Liity verkostomme!

Talous

Euroopan alueiden rohkaista tarjoamaan pk tositteet jopa € 10,000 mennä digitaaliseen

SHARE:

Julkaistu

on

hiiren maailmaEuroopan komissio julkaisee suunnitelman auttaakseen mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä kasvamaan Euroopan alueilla digitaalitekniikan avulla. Jotta voidaan varmistaa, että pk-yrityksille osoitettu rahoitus niiden sähköisen kaupankäynnin ja tieto- ja viestintätekniikan valmiuksien parantamiseksi käytetään nopeasti ja kokonaisuudessaan, enintään 10,000 XNUMX euron innovaatiokuponkeja on saatavilla digitaalisten (ICT) palvelujen ostamiseen ja oppimiseen. Tällaisia ​​ICT-innovaatiokuponkiohjelmia kokeillaan Espanjan Murcian ja Extremaduran alueilla.

Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes sanoi: "Digitaalisia palveluja käyttävät pienyritykset kasvavat kaksinkertaisesti nopeammin, vievät kaksi kertaa enemmän ja luovat kaksinkertaisen määrän uusia työpaikkoja. Kaikkien tulisi hyötyä siitä, miten Murcia ja Extremadura hyötyvät Espanjassa."

Aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Johannes Hahn sanoi: "Digitaalisen tekniikan saatavuuden tarjoaminen on yksi monista tavoista, joilla aluepolitiikka voi auttaa pienyrityksiä kilpailukyvyn parantamisessa. Vuosille 2014-20 digitaalistrategia ja pk-yritysten tuki ovat rakennerahastojen keskeisiä painopisteitä. Pk-yritykset ovat Euroopan talouksien elinehto ja tulevien työpaikkojen lähde kaupungeissamme ja alueillamme. "

Mainos

Verkkoon siirtyminen ja muun digitaalisen tekniikan käyttö lisää kilpailukykyä, vientiä ja kotimarkkinoiden mahdollisuuksia. Verkkoon yhdistetyt pienyritykset G-20-maissa liikevaihto kasvaa 22% nopeammin kuin niillä, joilla verkkokäyttö on vähäistä tai olematonta. Saksassa 93% pienistä ja keskisuurista yrityksistä, joilla on aktiivinen Internet-läsnäolo, lisäsi työllisyyttä kolmen vuoden aikana, kun vain 50% ei ole verkossa.

Alueelliset kuponkijärjestelmät antaisivat pienyrityksille mahdollisuuden vaihtaa tositteitaan erikoistuneisiin tieto- ja viestintätekniikkapalveluihin, kuten verkkosivustojen kehittämiseen, oppia myymään verkkokaupan kautta tai ottamaan käyttöön kehittyneempiä ICT-työkaluja liiketoimintaprosesseihin, kuten toimitusketjun hallintaan ja asiakassuhteiden hallintaan.

Komissio tarjoaa alueille yksityiskohtaisen suunnitelman järjestelmän täytäntöönpanon helpottamiseksi Open Days, 11. eurooppalainen alue- ja kaupunkiviikko.

Mainos

Suunnitelma auttaa viranomaisia ​​tunnistamaan pk-yritysten tarpeet digitalisoitumaan ja arvioimaan, soveltuvatko kuponit tähän. Oppaassa hahmotellaan, miten räätälöity kuponkijärjestelmä voidaan perustaa alueelleen tai laajentaa olemassa olevia järjestelmiä ICT-ikkunalla. Kupongin arvo voi vaihdella pk-yrityksen tarpeiden ja alueellisten prioriteettien mukaan, ja pk-yrityksille ja palveluntarjoajille olisi tehtävä järjestelmä helpoksi kevyiden hallinnollisten menettelyjen avulla. Lahjakorttien tulisi sallia tieto- ja viestintätekniikkapalvelujen ostaminen useilta tarjoajilta, mukaan lukien yksityiset yritykset, yliopistot ja tutkimuskeskukset.

Tausta

Keskimäärin eurooppalaiset yritykset ottavat tieto- ja viestintätekniikan käyttöön vain hitaasti (vuosina 2010–2012 verkkosivustoa käyttävien eurooppalaisten yritysten määrä kasvoi vain 6 prosenttia, tietojen jakaminen sähköisesti yritysten sisällä kasvoi vain 6 prosenttia, käyttö lisääntyi 4 prosenttia) resurssien suunnittelusta).

Murcian ja Extremaduran pilotit ovat suunnattu pk-yrityksille, jotka ovat valmiita investoimaan sähköiseen kaupankäyntiin, virtaviivaistettuihin hallintaprosesseihin tai asiakaspalvelun parantamiseen. Ne ilmoitettiin 2. heinäkuuta Digitaalinen toimintaohjelma: Mikä rooli alueille ja kaupungeille konferenssi. ICT-innovaatiokupongit kattavat suurimman osan pk-yritysten hankkeeseen sijoittamista euroista. Alueiden pilottihankkeisiin myöntämä vastaava rahoitus saadaan Euroopan aluekehitysrahaston kautta.

Sen lisäksi, että lahjakortit helpottavat pk-yritysten taitotiedon ja tekniikan saatavuutta, ne voivat lisätä kysyntää monille innovatiivisille tieto- ja viestintätekniikkaan liittyville palveluille kaikilla talouden sektoreilla ja rajatylittävälle verkkokaupalle. Tällaiset järjestelmät auttavat hyödyntämään digitaalisten sisämarkkinoiden potentiaalia ja edistävät siten Euroopan digitaalistrategiaa.

Vuosina 2007--2013 noin 14.2 miljardia euroa rakennerahastoinvestointeja on varattu tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviin investointeihin, mukaan lukien yli 3 miljardia euroa, jotka olisi käytettävä suoraan pk-yrityksiin sähköisen kaupankäynnin ja tieto- ja viestintätekniikan valmiuksien parantamiseksi. Tämän ansiosta tähän mennessä on tuettu yli 20,000 XNUMX tieto- ja viestintätekniikkaprojektia, Espanjan, Unkarin ja Portugalin ollessa kärjessä.

Lisätietoa ICT-innovaatiokupongit Euroopan digitaalistrategian verkkosivustolla.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa