Liity verkostomme!

Talous

Asunnottomat ulkopuolelle kansalaisuutta, sanoo FEANTSA

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

ylinVuosi 2013 on Euroopan kansalaisten vuosi. Se on 20 vuotta siitä, kun unionin kansalaisuus on sisällytetty Euroopan unionin perussopimuksiin. Euroopan unioni haluaa lisätä ja helpottaa kansalaisten osallistumista yhteiskuntaan. Huomattava osa eurooppalaisista, muun muassa kodittomista, on kuitenkin suljettu kansalaisuuden etujen, mukaan lukien äskettäin käynnistettyjen eurooppalaisten kansalaisaloitteiden, ulkopuolelle. Asunnottomien kanssa työskentelevien kansallisten organisaatioiden eurooppalainen liitto (FEANTSA), voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden sateenvarjo, jotka osallistuvat asunnottomuuden torjuntaan Euroopassa. 

Jokainen henkilö, jolla on EU: n jäsenvaltion kansalaisuus, on automaattisesti EU: n kansalainen. EU tarjoaa kaikille EU: n kansalaisille ylimääräiset oikeudet, jotka taataan EU: n perustamissopimuksissa. EU: n kansalaisuus ja kansalaisten oikeudet ovat tärkeitä yksilöiden perusoikeuksien takaamiseksi, mikä antaa kaikille mahdollisuuden tasavertaiseen kohteluun ja osallistumiseen demokraattiseen elämään EU: ssa.

Kodin puuttuminen voi estää monien kansalaisuuden ja yhteiskuntaan osallistumisen peruskäsitteiden saatavuuden. Koska heillä ei ole pysyvää osoitetta eikä heitä voi siten merkitä maansa vaaliluetteloon, monilta kodittomilta evätään äänioikeus ja osallistuminen kansalaiselämään. Kuten Euroopan komissio toteaa, "EU: n kansalaisten täysi osallistuminen EU: n demokraattiseen elämään kaikilla tasoilla on unionin kansalaisuuden ydin", ja kyvyttömyys saada äänensä kuuluviin sulkee kodittomat ihmiset täysimääräisesti osallistumaan kansalaisuuteen.

Mainos

Esimerkki foorumista äänen kuulemiseen, Euroopan komission Euroopan kansalaisuusaloite, ei ole kodittomien käytettävissä. Eurooppalaisen kansalaisaloitteen (ECI), ns. Osallistavan demokratian väline, tarkoituksena on, että miljoona kansalaista, jotka ovat huomattavan määrän EU-maiden kansalaisia, voi pyytää suoraan komissiota esittämään kiinnostavan aloitteen heille sen toimivallan puitteissa. "

ECI: n verkkosivustolla väitetään: "Kaikki […] riittävän vanhat EU: n kansalaiset voivat äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa […], allekirjoittaa kansalaisaloitteen." Valitettavasti tämä ei ole totta. Kodittomat ihmiset, vaikka he ovatkin jäsenvaltioiden kansalaisia, eivät saa osallistua kansalaisaloitteeseen 14: ssä 27 maasta. ECI-puitteissa aloitetun vetoomuksen allekirjoittamiseksi allekirjoittajilla on oltava todisteet pysyvästä osoitteestaan. Kaikissa maissa he tarvitsevat henkilöllisyystodistuksen. Lisäksi kodittomat ihmiset, joilla ei ole postiosoitetta tai sähköpostiosoitetta, eivät voi olla kansalaisaloitteen ohjauskomiteassa. Vain pieni vähemmistö kodittomista ihmisistä voi käyttää pysyvän osoitteen turvakodin osoitetta. Karkealla nukkuneilla ei tietenkään ole pysyvää osoitetta. Nukkuminen karkealla ja jopa asuminen turvakodissa tai muussa ei-pysyvässä rakenteessa vaikeuttaa omaisuuden, mukaan lukien henkilöllisyystodistusten, pitämistä, jotka voidaan varastaa. Kodittomat ihmiset eivät siis saa osallistua kansalaisaloitteeseen, eivätkä siksi ole samanarvoisia kuin kansalaiset, jotka voivat saada äänensä kuuluviin tämän alustan kautta.

"Kansalaiset ovat ja heidän on oltava Euroopan yhdentymisen ytimessä", kerrotaan Euroopan komission vuonna 2013 antamassa Euroopan kansalaisuutta koskevassa raportissa. Koska kodittomia ihmisiä ei käytetä keskusteluosassa, tämä lausunto ei heijastu ehdoissa, jotka koskevat eurooppalaisen kansalaisaloitteen allekirjoittamista.

Mainos

FEANTSA: n johtaja Freek Spinnewijn toivoo tilanteen korjaavan ennen Euroopan kansalaisvuoden päättymistä. Kansalaisaloite voi olla työkalu, jolla tuetaan edistystä asunnottomuuden torjunnassa Euroopassa: sitä voidaan käyttää esimerkiksi kehottamaan EU: n toimielimiä seuraamaan Euroopan parlamentin kehotusta laatia EU: n kodittomuusstrategia. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan tällä hetkellä voida käyttää, koska kodittomat ihmiset suljetaan pois osallistumasta kansalaisaloitteeseen.

Maatalous

Maatalous: Vuosittainen EU: n luomupäivä

Julkaistu

on

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio juhlivat 24. syyskuuta EU: n luomupäivän viettoa. Kolme toimielintä allekirjoittivat yhteisen julistuksen, jonka mukaan 23. syyskuuta on EU: n luomupäivä. Tämä seuraa Toimintasuunnitelma luonnonmukaisen tuotannon kehittämiseksi, Komissio hyväksyi 25. maaliskuuta 2021, ja se ilmoitti luovansa päivän luomutuotannon tietoisuuden lisäämiseksi.

Allekirjoitus- ja lanseerausseremoniassa maatalouskomissaari Janusz Wojciechowski sanoi: ”Tänään juhlimme luomutuotantoa, kestävää maataloustyyppiä, jossa elintarviketuotanto tapahtuu sopusoinnussa luonnon, biologisen monimuotoisuuden ja eläinten hyvinvoinnin kanssa. 23. syyskuuta on myös syksyinen päiväntasaus, jolloin päivä ja yö ovat yhtä pitkiä, ja se symboloi maatalouden ja ympäristön välistä tasapainoa, joka sopii ihanteellisesti luomutuotantoon. Olen iloinen siitä, että voimme yhdessä Euroopan parlamentin, neuvoston ja tämän alan keskeisten toimijoiden kanssa käynnistää tämän vuotuisen EU: n luomupäivän, joka on loistava tilaisuus lisätä tietoisuutta luonnonmukaisesta tuotannosta ja edistää sen keskeistä roolia siirtymässä kestävään ruokajärjestelmät. ”

Luonnonmukaisen tuotannon kehittämistä koskevan toimintasuunnitelman yleistavoite on lisätä merkittävästi luomutuotteiden tuotantoa ja kulutusta, jotta voidaan edistää maatilalta haarukalle -strategian ja biologisen monimuotoisuuden strategian tavoitteiden saavuttamista, kuten lannoitteiden, torjunta -aineiden käytön vähentämistä. ja mikrobilääkkeet. Luomuala tarvitsee oikeat työkalut kasvaakseen toimintasuunnitelman mukaisesti. Rakennettu kolmen akselin ympärille - lisäämällä kulutusta, lisäämällä tuotantoaja parantaa alan kestävyyttä entisestään -, esitetään 23 toimenpidettä alan tasapainoisen kasvun varmistamiseksi.

Mainos

Toiminnot

Kulutuksen lisäämiseksi toimintasuunnitelma sisältää toimia, kuten luomutuotannosta tiedottaminen ja siitä tiedottaminen, luomutuotteiden kulutuksen edistäminen ja luomumateriaalien käytön lisääminen julkisissa ruokaloissa julkisten hankintojen avulla. Lisäksi luonnonmukaisen tuotannon lisäämiseksi Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP) on edelleen keskeinen väline luomuviljelyyn siirtymisen tukemisessa. Sitä täydennetään esimerkiksi tiedotustilaisuuksilla ja verkostoitumisella parhaiden käytäntöjen ja sertifioinnin jakamiseksi viljelijäryhmille eikä yksittäisille henkilöille. Lopuksi, luonnonmukaisen maatalouden kestävyyden parantamiseksi komissio käyttää vähintään 30 prosenttia maatalous-, metsätalous- ja maaseutututkimuksen ja -innovaation talousarviosta luonnonmukaiseen alaan liittyviin tai olennaisiin aiheisiin.

Tausta

Mainos

Luomutuotannolla on useita tärkeitä etuja: luomupelloilla on noin 30% enemmän biologista monimuotoisuutta, luonnonmukaisesti tuotetuilla eläimillä on parempi eläinten hyvinvointi ja he käyttävät vähemmän antibiootteja, luomuviljelijöillä on korkeammat tulot ja ne ovat kestävämpiä, ja kuluttajat tietävät tarkalleen, mitä he saavat kiitosta EU: n luomumerkki.

Lisätietoja

Toimintasuunnitelma luomualan kehittämiseksi

Maasta haaraan -strategia

biodiversiteettistrategian

Luomuviljely yhdellä silmäyksellä

Yhteinen maatalouspolitiikka

Continue Reading

Maatalous

Yhteinen maatalouspolitiikka: Miten EU tukee maanviljelijöitä?

Julkaistu

on

EU: n maatalouspolitiikka kattaa erilaisia ​​tavoitteita viljelijöiden tukemisesta ympäristönsuojeluun. Tutustu EU: n maatalouden rahoitukseen, sen historiaan ja tulevaisuuteen, yhteiskunta.

Mikä on yhteinen maatalouspolitiikka?

EU tukee maataloutta Yhteinen maatalouspolitiikka (KORKKI). Se perustettiin vuonna 1962, ja siinä on tehty useita uudistuksia, jotta maatalous olisi oikeudenmukaisempaa viljelijöille ja kestävämpi.

Mainos

EU: ssa on noin 10 miljoonaa maatilaa, ja maatalous- ja elintarviketeollisuus tarjoavat yhdessä lähes 40 miljoonaa työpaikkaa EU: ssa.

Miten yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan?

Yhteinen maatalouspolitiikka rahoitetaan EU: n talousarviosta. Alla EU: n talousarvio vuosiksi 2021--2027, 386.6 miljardia euroa on varattu viljelyyn. Se on jaettu kahteen osaan:

Mainos
  • 291.1 miljardia euroa Euroopan maatalouden tukirahastolle, joka tarjoaa viljelijöille tulotukea.
  • 95.5 miljardia euroa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle, johon sisältyy maaseuturahoitus, ilmastotoimet ja luonnonvarojen hoito.

Miltä EU: n maatalous näyttää nykyään? 

COVID-19 vaikutti maanviljelijöihin ja maatalousalaan ja EU otti käyttöön erityisiä toimia teollisuuden ja tulojen tukemiseksi. Nykyiset säännöt YMP: n varojen käyttämisestä ovat voimassa vuoteen 2023 asti, koska budjettineuvottelut ovat viivästyneet. Tämä edellytti siirtymäsopimusta suojella maanviljelijöiden tuloja ja varmistaa elintarviketurva.

Tarkoittaako uudistus ympäristöystävällisempää yhteistä maatalouspolitiikkaa?

EU: n maatalouden osuus on noin 10% kasvihuonekaasupäästöistä. Uudistuksen pitäisi johtaa ympäristöystävällisempään, oikeudenmukaisempaan ja avoimempaan EU: n maatalouspolitiikkaan, parlamentin jäsenet sanoivat sovittiin neuvoston kanssa. Parlamentti haluaa yhdistää YMP: n Pariisin ilmastosopimukseen ja lisätä samalla tukea nuorille viljelijöille ja pienille ja keskisuurille tiloille. Parlamentti äänestää lopullisesta sopimuksesta vuonna 2021 ja se tulee voimaan vuonna 2023.

Maatalouspolitiikka liittyy Euroopan vihreä sopimus ja Maatila-haarukka -strategia Euroopan komissiolta, jonka tavoitteena on suojella ympäristöä ja taata terveellistä ruokaa kaikille ja samalla varmistaa viljelijöiden toimeentulo.

Lisää maataloudesta

Tiedotustilaisuus 

Tarkista lainsäädännön eteneminen 

Continue Reading

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa