Liity verkostomme!

Talous

Komissio esittää EU: n uuden metsästrategian perustuu laajempaa lähestymistapaa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

Euroopan komissio on tänään julkaissut uuden metsistrategian, jolla vastataan metsien ja metsäsektorin uusiin haasteisiin. Metsät kattavat 40 prosenttia EU: n pinta-alasta, ja ne ovat keskeinen voimavara elämänlaadun parantamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi etenkin maaseutualueilla. Strategiassa todetaan myös ekosysteemien suojelemista ja ekologisten etujen tarjoamista kaikille.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Dacian Cioloş totesi: "Metsät ovat keskeisiä ekosysteemejä sekä maaseudun varallisuuden ja työpaikkojen lähde, jos niitä hoidetaan asianmukaisella tavalla. Kestävä metsänhoito, metsien suojelun varmistaminen, on avainasemassa maaseudun kehittämisen pilari ja se on yksi uuden metsästrategian periaatteista. "

Uutta lähestymistapaa noudattaen strategia "menee pois metsästä", jossa käsitellään "arvoketjun" näkökohtia (ts. Tapaa, jolla metsävaroja käytetään tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen), jotka vaikuttavat voimakkaasti metsänhoitoon. Strategiassa korostetaan, että metsillä ei ole merkitystä vain maaseudun kehittämisen lisäksi myös ympäristön ja biologisen monimuotoisuuden kannalta, metsäteollisuuden, bioenergian ja ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Korostaen tarvetta omaksua kokonaisvaltainen lähestymistapa, se korostaa myös, että muiden politiikkojen vaikutukset metsiin ja metsän rajojen ulkopuolella tapahtuvaan kehitykseen olisi otettava huomioon. Se korostaa myös, että toisiinsa liittyvät EU: n politiikat olisi otettava täysimääräisesti huomioon kansallisessa metsäpolitiikassa. Lopuksi strategiassa kehotetaan myös perustamaan metsätietojärjestelmä ja keräämään yhdenmukaistettua tietoa metsistä Euroopassa.

Mainos

Nykyinen EU: n metsästrategia juontaa juurensa vuonna 1998. Se perusti EU: n ja jäsenvaltioiden yhteistyön (toissijaisuus ja jaettu vastuu) puitteet kestävään metsänhoitoon liittyviin metsätoimenpiteisiin. Nyt tarvitaan kuitenkin uusi kehys, jotta voidaan vastata metsiin kohdistuviin kasvaviin vaatimuksiin ja merkittäviin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin muutoksiin, jotka ovat vaikuttaneet metsiin viimeisen 15 vuoden aikana. Komissio kehitti Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun uuden strategian tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa kahden viime vuoden aikana. Strategia yhdistää useiden toisiaan täydentävien politiikan alojen eri näkökohdat, kuten maaseudun kehittämisen, yritystoiminnan, ympäristön, bioenergian, ilmastomuutoksen, tutkimuksen ja kehityksen. Aiheeseen liittyvässä aloitteessa komissio on myös antanut Suunnitelma yksityiskohtaiset tiedot korjaavista toimista, jotka voitaisiin toteuttaa auttaakseen EU: n metsäteollisuutta voittamaan nykyiset haasteet.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Mainos

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa