Liity verkostomme!

Talous

Euroopan oikeusalueen toteuttaminen: Kerro komissiolle, mitä seuraavaksi

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Käsi paukutti nuijakuulokettaKatsaus kristallipalloon: miltä EU: n oikeuspolitiikka näyttää vuonna 2020? Tämä on Euroopan komission tänään (7. lokakuuta) käynnistämän keskustelun teema. Keskustelun lähtökohta on paketti viisi keskusteluasiakirjaa Komission esittämä Euroopan siviili-, rikos- ja hallinto-oikeus sekä oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet EU: ssa. Nämä asiakirjat käynnistävät keskustelun mahdollisista toimista EU: n oikeuspolitiikassa tulevina vuosina, joiden tarkoituksena on vahvistaa perustaa, jolle Euroopan unioni on rakennettu, ja täydentää Euroopan oikeusaluetta Euroopan kansalaisten ja yritysten edun mukaisesti. Esiteltyjen ideoiden joukossa ovat lisätoimenpiteet keskinäisen luottamuksen lisäämiseksi siviilioikeudessa, vahvistetut asiakirjojen tiedoksiantoon liittyvät prosessuaaliset oikeudet, valinnaisten eurooppalaisten aineellisten oikeussääntöjen edelleen käyttö ja uusi mekanismi mahdollisten tulevien oikeusvaltiokriisien ratkaisemisen helpottamiseksi jäsenvaltioissa.

Kaikki kiinnostuneet voivat osallistua keskusteluun ja auttaa muokkaamaan tulevaa oikeuspolitiikkaa. Komissio on julkaissut ehdotuspyynnön, joka on avoinna vuoden 2013 loppuun saakka, ja mahdollisuus lähettää alustava lausunto 11. marraskuuta mennessä. Komission asiakirjoista ja alustavasta keskustelusta keskustellaan sitten EU: n oikeuspolitiikan tulevaisuutta käsittelevässä eurooppalaisessa foorumissa 21. – 22. Marraskuuta Brysselissä (katso ohjelmaa liitteessä). Arvoisat puhujat ovat kansallisia ministereitä, Euroopan parlamentin jäseniä, Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ja kansallisten korkeimpien tuomioistuinten tuomareita, tutkijoita ja lakimiesten johtavia edustajia. Tapahtuma on avoin myös toimittajille, jotka voivat ilmoittautua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [sähköposti suojattu].

”Olemme edenneet pitkällä kehityksellä eurooppalaisen oikeusalueen luomiseksi vain lyhyessä ajassa. Oikeuspolitiikka on noussut parrasvaloihin korkean toiminnan alueeksi Euroopan tasolla - verrattavissa sisämarkkinoihin 1990-luvulla. Mutta työtä on vielä enemmän ", sanoi varapuheenjohtaja Viviane Reding, EU: n oikeusasioista vastaava komissaari." Meidän on rakennettava täydellinen ja vankka Euroopan oikeusalue. Kansalaiset ja yritykset saavat täyden hyödyn sisämarkkinoistamme vain, jos he luottavat siihen, että heidän oikeuksiaan suojataan kaikkialla. Kyse on keskinäisestä luottamuksesta toistensa oikeusjärjestelmiin. Meidän on jatkettava luottamuksen rakentamista. "

Mainos

Kerätyt tiedot auttavat komissiota määrittelemään EU: n oikeuspolitiikan vuoden XNUMX jälkeen Tukholman ohjelma. Kuten presidentti Barroso ilmoitti kirjain Euroopan komissio antaa 11. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin puhemiehelle Martin Schulzille tiedonannon tulevista aloitteista oikeus- ja sisäasioiden alalla keväällä 2014, josta keskustellaan Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2014; panos vaikuttaa siten tiedonannon oikeutta koskevaan osaan.

Komission tänään julkaisemissa viidessä asiakirjassa esitetään ideat seuraaville aloille:

  1. Siviilioikeus

EU on rakentanut siltoja kansallisten siviilioikeusjärjestelmien välille varmistaen, että yhden tuomioistuimen tuomiot tunnustetaan automaattisesti toisessa jäsenvaltiossa, suojelemalla yrityksiä rajat ylittävissä maksukyvyttömyystapauksissa ja auttamalla määrittämään, kenellä on toimivalta rajatylittävissä avioeroissa, perinnöissä ja avioliitoissa . Komission asiakirjassa tuodaan esiin muita alueita, joilla voidaan tarvita toimia, jotta kansalaiset, kuluttajat ja yritykset voivat hyötyä täysimääräisesti Euroopan oikeusalueesta, kun he muuttavat perheensä kanssa toiseen jäsenvaltioon tai haluavat hyödyntää sisämarkkinoita täysimääräisesti. Suunniteltuihin toimiin kuuluvat tiukemmat asiakirjojen tiedoksiantosäännöt, tuomioiden täytäntöönpanon parantaminen ja kasvua lisääviä toimenpiteitä kansallisten maksukyvyttömyyslaeiden välisten ristiriitojen poistamiseksi tai markkinoiden ja tekniikan kehityksen, kuten pilvipalveluihin liittyvien sopimuskysymysten, pysyttelemiseksi.

Mainos
  1. Rikoslaki

Kansalaiset odottavat, että heidän elämänsä, perusoikeutensa ja turvallisuutensa suojellaan kaikkialla EU: ssa. Voimassa olevan Lissabonin sopimuksen myötä unioni on pystynyt ryhtymään uusiin toimiin rikosoikeuden alalla, kuten yhdenmukaistamaan vakavien rikosten määritelmät, ottamaan käyttöön yhteiset standardit rikoksesta epäiltyjen tai syytettyjen henkilöiden suojelemiseksi ja takaamaan EU: n laajuiset normit suojelemaan rikosten uhreja sekä ehdottamaan uutta unionin tason syyttäjäjärjestelmää EU: n talousarvion suojaamiseksi petoksilta. Komission asiakirjassa tutkitaan, miten Lissabonin sopimuksen uutuuksia voidaan edelleen käyttää esimerkiksi konsolidoimalla ja standardoimalla tiettyjä välineitä, kuten jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset.

  1. Hallintolaki

EU luottaa merkittävässä määrin kansallisiin hallintoihin hallinnoimaan EU: n lainsäädäntöä tehokkaasti ja varmistamaan siten sen asianmukaisen täytäntöönpanon. Tämän vuoksi kansalaisille ja yrityksille on tärkeää, että myös tämä osa EU: n arkkitehtuuria toimii hyvin. Komission asiakirjassa tarkastellaan muita mahdollisuuksia, kuten hallinnollisten menettelyllisten oikeuksien vahvistaminen ja hallintoviranomaisten yhteistyön tehostaminen.

  1. Oikeusvaltio

Kokemus on osoittanut, että olisi hyödyllistä vahvistaa EU: n kykyä käsitellä oikeusvaltiokriisejä. Tämä edellyttäisi hyödyllistä erityistä oikeusvaltiomekanismia EU: lle (ks SPEECH / 13 / 677). Komission asiakirjassa pyritään kannustamaan palautetta siitä, miten tällainen mekanismi voitaisiin suunnitella.

  1. perusoikeudet

EU on jo edennyt pitkälle perusoikeuskulttuurin kehittämisessä: EU: n perusoikeuskirja on unionin kompassi, joka ohjaa kaikkia ehdotuksia. Asiakirja sisältää ideoita siitä, miten perusoikeuskirjan noudattamista voidaan vahvistaa sekä unionin toimielinten että jäsenvaltioiden toiminnassa, kun ne panevat täytäntöön EU: n lainsäädäntöä.

Tausta

EU: n oikeuspolitiikassa on tapahtunut perusteellisia muutoksia viime vuosina. Vasta vuonna 2010, kun nykyisen Euroopan komission toimikausi alkoi, luotiin oikeussalkku. Siitä lähtien komissio on esittänyt yli 50 aloitetta tällä alalla ja asettanut todellisen vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen rakennuspalikat Euroopan kansalaisten palvelukseen - yksi EU: n tärkeimmistä tavoitteista, kuten perustamissopimuksessa todetaan. Lissabon.

Muutamassa vuodessa on otettu merkittäviä askeleita: Rikoksen uhrien uudet EU: n oikeudet (IP / 12 / 1200) ja tuomioiden helpompaa tunnustamista (IP / 12 / 1321) ovat parantaneet oikeussuojan saatavuutta, kun taas komission ehdotukset henkilötietojen suojaamiseksi vahvistavat perusoikeuksia ja digitaalisia sisämarkkinoita (MEMO / 13 / 39). Lisäksi EU: n oikeusalan tulostaulun kaltaiset aloitteet (IP / 13 / 285) ovat korostaneet, kuinka tehokkaat oikeusjärjestelmät ja -politiikat ovat ratkaisevan tärkeitä talouskasvulle.

Nyt tavoitteena on arvioida saavutettua edistystä ja tunnistaa tärkeimmät edessä olevat haasteet. Tätä varten komissio järjestää "Assises de la Justice" -foorumin 21.-22. Marraskuuta. Tämä on kahden päivän konferenssi, joka tuo yhteen tuomareita, lakimiehiä, tutkijoita, päättäjiä ja liike-elämän edustajia eri puolilta Eurooppaa.

Tavoitteena on käydä laaja keskustelu oikeusaseman roolista Euroopan unionissa. Komissio kehottaa kaikkia asianomaisia ​​osapuolia esittämään ajatuksia siitä, miten kansalaisten ja yritysten odotukset voidaan täyttää ja miten todellinen eurooppalainen oikeusalue voidaan saavuttaa. Lähetä alustavat kirjoituksesi osoitteeseen [sähköposti suojattu] 11. marraskuuta mennessä ja liity keskusteluun sosiaalisessa mediassa hashtagin avulla #EU -oikeus.

Lisätietoja viidestä lehdestä: Klikkaa tästä.

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading

Euroopan unionin huippukokouksissa

EU: n ja Yhdysvaltojen välinen kauppa- ja teknologianeuvosto johtaa arvopohjaista maailmanlaajuista digitaalista muutosta

Julkaistu

on

- ohjelman käynnistämisen jälkeen Kauppa- ja teknologianeuvosto (TTC) EU: n ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa kesäkuussa komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin ja Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin toimesta EU ja Yhdysvallat ilmoittivat 9. syyskuuta Pittsburghissa Pennsylvaniassa 29. syyskuuta 2021 pidettävän ensimmäisen kokouksensa yksityiskohdista. Sen puheenjohtajina toimivat Euroopan komission varapuheenjohtajat Margrethe Vestager ja Valdis Dombrovskis sekä Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken, kauppaministeri Gina Raimondo ja kauppaedustaja Katherine Tai.

TTC: n puheenjohtajat julistivat: ”Tämä EU: n ja Yhdysvaltojen kauppa- ja teknologianeuvoston (TTC) avajaiskokous merkitsee yhteistä sitoutumistamme transatlanttisen kaupan ja investointien laajentamiseen ja syventämiseen sekä 21-luvun talouden sääntöjen päivittämiseen. Yhteisten demokraattisten arvojemme ja maailman suurimman taloussuhteen pohjalta olemme työskennelleet kovasti huippukokouksen jälkeen löytääksemme alueet, joilla voimme toteuttaa konkreettisia toimia varmistaaksemme, että kauppa- ja teknologiapolitiikka tuottaa kansallemme. TTC: n yhteydessä sekä EU että Yhdysvallat ovat sitoutuneet ja odottavat vahvaa ja jatkuvaa sitoutumista monenlaisten sidosryhmien kanssa varmistaakseen, että tämän yhteistyön tulokset tukevat laajapohjaista kasvua molemmissa talouksissa ja ovat yhteisten arvojemme mukaisia . ”

TTC: n kymmenen työryhmää käsittelee erilaisia ​​haasteita, mukaan lukien yhteistyö teknologian standardien, globaalin kaupan haasteiden ja toimitusketjun turvallisuuden, ilmaston ja vihreän teknologian, tieto- ja viestintätekniikan turvallisuuden ja kilpailukyvyn, tiedonhallinnan ja teknologian alustojen, turvallisuutta uhkaavan teknologian väärinkäytön ja ihmisoikeudet, vientivalvonta, investointien seulonta sekä digitaalisten teknologioiden käyttö ja käyttö pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Koko lausunto on saatavilla tätä.

Mainos

Continue Reading

Euroopan keskuspankki (EKP)

"Nainen ei ole kapeneva" - Lagarde

Julkaistu

on

Euroopan keskuspankin presidentti Christine Lagarde ilmoitti tänään parafoimalla edesmenneen Ison -Britannian pääministerin ja monetaristin Margaret Thatcherin lauseella, jota hän tuskin olisi sanonut, että "nainen ei ole suippeneva".

Rahoitusolosuhteiden ja inflaationäkymien yhteisen arvioinnin perusteella keskuspankin hallintoneuvosto on päättänyt, että pandemian hätäosto -ohjelman (PEPP) puitteissa tehdyt nettovarallisuusostot voivat jatkua, mutta maltillisemmin.  

Neuvosto päätti myös pitää korot ennallaan sanoen, että ne odottavat EKP: n ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tai alemmalla tasollaan, kunnes inflaatio nousee kahteen prosenttiin, mutta sallivat siirtymäkauden, jolloin inflaatio voi nousta maltillisesti tavoitteensa yläpuolelle.

Mainos

Inflaationäkymät

Lagarde myönsi, että monissa euroalueen maissa ihmiset kokevat hinnankorotuksia, mutta hän sanoi, että kun pankki "katsoo inflaation ihon alle", heidän näkemyksensä saavat heidät uskomaan, että se on 1.5% arvioidun ajanjakson loppuun mennessä.

Lagarde korosti energian hintojen vaikutusta, mutta viittasi myös hintojen nousuun, joka johtui toimitusketjun pullonkauloista, jotka liittyivät talouteen avautumiseen. Pankki arvioi tämän olevan luonteeltaan suurelta osin väliaikaista, mutta myöntää, että se voi aiheuttaa hintojen nousupaineita, jos se jatkuu odotettua kauemmin. 

Mainos

Palkkojen osalta Lagarde sanoi, että EKP ei ole vielä nähnyt todisteita merkittävästä hintojen noususta, mutta tulee olemaan tarkkaavainen tähän, koska neuvottelut käydään syksyllä. Joka tapauksessa hän odottaa palkkojen kasvavan maltillisesti ja asteittain.

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa