Liity verkostomme!

Talous

Työllisyys: Yli 6,000 yrittäjät saavat Progress lainojen

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

5587-european-progress-mikrotason-laitokseen-strumento-ue-agevola-mikroluotto-350Yli 6,000 yrittäjää on jo saanut lainaa yhteensä lähes 50 miljoonan euron arvosta Euroopan Progress-mikrorahoitusjärjestelystä. kolmas vuosikertomus tästä EU: n välineestä. Raportti vahvistaa, että Progress-mikrorahoitus on vaikuttanut merkittävästi työpaikkojen luomiseen ja auttanut suurta osaa aiemmin työttömistä tai työvoiman ulkopuolella olevista ihmisistä työllistymään. Mikrorahoitus helpottaa erityisesti itsenäistä ammatinharjoittamista ja yrittäjyyttä ryhmissä, joilla on yleensä enemmän vaikeuksia kerätä rahaa, kuten nuoret ja vähemmistöt.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor sanoi: "Yrityksen perustaminen voi olla joillekin ihmisille toteuttamiskelpoinen tapa palata työhön ja tehokas väline auttaakseen heikommassa asemassa olevia ryhmiä integroitumaan yhteiskuntaan. Mikrorahoituksen saatavuuden helpottaminen on siis suuret sosiaaliset investoinnit, joilla on huomattavaa lisäarvoa mahdollisille yrittäjille ja koko yhteiskunnalle.Olen iloinen siitä, että äskettäin tehty sopimus uudesta työllisyyden ja sosiaalisen innovoinnin ohjelmasta antaa meille mahdollisuuden lisätä Euroopan Progress-mikrorahoitusvälineen ulottuvuutta vuosina 2014– 20 jakso. "

Raportin mukaan lähes kolmasosa lopullisista edunsaajista sanoi olevansa työttömiä tai työvoiman ulkopuolella olevia hakiessaan. Lähes 80% tuetuista mikroyrityksistä on alle kolme vuotta toimivia aloittelijoita.

Mainos

Maatalous ja kauppa ovat edelleen kaksi eniten tukea järjestelystä, mikä on yli puolet kaikista tuetuista yrityksistä.

Koulutuksella ja mentoroinnilla on myös tärkeä rooli yrittäjyyden lisäämisessä rahoituksen saatavuuden lisäksi. Välittäjät, joiden kautta Progress-mikrorahoitusrahoitus kanavoidaan, ovat sopimuksen mukaan sitoutuneet tekemään yhteistyötä tällaista koulutusta ja mentorointia tarjoavien organisaatioiden kanssa, ja jäsenvaltiot voivat käyttää Euroopan sosiaalirahastoa avustamaan yritystoiminnan aloittajille suunnatussa valmennuksessa tai koulutuksessa. Tällaisella tuella on myönteinen vaikutus edunsaajien liiketoimintaosaamiseen ja se täydentää selvästi Progress-mikrorahoituksessa saatuja mikrolainoja. Esimerkiksi Irlannissa Going for Growth -aloite, jonka tarkoituksena on tukea naisyrittäjiä mentoroinnin ja valmennuksen avulla, rahoitetaan osittain inhimillisen pääoman sijoittamisen ESR: n toimintaohjelmasta 2007-2013.

Tausta

Mainos

Nykyisen eurooppalaisen Progress-mikrorahoitusjärjestelyn tarkoituksena on auttaa ihmisiä, joilla on vaikeuksia perinteisen pankkilainan saamisessa, pääsemään paremmin mikroluottoihin yrittäjäksi ryhtymiseksi tai oman yrityksen perustamiseksi. Järjestelmä rahoittaa alle 25,000 500 euron lainat työttömille, työpaikan menettämisriskissä oleville ja epäedullisessa asemassa oleville ryhmille, esimerkiksi nuorille tai vanhuksille tai maahanmuuttajille. Progress-mikrorahoituksen tarkoituksena ei ole vain tarjota EU: n rahoitusta saataville, vaan myös luoda vipuvaikutus noin XNUMX miljoonan euron kokonaisinvestoinneille eli viisinkertainen EU: n rahoitusosuudelle. Tämä vipuvaikutus saavutetaan muiden kumppaneiden (Euroopan investointipankki, Euroopan parlamentin valmistelutoimi "Mikroluottojen suotuisamman ympäristön edistäminen") yhteissijoituksilla, rahastojen uusiutuvalla luonteella ja tarjottujen tuotteiden luonteella . Esimerkiksi mikrorahoituksen välittäjät voivat saada salkutakuun Progress-mikrorahoituksesta, mikä helpottaa markkinoiden sijoittajien rahoituksen hankkimista ja käyttöä mikrolainojen tarjoamiseen.

Mikrorahoitusvälinettä Progress hallinnoi Euroopan investointirahasto, ja se toimii mikroluottojen tarjoajien kautta kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla. Tällä hetkellä on 26 mikroluotonantajaa 15 jäsenvaltiossa: Itävallassa, Belgiassa, Bulgariassa, Ranskassa, Kyproksessa, Kreikassa, Irlannissa, Italiassa, Liettuassa, Alankomaissa, Puolassa, Portugalissa, Romaniassa, Sloveniassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Komissio aloitti lokakuussa 2014 uuden EU: n työllisyyden ja sosiaalisen innovaation ohjelman 20--2011 (EaSI), joka aiemmin tunnettiin nimellä Sosiaalisen muutoksen ja innovoinnin ohjelma (PSCI), ja poliittinen yhteisymmärrys Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa saavutettiin vuonna 2013. Kesäkuu XNUMX (ks MEMO / 13 / 628). Uuden ohjelman mikrorahoitustoiminnan laajuutta laajennetaan rahoittamaan mikrorahoituksen tarjoajien valmiuksien kehittämistä, jotta ne voivat kehittää liiketoimintaansa ja tarjota asiakkailleen paremman ulottuvuuden. Uusi ohjelma sisältää myös välineen, joka keskittyy sosiaalisten yritysten - eli yritysten, joilla on ensisijaisesti sosiaalinen tarkoitus, tukemiseen. Vuosien 2014–20 kokonaisbudjetti on 815 miljoonaa euroa, josta yli 170 miljoonaa euroa myönnetään mikrorahoitukseen ja sosiaaliseen yrittäjyyteen.

Lisätietoja: Vuosikertomus 2012 Progress-mikrorahoituksen täytäntöönpanosta

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading

EU

Viikko edessä: Tila, jossa olemme

Julkaistu

on

Tämän viikon suuri kokonaisuus on Euroopan komission puheenjohtajan von der Leyenin "EU: n tila" (SOTEU) puhe Euroopan parlamentille Strasbourgissa. Se on Yhdysvalloilta lainattua omahyväisyyttä, kun Yhdysvaltain presidentti puhuu kongressille jokaisen vuoden alussa ja esittelee suunnitelmiaan (ja se on aina ollut hän tähän mennessä) tulevaa vuotta varten. 

Olen aina hämmästynyt amerikkalaisesta itseluottamuksesta ja lähes tuhoutumattomasta uskosta, että Amerikka on maailman suurin kansakunta. Vaikka ajattelet olevasi loistava, sinun on oltava miellyttävä mielentila, mutta Yhdysvaltojen huono tilanne tällä hetkellä niin monella tasolla saa minut ajattelemaan, että eurooppalaisten liian kriittinen katse saattaa olla terveempi näkökulma. Silti joskus olisi mukavaa, jos voisimme tunnustaa EU: n monet plussat ja olla hieman "eurooppalaisempi ja ylpeämpi".

On vaikea arvioida, kuinka paljon SOTEU kiinnostaa EU: n toimiin eniten osallistuvien ulkopuolella. Yleensä eurooppalaiset, lukuun ottamatta pienintä joukkoa kaikkein uskollisimpia, eivät mene hämmästymään siitä, kuinka mahtava EU on, tai yleensä innostuneena suunnastaan. Vaikka olisimme miettineet vastakohtaista tilannetta, Yhdistynyt kuningaskunta on antanut jokaiselle EU: n kansalaiselle erittäin terävän ilmeen "mitä jos?" 

Mainos

Kun tarkastellaan maailman paikkaa, EU näyttää olevan terveemmässä tilassa kuin useimmat - tällä on myös kirjaimellinen merkitys tänä vuonna, olemme luultavasti rokotetuin maanosa maailmassa, ja meillä on kunnianhimoinen suunnitelma turvata taloutemme sen pandemian lama ja maanosa on työntänyt leuan ja päättänyt olla tekemättä mitään muuta kuin johtamaan maailmaa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tunnen henkilökohtaisesti suurta toivon nousua siitä, että olemme ilmeisesti päättäneet riittävästi kollektiivisesti, riittää EU: n sisällä niiden kanssa, jotka haluavat luopua demokraattisista arvoista ja oikeusvaltioperiaatteesta. 

Komissio esittää tällä viikolla useita ehdotuksia: Vestager esittelee suunnitelman "Euroopan digitaalinen vuosikymmen"; Borrell esittelee EU: n suunnitelmat yhteyksistä Intian ja Tyynenmeren alueeseen; Jourova hahmottaa EU: n suunnitelman toimittajien suojelemiseksi; ja Schinas esittelee terveyshätätilanteisiin vastaamista ja -valmiutta koskevan EU: n paketin. 

Se on tietysti parlamentin täysistunto. SOTEUn lisäksi keskustellaan Afganistanin humanitaarisesta tilanteesta ja EU: n suhteista Taleban -hallitukseen. tiedotusvälineiden vapaudesta ja oikeusvaltioperiaatteesta Puolassa, Euroopan terveysunionista, EU: n sinisestä kortista korkeasti koulutetuille siirtolaisille ja LGBTIQ -oikeuksista keskustellaan.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa