Liity verkostomme!

Talous

Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu: EP pöytä tehoisku tappolista

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

20130916PHT20039_width_300Toimenpiteet järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun torjumiseksi esitetään EU: n toimintasuunnitelmassa vuosille 2014--2019, jonka on laatinut tätä ainoaa tarkoitusta varten perustettu Euroopan parlamentin valiokunta ja joka on esitetty 17. syyskuuta. Järjestäytyneen rikollisuuden rahoitusvarojen ja tulonlähteiden torjunta on luettelon kärjessä.

"Meidän on oltava yhtenäisiä mafioiden torjunnassa. Hyväksyimme tänään eurooppalaisen kehyksen eurooppalaisen ongelman torjumiseksi. Nyt jäsenvaltioiden tehtävänä on seurata ja viedä eteenpäin ehdotettuja toimenpiteitä täällä", sanoi Salvatore Iacolino, joka laati lopulliset ehdotukset hyväksyttiin äänin 29 puolesta, ei vastaan ​​ja 8 tyhjää.

Parlamentin jäsenet haluavat, että järjestäytyneestä rikollisuudesta, korruptiosta tai rahanpesusta lopullisella tuomiolla tuomitut henkilöt jätetään tarjoamattomiksi julkisista hankinnoista missään EU: n alueella ja heidät estetään osallistumasta julkisiin tehtäviin. Kaikkien tällaisten tuomioiden pitäisi olla välittömästi täytäntöönpanokelpoisia kaikissa jäsenvaltioissa, he lisäävät.

Mainos

Rikollisuuden varojen murtaminen

EU: n taloudellisten etujen suojaamiseksi on elintärkeää hyökätä järjestäytyneen rikollisuuden varoihin tehokkaammin, sanovat parlamentin jäsenet, jotka kannattavat pankkisalaisuuden poistamista ja EU: n veroparatiisien poistamista tätä tarkoitusta varten. He ehdottavat, että nämä varat on takavarikoitu rikos- tai siviilioikeudellisia menettelyjä käyttäen uudelleen yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.

Oikeushenkilöt, kuten omistukset ja niiden tytäryhtiöt, olisi saatettava laillisesti vastuuseen palauttamaan saamansa julkiset tuet, jos ne syyllistyvät taloudellisiin rikoksiin.

Mainos

Ottelun vahvistaminen ja äänten ostaminen

EP: n jäsenten mukaan pyrkimyksiä torjua otteluiden ja laittomien urheiluvedonlyöntien, järjestäytyneen rikollisuuden tärkeä tulonlähde kaikkialla Euroopassa, on lisättävä ottamalla käyttöön uusia rikkomuksia ja asianmukaisia ​​seuraamuksia. Äänten ostamisesta tulisi myös tehdä rikos, vaikka sen edut olisivatkin aineettomia, he lisäävät.

Parlamentin jäsenet toistavat myös pitkäaikaisen vaatimuksensa perustaa Euroopan syyttäjänvirasto koordinoimaan kansallisia tutkimuksia ja torjumaan EU: n taloudellisiin etuihin vaikuttavia rikoksia. Sen tulisi olla hyvin varustettu tarvittavilla henkilöresursseilla ja taloudellisilla resursseilla, parlamentin jäsenet painottavat.

Mafiaan liittyvät rikokset

"Järjestäytyneen rikollisuuden" oikeudelliset määritelmät eroavat toisistaan ​​EU-maissa, mikä vaikeuttaa niiden pyrkimyksiä koordinoida mafiatyyppisen toiminnan torjuntaa. Siksi mafiatyyppisen rikollisuuden yhtenäinen oikeudellinen määritelmä, joka kattaa kokonaan ilmiön, on välttämätön. Uusi lainsäädäntö, jolla suojellaan todistajia ja informaattoreita kaikkialla EU: ssa ja autetaan heitä aloittamaan uusi elämä, voi myös parantaa mafioiden torjuntaa, parlamentin jäsenet sanovat.

Tausta

Järjestäytyneen rikollisuuden, lahjonnan ja rahanpesun erityiskomitea perustettiin maaliskuussa 2012 arvioimaan mafiatyyppisen toiminnan vaikutuksia EU: n talouteen ja yhteiskuntaan ja suosittelemaan lainsäädäntöä ja muita toimenpiteitä EU: n varustamiseksi vastaamaan näihin uhkiin kansainvälisellä tasolla. , Euroopan ja kansallisella tasolla.

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa