Liity verkostomme!

Talous

ERA: n edistymisraportti: Tutkimuksen yhtenäismarkkinat, mutta ne eivät vielä ole todellisuutta

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Tärkeimmät lentoreitit EuroopassaEuroopan komissio on tänään (23. syyskuuta) esittänyt ensimmäisen kattavan analyysin tutkimuksen "yhtenäismarkkinoiden" eli Euroopan tutkimusalueen (ERA) tilasta. Raportti tarjoaa tosiasiallisen perustan edistymisen arvioimiseksi kohdealueilla, kuten tutkijoiden avoin ja oikeudenmukainen rekrytointi tai tieteellisen tiedon parempi levitys. Se osoittaa, että jonkin verran edistystä on tapahtunut, mutta edes parhaiten menestyvillä tutkimuslaitoksilla on vielä ratkaistavia asioita ennen EU: n johtajien asettamaa ERA: n vuoden 2014 määräaikaa. Niiden välillä on myös merkittävä ero parhaat ja huonoimmat esiintyjät

Tutkimus-, innovaatio- ja tiedekomissaari Máire Geoghegan-Quinn sanoi: "Tämä raportti osoittaa, että työtä on vielä paljon tehtävää. Investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen ovat elintärkeitä, mutta tarvitsemme täysin toimivia tutkimus- ja innovaatiojärjestelmiä käyttääksesi rahaa parhaiten. Me nyt tarvitsevat kaikkien EU: n jäsenvaltioiden ja kaikkien tutkimus- ja tutkimusrahoitukseen osallistuvien toimivan merkittävän työn ERA: lle. "

Eurooppalaisen tutkimusalueen tarkoituksena on antaa tutkijoille, tutkimuslaitoksille ja yrityksille mahdollisuus liikkua, kilpailla ja tehdä yhteistyötä rajojen yli. Tämä vahvistaisi EU: n jäsenvaltioiden tutkimusjärjestelmiä, lisäisi niiden kilpailukykyä ja antaisi niiden toimia tehokkaammin yhdessä suurten haasteiden ratkaisemiseksi.

Mainos

Vaikka kertomuksessa korostetaan edistystä kaikilla tavoitealueilla, siinä korostetaan useita jatkuvasti huolestuttavia aloja, mukaan lukien:

 1. Julkiset investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen prosenttiosuutena julkisista menoista vähenevät joissakin jäsenvaltioissa.
 2. Kansalliset tutkimusohjelmat toimivat edelleen erilaisten sääntöjen, esimerkiksi raportoinnin, mukaisesti, mikä vaikeuttaa kansainvälistä tutkimusyhteistyötä.
 3. Infrastruktuurien, kuten erittäin voimakkaiden lasereiden tai erittäin suurten kaukoputkien, kehittämistä ja toteuttamista haittaavat taloudelliset, hallinnolliset ja poliittiset esteet, ja usein kansalliset säännöt tai korkeat pääsykustannukset estävät muiden jäsenvaltioiden tutkijoita pääsemästä niihin.
 4. Avoimia, läpinäkyviä ja ansioihin perustuvia rekrytointikäytäntöjä ei vieläkään käytetä laajasti kaikissa tutkimusvirkoissa. esimerkiksi yli puolet avoimista työpaikoista ei ole vielä ilmoitettu Euroopan tasolla EURAXESS-työpaikkoportaalin kautta; tämä estää tutkijoiden liikkuvuutta ja voi tarkoittaa, että parasta henkilöä ei aina nimitetä työhön.
 5. Sukupuolten epätasa-arvo tarkoittaa, että naispuolisten tutkijoiden kykyjä tuhlataan edelleen, ja tällä alalla ERA on edistynyt heikoimmin.
 6. Teollisuudessa työskentelee suhteellisen vähän tutkijoita Euroopassa, ja nämä tutkijat eivät ole riittävän varautuneita työmarkkinoille.

Tausta

EU: n johtajat ovat toistuvasti korostaneet eurooppalaisen tutkimusalueen loppuun saattamisen tärkeyttä asettamalla määräajaksi 2014 Eurooppa-neuvoston päätelmissä helmikuun 2011 ja maaliskuun 2012.

Mainos

Raportti tulee vuoden kuluttua tiedonannon hyväksymisestä Vahvistettu eurooppalaisen tutkimusalueen Partnership for Excellence ja Growth, joka yksilöi toimenpiteet, jotka jäsenvaltioiden olisi toteutettava ERA: n saavuttamiseksi. Se tarjoaa tosiasiallisen lähtökohdan 2014: ssä suoritettavalle ERA: n perusteelliselle arvioinnille.

Komission ehdotuksissa ERA: n saavuttamiseksi keskitytään viiteen keskeiseen painopistealueeseen, joissa on edistyttävä:

 1. Kansallisten tutkimusjärjestelmien tehostuminen
 2. parantunut valtioiden välinen yhteistyö ja kilpailu mukaan lukien keskeisten tutkimusinfrastruktuurien perustaminen ja tehokas käyttö;
 3. tutkijoiden avoimemmat työmarkkinat;
 4. sukupuolten tasa-arvo ja valtavirtaistaminen organisaatioissa, jotka toteuttavat ja valitsevat tutkimusprojekteja; ja
 5. optimaalinen tieteellisen tiedon levitys ja siirto, myös digitaalisten välineiden avulla.

ERA: n edistymisraportin tiedot on kerätty useista lähteistä, erityisesti kansallisiin uudistusohjelmiin 2013 sisältyvät tiedot ja luettelo toimenpiteistä, jotka Yhteinen tutkimuskeskus on suunnitellut tulevaisuuden ja teknologisten tutkimusten instituutti. Komissio teki myös tutkimuksen tutkimusrahoituksesta ja tutkimusta suorittavista organisaatioista kaikissa EU: n tutkimusohjelmaan assosioituneissa jäsenvaltioissa ja maissa, ja näitä tietoja täydensi MORE 2-tutkimus ja Tutkijoiden raportti 2013 julkaistu erikseen EURAXESS-portaalissa. Kansalliset viranomaiset laativat useimmissa tapauksissa luettelon toimenpiteistä komission pyynnöstä.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa