Liity verkostomme!

Talous

Lausuma Euroopan komissio, EKP ja IMF kahdeksannen ja yhdeksännen tarkastuskäynnin Portugaliin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

ecb_logo_FIEuroopan komission, Euroopan keskuspankin (EKP) ja Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) henkilöstöryhmät vierailivat Lissabonissa syyskuun 16-lokakuussa 3in yhteydessä kahdeksannen ja yhdeksännen vuosineljänneksen yhteenlaskettuun katsaukseen Portugalin talouden sopeuttamisohjelmasta.

Taloudellisen toiminnan elpymisestä on varhaisia ​​merkkejä. 1.8: n 2013: n ennustetaan supistavan taloudellista toimintaa 0.5issa - 0.8-prosenttiyksiköiden ylöspäin tarkistaminen - ennen kuin 2014%: lla laajennetaan 18: ssa. Työttömyyden odotetaan pysyvän XNUMX-prosentin alapuolella ensi vuonna, ja merkittävää ulkoista sopeutumista on meneillään, ja Portugalin markkinaosuus on jo kolmantena vuonna peräkkäin.

Ohjelman vuoden 2013 julkisen talouden alijäämätavoite, 5.5 prosenttia suhteessa BKT: hen, on saavutettavissa. Talousarvion toteuttamista on tuettu vakaalla tulojen suorituskyvyllä ja menojen valvonnan parantamisella, kun taas joissakin talousarvion osissa hoidetaan alikäyttöä. Julkisen sektorin uudistukset vahvistavat edelleen varainhoitoa, torjuvat veropetoksia, uudistavat valtionyrityksiä ja vähentävät julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien kustannuksia.

Mainos

Viranomaiset ovat vahvistaneet sitoutumisensa 4: n 2014%: n alijäämätavoitteeseen. Tarkasteltaessa tarvittavan julkisen talouden sopeuttamisen, talouskasvun ja rahoitusnäkymien välisen tasapainon perusteellista arviointia päätettiin vahvistaa uudelleen julkisen talouden alijäämätavoite, joka on tarkistettu 7th-tarkastelussa. Julkisen sektorin liiallisen painon vähentämiseksi taloudessa 2014in talousarvioesityksessä ehdotettavat keskeiset vakauttamistoimenpiteet tähtäävät perustellusti julkisen hallinnon järkeistämiseen ja nykyaikaistamiseen, eläkejärjestelmän kestävyyden parantamiseen ja kustannussäästöjen saavuttamiseen ministeriöissä. . 2014-ohjelman talousarvioesityksen tiukka täytäntöönpano on ratkaiseva askel kohti vakaus-, koordinointi- ja hallintotapaa (veropaketti). Jos joidenkin toimenpiteiden katsottiin olevan perustuslain vastaisia, hallituksen olisi muotoiltava talousarvioesitys uudelleen sovitun alijäämätavoitteen saavuttamiseksi. Tämä merkitsisi kuitenkin kasvavaa riskiä kasvulle ja työllisyydelle ja vähentäisi tulevaisuudennäkymiä rahoitusmarkkinoille.

Vaikka pankkien puskurit ovat riittävät, toimintaympäristö on edelleen haastava. Pankkien vakavaraisuutta on edelleen vahvistettu joidenkin lisäpääomapohjaisten ponnistelujen myötä, kun taas likviditeettitilanne paranee vähitellen taseen jatkuvan ja välttämättömän velkaantumisen keskellä. Kannattavuus on kuitenkin edelleen heikko, ja sen vuoksi Banco de Portugalin on jatkettava valvontaa ja pyrittävä jatkuvasti parantamaan valvonta- ja kriisinratkaisujärjestelmiään. Luotto-olosuhteet ovat edelleen haastavia, vaikka viennin suuntautuneita aloja on viime aikoina parannettu. Toimenpiteitä, joilla varmistetaan riittävä rahoitus elinkelpoisille pienille ja keskisuurille yrityksille, toteutetaan, mukaan lukien aloitteita rahoituslähteiden monipuolistamiseksi.

Ohjelman rakenneuudistuksia koskeva ohjelma on edennyt hyvin, ja tehokas täytäntöönpano on avain kilpailukyvyn parantamiseen. Merkittävää edistystä on tapahtunut työmarkkinoiden, oikeuslaitoksen uudistusten, verkkotalouden uudistusten ja säänneltyjen ammattien aloilla, joilla on joitakin alustavia todisteita vaikutuksesta talouden toimintaan. Lisäksi on laadittu suunnitelma yritysverotuksen kattavasta uudistamisesta, mutta täytäntöönpanon olisi noudatettava julkisen talouden vakauttamistavoitteita. Liiketoiminnan esteiden vähentämisessä hallinnollisen rasituksen keventämisessä ja lupamenettelyissä on edistytty jonkin verran viiveillä. Viranomaiset ovat myös sitoutuneet tutkimaan uusia aloitteita, jotka ovat erityisen tärkeitä kilpailukyvyn ja työpaikkojen luomisen tarpeen kannalta.

Mainos

Ohjelma pysyy pitkälti tiellä, ja viranomaiset ovat päättäneet saavuttaa sen tavoitteet. Kesän aikana valtioiden tuotot käänsivät aikaisemmat voitot keskelle markkinoita huolestuneesta päätöksenteon ennustettavuudesta lyhytaikaisen poliittisen turbulenssin ja perustuslakituomioistuimen päätösten jälkeen, jotka estivät tärkeimmät poliittiset toimenpiteet. Julkinen velka on edelleen kestävä; sen odotetaan nyt nousevan 127.8 prosenttiin vuonna 2013 ja laskevan sen jälkeen. Ohjelman päättäväinen toteutus ja vahvistettu omistajuus tukevat hallituksen paluuta markkinoiden täydelliseen rahoitukseen. Mikäli viranomaiset jatkavat ohjelman vakaata toteuttamista, euroalueen jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet olevansa valmiita tukemaan Portugalia, kunnes markkinoille pääsy on palautettu. Portugalin poliittisen ja sosiaalisen vuoropuhelun kulttuuri on edelleen tärkeä voimavara ohjelmalle.

Portugalin taloudellista sopeuttamisohjelmaa tuetaan Euroopan unionin lainoilla, joiden määrä on 52 miljardia euroa, ja 26 miljardin euron laajennettu rahasto-ohjelma IMF: n kanssa. 8th- ja 9th-katsausten tekeminen voisi tapahtua marraskuussa ECOFINin ja euroryhmän sekä IMF: n johtokunnan hyväksynnän perusteella. Tämä antaisi mahdollisuuden maksaa 5.6 miljardia euroa (EU: n 3.7 miljardia euroa ja IMF: n noin 1.9 miljardia euroa) nykyisten tarkastelujen hyväksymisen jälkeen. Seuraavan ohjelmakatsauksen yhteinen operaatio odotetaan tapahtuvan marraskuussa 2013.

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa