Liity verkostomme!

Talous

Eurooppalainen jakaminen Economy Coalition käynnistetty

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Eurooppalainen jakaminen-talous-koalitioEurooppalainen jakamistalouden koalitio käynnistettiin julkisessa kuulemistilaisuudessa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa (ETSK) 25. syyskuuta.  Koalition käynnistäminen tapahtui Euroopan komission kutsun pohjalta jakamistalouden mallin torjunnan merkitystä Euroopan unionille.

Jakamistaloudella ja EU: lla on yhteiset tavoitteet: lisätä resurssitehokkuutta, luoda työpaikkoja ja vaurautta, rakentaa yhteisön osallistumista ja edistää sosiaalista innovointia. Eurooppalainen jakamistalouden koalitio näkee tämän erinomaisena mahdollisuutena yhdistää ponnistelut yhteisten prioriteettien ympärille ja valtavirtaistaa vahvempi ja joustavampi Eurooppa EU2020-tavoitteiden saavuttamiseksi.

Koalitio on ensimmäinen yleiseurooppalainen verkosto, joka tukee yhtenäistä ääntä, puoltaa ja seuraa edistymistä kohti EU: n ja kansallista politiikkaa.

Mainos
 1. Valtaosa jakamistaloudesta
  Kampanjoilla tietoisuuden lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi.
 2. Kestää jakamistaloutta
  Edistämällä oikeudenmukaista ja järkevää sääntelyä jakamistalouden varmistamisesta tulee poliittinen prioriteetti Euroopan tasolla.
 3. Lisää jakamistaloutta
  Edistämällä johtajuutta ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa, tavoitteena skaalautuvuus ja siirrettävyys jäsenvaltioissa.
 4. Rahoittaa jakamistaloutta
  Keräämällä EU: n rahoitusta asiaankuuluvien pilottihankkeiden ja alustojen käynnistämiseksi kaikkialla Euroopassa, ennen kaikkea kaupungeissa.

Koalition tarkoituksena on koota kriittiseksi massaksi aktiivisimmat organisaatiot Euroopan tasolla ja tuoda esiin sellaisia ​​EU: n politiikkoja, joissa korostetaan paljon enemmän jakamista ja yhteistyötä, joka on vauraamman, kestävämmän ja kilpailukykyisemmän Euroopan talouden liikkeellepaneva voima. . Kokoomus tutkii synergioita EU: n politiikkojen ja ohjelmien kanssa ja sitä, miten EU: n päättäjät ja muut sidosryhmät voivat työskennellä yhdessä, jotta jakamistalous olisi menestys jäsenvaltioiden, yritysten, kuluttajien ja paikallisyhteisöjen hyödyksi EU: ssa.

"Jakamistalouden kertomus on yleensä kehitetty a alhaalta ylös, ruohonjuuritason toiminta. Kaikki lisääntyvät eurooppalaiset jakamistalouden organisaatiot ovat keskittyneet pieneen palaan paljon suuremmasta palapelistä, eikä merkittävä muutos tule koskaan katkaisemattomasta ryhmästä ja pirstoutuneesta aloituskuvasta arvoketjussa. Jos nämä organisaatiot kuitenkin yhdistävät voimansa jakamaan pakottavan agendan, innostavan pitkän aikavälin vision ja koordinoimaan EU: n poliittista lähestymistapaansa, ne voisivat tasoittaa tietä ylhäältä alas edellytykset jakamistalouden lisäämiseksi Euroopassa. ", selitti Marco Torregrossa, Euro Freelancersin toimitusjohtaja julkisessa kuulemistilaisuudessa.

Sääntelytoimenpiteiden puuttuminen luo epävarmuutta, joka voi estää investointeja ja alan kehitystä. Jaettavan talouden organisaatioiden on otettava aikaisin yhteyttä eurooppalaisten sääntelyviranomaisten, erityisesti Euroopan komission, kanssa sopivien sääntöjen ja politiikkojen laatimiseksi, koska markkinat ovat nyt muotoutumassa nopeasti. Tämä pätee erityisesti EU 2020 -strategiaan, jossa ehdotetaan, että "tavaroiden ja palvelujen kulutuksen tulisi tapahtua älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun mukaisesti, ja sillä tulisi olla vaikutusta myös työpaikkojen luomiseen, tuottavuuteen sekä taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. ". Päätavoitteena tulisi olla, että EU tunnustaa jakamistalouden kattavaksi strategiaksi, joka ohjaa koko sen poliittista ajattelua eri aloilla.

Mainos

Inspiraatio aiheesta Jaettavien kaupunkien päätöslauselma 87Yhdysvaltain kaupunginjohtajien konferenssin hyväksymä koalitio kannustaa eurooppalaisia ​​päättäjiä tukemaan jakavaa taloutta seuraavilla tavoilla:

 • Kannustetaan EU: ta ryhtymään varhaisessa vaiheessa käyttämään jaettuja palveluja tukemalla käyttäjiä ja palveluntarjoajia työkaluilla, jotka voivat edistää jakamistalouden kasvua.
 • Komission vaikutustenarviointitutkimukset ja elinkaarianalyysi varojen jakamisesta EU: ssa mahdollisuuksien tunnistamiseksi ja standardoitujen menetelmien luomiseksi jakamistalouden hyötyjen mittaamiseksi julkiselle ja yksityiselle sektorille ennen kaikkea kaupungeissa.
 • Perustetaan verkostoja kaupunkien johtajien kanssa (esim EU: n kaupunginjohtajien sopimus tai Älykkäiden kaupunkien eurooppalainen innovaatiokumppanuus) rakentaa kapasiteettia, levittää tietoa ja ideoita onnistuneista jakamistalouden malleista.
 • Luo paikallisia työryhmiä tarkastelemaan ja käsittelemään säännöksiä, jotka voivat haitata osallistumista jakamistalouteen, tuomalla yhteen asukkaat ja naapurustot, määrittelemällä uudelleen julkiset palvelut, innovaatiot ja kansalaisyhteiskunnan.
 • Sääntely jakamistaloudesta alakohtaisesti sisällyttämällä jakamista jakavien yritysten ja loppukäyttäjien palaute, mukaan lukien laaja joukko sidosryhmiä kuulemiseen.
 • Helpotetaan parhaiden käytäntöjen siirrettävyyttä jäsenvaltioissa ja kannustetaan julkisia investointeja (avustuksia, tukia) pilottihankkeisiin ja jakamistaloutta koskeviin aloitteisiin.
 • Otetaan käyttöön jakamista taloutta harjoittavia yrityksiä suosiva eurooppalainen julkisten hankintojen järjestelmä.
 • Lisätään pakolliset vaatimukset jaettavia tuotteita koskeviin voimassa oleviin oikeudellisiin puitteisiin (esim. Vähimmäismäärä, kierrätettävyys, uudelleenkäytettävyys, päivitettävyys ja kestävyys).
 • Edistetään yhden jakamisjärjestelmän luomista parhaille jakamistalouden konsepteille markkinoiden tunkeutumisen helpottamiseksi.
 • Tuetaan yhden alueellisen jakamistalouden klusterin kehittämistä EU: ssa (esimerkiksi yhteistyössä tutkimuslaitosten, aloittelevien yritysten, rahoittajien, loppukäyttäjien kanssa) innovaatioprosessin nopeuttamiseksi.

Continue Reading
Mainos

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa