Liity verkostomme!

Talous

Eurooppalaiset nuoret ja päättäjät tarjoavat ratkaisuja nuorten syrjäytymisen ongelmiin

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

1187246_10151672096358533_1296254133_n- EU: n nuorisokonferenssi Vilnassa on hyväksynyt 21-yhteiset päätelmät. Yli 250-nuoret ja päätöksentekijät kaikista 28-jäsenmaista esittivät konkreettisia ehdotuksia nuorten, etenkin työssä, koulutuksessa tai koulutuksessa olevien NEET-ryhmien, sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi työmarkkinoille, koulutusjärjestelmiin ja sosiaalisiin elämään.
 
Päätelmissä esitetään ehdotuksia koulutuksen mukauttamiseksi nuorten tarpeisiin ja työmarkkinoiden vaatimuksiin, nuorten valistamiseen ja ohjaamiseen siirtymävaiheessa, koulutukseen siirtymisestä helpottamiseen, nuorten työmarkkinoiden parantamiseen, nuorten tukemiseen autonomia, nuorisojärjestöjen roolin vahvistaminen ja monialaisen yhteistyön kehittäminen.
 
Nuoret ja poliittiset päättäjät EU: n nuorisokonferenssissa ehdottavat, että laadukkaita ja palkattuja harjoittelupaikkoja koskevat sitovat puitteet hyväksyttäisiin Euroopan unionissa.
 
Ehdotetaan myös, että EU: n jäsenvaltioiden perustaa tai kehittää nuorisotakuun kansallisia koordinointielimiä, joihin osallistuvat nuorisosektorin edustajat ja muut työmarkkinaosapuolet.
 
Muiden hyväksyttyjen päätelmien joukossa ehdotetaan, että jäsenvaltiot kehittävät ja panevat täytäntöön kansallisia politiikkoja, jotka auttavat nuoria, mukaan lukien NEET-koulutukset, opiskelijat, työntekijät ja muut, saamaan kohtuuhintaisia ​​ja kunnollisia asuntoja heidän itsenäisen elämänsä turvaamiseksi.
 
Nuorisoasioiden pääosaston johtajan Steponas Kulbauskasin mukaan hän on erittäin iloinen nähdessään, että nuoret ovat paitsi tietoisia nuorten sosiaalisen syrjäytymisen tärkeydestä myös ehdottavat konkreettisia ratkaisuja. "Tänään saimme paljon hyviä ideoita, jotka lupaamme tulla kuulluiksi, harkittaviksi ja toivottavasti toteutettaviksi", hän sanoi.
 
Euroopan nuorisofoorumin (YFJ) puheenjohtaja Peter Matjašič sanoi: ”Viesti on selkeä: nuoret tarvitsevat oikeudenmukaisempia ja oikeudenmukaisempia työmarkkinoita, joilla on pysyvämpiä, vakaampia työpaikkoja. Nuorten sosiaalinen osallisuus johtaa oikeuteen ihmisarvoiseen työhön ja siihen, että heitä kohdellaan tasapuolisesti työmarkkinoilla. EU: n ja jäsenvaltioiden on tehtävä enemmän ennaltaehkäistäkseen työntekijöiden epävarmuutta ja varmistaakseen nuorten laadukas työllisyys. Heidän on toimittava nyt! On aika säännellä sopimusjärjestelyjä ja poistaa kaikenlainen syrjintä, myös ikään perustuva, työmarkkinoilla ”.
 
Liettuan nuorisoneuvoston puheenjohtaja Loreta Senkute lisäsi: ”Kahden konferenssipäivän aikana osallistujat onnistuivat sopimaan toteutettavista perustoimenpiteistä, joissa korostetaan sosiaalisen osallisuuden aiheita. Nuorten kannalta tärkeintä ei ole menettää konferenssissa esitettyä ja luoda tehokkaita seurantamekanismeja, jotka muuttaisivat päätelmät konkreettisiksi nuorisopolitiikoiksi kaikkialla Euroopassa.
 
Nämä päätelmät on muotoiltu elävissä yhteiskeskusteluissa konferenssin aikana seitsemän työpajan aikana. Jokainen näistä laati lopulliselle asiakirjalle kolme konkreettista, innovatiivista yhteistä päätelmää. Jokaisessa puheenjohtajavaltiossa pidetään vuosittain EU: n nuorisokonferenssi, joka on keskeinen osa EU: n prosessia nuorten kanssa käytävässä rakenteellisessa vuoropuhelussa. Tämän vuoden tapahtumassa keskityttiin Liettuan puheenjohtajakauden pääprioriteettiin nuorisopolitiikan alalla: nuorten sosiaaliseen osallisuuteen painottaen erityisesti nuorten sisällyttämistä työelämään, koulutukseen tai koulutukseen (NEET).
 
Tänään hyväksytyt päätelmät auttavat luonnoksessa EU: n neuvoston päätelmäluonnoksessa EU: n neuvostossa parhaillaan kehitettäviksi sellaisten nuorten sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi, jotka eivät ole työssä tai koulutuksessa ja jotka odotetaan hyväksyttävän EU: n jäsenvaltioiden ". Nuorisoministerit marraskuussa 2013. Lisäksi päätelmät antavat panoksen neuvoston päätöslauselmaesitykseen, joka koskee rakenteellista vuoropuhelua nuorten kanssa sosiaalisesta osallisuudesta, joka hyväksytään tulevassa EU: n Kreikan puheenjohtajakaudella.

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa