Liity verkostomme!

Talous

Perusoikeudet, sosiaaliset kysymykset ja ympäristö ovat EU: n kansalaisten vetoomuksia

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

euflag-353x265Kansalaisten suojeleminen syrjinnältä, niiden oikeuksien puolustaminen, vapaa liikkuvuus ja ympäristönsuojelu ovat tärkeitä huolenaiheita Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle, kertoo sen 2012-toimintakertomus, joka hyväksyttiin 17-syyskuussa. EP sai 1,985-vetoomuksen 2012: ssä, lähinnä Saksan, Espanjan, Italian, Romanian ja Ison-Britannian kansalaisilta.

Vuoden 2012 kertomuksessa esitetään yleiskatsaus vetoomusvaliokunnan työstä. Viime vuonna vetoomuksen esittäjät ottivat eniten esille perusoikeudet, ympäristö sekä taloudellisen ja sosiaalisen kriisin, ja parlamentin jäsenet korostavat valiokunnan roolia kansalaisten muut kuin oikeudelliset muutoksenhakukeinot.

Perusoikeudet, sosiaaliset kysymykset ja ympäristö

EU: n kansalaisten perusoikeuksien suojelu on edelleen parlamentin keskeinen huolenaihe. Lasten ja vammaisten henkilöiden oikeudet, sananvapaus ja yksityisyyden suoja, oikeus omaisuuteen, oikeussuojan saatavuuteen ja vapaa liikkuvuus (eli oikeudenmukainen pääsy työmarkkinoille) sosiaaliturvajärjestelmät muissa EU-maissa) muodostivat suuren osan komitean työstä viime vuonna.

Mainos

Talouskriisi saivat myös useita vetoomuksia sosiaalisia ongelmia, kuten asunto, työttömyyteen ja miten pankit käsittelevät säästäjiä.

Monet parlamentin vuonna 2012 kansalaisilta saamista valituksista koskivat ympäristökysymyksiä (esim. Kansallinen viranomainen ei suojele erityisiä suojelualueita). Jätehuoltoa, lintuja, elinympäristöjä ja ympäristövaikutusten arviointia koskevien EU: n direktiivien täytäntöönpanon laiminlyönnistä johtuvia ongelmia tuli esiin usein, mikä osoittaa, että "viranomaiset eivät toistuvasti pysty varmistamaan biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien säilyttämistä", raportissa todetaan.

Tausta

Mainos

Jokainen Euroopan unionin kansalainen tai asukas voi yksin tai yhdessä muiden kanssa tehdä vetoomuksen Euroopan parlamentille aiheesta, joka kuuluu Euroopan unionin toiminta-alaan ja vaikuttaa heihin suoraan.

EP vastaanotti 1,985 2012 vetoomusta vuonna 1,414, kun vastaava luku oli 2011 vuonna 1,408. 854 vetoomusta julistettiin tutkittavaksi (kuului siten EU: n toimivaltaan), ja näistä XNUMX toimitettiin Euroopan komissiolle lisätutkimuksia varten.

Eniten vetoomuksia keskittyi EU kokonaisuutena, Espanjan toiseksi jälkeen Saksassa, Italiassa ja Romaniassa. Saksalaiset pysyivät aktiivisin vetoomusten esittäjät kansallisuuden, jonka jälkeen espanjalaiset, italialaiset, romanialaiset ja Britannian.

Continue Reading
Mainos

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa