Liity verkostomme!

Talous

Komissio ehdottaa merkittävää edistystä televiestinnän sisämarkkinoilla

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

  • kuvaEU: n laajuiset ja verkkovierailuvapaat matkapuhelinpaketit
  • Yksinkertaisemmat säännöt auttavat yrityksiä investoimaan enemmän ja laajentumaan rajojen yli.
  • Verkkoneutraaliuden kaikkien aikojen ensimmäinen suoja koko EU: ssa
  • Kansainvälisten puhelujen palkkioiden poistaminen Euroopassa

Euroopan komissio hyväksyi 11. syyskuuta kunnianhimoisimman suunnitelman televiestintämarkkinoiden uudistuksen 26 vuoden aikana. Komission presidentti José Manuel Barroson vuonna 2013 pitämässään puheessa julkistama '' Connected Continent '' -paketti, kun se hyväksytään, vähentää kuluttajamaksuja, yksinkertaistaa yritysten byrokratiaa ja tuo joukon uusia oikeuksia sekä käyttäjille että käyttäjille. palveluntarjoajille, jotta Eurooppa voi jälleen olla maailmanlaajuinen digitaalisen johtaja.

Euroopan komission puheenjohtaja Barroso totesi: "Merkittävä edistyminen kohti Euroopan televiestinnän sisämarkkinoita on välttämätöntä Euroopan strategisten etujen ja taloudellisen kehityksen kannalta. Itse telealalle ja kansalaisille, jotka ovat turhautuneita siitä, että heillä ei ole täydellistä ja oikeudenmukaista pääsyä Internetiin ja mobiilipalveluihin.

Paketista vastaava varapuheenjohtaja Neelie Kroes, digitaalistrategiasta vastaava komissaari, sanoi: "Tänään ehdotettu lainsäädäntö on hieno uutinen matkapuhelimen ja internetin tulevaisuudelle Euroopassa. Euroopan komissio sanoo ei verkkovierailupalkkioille, kyllä ​​verkon neutraalisuudelle, kyllä ​​investoinneille, kyllä ​​uusille työpaikoille. Televiestintäalan korjaaminen ei ole enää tämän yhden sektorin vaan kaikkien alojen kestävän kehityksen tukemista. "

Mainos

Televiestintäala on vain 9% Euroopan digitaalitaloudesta, koska kaikki sektorit ovat yhä riippuvaisempia yhteyksistä ollakseen maailmanlaajuisesti kilpailukykyisiä ja palvelujen tarjoajia.

Vaikka Euroopan unionin peräkkäiset uudistukset ovat auttaneet muuttamaan tapaa, jolla telepalveluja tarjotaan Euroopan unionissa, ala toimii edelleen suurelta osin 28 kansallisen markkinan pohjalta. Ei ole teleyritystä, joka toimisi koko EU: ssa, ja sekä operaattoreilla että asiakkailla on erilaiset hinnat ja säännöt.

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi tämän päivän paketin pääkohdat ovat:

Mainos

EU: n sääntöjen yksinkertaistaminen teleoperaattoreille

Yksi toimilupa kaikissa 28 jäsenvaltiossa (28 toimiluvan sijasta), vaativa oikeudellinen kynnys telealan alamarkkinoiden sääntelylle (jonka pitäisi johtaa säänneltyjen markkinoiden määrän vähenemiseen) ja yhdenmukaistaa edelleen tapaa, jolla operaattorit voivat vuokrata pääsyn muiden yritysten omistamiin verkkoihin kilpailevan palvelun tarjoamiseksi.

Verkkovierailupalkkioiden työntäminen pois markkinoilta

Saapuvat puhelumaksut EU: n matkalla kiellettäisiin 1. heinäkuuta 2014. Yrityksillä olisi mahdollisuus joko 1) tarjota kaikkialla Euroopan unionissa sovellettavia puhelinpalveluja ("vaeltaa kuin kotona"), joiden hinta tulee olemaan kotimaisen kilpailun ohjaamana, tai 2) antaa asiakkaidensa irtautua toisistaan ​​eli valita erillinen verkkovierailuoperaattori, joka tarjoaa halvempia hintoja (tarvitsematta ostaa uutta SIM-korttia). Tämä perustuu vuoden 2012 verkkovierailuasetukseen, joka edellyttää operaattoreilta 67 prosentin tukkuhintalennuksia heinäkuussa 2014.

Ei enää kansainvälisiä puheluita Euroopassa

Nykyään yritykset veloittavat palkkion sekä kiinteistä että matkapuheluista, jotka soitetaan kuluttajan kotimaasta muihin EU-maihin. Tämänpäiväinen ehdotus tarkoittaisi, että yritykset eivät voi veloittaa kiinteästä EU: n sisäisestä puhelusta enemmän kuin kaukopuhelusta. EU: n sisäisissä matkapuhelimissa hinta voi olla enintään 0.19 euroa minuutissa (plus alv). Hintojen vahvistamisessa yritykset voisivat saada takaisin objektiivisesti perustellut kustannukset, mutta mielivaltaiset voitot EU: n sisäisistä puheluista katoavat.

Oikeudellinen suoja avoimelle internetille (verkon puolueettomuus)

Internet-sisällön estäminen ja kuristaminen kiellettäisiin, mikä antaisi käyttäjille pääsyn täydelliseen ja avoimeen internetiin riippumatta Internet-tilauksensa hinnasta tai nopeudesta. Yritykset pystyvät edelleen tarjoamaan varmennettuja ”erikoistuneita palveluja” (kuten IPTV, video on demand, sovellukset, mukaan lukien korkean resoluution lääketieteellinen kuvankäsittely, virtuaaliset leikkaussalit ja liiketoiminnan kannalta kriittiset datapitoiset pilvisovellukset), kunhan tämä ei häirinnyt muille asiakkaille luvattujen Internet-nopeuksien kanssa. Kuluttajilla olisi oikeus tarkistaa, saavatko he maksamansa Internet-nopeuden, ja mennä pois sopimuksestaan, jos näitä sitoumuksia ei noudateta.

Uudet kuluttajien oikeudet ja kaikki oikeudet yhdenmukaistettu kaikkialla Euroopassa

Uudet oikeudet, kuten oikeus tavalliseen kieleen tehtyihin sopimuksiin, joissa on enemmän vertailukelpoisia tietoja, suuremmat oikeudet vaihtaa palveluntarjoajaa tai sopimusta, oikeus 12 kuukauden sopimukseen, jos et halua pidempää sopimusta, oikeus irtautua sopimuksestasi, jos lupaavat Internet-nopeuksia ei toimiteta, ja oikeus saada sähköpostit edelleen uuteen sähköpostiosoitteeseen Internet-palveluntarjoajan vaihtamisen jälkeen.

Koordinoidun taajuuksien osoittaminen

Tämä varmistaa, että eurooppalaiset saavat enemmän 4G-matkapuhelinyhteyksiä ja Wi-Fi-yhteyttä. Matkapuhelinoperaattorit voivat kehittää tehokkaampia ja rajat ylittäviä investointisuunnitelmia taajuuksien jakamisen, keston ja muiden ehtojen paremman koordinoinnin ansiosta. Jäsenvaltiot olisivat edelleen vastuussa ja hyötyisivät edelleen matkapuhelinoperaattoreiden vastaavista maksuista samalla kun ne toimisivat johdonmukaisemmissa puitteissa. Tällainen kehys laajentaa myös kehittyneiden tietoliikennelaitteiden markkinoita.

Lisää varmuutta sijoittajille

Laskentamenetelmiä ja syrjimättömyyttä koskeva suositus on tämän paketin toinen osa, joka täydentää ehdotettua asetusta ja liittyy kiinteästi siihen. Sen tarkoituksena on lisätä sijoittajien varmuutta, lisätä heidän investointitasojaan ja vähentää sääntelyviranomaisten välisiä eroja. Tämä tarkoittaa 1) niiden kustannusten yhdenmukaistamista ja vakiinnuttamista, joita vakiintuneet operaattorit voivat periä siitä, että he saavat muille pääsyn nykyisiin kupariverkkoihinsa; ja 2) varmistamalla, että "pääsynhakijoilla" on todella vastaava pääsy verkkoihin. Jos tällaiset kilpailupaineet ja syrjimättömyys varmistetaan, "seuraavan sukupolven" laajakaistan tukkutason käyttöoikeuksien hinnat määrittäisivät markkinat eikä sääntelyviranomaiset, mikä merkitsisi vähemmän byrokratiaa operaattoreille.

Lisätietoja Klikkaa tästä.

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa