Liity verkostomme!

Talous

EU nuorisokonferenssin alkaa Vilnassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

789_b50358d2e6c514b2148055be5ef01da6Vilnassa (Liettua) pidetyssä EU: n nuorisokonferenssissa nuoret yhdistävät voimansa ja toistavat EU: n toiminnan tarpeen antaa niille, joihin kriisi vaikuttaa eniten, mahdollisuus päästä takaisin yhteiskuntaan ja integroitua uudelleen työmarkkinoille.

Liettuan EU-puheenjohtajuuskausi on yhdessä Euroopan nuorisofoorumin ja Liettuan nuorisoneuvoston kanssa järjestänyt EU: n nuorisokonferenssin Vilnassa (Liettua) syyskuusta 9-12. Tämä konferenssi, jolla on olennainen osa jäsenneltyä vuoropuhelua, keskittyy Liettuan puheenjohtajakauden päätavoitteeseen nuorisoalalla: nuorten sosiaaliseen osallisuuteen painottaen erityisesti nuorten osallisuutta, joka ei ole työssä, koulutuksessa tai koulutuksessa (NEET) .

Nuorisoedustajat ja EU: n jäsenvaltioiden nuorisoasioista vastaavien ministeriöiden edustajat osallistuvat yhteiskeskusteluihin seitsemän työpajan kautta. Tällaiset keskustelut perustuvat koottuihin tuloksiin laaja-alaisista neuvotteluista, joita käydään nuorten, nuorisojärjestöjen ja viranomaisten kanssa neljän kuukauden ajan kaikissa 28-EU: n jäsenvaltioissa ja yleiseurooppalaisella tasolla kansainvälisten kansalaisjärjestöjen (INGYO) kautta. Yhdessä valtuuskunnan edustajat tekevät ehdotuksia NEET-kouluttajien sisällyttämiseksi paremmin koulutuksen uudistamiseen, tiedotuksen ja uran ohjaamisen parantamiseen, koulutukseen siirtymiseen, työelämään siirtymisen helpottamiseen, nuorten työmarkkinoiden parantamiseen, nuorten itsemääräämisoikeuden tukemiseen, toimialakohtaisemman kehittämiseen yhteistyö ja nuorisojärjestöjen roolin parantaminen aktiivista osallisuutta koskevissa toimissa, kuten nuorisotakuu.

Liettuan tasavallan sosiaaliturva- ja työministeri Algimanta Pabedinskienė oli tyytyväinen konferenssiin ja totesi, ettei ole sattumaa, että NEETS: n sosiaalinen integraatio on valittu yhdeksi Liettuan puheenjohtajakauden painopisteistä, koska nämä ihmiset tarvitsevat kiireellistä apua kotouttamiseen uudelleen koulutukseen ja työmarkkinoille. Siksi hän iloitsee siitä, että EU: n nuorisokonferenssissa nuoret itse yhdessä nuorisojärjestöjen, nuoriso-organisaatioiden ja kaikkien EU: n jäsenvaltioiden ministeriöiden edustajien kanssa etsivät ratkaisuja ja tarjoavat ehdotuksia nuorten sosiaalisen osallisuuden lisäämiseksi. NEET-lapset.

Pabedinskienen mukaan kaikkien jäsenvaltioiden on ponnisteltava parantaakseen nuorten työllisyystilannetta Euroopassa. "Parantaaksemme nuorten työllisyyttä Liettuassa käytämme toimenpidepakettia, jonka rahoittavat sekä kansallinen että Euroopan sosiaalirahasto. Lähitulevaisuudessa tuomme nuorten mahdollisuuksia myös työmarkkinapakettiin, intensiiviseen pitkäaikaiseen apuun NEET-ohjelmalle ja kansalliselle nuorisotyön vapaaehtoistyöohjelmalle ”, ministeri sanoi.

Euroopan nuorisofoorumin presidentti Peter Matjašič ilmaisi tyytyväisyytensä konferenssin erityiseen painopistealueeseen: ”Nuoret tarvitsevat konkreettisia toimia, jotka perustuvat koordinoituihin ja merkityksellisiin strategioihin. Lisää investointeja nuoriin on ainoa tapa kääntää nykyinen kasvava sosiaalisen syrjäytymisen suuntaus. EU: n toimielinten ja jäsenvaltioiden on sen vuoksi ryhdyttävä kiireellisiin toimiin nuorten täysimääräisen osallisuuden edistämiseksi yhteiskunnassa. "

Liettuan nuorisoneuvoston puheenjohtaja Loreta Senkute sanoi: ”Sosiaalinen syrjäytyminen voidaan voittaa vain, jos EU: n toimielimet ja jäsenvaltiot toteuttavat kiinteitä toimia. Nuorten työttömyyden lisäksi on korostettava myös heidän osallistumistaan ​​organisaatioihin ja yhteiskunnalliseen elämään, kehitettävä heidän sosiaalista osaamistaan ​​ja luotava synergia muodollisen ja epävirallisen koulutuksen välillä. "

Koko EU: n laajuisen kuulemistuloksen perusteella sovitut keskusteluaiheet ovat:

1. ADAPT-koulutus nuorten tarpeisiin ja työmarkkinoiden tarpeisiin 
2. TIETOA JA OPAS Nuoria siirtymävaiheessa 
3. HELPOSTI Siirtyminen koulutuksesta työelämään 
4. PARANTAMINEN nuorten työmarkkinoita 
5. TUKI nuorten autonomiaan 
6. KOROSTAVAA nuorisojärjestöjen roolia   
7. KEHITTÄMINEN monialaista yhteistyötä

EU: n nuorisokonferenssi päättyy hyväksymällä yhteiset päätelmät 12-syyskuussa. Nämä päätelmät auttavat luonnoksessa neuvoston päätelmiksi sellaisten nuorten sosiaalisen osallisuuden edistämisestä, jotka eivät osallistu työhön, koulutukseen tai koulutukseen ja joiden odotetaan hyväksyvän EU: n jäsenvaltioiden nuorisoministerit marraskuussa 2013. Lisäksi päätelmissä annetaan panos neuvoston päätöslauselmaesitykseen, joka koskee rakenteellista vuoropuhelua nuorten kanssa sosiaalisesta osallisuudesta, joka hyväksytään tulevan puheenjohtajakauden Kreikan aikana.

Mainos

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading

OECD (OECD)

EU tekee yhteistyötä muiden OECD-maiden kanssa ehdottaakseen vientiluottojen kieltämistä hiilivoimaloille

Julkaistu

on

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) maat pitävät ylimääräisen kokouksen tänään (15. syyskuuta) ja torstaina (16. syyskuuta) keskustelemaan mahdollisesta vientiluottojen kieltämisestä kansainvälisille hiilivoimaloille ilman toimenpiteitä. Keskustelut keskittyvät ehdotukseen, jonka EU ja muut maat (Kanada, Korean tasavalta, Norja, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) esittivät aiemmin tässä kuussa. Ehdotus tukee maailmantalouden vihreyttämistä ja on tärkeä askel vientiluottolaitosten toiminnan mukauttamisessa Pariisin sopimuksen tavoitteisiin.

Vientiluotot ovat tärkeä osa kansainvälisen kaupan edistämistä. Osana virallisesti tuettuja vientiluottoja koskevaa OECD: n järjestelyä EU: lla on tärkeä rooli pyrkimyksissä varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset kansainvälisellä tasolla ja varmistaa ilmastonmuutoksen torjuntaa koskevan yhteisen tavoitteen johdonmukaisuus. EU on luvannut lopettaa kivihiilen vientiluottojen tuen ilman kompensointitoimenpiteitä ja samalla sitoutuu kansainvälisellä tasolla oikeudenmukaiseen siirtymiseen.

Tammikuussa 2021 Euroopan unionin neuvosto vaati ympäristöä vahingoittavien fossiilisten polttoaineiden tukien maailmanlaajuista poistamista selkeällä aikataululla sekä päättäväistä ja oikeudenmukaista maailmanlaajuista muutosta. kohti ilmastoneutraaliutta, mukaan lukien hiilen asteittainen poistaminen käytöstä ilman korvaavia toimenpiteitä energiantuotannossa ja ensimmäinen askel kaikkien kolmansien maiden uuden hiili-infrastruktuurin rahoituksen välitön lopettaminen. Helmikuun 2021 kauppapolitiikan katsauksessaan Euroopan komissio sitoutui ehdottamaan hiililähkösektorin vientiluottojen välitöntä lopettamista.

Mainos

Tämän vuoden kesäkuussa G7: n jäsenet tunnustivat myös, että jatkuva maailmanlaajuinen investointi hiilidioksidipäästöttömään sähköntuotantoon oli ristiriidassa tavoitteen kanssa rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1.5 ° C: een ja lupasi lopettaa uuden suoran valtiontuen maailmanlaajuiselle hiilivoimaloille kansainvälisesti vuoden 2021 loppuun mennessä, myös valtion rahoituksella.

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa