Liity verkostomme!

Talous

"EU: n on oltava vaativampaa Kongon viranomaisille", sanovat EU: n tilintarkastajat

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Victor Kalmykov apulaispäällikkö pysyvän edustuston Venäjän federaation Euroopan unionissa, Kristiina Ojuland, Pascal LAMY pääjohtaja WTO, J. CHAFFIN, Karel DE GUCHT EY vastaava komission kaupanEuroopan tilintarkastustuomioistuimen (ECA) tänään julkaisema raportti on kriittinen Kongon demokraattisen tasavallan (Kongon demokraattisen tasavallan) keskeisten hallintoalueiden edistämiseen tarkoitetun EU: n avun tulosten suhteen. "Vaikka EU: n tuki on tarkoituksellista ja saavuttaa tuloksia, edistyminen on hidasta, epätasaista ja kaiken kaikkiaan rajallista", kertoi raportista vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hans Gustav Wessberg. "Alle puolet tarkastetuista ohjelmista on toimittanut tai todennäköisesti tuottavat suurimman osan odotetuista tuloksista. Kestävyys on epärealistinen mahdollisuus useimmissa tapauksissa. "

Jos, koska tärkein kehitys kumppani DRC ja kannattaja hyvän hallinnon ja ihmisoikeudet EU on edelleen tukea hallintoa DRC, se on parannettava merkittävästi sen avun tehokkuutta. Tässä suhteessa komission on oltava sekä realistisempi suunnittelu, ja mitä voidaan saavuttaa EU-ohjelmista. Komission on vaativampi Kongon viranomaisten seurannassa noudatetaan sovittuja ehtoja ja sitoumuksia.

Hyvä hallintotapa on eurooppalainen perusarvo ja olennainen osa EU: n kehitysyhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Koska jatkaminen rakenteellista yhteistyötä DRC, EU on antanut noin € 1.9 miljardia avun välillä 2003 ja 2011, joten se on yksi maan tärkeimmistä kehityskumppanit.

Mainos

Tarkastuksessa tutkittiin, miten tehokkaasti EU tukee vaaliprosessia, oikeus- ja poliisi- ja julkistalouden hallintouudistuksia sekä hajauttamisprosessia.

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että hallinnon parantaminen Kongon demokraattisessa tasavallassa on pitkä prosessi. Yhteistyössä muiden kehitysyhteistyökumppaneiden kanssa EU on edessään vakavia esteitä pyrkimyksissään parantaa hallintoa Kongon demokraattisessa tasavallassa. Vaikka komissio on hyvin perehtynyt valtion epävakauden tärkeimpiin syihin Kongon demokraattisessa tasavallassa, se ei kuitenkaan ottanut riittävästi huomioon tätä asiayhteyttä EU: n ohjelmien suunnittelussa.

Voidakseen maksimoida mahdollisuudet, että EU: n varoja käytetään tehokkaasti, tarkastuksessa todetaan, että "EU: n on varmistettava, että rahoitus liittyy läheisesti sopimukseen kumppanimaan ohjelman ehtoja, tavoitteet ja riskit ja vahvistuu voimakkaasti tehokas vuoropuhelu hallituksen kanssa määrittelyä ja asianmukaisten uudistuspolitiikan ja strategioita ".

Mainos

Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto tarkistaa tiettyjä osia EU: n kehitysstrategian kanssa DRC, paremmin arvioida riskit yhteydessä ohjelmien täytäntöönpano, vahvistaa tavoitteet ovat saavutettavissa kansallisesti ja vahvistaa käytön ehtoja ja vuoropuhelu.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin (ECA) erityinen raportit julkaistaan ​​koko vuoden tuloksia esittelevät valikoitujen tarkastuksista erityisiä EU talousarvioaloja tai johdon aiheita.

Tämä erityinen raportti (SR 09 / 2013) on oikeutettu EU: n tuki ohjausjärjestelmän Kongon demokraattinen tasavalta. ECA arvioi EU: n tuki hallinnon merkitystä tarpeisiin ja saavuttamaan suunniteltua tulosta eikä komissio ota riittävästi huomioon Kongon hauras yhteydessä suunnittelussa EU: n ohjelmia? Tarkastus kattoi EU tuki vaaliprosessin, turvallisuusalan uudistus (oikeus- ja poliisi), PFM uudistaminen ja hajauttaminen vuosina 2003 ja 2011.

Tarkastuksessa pääteltiin, että Kongon demokraattisen tasavallan hallintoa koskevan EU: n avun tehokkuus on rajallista. EU: n tuki hallinnolle asetetaan yleisesti ottaen järkevässä yhteistyöstrategiassa, se vastaa maan tärkeimpiä hallintotarpeita ja on saavuttanut joitain tuloksia. Edistyminen on kuitenkin hidasta, epätasaista ja kaiken kaikkiaan rajallista. Alle puolet ohjelmista on tuottanut tai todennäköisesti tuottaa suurimman osan odotetuista tuloksista. Kestävyys on epärealistinen mahdollisuus useimmissa tapauksissa.

Komission vakavia esteitä pyrkimyksiä parantaa hallintoa DRC: ilman poliittista tahtoa, luovuttaja-ajettu dynamiikkaa ohjelmien ja puute vastaanottokyvyn. Vaikka komissio on hyvin perehtynyt tärkeimmät syyt ja seuraukset valtion epävakauden DRC, se ei ota riittävästi huomioon tässä yhteydessä suunniteltaessa EU-ohjelmiin. Riskit eivät ole käsitelty riittävästi, ohjelman tavoitteet ovat usein liian kunnianhimoisia, ehdollisuus on heikko kannustava vaikutus ja vuoropuhelu ei ole hyödynnetty täyteen mittaansa ja riittävästi yhteensopivia EU: n jäsenvaltioiden kaikilla aloilla ..

Tilintarkastustuomioistuimen suositusten perusteella ECA tarjoaa joukon suosituksia muun muassa:

  • Että komissio ja Euroopan ulkosuhdehallinto (i) kiinnittävät enemmän huomiota sen varmistamiseen, että kaikilla maakunnilla, erityisesti köyhimmillä alueilla, ii) yhdistettävä keskushallinnon tuki sellaisten maakuntatasojen ohjelmien kanssa, jotka yhdistävät poliittisen ja alueellisen hajauttamisen parempien luonnonvarojen hallintastrategioiden sekä infrastruktuurin kunnostamisen ja kehityksen kanssa; ja iii) harkitsemaan uudelleen EU: n tukea luonnonvarojen paremman hallinnan varmistamiseksi perusteellisen tarvearvioinnin perusteella;
  • että komissio vahvistaa toimenpiteitä, joilla estetään tai vähentää riskejä ja määritellä selvästi toimintatapa, jota noudatetaan, jos riskit toteutuvat;
  • Joustavuuden ohjelman täytäntöönpanon aikana, jotta tavoitteet voidaan uudelleen viipymättä tarvittaessa ja;
  • EU: n tuki olisi tehokkaampaa, jos komissio vahvistaa käytön ehtoja ja vuoropuhelu. Tämä edellyttää (i) asettaa selkeät, asiaan, realistisia ja aikaan sidottuja ehtoja, (ii) määräajoin noudattamisen arvioimiseksi sovittuja ehtoja, ja (iii) vastaaminen lujasti, suhteellisesti ja ajoissa jos DRC hallitus näyttää riittämätön sitoutuminen noudattaminen tarvittaessa keskeyttämällä tai ohjelman sulkemista.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa