisen Repsolin enemmistöosuus YPF: stä, joka on Argentiinan suurin öljyntuottaja, oli klassinen omaisuuskaappaus. Komissaari Tajani huomautti tuolloin, että tämä negatiivinen signaali "vahingoittaisi vakavasti Argentiinan liiketoimintaympäristöä [ja loisi] oikeudellista epävarmuutta paitsi espanjalaiselle Repsol-yritykselle myös muille EU: n yrityksille". Vaikka tämän tyyppinen 'moraalinen suasion' ja uhka uusien lausekkeiden lisäämisestä Argentiinan EU: n kahdenväliseen kauppasopimukseen ovat hyödyllisiä, kuinka paljon tehokkaampaa olisi, jos EU voisi toimia maailmanlaajuisilla foorumeilla syrjinnän ja riittävän korvauksen kieltämiseksi tässä tilanteessa eräänlainen tapahtuma tapahtuu uudelleen?

Catherine Feore on Orpheus Public Affairsin toimitusjohtaja.

Maatalous

Maatalous: Vuosittainen EU: n luomupäivä

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlivat 24. syyskuuta EU: n luomupäivän viettoa. Kolme toimielintä allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan 23. syyskuuta on EU: n luomupäivä. Tämä seuraa Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi, Komissio hyväksyi 25. maaliskuuta 2021, ja se ilmoitti luovansa päivän luomutuotannon tietoisuuden lisäämiseksi.

Allekirjoitus- ja lanseerausseremoniassa maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski sanoi: ”Tänään juhlimme luomutuotantoa, kestävää maataloustyyppiä, jossa elintarviketuotanto tapahtuu sopusoinnussa luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kanssa. 23. syyskuuta on myös syksyinen päiväntasaus, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja se symboloi maatalouden ja ympäristön välistä tasapainoa, joka sopii ihanteellisesti luomutuotantoon. Olen iloinen siitä, että voimme yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tämän alan keskeisten toimijoiden kanssa käynnistää tämän vuotuisen EU: n luomupäivän, joka on loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta ja edistää sen keskeistä roolia siirtymässä kestävään ruokajärjestelmät. ”

Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman yleistavoite on lisätä merkittävästi luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voidaan edistää maatilalta haarukalle -strategian ja biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamista, kuten lannoitteiden, torjunta -aineiden käytön vähentämistä. ja mikrobilääkkeet. Luomuala tarvitsee oikeat työkalut kasvaakseen toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennettu kolmen akselin ympärille - lisäämällä kulutusta, lisäämällä tuotantoaja parantaa alan kestävyyttä entisestään -, esitetään 23 toimenpidettä alan tasapainoisen kasvun varmistamiseksi.

Mainos

Toiminnot

Kulutuksen lisäämiseksi toimintasuunnitelma sisältää toimia, kuten luomutuotannosta tiedottaminen ja siitä tiedottaminen, luomutuotteiden kulutuksen edistäminen ja luomumateriaalien käytön lisääminen julkisissa ruokaloissa julkisten hankintojen avulla. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on edelleen keskeinen väline luomuviljelyyn siirtymisen tukemisessa. Sitä täydennetään esimerkiksi tiedotustilaisuuksilla ja verkostoitumisella parhaiden käytäntöjen ja sertifioinnin jakamiseksi viljelijäryhmille eikä yksittäisille henkilöille. Lopuksi, luonnonmukaisen maatalouden kestävyyden parantamiseksi komissio käyttää vähintään 30 prosenttia maatalous-, metsätalous- ja maaseutututkimuksen ja -innovaation talousarviosta luonnonmukaiseen alaan liittyviin tai olennaisiin aiheisiin.

Tausta

Mainos

Luomutuotannolla on useita tärkeitä etuja: luomupelloilla on noin 30% enemmän biologista monimuotoisuutta, luonnonmukaisesti tuotetuilla eläimillä on parempi eläinten hyvinvointi ja he käyttävät vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on korkeammat tulot ja ne ovat kestävämpiä, ja kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä he saavat kiitosta EU: n luomumerkki.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma luomualan kehittämiseksi

Maasta haaraan -strategia

biodiversiteettistrategian

Luomuviljely yhdellä silmäyksellä

Yhteinen maatalouspolitiikka

Continue Reading

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa