Liity verkostomme!

Talous

Getting ihmisiä pois tuolit: Uusi aloite liikunnan edistämiseksi Euroopassa

SHARE:

Julkaistu

on

Käytämme rekisteröitymistäsi tarjotaksemme sisältöä suostumuksellasi ja parantaaksemme ymmärrystäsi sinusta. Voit peruuttaa tilauksen milloin tahansa.

hyppääjäEuroopan komissio antoi tänään aloitteen terveyttä parantavasta fyysisestä aktiivisuudesta, joka on kaikkien aikojen ensimmäinen ehdotus neuvoston suositukseksi urheilusta. Urheilu ja liikunta auttavat ihmisiä pysymään fyysisesti ja henkisesti kunnossa torjumalla liiallista painoa ja liikalihavuutta ja estämällä niihin liittyviä terveysolosuhteita.

Urheilusta vastaava komission jäsen Androulla Vassiliou sanoi: "Politiikkojemme avulla voidaan tehdä paljon enemmän kannustaaksemme ihmisiä poistumaan tuoleistaan. Tämä aloite on tärkeä virstanpylväs komission pyrkimyksissä edistää terveyttä parantavaa liikuntaa EU: ssa . Ehdotamme, että jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteitä kaikilla niillä politiikan aloilla, jotka voivat antaa kansalaisille mahdollisuuden olla aktiivisia tai tulla fyysisesti aktiivisiksi. Yksi ehdotuksemme avaintekijöistä on auttaa jäsenvaltioita seuraamaan kehitystä ja tunnistamaan suuntaukset kansallisiin pyrkimyksiinsä edistää Toimimalla yhdessä jäsenvaltioiden kanssa vähennämme merkittäviä kustannuksia, jotka aiheutuvat liikunnan puutteesta Euroopassa ".

Viime vuosina EU on edistänyt fyysistä aktiivisuutta politiikkojensa ja rahoitusvälineidensä kautta ja tukenut siten jäsenvaltioiden jatkuvia ponnisteluja. Näistä ponnisteluista huolimatta fyysisen passiivisuuden aktiivisuusaste EU: ssa on edelleen hälyttävän korkea: kaksi kolmasosaa eurooppalaisista ei koskaan harvoin harjoittele tai pelaa urheilua.

Mainos

Seuraavat vaiheet

Neuvosto alkaa keskustella ehdotetusta suosituksesta syyskuusta lähtien ja voisi mahdollisesti hyväksyä sen 2013: ssä. EU: n tuki toimenpiteiden toteuttamiselle ehdotetaan tulevan Erasmus +, alkavan 2014: ssä.

Tausta

Mainos

Aloite on seurausta neuvoston 2012-neuvostossa esittämästä kehotuksesta, jossa komissiota pyydetään esittämään ehdotus neuvoston suositukseksi, joka edistää monialaista lähestymistapaa terveyttä edistävään fyysiseen toimintaan perustuen EU: n 2008-fyysisen aktiivisuuden suuntaviivoihin.

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan monet edut ihmisten elämässä on dokumentoitu hyvin, samoin kuin liikunnan puutteen aiheuttamat ongelmat, mukaan lukien ennenaikainen kuolleisuus, ylipaino- ja liikalihavuus, rinta- ja paksusuolisyöpä, diabetes ja iskeeminen sydänsairaus. Saatavilla olevat todisteet osoittavat, että terveysongelmat aiheuttavat merkittäviä taloudellisia kustannuksia, erityisesti kun otetaan huomioon Euroopan nopeasti ikääntyvä yhteiskunta.

Komission vuonna 2011 antamassa urheilua koskevassa tiedonannossa vahvistetaan, että liikunta on yksi tärkeimmistä terveyteen vaikuttavista tekijöistä nykyaikaisessa yhteiskunnassa. Se kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita panemaan täytäntöön EU: n liikuntasuuntaviivat ja jatkamaan edistymistä kansallisten ohjeiden laatimisessa. Näissä ohjeissa toistetaan WHO: n suositukset liikunnan vähimmäistasosta, korostetaan monialaisen lähestymistavan merkitystä ja annetaan 41 konkreettista toimintaohjetta. Terveyttä parantavaa fyysistä aktiivisuutta koskevissa päätelmissään marraskuussa 2012 neuvosto kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen neuvoston suositukseksi, johon sisältyy kevyt seurantakehys. Sidosryhmät ja asiantuntijat, joita on kuultu valmisteluvaiheessa, ovat tukeneet voimakkaasti tätä aloitetta.

Terveyttä edistävän fyysisen toiminnan edistäminen riippuu jäsenvaltioista. Monet viranomaiset ovat tehostaneet ponnistelujaan tällä alalla. Samoin EU on käsitellyt kysymystä urheilua ja terveyttä koskevilla politiikoilla ja taloudellisella tuella sekä käyttämällä asiaankuuluvia EU: n tason rakenteita politiikan koordinointiin, erityisesti urheilua, terveyttä ja osallistumista käsittelevään asiantuntijaryhmään, joka on perustettu EU: n työohjelman puitteissa. Urheilusuunnitelma ja ravitsemusta ja liikuntaa käsittelevä korkean tason ryhmä, joka perustettiin ravitsemukseen, ylipainoon ja liikalihavuuteen liittyviin terveyskysymyksiin liittyvän Euroopan strategian (2007-2013) puitteissa.

Uusi aloite perustuu näihin jatkuviin pyrkimyksiin. Se kehottaa jäsenvaltioita kehittämään kansallisen strategian ja vastaavan toimintasuunnitelman terveyttä edistävän fyysisen toiminnan edistämiseksi kaikilla aloilla, heijastaen EU: n fyysisen aktiivisuuden suuntaviivoja ja seuraamaan fyysisen aktiivisuuden tasoa ja politiikkojen täytäntöönpanoa. Komissiota pyydetään auttamaan jäsenvaltioita niiden pyrkimyksissä edistää tehokkaasti terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta tarjoamalla tukea seurantakehyksen perustamiselle ja raportoimaan säännöllisesti suosituksen täytäntöönpanon edistymisestä.

Lisätietoja

Euroopan komissio: Opetus ja koulutus että urheilu

Maatalous

Ehdotettu poistaminen USA: n lampaan kiellosta on tervetullut uutinen teollisuudelle

Julkaistu

on

FUW tapasi USDA: n vuonna 2016 keskustelemaan karitsan vientimahdollisuuksista. Vasemmalta Yhdysvaltain maatalousasiantuntija Steve Knight, Yhdysvaltain maatalousasioiden neuvonantaja Stan Phillips, FUW: n vanhempi poliitikko tohtori Hazel Wright ja FUW: n presidentti Glyn Roberts

Walesin maanviljelijöiden liitto on tyytyväinen uutiseen, että pitkäaikainen kielto tuoda Walesin lammasta Yhdysvaltoihin poistetaan pian. Britannian pääministeri Boris Johnson tiedotti asiasta keskiviikkona 22. syyskuuta. 

FUW on pitkään keskustellut USDA: n kanssa perusteettoman kiellon poistamisesta useissa kokouksissa viime vuosikymmenen aikana. Hybu Cig Cymru - Meat Promotion Wales on korostanut, että suojatun maamerkin Welsh Lamb mahdolliset markkinat Yhdysvalloissa arvioidaan olevan jopa 20 miljoonaa puntaa vuodessa viiden vuoden kuluessa vientirajoitusten poistamisesta.

Mainos

FUW: n varapresidentti Ian Rickman sanoi Carmarthenshire -lammastilaltaan: ”Nyt meidän on enemmän kuin koskaan tutkittava muita vientimarkkinoita ja samalla suojeltava vakiintuneita markkinoitamme Euroopassa. USA: n markkinat ovat sellaisia, joiden kanssa haluamme kehittää paljon vahvempia suhteita, ja uutinen siitä, että tämä kielto voidaan pian poistaa, on lampaateollisuudelle erittäin tervetullut uutinen. ”

Mainos
Continue Reading

Talous

Kestävä kaupunkiliikenne on Euroopan liikkuvuusviikon keskipiste

Julkaistu

on

Tänä vuonna osallistuu noin 3,000 kaupunkia ympäri Eurooppaa Eurooppalainen liikkujan viikko, joka alkoi eilen ja kestää keskiviikkoon 22. syyskuuta. Vuoden 2021 kampanja on käynnistetty teemalla 'Turvallinen ja terve ja kestävä liikkuvuus', ja se edistää julkisen liikenteen käyttöä turvallisena, tehokkaana, kohtuuhintaisena ja vähäpäästöisenä liikkumisvaihtoehtona kaikille. Vuosi 2021 on myös 20-vuotispäivä autottomasta päivästä, josta Euroopan liikkuvuusviikko on kasvanut.

”Puhdas, älykäs ja joustava liikennejärjestelmä on talouksiemme ydin ja ihmisten elämässä. Tästä syystä olen Euroopan liikkuvuusviikon 20. vuosipäivänä ylpeä 3,000 kaupungista ympäri Eurooppaa ja sen ulkopuolella, koska he ovat osoittaneet, kuinka turvalliset ja kestävät liikennevaihtoehdot auttavat yhteisöjämme pysymään yhteydessä näinä haastavina aikoina ”, liikenneasioista vastaava komissaari Adina Vălean sanoi. .

Euroopan komissio on luonut tälle merkittävälle vuodelle virtuaalimuseon, joka esittelee viikon historian, sen vaikutuksen, henkilökohtaiset tarinat ja sen yhteyden EU: n laajemmiin kestävän kehityksen painopisteisiin. Muualla ympäri Eurooppaa on pyöräilyfestivaaleja, sähköajoneuvojen näyttelyitä ja työpajoja. Tämän vuoden tapahtuma liittyy myös a julkisen kuulemisen komission ajatuksista uudesta kaupunkiliikenteen kehyksestä ja Euroopan rautatievuosi sen Eurooppa Express -junan yhdistäminen.

Mainos

Continue Reading

koronavirusantigeenin

Komissio hyväksyy 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä

Julkaistu

on

Euroopan komissio on hyväksynyt 500,000 XNUMX euron Portugalin järjestelmän Azorien alueen matkustajaliikenteen tukemiseksi koronavirusepidemian yhteydessä. Toimenpide hyväksyttiin valtiontuella Väliaikainen kehys. Tästä seuraa toinen Portugalin järjestelmä Azorien henkilöliikenteen tukemiseksi, jonka komissio hyväksyi 4 kesäkuu 2021 (SA.63010). Uudessa järjestelmässä tuki myönnetään suorina avustuksina. Toimenpide on avoin kaikenkokoisille kollektiivisille henkilöliikenneyrityksille, jotka toimivat Azoreilla. Toimenpiteen tarkoituksena on lieventää äkillisiä likviditeettivajeita, joita näillä yrityksillä on, ja käsitellä tappioita, jotka ovat aiheutuneet vuoden 2021 aikana koronavirusepidemian ja hallituksen toteuttamien rajoittavien toimenpiteiden vuoksi viruksen leviämisen rajoittamiseksi.

Komissio katsoi, että Portugalin järjestelmä on tilapäisten puitteiden ehtojen mukainen. Erityisesti tuki i) saa olla enintään 1.8 miljoonaa euroa yritystä kohden; ja ii) myönnetään viimeistään 31. joulukuuta 2021. Komissio päätteli, että toimenpide on tarpeellinen, asianmukainen ja oikeasuhteinen jäsenvaltion talouden vakavan häiriön poistamiseksi 107 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukaisesti SEUT -sopimuksen ja tilapäisten puitteiden ehdot. Tämän perusteella komissio hyväksyi toimenpiteen EU: n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Lisätietoja tilapäisistä puitteista ja muista komission toimista koronaviruspandemian taloudellisten vaikutusten käsittelemiseksi löytyy tätä. Päätöksen ei-luottamuksellinen versio julkaistaan ​​asiakirjassa SA.64599 numerolla valtiontukea rekisteriin komissiossa kilpailun verkkosivuilla Kun luottamuksellisuusongelmat on ratkaistu.

Mainos

Continue Reading
Mainos
Mainos
Mainos

Nousussa